Slovenska turistična organizacija je nacionalna turistična organizacija, ki načrtuje in izvaja trženje celovite turistične ponudbe Slovenije in skrbi za razvoj slovenskega turizma. Sedež ima v Ljubljani, svoja predstavništva in informacijske pisarne pa tudi v tujini: v Italiji, Avstriji in v Nemčiji.

Turizem smo ljudje.  Spoznajte nas in stopite v stik z nami. 

 

Direktorica

mag. Maja Pak

LinkedIn

e-naslov: sto.gp(at)slovenia.info

Zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Destinacija petzvezdičnih doživetij.To je vizija turistične destinacije Slovenije, ki jo s spredano ekipo in več kot dvajsetletnimi izkušnjam z delom na področju turizma razvija in uresničuje mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije. »Turizem je izjemno dinamično področje, ki ne pozna 8-urnega delovnika. Delo mi je v veselje, polni me z energijo, pozitivizmom, novimi idejami,«vsakdan opisuje Pakova. Številna mednarodna priznanja in nagrade, izjemna medijska izpostavljenost ter uspešno izvedeni projekti zadnjih let pa dokazujejo, da Slovenija ne postaja le globalno priznana turistična destinacija izjemnih doživetij, temveč tudi postavljalka trendov in dobrih praks na področju razvoja trajnostnega turizma. S tem si je, kot prva na svetu, prislužila tudi naziv zelena destinacija.

Nuša Zajc, vodja glavne pisarne
tel.: 01 589 85 50
e-naslov: nusa.zajc(at)slovenia.info

Sektor za vsebinski digitalni marketing

Ana Savšek, vodja sektorja

LinkedIn

tel.: ++386 1 589 82 04
e-naslov: ana.savsek(at)slovenia.info

Sektor za vsebinski digitalni marketing načrtuje in izvaja digitalne kampanje za promocijo Slovenije kot turistične destinacije, upravlja družbena omrežja Feel Slovenia in upravlja spletno mesto Slovenia.info. Poleg tega izdaja tudi tiskane publikacije, izvaja študijska potovanja za predstavnike tujih medijev in sodeluje z influencerji. Za vse to skrbi »pogumna in prodorna ekipa, ki je v stalnem koraku s trendi in na lovu za najboljšimi kreativnimi rešitvami«. Vodja sektorja Ana Savšek kot izziv in veselje pri svojem delu izpostavlja »možnost ustvarjanja opaznih in dobrih projektov, pa tudi sodelovanja z globalnimi mediji in platformami«.

  

 

 

Sektor za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte

Barbara Zmrzlikar, vodja sektorja

LinkedIn
tel.: ++386 1 589 85 78
e-naslov: barbara.zmrzlikar(at)slovenia.info

Kakšni so tržni profili gostov, ki obiščejo Slovenijo, kako se jim približati in kako zanje oblikovati čim bolj relevantne turistične produkte. Kako razvijati slovenski turizem na način, ki prinaša finančne učinke, pri tem pa na okolje ne vpliva negativno. To so ključni izzivi, ki se jih loteva Sektor za razvoj, inovacije in evropske projekte, ki ga vodi Barbara Zmrzlikar. Z vizijo 100% zelene Slovenije v mislih je ekipa sektorja zasnovala mednarodno priznano certifikacijsko shemo Slovenia Green, nove preboje v slovenskem turizmu pa na sektorju redno izmenjujejo na razvojnem Think Thanku. Spoznajte tudi projekte Snovalec in SejalecEDEN in Turizem v številkah. Naj vas, kot pogosto pravijo »razvojniki«, vodi zelena misel!

Sektor za komuniciranje s poslovnimi javnostmi

Karmen Novarlič, vodja sektorja 

LinkedIn
tel.: ++386 1 589 85 42
e-naslov: karmen.novarlic(at)slovenia.info

Dinamična, izkušena in nasmejana ekipa Sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi pod vodstvom Karmen Novarlič je tista, ki Slovenijo in njene turistične produkte in poslovne priložnosti predstavlja svetu. Načrtuje in izvaja predstavitve na največjih svetovnih turističnih sejmih in borzah, kjer Slovenija vedno žanje izjemen obisk in pohvale za inovativne predstavitve. Vrhunec poslovnega leta sta gotovo dva največja poslovna dogodka v slovenskem turizmu – Slovenska turistična borza in Dnevi slovenskega turizma. Ekipa pripravlja in izvaja turistične delavnice, študijska potovanja in druge poslovne dogodke na evropskih in izbranih oddaljenih trgih. Poslovni dogodki so namenjeni organizatorjem potovanj, turističnim agencijam, letalskim prevoznikom in drugim poslovnim javnostim, ki pomembno vplivajo na pospeševanje prihoda tujih turistov v Slovenijo.

Korporativni PR

Livija Kovač Kostantinovič

LinkedIn
tel.: ++386 1 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Splošni kontakt za tuje medije
e-naslov: press(at)slovenia.info

»Komunikacije z javnostmi so privlačno in hkrati zelo dinamično področje. Niti en dan ni enak drugemu, kar nas s sodelavci vedno znova postavlja pred nove in nove izzive,« delovni vsakdan opisuje vodja korporativnega PR Livija Kovač Kostantinovič, ki skupaj s sodelavci bdi nad tržno-komunikacijskimi aktivnostmi STO na domačem trgu, obvešča domačo javnost o aktivnostih STO in zagotavlja komunikacijsko podporo ob pomembnejših dogodkih v slovenskem turizmu. Pripravlja novinarske konference, zagotavlja odgovore na novinarska vprašanja in pripravlja sporočila za javnost o delu in aktivnostih STO. Poznate brezplačno strokovno revijo za menedžment in trženje v turizmu TUR!ZEM in aktualne novice s področja turizma v okviru tedenskega novičnika Turistične tiskovne agencije (TTA)? Tudi te vsebine nastajajo tu, vse z namenom predstaviti Slovenijo kot »res vrhunsko butično, to je 5-zvezdično destinacijo.«

Služba za pravne, kadrovske in strokovno-tehnične zadeve

Alenka Malenšek Breznik, vodja službe

LinkedIn
tel.: ++386 1 589 85 93
e-naslov: alenka.malensek-breznik(at)slovenia.info

 »Profesionalen tim strokovnjakov, ki je pripravljen na reševanje najzahtevnejših vprašanj s področja dela, ki ga pokriva,« svojo ekipo opiše Alenka Malenšek Breznik, vodja Službe za pravne, kadrovske in strokovno-tehnične zadeve. Ta pripravlja notranje splošne in posamične akte agencije ter izvaja strokovno pomoč pri vodenju naročil, pozivov in razpisov. Pripravlja pravna mnenja in nudi strokovno pomoč pri pripravi pogodb in drugih listin. Izvaja kadrovske zadeve, vodi postopke s področja delovnih razmerij, izobraževanja, strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih, spremlja kariero zaposlenih ter skrbi za izvajanje predpisov s področja varstva in zdravja pri delu. Koordinira gradiva za seje sveta agencije ter sodeluje na sejah, skrbi za upravljanje s premoženjem agencije, dokumentarnim in arhivskim gradivom agencije ter IT področjem. In kaj jim je pri delu v največji izziv in veselje? »Delo v razvijajoči se in zanimivi panogi ter sklepanje partnerstev z različnimi deležniki, kar doprinese k uspešnim sinergijam in skupnim zgodbam.«

Finančno računovodska služba

Ana Gračanin, vodja službe
tel.: ++386 1 589 85 94
e-naslov: ana.gracanin(at)slovenia.info

V finančno računovodski službi Ana Gračanin s sodelavkami skrbi za likvidnost ter izvajanje finančnega nadzora celotne agencije, vodi računovodstvo in izvaja dnevna finančna opravila, pripravlja finančne načrte, analize in druga poročila o finančnem poslovanju za potrebe agencije. Vse to z nasmeškom na obrazu v gotovo najbolj zeleni in cvetoči pisarni STO.

 

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma - Slovenska turistična organizacija

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Matična številka: 6889859000
Davčna številka: 93477902
tel.: 01 589 85 50
e-naslov: info(at)slovenia.info

Predstavništva Slovenske turistične organizacije v tujini

Predstavništva STO v tujini nudijo podporo pri promocijskih in marketinških aktivnostih Slovenije kot turistične destinacije. 

Avstrija
Slowenisches Tourismusbüro
Opernring 1/R/4/447, A-1010 Wien
Žana Marijan, vodja predstavništva v Avstriji
tel.: ++43 1 7154 010
e-naslov: zana.marijan(at)slovenia.info, slowenien.at(at)slovenia.info 

Za prepoznavnost in promocijo Slovenije na avstrijskem trgu skrbi ekipa predstavništva STO na Dunaju, ki jo vodi Žana Marijan. Njihova glavna področja delovanja so podajanje informacij za avstrijske goste, sodelovanje z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami ter oglaševanje in stiki z javnostjo. 

Nemčija
Slowenisches Fremdenverkehrsamt
Maximiliansplatz 12 a, D-80333 München
Rebeka Kumer Bizjak, vodja predstavništva v Nemčiji
tel.: ++49 89 29 16 12 02
e-naslov: rebeka.kumerbizjak(at)slovenia.infoslowenien.de(at)slovenia.info

Strast, predanost in usmerjenost, da naredimo nekaj več so glavne značilnosti ekipe predstavništva Slovenske turistične organizacije v Nemčiji, ki ga vodi Rebeka Kumer Bizjak. Kot poudarja, jo veseli, da ima priložnost delati z ljudmi, ki iskreno verjamejo v Slovenijo kot turistično destinacijo, kot ključni izziv pa izpostavlja povezovanje: tako ljudi kot tudi produktov ter s tem repozicioniranje Slovenije na tem trgu. Poleg vsakdanjih nalog, kot so promocijske aktivnosti, organizacija dogodkov, oglaševalske akcije na nemškem trgu, sodelovanje z nemškimi in švicarskimi partnerji ter mediji, med drugim igrajo pomembno vlogo pri promociji in predstavitvi slovenskega turističnega gospodarstva na eni največjih svetovnih turističnih borz ITB Berlin.

Italija

Ente Sloveno per il Turismo Italia
Galleria Buenos Aires 1, I-20124 Milano
Aljoša Ota, vodja predstavništva v Italiji

LinkedIn 

Tel.: ++39 0229 51 11 87
e-naslov: aljosa.ota(at)slovenia.infomilano(at)slovenia.info 

Dobra organizacija, projektiranje in planiranje so ključne stvari na poti do uspeha, katerih se pri svojem delu držijo na predstavništvu STO v Milanu in s katerimi začenjajo svoj delovni dan. Kot poudarja vodja predstavništva Aljoša Ota, je ekipno delo in izmenjava mnenj zelo pomembno za uspešno delovanje. Pri svojem delu stremijo k izpeljavi projektov na najboljši način in z najvišjo možno kakovostjo, pa naj gre za  sodelovanje z italijanskimi poslovnimi partnerji, promocijske aktivnosti na raznih sejmih, predstavitvah in drugih dogodkih v Italiji in Sloveniji, organizaciji workshopov v Italiji ali pri organizaciji študijskih tur novinarjev, tour operaterjev in agencij.

 

Distribucijski center STO

Čas poslovanja s strankami je od ponedeljka do petka od 9:00 do 12:00 ure
Naslov: Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana
tel.: ++386 1 500 08 70
faks: ++386 1 500 08 72
e-naslov: distribucijski.center@slovenia.info

Svet agencije STO

Svet agencije je organ upravljanja in ima pet članov, ki jih imenuje vlada. Sestavljajo ga:

  • Maruša Baus, predsednica sveta, predstavnica ustanovitelja, zaposlena na ministrstvu, pristojnem za turizem,
  • Darja Škufca, namestnica predsednice sveta, predstavnica ustanovitelja, zaposlena na ministrstvu, pristojnem za turizem,
  • Andrej Prebil, član sveta, predstavnik Turistično gostinske zbornice Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije,
  • Gregor Jamnik, član sveta, predstavnik turističnega gospodarstva,
  • Biserka Močnik, članica sveta, predstavnica ustanovitelja, zaposlena na ministrstvu, pristojnem za kulturo.

Vam lahko še kako pomagamo?

Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine.

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija skrbi za promocijo in razvoj slovenskega turizma.

Slovenska turistična organizacija

Več

Ključni dokumenti STO

Strateški in razvojni dokumenti Slovenske turistične organizacije.

Ključni dokumenti STO

Več

Sporočila za javnost

Oglejte si sporočila za javnost STO.

Sporočila za javnost

Več

Poslovna javnost

Sejmi, poslovne delavnice in drugi pomembni dogodki s področja turizma.

Poslovna javnost

Več

Vsebinski digitalni marketing

Vsebinski in digitalni projekti Slovenske turistične organizacije.

Vsebinski digitalni marketing

Več

Razvoj in inovativnost

Razvojni, inovativni in evropski projekti s področja turizma.

Razvoj in inovativnost

Več

TTA novice

Aktualno s področja slovenskega turizma.

TTA novice

Več

Koledar poslovnih dogodkov

Izberite vašo poslovno priložnost.

Koledar poslovnih dogodkov

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju