Pri razvoju trajnostnega turizma se zgledujemo po krovnih evropskih dokumentih  

 

Evropski zeleni dogovor
Evropski zeleni dogovor predstavlja skupek političnih pobud za usmeritev EU proti zelenemu prehodu, s ciljem postati podnebno nevtralna celina do leta 2050 (do leta 2030 pa za vsaj 55 % zmanjšati neto emisije toplogrednih plinov v EU).  Že vzpostavljene konkretne pobude, ki so del Zelenega odgovora, pokrivajo različna področja: podnebje in prilagajanje podnebnim spremembam, biotska raznovrstnost, prehranski sistem, industrijska strategija, krožno gospodarstvo in mnoga druga.

Načrt za prehod v turizmu
V luči zelenega prehoda je bila obravnavana tudi turistična industrija, za katero je bil pripravljen 'Načrt za prehod v turizmu' (ang.: Transition pathway for tourism). Ta je namenjen pospeševanju zelenega in digitalnega prehoda ter izboljšanju odpornosti turističnega ekosistema. Načrt pokriva 27 področij, med katerimi izpostavljamo tri, ki se najbolj praktično vežejo na trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov in lahko služijo kot smernice za načrtovanje trajnostnih ukrepov.

Turizem in blaženje podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom
Podnebne spremembe vplivajo na turizem, obenem pa je turizem z vsemi svojimi dejavnostmi tudi eden od vzrokov za njihov nastanek. Poročilo govori o tem, da lahko turizem postane del globalne rešitve in ne del problema. Gre za prvo globalno analizo tveganj, ki jih podnebne spremembe predstavljajo za turizem. Spoznajte globalno sliko vplivov podnebnih sprememb na turizem in kakšne rešitve so primere za različne deležnike.

Na naslednjih povezavah dostopate do brezplačnih raziskav s področja trajnostnega razvoja, ki se neposredno ali posredno vežejo tudi na turizem

IPCC (Medvladni odbor za podnebne spremembe) = zadnja poročila o podnebnih spremembah, vzrokih za njihov nastanek, potencialnih vplivih in možnih odzivih nanje.

Več 

The Travel Foundation (mednarodna organizacija za trajnostni turizem, tudi neodvisna dobrodelna ustanova) = raziskave s področja biodiverzitete, okolja, podnebnih sprememb, lokalnih skupnosti in lokalnih produktov. Vključenih je tudi več primerov dobrih praks z različnih destinacij po svetu in napovedi za prihodnji razvoj turizma.

Več 

WTTC (Svetovni potovalni in turistični svet, ang. World Tourism and Travel Council) = raziskave in poročila s področja potovanj in turističnega sektorja.

Več 

Želite izvedeti več o Zeleni shemi slovenskega turizma in naših drugih projektih?

Zelena shema slovenskega turizma

Spodbuja razvoj zelenega turizma v Sloveniji.

Zelena shema slovenskega turizma

Več

Razvoj in inovativnost

Razvojni, inovativni in evropski projekti s področja turizma.

Razvoj in inovativnost

Več

Evropske destinacije odličnosti

Evropske destinacije odličnosti

Evropske destinacije odličnosti

Več

Deli s prijatelji