Slovenska turistična organizacija na področju raziskav izvaja številne dejavnosti. Pridobivamo podatke s področja turizma, jih analiziramo in zbrane informacije posredujemo v podporo učinkovitejšemu trženju slovenskega turizma na vseh ravneh. Raziščite aktualno mesečno statistiko o prihodih in prenočitvah turistov, podrobneje primerjajte statistične podatke po državah, od koder turisti prihajajo.

Prihodi in prenočitve turistov - aktualna mesečna statistika 

Spremljajte aktualne mesečne podatke o prihodih in prenočitvah turistov v Sloveniji. V tabeli so zbrani podatki po državah, od koder turisti prihajajo in strukturni deleži. Tabelo osvežujemo mesečno.

Prihodi in prenočitve, januar - februar 2024

Prihodi in prenočitve, januar - december 2023

Prihodi in prenočitve, januar - december 2022

Prihodi in prenočitve, januar - december 2021

Prihodi in prenočitve, januar - december 2020

INTERAKTIVNO ORODJE omogoča enostaven dostop do podatkov o turističnem prometu.

Leto 2023

Slovenija okrevala hitreje od evropskega in svetovnega povprečja

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) mednarodni prihodi na svetovni ravni leta 2023 zaostajajo za letom 2019 (letom pred pandemijo) za 12 odstotkov, v Evropi za 6 odstotkov. Slovenija je  okrevala hitreje od evropskega in svetovnega povprečja. Srednji vzhod je zabeležil celo 22 odstotkov več mednarodnih prihodov kot v letu 2019. Globalni turizem naj bi po oceni UNWTO polno okrevanje po pandemiji dosegel v letošnjem letu.

Za nami je rekordno leto

Leto 2023  je bilo za slovenski turizem najuspešnejše doslej. Zabeležili smo 16,13 milijona  prenočitev, kar je 2 odstotka več kot v letu 2019 in 3,5 odstotka več kot v letu 2022. Realizirali smo 6,19  milijona prihodov, kar je skoraj 6 odstotkov več kot leta 2022 in le 0,6 odstotka manj kot leta 2019. Ob tem smo zadržali povprečno dobo bivanja na ravni iz leta 2019, kljub trendu več krajših oddihov tekom leta. ​

Okrevanje mednarodnih prihodov 2023

Prihodi turistov 2023 ter stopnje rasti vs 2022 in 2019

Prenočitve turistov 2023 ter stopnje rasti vs 2022 in 2019

Povratek tujih gostov ‒ struktura prenočitev v 2023 izenačena z letom 2019

Kljub katastrofalnim poplavam, ki so Slovenijo prizadele avgusta, na višku poletne sezone, in v luči neugodnih globalnih dejavnikov, smo v primerjavi z letom 2019 presegli število prenočitev tujih gostov za skoraj dva odstotka, število prenočitev domačih gostov pa za skoraj štiri odstotke. V primerjavi z letom 2022 so tuji turisti realizirali kar 15 odstotkov več prenočitev, domači turisti pa 17 odstotkov manj. Razmerje med prenočitvami domačih in tujih gostov se je tako normaliziralo oz. vrnilo na raven izpred pandemije.

Nemški turisti ustvarili kar 24 odstotkov več prenočitev 

Letos smo zabeležili največ prenočitev turistov iz Nemčije, ki so ustvarili kar 24 odstotkov več prenočitev kot leta 2019. Visoke rasti dosegamo tudi na trgih višegrajske skupine (Češka +29 odstotkov, Madžarska +14 odstotkov, Poljska +31 odstotkov in Slovaška +37 odstotkov); iz Nizozemske (+10 odstotkov), Belgije (+8 odstotkov) in Francije (+29 odstotkov), ter iz Hrvaške (+15 odstotkov). Na vseh ključnih trgih beležimo rast glede na leto 2022, glede na leto 2019 pa iz vseh trgov z izjemo Avstrije in Italije.

Struktura prenočitev v 2023 izenačena z letom 2019

TOP 10 trgov po prenočitvah v 2023 in stopnje rasti v primerjavi z 2019

Slovenci v zdravilišča, tujci odkrivali gorske občine

Domači turisti so največ prenočitev ustvarili v zdraviliških (39 odstotkov) in obmorskih občinah (27 odstotkov), tuji turisti pa v gorskih občinah (35 odstotkov) in Ljubljani (19 odstotkov). Vse vrste občin, razen zdraviliških, kjer se pozna upad ruskih gostov, doživljajo razcvet.

Stopnje rasti števila prenočitev v primerjavi z letom pred pandemijo razkrivajo preporod v večini občin. Največjo rast med TOP 15 občinami po številu prenočitev so zabeležili v Radovljici (+40 odstotkov), sledita Koper in  Maribor (+23 in +17 odstotkov) ter Bovec in Bohinj (+15 in +14 odstotkov).

Domače prenočitve po vrstah občin in stopnje rasti v primerjavi z 2019

Tuje prenočitve po vrstah občin in stopnje rasti v primerjavi z 2019

TOP 15 občin po številu prenočitev in stopnje rasti v primerjavi z 2019

 

 

TUKAJ so dostopni podatki za leti 2018 in 2019.

Turizem v številkah

Vizualno bogata publikacija podaja pregled turističnega leta 2022 v Sloveniji. Glede na leto 2021 smo zabeležili 39 % več prenočitev in 47 % več prihodov. Tudi v letu 2021 je bilo največ prenočitev zabeleženih v gorskih občinah (31 % vseh prenočitev), sledile pa so obmorske občine (20 %) in zdraviliške občine (20 %). »Turizem v številkah« poleg splošnih podatkov, kot so struktura prenočitev po vrstah občin in nastanitvenih objektov, ponuja tudi pregled sezon in makro destinacij ter vpogled v najpomembnejše dejavnosti Slovenske turistične organizacije.

Prijazno vabljeni k branju!

Slovenski turizem v številkah 2022

Sorodno

Oglejte si še druge pomembne statistične podatke in raziskave v turizmu.

Domače raziskave in poročila

Raziskave in izsledki za vse, ki pripravljate marketinške strategije oziroma želite okrepiti turistični promet s tujih trgov.

Domače raziskave in poročila

Več

Tuje raziskave in poročila

Raziskave in poročila s področja turizma, ki jih pripravljajo tuje turistične institucije.

Tuje raziskave in poročila

Več

Ekonomski pomen turizma

Ekonomski pomen turizma v Sloveniji, Evropi in širše.

Ekonomski pomen turizma

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji