Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za edinstvena doživetja Slovenije 2023, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Predmet poziva so doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo v izbrano zbirko edinstvenih, avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia prispevajo k pozicioniranju Slovenije kot zelene butične destinacije.

Namen poziva je:

1) spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih produktov oziroma ponudnikov,

2) krepitev produktov z dodano vrednostjo ter

3) identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih parcialnih in integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje slovenske turistične ponudbe na domačem in tujih trgih.

Potek in koncept poziva upravlja in koordinira STO.

Posnetek predstavitve poziva in moderiran pogovor s ponudniki iz zbirke SUE

Postanite tudi vi del zbirke Slovenia Unique Experiences. Prijavite svoje doživetje preko spletne platforme.

Poziv za edinstvena doživetja Slovenije 2023

Dodatna pojasnila k pozivu za prijavo doživetij

Pojasnila pred prijavo

1. Prijavitelj pred začetkom izpolnjevanja spletne prijave prebere POSTOPKOVNIK.

2. Prijavitelj si nato s spletnega mesta naloži PREDUVRSTITVENI KVIZ, na osnovi katerega lahko hitro oceni, ali ima njegovo doživetje možnost za sprejem v zbirko Slovenia Unique Experiences. 

3. PRIROČNIK SLOVENIA UNIQUE EXPERINECES vam je v pomoč pri izpolnjevanju prijave, saj natančneje pojasni vse sklope in vsebinske kriterije, poda priporočila in primere dobrih praks. 

Sestavni deli prijave 

Prijava je razdeljena na 4 sklope:

1. TEMELJNI VHODNI POGOJI. To so pogoji, ki jih mora prijavitelj v celoti izpolnjevati oziroma zagotoviti.

2. OPIS DOŽIVETJA in OBVEZNE PRILOGE, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi.

OBVEZNE PRILOGE so:
- 5 kakovostnih FOTOGRAFIJ (za objavo), na osnovi jasnih smernic, kaj morajo vključevati,
- do 3-minutni VIDEO, ki ponazoril celoten koncept doživetja in
LOGOTIP (v slovenskem in angleškem jeziku) v .svg ali .pdf formatu.

3. IZJAVA: podpisana in skenirana izjava - 20 aktivnosti/zavez, ki jih mora prijavitelj za vključitev v zbirko Slovenia Unique Experiences zagotavljati. 

4. VSEBINSKI KRITERIJI, ki so razporejeni v 10 vsebinskih sklopov in se ocenjujejo z ocenami 0 do 10. Prijavitelj mora v celoti opisati in priložiti potrebna dokazila ter povezave.

Doživetja, ki se uvrstijo v zbirko Slovenia Unique Experiences, kandidirajo za naziv Sejalec. Poleg promocije, Sejalec prejeme tudi finančna sredstva za digitalizacijo doživetja.

Za vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu unique@slovenia.info ali na telefonski številki 01 589 85 18 (Morana Polovič).

Deli s prijatelji