Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji

Celotno slovensko turistično gospodarstvo od Goričkega do Pirana se mora za privlačnost turistične ponudbe zahvaliti predvsem neokrnjeni naravi in čistemu okolju, ki ju tudi domači in tuji gosti vse bolj cenijo. Vsakodnevno ju ogrožamo z industrijskimi in gospodarskimi dejavnostmi ter sodobnim življenjem. Slovenci smo od nekdaj cenili naravo in jo ohranjali zase, za zanamce, obiskovalce in turiste. Slovenska turistična organizacija (STO) z Zeleno shemo slovenskega turizma partnerje v slovenskem turizmu z veliko mero odgovornosti vodi po poti trajnosti. In kot nam modro nalaga ljudski rek Najprej pometi pred svojim pragom, smo se že v letu 2008 podali v spremembe poslovanja, ki vodijo do odgovornega ravnanja z okoljem in naravo v Sloveniji, saj Slovenijo čutimo. Ne želimo biti del težave, ampak del rešitve. Uspešno zastavljeni projekt smo v letu 2021 nadgradili z željo, da se skrb za okolje, ki se začne v pisarni, prenese v celotno slovensko turistično gospodarstvo.

Ravnajmo odgovorno

Toplo vabimo vse destinacije in podjetja, da se nam pridružite pri projektu Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji, da skupaj dokažemo, da je turizem del rešitve. 

Naslovili smo vseh 5 področij, na katere lahko vplivamo v času dela v pisarni, hkrati pa zelene navade prenesemo v domače okolje. Vsakdo šteje! 

 

 

 

Odpadek je snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali mora zavreči.

Glavno načelo pri zmanjševanju vpliva na okolje zaradi nastajanja odpadkov je »Zmanjšaj!«. To pomeni, da količino odpadkov zmanjšujemo pri izvoru. Drugi dve načeli sta »Ponovno uporabi!« in »Pravilno loči!«. Najbolj tipični odpadki v pisarnah so:


ODPADNA EMBALAŽA IN IZDELKI IZ PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO

 • Zmanjšamo porabo vse plastike za enkratno uporabo v svoji dejavnosti
 • Svojim gostom na dogodkih/sestankih strežemo vodo iz pipe iz steklenih vrčev in kozarcev
 • Izogibamo se naročanju hrane v embalaži za enkratno uporabo
 • Za pitje na delovnem mestu uporabljamo lončke za večkratno uporabo ali lončke iz alternativnih materialov
 • Ločeno zbiramo vse odpadne plastenke v košu z rumenim pokrovom (odpadna embalaža)
 • Pri pogostitvah uporabljamo izdelke za enkratno uporabo iz alternativnih materialov (na primer papirja ali lesa) in izdelke za večkratno uporabo
 • Izogibamo se tudi drugi embalaži iz plastike za enkratno uporabo v pisarnah
 • Kot ekipa se udeležimo prostovoljne čistilne akcije Čista obala
 • Pravilno ravnamo z odpadno osebno zaščitno opremo (maske in rokavice za enkratno uporabo v času Covid-19 epidemije)
 • Pridružimo se zavezi za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma

 

PAPIR

 • Manj tiskamo
 • Uporabimo odpadni papir
 • Oblikovanje katalogov in prospektov
 • Pravilno ločujemo odpadni pisarniški papir in karton
 • Za brisanje rok uporabimo manj papirnatih brisač

 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

 • EEO najamemo, namesto da bi jo kupili
 • Če se nakupu ne moremo izogniti, EEO kupujemo smotrno
 • Podaljšamo življenjsko dobo EEO
 • OEEO zbiramo ločeno in oddamo v predelavo pooblaščenim zbiralcem

 

ODPADNI TISKARSKI TONERJI IN KARTUŠE

 • Zmanjšamo količino tiskanja
 • Izogibamo se barvnemu tiskanju in uporabimo funkcijo prostega tiskanja ("draft"), ki porabi manj barve kot prednastavljeno

 

BIOLOŠKI ODPADKI

 • Ponovno uporabimo biološke odpadke

 

NEVARNI ODPADKI

 • Izrabljene baterijske vložke oddamo ločeno v za to namenjeni zbiralnik, ki ga postavimo v skupne prostore

 

Leto 2019 je postalo drugo najtoplejše leto od začetka meritev, poroča Svetovna meteorološka organizacija, in zaključuje desetletje izjemne vročine po svetu, zmanjšanja obsega ledu in rekordnih višin morske gladine.

63 % energije v pisarni je porabljenih za hlajenje strežnikov in prostorov, ogrevanje in razsvetljavo, zato so ta področja največji možni viri prihrankov energije. Ne smemo pa pozabiti na druge možnosti zmanjševanja porabe električne energije.

UKREPI ZA ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE

 • Pred nakupom nove EEO preverimo njihovo energetsko učinkovitost in druga okoljska merila
 • Prihranek električne energije pri klimatizaciji prostorov
 • Prihranek električne energije pri razsvetljavi
 • Prihranek električne energije pri uporabi računalniške opreme

 

Združeni narodi so kot minimalni normativ za pitno vodo, ki jo povprečen človek po svetu potrebuje za življenje (za higieno, kuhanje in pitje), določili 20 litrov vode na dan. Dnevna poraba vode na osebo v Sloveniji pa je precej večja, v povprečju 150 litrov, v večjih urbanih središčih celo od 250 do 300 litrov.

Pisarne lahko v mestih porabijo celo do 10  % vse porabljene vode. Običajno se v pisarnah porabi največ vode za osnovne človekove potrebe (kuhinja, sanitarije), vendar je največji prihranek mogoč predvsem s sprotnim nadzorovanjem izgube vode, saj nezaznavna uhajanja pri pipah, cevovodih in ventilih lahko dosežejo tudi do četrtine porabe vode.

UKREPI ZA ZMANJŠANJE PORABE VODE

 • Zaustavitev uhajanja vode najučinkoviteje znižuje račun za vodo
 • Uporabimo vodo iz pipe namesto ustekleničene vode in pri tem uporabljamo lončke za pijačo za večkratno uporabo in/ali iz alternativnih materialov plastiki
 • Zmanjšamo porabo papirja in EEO ter dosledno ločujemo odpadke
 • Skrbimo za čistočo v pisarnah

Promet je eden glavnih povzročiteljev izpustov snovi, ki so vzrok za zakisanje, nastanek prizemnega ozona in trdnih delcev. K izpustom največ prispeva cestni promet.

V Sloveniji lastništvo osebnih avtomobilov nadpovprečno hitro raste – v zadnjih 20 letih se je skoraj podvojilo. Stopnja motorizacije presega povprečno stopnjo motorizacije v EU. Obseg prevozov z javnim prevozom, še posebej z avtobusnimi prevozi, je po osamosvojitvi močno upadlo in se je zadnje desetletje ustalilo, vendar na mnogo nižji ravni kakor pred osamosvojitvijo.


UKREPI ZA NOVE OBLIKE PREVOZA V IN MED SLUŽBO

 • Za pot v službo večkrat uporabimo javni prevoz, kolo ali gremo peš
 • Omogočeno je delo na daljavo
 • Službene poti opravimo peš, s kolesom, javnim potniškim prometom ali v ta namen uporabimo novo hibridno službeno vozilo
 • Letalskega ponudnika izberemo tudi napodlagi okoljskih meril

 

 

Pisarna na videz deluje kot varno okolje brez posebnih tveganj za zdravje zaposlenih. Ko se nekoliko poglobimo, lahko opazimo, da je delo v pisarniškem okolju prepredeno s številnimi tveganji, ki imajo lahko hude dolgoročne posledice.

Na delovnem mestu (doma ali v pisarni) mora biti poskrbljeno za varnost in zdravje. Za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu so poleg tehničnih rešitev zelo pomembne »mehke« dejavnosti. Te vključujejo dejavnosti, povezane s komunikacijo in usposabljanjem osebja (na primer obvezno obveščanje zaposlenih o zdravstvenih tveganjih na svojem delovnem mestu vključno s tveganji ob požaru in v izrednih razmerah; zaposleni naj si vsako uro vzamejo 10 minut odmora za raztezanje telesa, sprostitev oči in podobno).


PRIMERI DOBRE PRAKSE V PISARNAH

 • Izboljšana kakovost zraka v zaprtih prostorih
 • Socialna tematika
 • Soba za sprostitev in obedovanje
 • Telesno gibanje
 • Zagotavljanje varnosti

Za nov začetek

 

Pristopite k projektu ZELENA IN ZDRAVA PISARNA, PRIJAZNA SLOVENIJI. Z implementacijo priporočil iz priročnika, nalepk in zbirnika navad, na osnovi katerih posluje Slovenska turistična organizacija, tudi v vaše poslovanje, bomo vsi skupaj pripomogli k nižjemu ogljičnemu odtisu slovenskega turizma. Prav je, da začnemo pri našem delovanju, nato pa tudi goste spodbujamo k odgovornemu ravnanju. Prejeli boste dostop do simpatičnih nalepk, ki vas bodo vsakodnevno opozarjale na ravnanje za zmanjšanje ogljičnega odtisa in boljše počutje pri delu. V poljubnem številu jih lahko natisnete sami v slovenskem in angleškem jeziku, nekaj izvodov že natisnjenih pa vam bomo ob prijavi poslali tudi po pošti.

Registrirajte se za uporabo priročnika, nalepk in zbirnika navad

 

 

Priročnik Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji

Priročnik podaja smernice za delovanje v pisarnah. Vanj so vključene smernice v zvezi s plastiko za enkratno uporabo, zmanjševanju količin odpadkov, uporabi alternativnih materialov in skrbjo za dobro počutje zaposlenih. Priročnik nam daje dejanske nasvete, kako ravnati bolj trajnostno in z mislijo na prihodnost našega planeta. 

 

Vam lahko še kako pomagamo?

Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine.

Zelena shema slovenskega turizma

Spodbuja razvoj zelenega turizma v Sloveniji.

Zelena shema slovenskega turizma

Več

Green & Safe

Priporočila, trajnostne poslovne priložnosti in gradivo za uspešno komuniciranje Green & Safe.

Green & Safe

Več

Razpisi STO

Aktualni javni razpisi, pozivi in naročila Slovenske turistične organizacije.

Razpisi STO

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji