Čas za še več zaupanja med nami!

GREEN&SAFE - zaveza odgovornemu, zelenemu in varnemu turizmu 

Čas širjenja koronavirusa SARS- CoV-2 je spremenil okoliščine, v katerih deluje turizem. Pričakovanja gostov so se spremenila. A svet je še vedno lep in vreden raziskovanja na način, ki še krepi zaupanje turistov: individualno, butično, trajnostno, odlično!

V času epidemije smo vzpostavili standarde, ki nam pomagajo tudi zdaj, ko ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 niso več v veljavi. Z ohranjanjem priporočil in spodbujanjem samozaščitnega ravnanja posameznikov ohranjamo zaupanje gostov.  

Od maja 2020 do decembra 2022 se je več kot 1.200 ponudnikov in destinacij po Sloveniji odločilo, da  na svoje ustrezno ravnanje in spoštovanje odgovornih potovalnih standardov opozori s pridobljenim znakom GREEN&SAFE.

Znak in komunikacijska platforma Green&Safe združujeta vzpostavljene visoke higienske standarde in priporočila ter trajnostno usmerjenost slovenskega turizma. Znak dokazuje, da se lahko zanesete na odgovorno, varno in zeleno Slovenijo! Slovenski standardi, vključeni v vsebinsko komunikacijsko platformo odgovornih potovalnih standardov GREEN&SAFE, so v skladu s standardiziranimi globalnimi higienski protokoli varnih potovanj, kar potrjuje tudi pridobitev mednarodnega znaka Safe Travels Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC).

Slovenija je bila junija 2020 med prvimi prejemnicami tega znaka na svetu!

 

 

NAJ NAŠE USTREZNO DELOVANJE POMAGA GOSTOM PRI IZBIRI NJIHOVIH NAJBOLJŠIH POČITNIC V SLOVENIJI!

Pridobite znak GREEN&SAFE

Nadaljujemo po začrtani poti odgovornosti in trajnosti, z namenom večanja zaupanja naših gostov. Bodite del te poti tudi vi.

Turistične destinacije in turistične ponudnike vabimo k registraciji uporabe komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE za varno, trajnostno in odgovorno delovanje. Na tej osnovi vam bomo po pošti poslali nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki združuje znak GREEN&SAFE in globalni znak Safe Travels WTTC. Poleg tega vam bo omogočen dostop do komunikacijskih orodij in znaka ter priporočil uporabe GREEN&SAFE.

Registrirajte se za uporabo znaka in komunikacijskih orodij Green&Safe 

Priročnik Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma

 

Pri načrtovanju in spoprijemanju z novimi izzivi si lahko pomagamo tudi z uporabo vsebin, rešitev in orodij, ki jih ponuja priročnik za odgovorno, varno in trajnostno poslovanje ponudnikov in destinacij. V njem so združeni:

 • komunikacijska priporočila, ki pod krovno obljubo, da je Slovenija zelena in varna država, izpostavljajo 10 ključnih vsebin, primernih tudi za uporabo v vaših komunikacijah;
 • higienski standardi, ukrepi in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za turistično panogo.

 

Priročnik Odgovorni potovalni standardi

Imamo visoke standarde. Povejmo to!

S pridobljeno nalepko odgovornih potovalnih standardov, komunikacijskimi orodji in znakom GREEN&SAFE obveščajte goste, da je Slovenija zelena in varna država. Ta poudarek dodajte že obstoječim načinom komuniciranja. Uporabite ga, kadar izpostavljate vsebine povezane z visoko stopnjo varnosti in trajnosti v našem turizmu.

5 KORAKOV ZA UČINKOVITO IMPLEMENTACIJO

 • Umestite znak odgovornih potovalnih standardov GREEN&SAFE na svoje spletne strani in druga digitalna orodja, ter vzpostavite povezavo do www.slovenia.info/green&safe.
 • Umestite nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki vključuje znak GREEN&SAFE in znak Safe Travels, na vidno mesto vaših nastanitvenih objektov, turistično informacijskih centrov, kulturnih ustanov, gostinskih obratov, zdravilišč, wellness centrov, turističnih agencij, prevoznih sredstvih za prevoz potnikov...
 • Opremite svoje lokacije s priporočili za ustrezno samozaščitno vedenje posameznikov. Že pripravljene različice plakatov v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku opremite z lastnimi logotipi.
 • Ob prihodu na destinacijo, gostom podajte najpomembnejše napotke glede samozaščitnih higienskih in drugih priporočil, ki zagotavljajo njihovo varnost. Že pripravljeno različico letaka v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku opremite z lastnimi logotipi.
 • Vsebine o varnosti in trajnosti uporabljajte v komunikacijah na družbenih omrežjih in jih dopolnjujte s ključniki #ifeelsLOVEnia ter #mojaslovenija za komunikacije v slovenščini in #myway za komunikacije v tujih jezikih.

 

 Registrirajte se za uporabo znaka in komunikacijskih orodij Green&Safe

Trajnostne poslovne priložnosti v turizmu

Zdaj je čas da v že zastavljenih oblikah delovanja zelene, aktivne in zdrave Slovenije najdemo pravo priložnost za ustrezen razvoj, krepitev zdajšnjih in uvajanje novih trajnostih praks ter za ponosno predstavitev naše turistične ponudbe. Turizem prihodnosti temelji na odgovornosti in varnosti, zdravem življenjskem slogu in trajnostnem razvoju. Ta načela in prakse so vpete tudi v strategijo razvija turizma v Sloveniji. Povezujmo jih z novimi poslovnimi modeli, digitalizacijo in učinkovitostjo, ki lahko pravočasno odgovori na spremenjene potrebe in želje gostov.

7 VELIKIH TRAJNOSTNIH PRIPOROČIL

 • Zelena shema slovenskega turizma
 • trajnostna gastronomija
 • edinstvena turistična doživetja
 • zmanjševanje uporabe plastike
 • pridobivanje novih znanj
 • zagotavljanje varnosti
 • usklajene trženjske aktivnosti in povezovanje 

 

Higienska priporočila za izvajanje turistično-gostinske dejavnosti

Po dveh letih od pojava koronavirusa SARS CoV-2 so bili v Sloveniji aprila 2022 odpravljeni obvezni vladni ukrepi za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja v turistično-gostinski dejavnosti. Ker pa je virus SARS CoV-2 še vedno med nami, v turizmu ohranjamo vzpostavljene visoke higienske standarde, zaposlene in goste pa spodbujamo k odgovornemu samozaščitnemu vedenju.

Preverite priporočila NIJZ 

Skladnost s priporočili WTTC

 WTTC je zasnoval globalni varnostni znak  Safe Travels. Znak gostom omogoča, da prepoznajo organizacije in podjetja po vsem svetu, ki so sprejela globalne standardizirane zdravstvene in higienske protokole, ki omogočajo varno potovanje.  

WTTC je Slovensko turistično organizacijo pooblastil, da lahko znak Safe Travels izda v uporabo organizacijam in turističnim ponudnikom v Sloveniji, ki so implementirali ukrepe, skladne s standardiziranimi higienskimi in zdravstvenimi protokoli WTTC.

Ker so zdravstveni in higienski standardi GREEN&SAFE skladni s priporočili WTTC, ponudnik ob pridobitvi znaka GREEN&SAFE pridobi tudi znak Safe Travels.

Seznanite se s protokoli WTTC

5 zelenih in varnih razlogov za počitnice v Sloveniji

Pomembno je, da skrb za varnost, visoke higienske standarde in zavezanost trajnostnemu razvoju, združene pod znakom Green&Safe, domačim in tujim gostom predstavimo prijazno in jasno. Pri predstavitvah povezujemo skrb za varnost s trajnostnim razvojem slovenskega turizma. 

Oglejte si vzorčni primer, kako znak Green&Safe predstavljamo gostom

Vam lahko še kako pomagamo?

Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine.

Kampanja za domače goste Moja Slovenija.

Priporočila in navodila za uspešno implementacijo kampanje "Moja Slovenija" za destinacije in turistično gospodarstvo.

Kampanja za domače goste Moja Slovenija.

Več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija skrbi za promocijo in razvoj slovenskega turizma.

Slovenska turistična organizacija

Več

Komunikacijska platforma MY WAY

Krovna komunikacijska in kreativna rešitev slovenskega turizma. Slovenijo čutim. Na svoj način.

Komunikacijska platforma MY WAY

Več

Zelena shema slovenskega turizma

Spodbuja razvoj zelenega turizma v Sloveniji.

Zelena shema slovenskega turizma

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji