Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za Edinstvena doživetja Slovenije 2024, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Predmet poziva so doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo v izbrano zbirko edinstvenih, avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia prispevajo k pozicioniranju Slovenije kot zelene butične destinacije.

Namen poziva je:

  • spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti, s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj oziroma ponudnikov,
  • krepitev produktov z dodano vrednostjo za zahtevnejšega gosta
  • identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje slovenske turistične ponudbe na tujih trgih. 

Potek in koncept poziva upravlja in koordinira STO.

Postanite del zbirke Edinstvena doživetja Slovenije in prijavite svoje doživetje!

Dodatna pojasnila k pozivu 

Pojasnila pred prijavo

1. Prijavitelj pred začetkom izpolnjevanja spletne prijave prebere POSTOPKOVNIK.

2. Prijavitelj si nato s spletnega mesta naloži PREDUVRSTITVENI KVIZ, na osnovi katerega lahko hitro oceni, ali ima njegovo doživetje možnost za sprejem v zbirko Slovenia Unique Experiences. 

3. PRIROČNIK SLOVENIA UNIQUE EXPERINECES vam je v pomoč pri izpolnjevanju prijave, saj natančneje pojasni vse sklope in vsebinske kriterije, poda priporočila in primere dobrih praks.

Sestavni deli prijave 

Prijava je razdeljena na 4 sklope:

1. OPIS DOŽIVETJA in OBVEZNE PRILOGE, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi.

OBVEZNE PRILOGE so:
- 5-10 kakovostnih FOTOGRAFIJ (za objavo), na osnovi jasnih smernic, kaj morajo vključevati,
- do 3-minutni VIDEO, ki ponazoril celoten koncept doživetja in
LOGOTIP (v slovenskem in angleškem jeziku) v .svg ali .pdf formatu.

2. OBVEZNI POGOJI. To so pogoji, ki jih mora prijavitelj v celoti izpolnjevati oziroma zagotoviti.

3. IZJAVA: podpisana in skenirana izjava - 20 aktivnosti/zavez, ki jih mora prijavitelj za vključitev v zbirko Slovenia Unique Experiences zagotavljati. 

4. VSEBINSKI KRITERIJI, ki so razporejeni v 10 vsebinskih sklopov in se ocenjujejo z ocenami 0 do 10. Prijavitelj mora v celoti opisati in priložiti potrebna dokazila ter povezave.

Doživetja, ki se uvrstijo v zbirko Slovenia Unique Experiences, kandidirajo za naziv Sejalec. Poleg promocije, Sejalec prejme tudi finančna sredstva za digitalizacijo doživetja.

Predstavitev poziva in novosti 2024

Posnetek predstavitve poziva z dne 6. 2. 2024

Poziv za Edinstvena doživetja Slovenije 2024

Prijava na poziv 2024

Rok za oddajo prijav: 9. april 2024.

Za dodatne informacije in vprašanja smo na voljo na e-mail naslovu unique@slovenia.info.

Deli s prijatelji