Arhiv objav javnih razpisov: 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

April 2022

15.4.2022

Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. 

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Delež sofinanciranja je enoten in znaša do 90 % vseh upravičenih stroškov.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 11.5.2022 do 24:00 in 6.6.2022 do 24:00 oz. do porabe sredstev.

Za vse potencialne prijavitelje bo organiziran spletni Informativni dan, v petek, 22.4.2022, ob 9.00 uri, preko Zoom aplikacije. Na informativni dan se potencialni prijavitelji lahko prijavijo na povezavi:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pGCiOaq3TySoP7hr6QlnQA

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi v spodanjih dokumentih, ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9:00 do 13:00 ure. 

 

Priloge:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022

Obrazec 1- Prijavni obrazec

Priloga k Obrazcu 1 - Primer soglasja

Obrazec 2- Izjava prijavitelja

Obrazec 3- Podatki o projektu

Obrazec 4- Pooblastilo FURS

Obrazec 5- Izjava osebni podatki - zaupnost

Obrazec 6- Vzorec pogodbe

Obrazec 7- Izjava "de minimis"

Obrazec 8- Odpremni obrazec

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. ROK ODDAJE VLOG: 

3.5.2022

6.5.2022

INFORMATIVNI SEZNAM ODOBRENIH VLOG

1. ROK (11.05.2022)

2. ROK (06.06.2022)

Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih

April 2021

9. 4. 2021

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih, namenjen spodbujanju ponovnega zagona in okrepitev internacionalizacije slovenske turistične ponude s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih in trženjskih aktivnosti, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2021/2022. 

Cilji javnega razpisa so tudi:

  • okrepiti poslovanje in ponoven zagon trženjskih aktivnosti receptivnih (t.i. incoming) organizatorjev potovanj in turističnih agentov zaradi posledic epidemije Covid-19,
  • spodbuditi dejavnost receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih, z dodatno promocijo in trženjskimi aktivnostmi na tujih trgih za vzpostavitev novih poslovnih povezav ter prilagoditev stikov s poslovnimi partnerji v tujini čim bližje ravni pred nastopom epidemije Covid-19 v letu 2020,
  • spodbuditi povpraševanje po butičnih in zelenih, trajnostnih doživetjih in okrepiti konkurenčen položaj Slovenije kot turistične destinacije na tujih trgih,
  • nagovarjanje gostov višjega dohodkovnega segmenta z vključitvijo personaliziranih doživetij,
  • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,
  • dodatno spromovirati Slovenijo kot zeleno in varno destinacijo pod blagovno znamko Green & Safe.

 

Roka za oddajo vlog sta dva:  29.04.2021 do 24:00 in 10.06.2021 do 24:00 oz. do porabe sredstev.

Za vse potencialne prijavitelje je bil organiziran spletni  Informativni dan,  v 15.4.2021, ob 9.00 uri, preko Zoom aplikacije. Na voljo je predstavitev, ki je bila uvodoma predstavljena na Informativnem dnevu, na tej povezavi

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov:  razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi v spodanjih dokumentih ali prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,  od 9:00 do 13:00 ure.

Priloge:

Besedilo Javnega razpisa za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih
Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih

Obrazec 1- Prijavni obrazec
Obrazec 2- Izjava prijavitelja
Obrazec 3- Podatki o  dejavnosti prijavitelja in projektu
Obrazec 4- Pooblastilo FURS
Obrazec 5- Izjava osebni podatki - zaupnost
Obrazec 6- Vzorec pogodbe
Obrazec 7- Izjava "de minimis"
Obrazec 8- Odpremni obrazec
 

PRILOGA 1: Navodila STO glede uporabe celostne grafične podobe   

(v angleškem jeziku)

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

14.4.2021

15.4.2021- Informativni dan

19.4.2021

23.4.2021

28.5.2021

 

Informativni seznam odobrenih vlog:

1. rok (29. 4. 2021)

2. rok (10. 6. 2021)

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Marec 2021

19. 3. 2021

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2021, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi  spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije primarnih produktov vodilnih destinacij, z višjo dodano vrednostjo. 

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki na območju ene od opredeljenih vodilnih destinacij, izvajajo funkcije nosilca razvoja in promocije turizma, in imajo za izvajanje teh funkcij soglasje občin na območju opredeljene vodilne destinacije.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti 35 vodilnih destinacij, skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, v skupni vrednosti 1.200.000 evrov. Delež sofinanciranja vseh vodilnih destinacij je enoten in znaša 90 % vseh upravičenih stroškov.

Roki za oddajo vlog so trije. Roki za oddajo vlog so:  09.04.2021 do 24:00, 07.05.2021 do 24:00 in 07.06.2021 do 24:00, oz. do porabe sredstev.

Za vse potencialne prijavitelje je bil organiziran spletni  Informativni dan,  v ponedeljek 29.3.2021, ob 13.00 uri, preko Zoom aplikacije.

Na voljo je predstavitev, ki je bila uvodoma predstavljena na Informativnem dnevu, na tej povezavi

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi v spodanjih dokumentih ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,  od 9:00 do 13:00 ure. 

 

Priloge:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021

Obrazec 1- Prijavni obrazec

Obrazec 2- Izjava prijavitelja

Obrazec 3- Podatki o projektu

Obrazec 4- Pooblastilo FURS

Obrazec 5- Izjava osebni podatki - zaupnost

Obrazec 6- Vzorec pogodbe

Obrazec 7- Izjava "de minimis"

Obrazec 8- Odpremni obrazec

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. ROK ODDAJE VLOG: 

24.3.2021

25.3.2021

29.3.2021- Informativni dan 

30.3.2021

31.3.2021

2.4.2021

2. ROK ODDAJE VLOG: 

14.4.2021

23.4.2021

3. ROK ODDAJE VLOG: 

11.5.2021

Informativni seznam odobrenih vlog:

1. rok (9. 4. 2021)

2. rok (7. 5. 2021)

3. rok (7. 6. 2021)

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

April 2020, 10. 4. 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila nov javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020, za učinkovitejši nastop na domačem in drugih prednostnih tujih trgih.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom izvedbe promocijskih aktivnosti v letu 2020.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,  od 9:00 do 13:00 ure. V času trajanja izrednih razmer je za osebni prevzem dokumentacije potrebna predhodna najava, vsaj 1 delovni dan pred namero osebnega prevzema.

 

Priloge:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

1- Prijavni obrazec

2- Izjava prijavitelja

3- Podatki o projektu

4- Pooblastilo FURS

5- Izjava osebni podatki - zaupnost

6- Odpremni obrazec

7- Vzorec pogodbe

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Vprašanja in odgovori - Informativni dan-15.4.2020

Vprašanja in odgovori - 17.4.2020

Vprašanja in odgovori - 20.4.2020

Vprašanja in odgovori - 21.4.2020

Vprašanja in odgovori - 22.4.2020

Vprašanja in odgovori - 22.4.2020-2

Vprašanja in odgovori - 4.5.2020

Vprašanja in odgovori - 7.5.2020

Vprašanja in odgovori - 21.5.2020

Vprašanja in odgovori - 25.5.2020

 

Javni razpis je zaključen.

Informativni seznam odobrenih vlog:

1. rok (24. 4. 2020)

2. rok (26. 5. 2020)

3. rok (29. 6. 2020)

 

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Marec 2020, 20. 3. 2020 

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«.

Zaradi nenadnih spremenjenih globalnih gospodarskih razmer in posledičnega vpliva na spremembo turističnih tokov, se je Slovenska turistična organizacija odločila za spremembo javnega razpisa, s ciljem podpore slovenskemu turističnemu gospodarstvu za lažjo premostitev morebitnega zmanjšanja prihoda tujih gostov.

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020« so objavljene v Uradnem listu RS, št. 31/2020 z dne 20.3.2020. Vse spremembe so dostopne tudi na tej povezavi.

Na podlagi teh sprememb objavljamo čistopis javnega razpisa in razpisne dokumentacije v celoti vključno z vsemi pripadajočimi obrazci.

DODATNE INFORMACIJE:

Slovenska turistična organizacija (STO) obvešča, da je v okviru javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020«, ostalo nerazporejenih za 79.818,57 EUR finančnih sredstev. Sredstva se namenijo za sofinanciranje vlog prijaviteljev, ki so prispele na 2. rok oddaje vlog.

 

ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OBRAZCEV:

Besedilo SPREMEMBE Javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Razpisna dokumentacija – SPREMEMBE – Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

1- Prijavni obrazec

2- Izjava prijavitelja

3- Podatki o projektu      - NOV obrazec

4- Izjava de minimis

5- Pooblastilo FURS

6- Izjava osebni podatki - zaupnost

7- Odpremni obrazec

8- Vzorec pogodbe

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Vprašanja in odgovori - 10.3.2020

Vprašanja in odgovori - 11.3.2020

Vprašanja in odgovori - 17.3.2020

Vprašanja in odgovori - 20.3.2020

Vprašanja in odgovori - 30.3.2020

Vprašanja in odgovori - 6.4.2020

Vprašanja in odgovori - 7.4.2020

Vprašanja in odgovori - 8.4.2020

Vprašanja in odgovori - 10.4.2020

Vprašanja in odgovori - 21.4.2020

Vprašanja in odgovori - 4.5.2020

Vprašanja in odgovori - 4.6.2020

Vprašanja in odgovori - 5.6.2020

 

Javni razpis je zaključen.

Informativni seznam odobrenih vlog:

1. rok (15. 4. 2020)

2. rok (10. 6. 2020)

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Marec 2020, 6. 3. 2020 

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 10.000 do 50.000 evrov, delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti  431.294,55 evrov.

Prvi rok za oddajo vloge je do 2.4.2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4.6.2020, do 24:00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,  od 9:00 do 13:00 ure.

PRILOGE:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

1- Prijavni obrazec

2- Izjava prijavitelja

3- Podatki o projektu

4- Izjava de minimis

5- Pooblastilo FURS

6- Izjava osebni podatki - zaupnost

7- Odpremni obrazec

8- Vzorec pogodbe

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Vprašanja in odgovori - 10.3.2020

Vprašanja in odgovori - 11.3.2020

Vprašanja in odgovori - 17.3.2020

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Februar 2020, 28. 2. 2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«.

Zaradi nenadnih spremenjenih globalnih gospodarskih razmer in posledičnega vpliva na spremembo turističnih tokov, se je Slovenska turistična organizacija odločila za spremembo javnega razpisa, s ciljem podpore slovenskemu turističnemu gospodarstvu za lažjo premostitev morebitnega zmanjšanja prihoda tujih gostov.

Spremembe in dopolnitve javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« so objavljene v Uradnem listu RS, št. 12/2020 z dne 28.2.2020. Vse spremembe so dostopne tudi na tej povezavi.

Na podlagi teh sprememb objavljamo čistopis javnega razpisa in razpisne dokumentacije v celoti vključno z vsemi pripadajočimi obrazci.

DODATNA POJASNILA:

Vprašanja prijaviteljev in pripadajoči odgovori razpisovalca na javni razpis  »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« (Uradni list RS, št. 8/2020 z dne 7.2.2020, št. Ob-1316/20), objavljena do vključno 27.2.2020, smiselno veljajo.

V kolikor so prijavitelji že pridobili soglasja (pred datumom spremembe javnega razpisa) s strani predstavnikov turističnega gospodarstva na Obrazcih 4.1  Obrazec: VZOREC SOGLASJA OBČINE in / ali 4.2 Obrazec: VZOREC SOGLASJA PREDSTAVNIKA TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA, le-te lahko uporabijo in jih lahko priložijo v vlogo, ker ostajajo ti obrazci po objavi sprememb, nespremenjeni.

ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OBRAZCEV:

Besedilo SPREMEMBE Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Razpisna dokumentacija SPREMEMBE Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

1- Prijavni obrazec

2- Izjava prijavitelja

3- Podatki o projektu

3. 1- Celovit načrt promocije

4- Izjava o podpori STG

4. 1- Vzorec soglasja občine

4.2- Vzorec soglasja predstavnika turističnega gospodarstva

5- Pooblastilo FURS

6- Izjava osebni podatki - zaupnost

7- Odpremni obrazec

8- Vzorec pogodbe

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Vprašanja in odgovori - 3.3.2020

Vprašanja in odgovori - 4.3.2020

Vprašanja in odgovori - 10.3.2020

Vprašanja in odgovori - 27.3.2020

 #Sprememba javnega razpisa: ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA - 10.4.2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, je 10.4.2020 zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavila zaprtje Javnega razpisa »za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2020 z dne 7.2.2020, št. Ob-1316/20 in št. 12/2020 z dne 28.2.2020, št. Ob-1562/20.

Objava zaprtja javnega razpisa je objavljena v Uradnem listu RS, št. 49/2020, z dne 10.4.2020.

Nerazporejena finančna sredstva iz Javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, bodo prerazporejena za namen objave novega javnega razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v podporo vodilnim turističnim destinacijam Slovenije.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

7. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020, za učinkovitejši nastop na tujih trgih.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj z namenom aktivnosti promocije na tujih trgih v letu 2020.

Roka za oddajo vlog sta: 5.3.2020, do 24:00 in 8.5.2020, do 24:00.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,  od 9:00 do 13:00 ure.

Priloge:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

1- Prijavni obrazec

2- Izjava prijavitelja

3- Podatki o projektu

3. 1- Celovit načrt promocije

4- Izjava o podpori STG

4. 1- Vzorec soglasja občine

4.2- Vzorec soglasja predstavnika turističnega gospodarstva

5- Pooblastilo FURS

6- Izjava osebni podatki - zaupnost

7- Odpremni obrazec

8- Vzorec pogodbe

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Vprašanja in odgovori - 13.2.2020

Vprašanja in odgovori - Informativni dan - 14.2.2020

Vprašanja in odgovori - 19.2.2020

Vprašanja in odgovori - 20.2.2020

Vprašanja in odgovori - 21.2.2020

Vprašanja in odgovori - 24.2.2020

Vprašanja in odgovori - 25.2.2020

Vprašanja in odgovori - 26.2.2020 - dopolnjeno 2.3.2020

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020

December 2019, 13. 12. 2019

Slovenska turistična organizacija je objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem.

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020, promocijske aktivnosti pa se lahko izvajajo tudi za turistično sezono 2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo na trgu vsaj 2 leti, od dneva oddaje vloge, imajo vsaj 2 zaposleni osebi in čisti poslovni izid ter izpolnjujejo ostale pogoje javnega razpisa.

Slovenska turistična organizacija želi s sofinanciranjem podpreti od 16 do 40 projektov, v skupni vrednosti 800.000 evrov. Vrednost sofinanciranja podjetju lahko znaša od 20.000 do 50.000 evrov. Delež sofinanciranja pa do 60 % vseh upravičenih stroškov. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), bodo usmerjeni v oglaševanje izven glavne turistične sezone (pred junijem in po avgustu) in bodo vključevali zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

Na javnem razpisu za katerega so bila na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti 800.000,00 evrov je v prvem roku oddaje vlog, ki je potekel dne 21.1.2020, odobrenih 10 vlog v vrednosti 368.705,45 evrov.

Od 800.000,00 EUR razpoložljivih sredstev je za drugi rok oddaje vlog ostalo nerazporejenih 431.294,55 evrov.

Drugi rok za oddajo vlog je do 23.3.2020, do 24:00 ure.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info.

Potencialni prijavitelji lahko uporabijo za oddajo vloge obrazce, ki so priloženi ali prevzamejo razpisno dokumentacijo tudi na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka,  od 9:00 do 13:00 ure.

 

PRILOGE:

Besedilo Javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020

Razpisna dokumentacija Javnega razpisa za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020

1- Prijavni obrazec

2- Izjava prijavitelja

3- Podatki o projektu

4- Izjava de minimis

5- Pooblastilo FURS

6- Izjava osebni podatki - zaupnost

7- Odpremni obrazec

8- Vzorec pogodbe

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

18.12.2019

27.12.2019

8.1.2020 (Informativni dan)

10.1.2020

13.1.2020

14.1.2020

 

Informativni seznam odobrenih vlog:

1. rok (21. 1. 2020)

 

Sprememba javnega razpisa: ZAPRTJE JAVNEGA RAZPISA - 28.2.2020

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, je 28.2.2020 zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavila zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2019, z dne 13.12.2019, Ob-3588/19.

Objava zaprtja javnega razpisa je objavljena v Uradnem listu RS, št. 12/2020, z dne 28.2.2020.

Nerazporejena finančna sredstva iz Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, bodo prerazporejena za namen objave novega javnega razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v podporo slovenskim turističnim podjetjem.

 

Arhiv javnih naročil in javnih pozivov

Javni razpisi

Aktualni javni razpisi Slovenske turistične organizacije.

Javni razpisi

Več

Javna naročila

Aktualna javna naročila Slovenske turistične organizacije.

Javna naročila

Več

Javni pozivi

Aktualni javni pozivi Slovenske turistične organizacije.

Javni pozivi

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji