Kontaktni podatki vodilnih destinacij po regijah

V skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 so vodilne destinacije opredeljene kot ključni subjekti slovenskega turizma na destinacijski ravni. S ciljem, da so informacije o destinacijskih zavodih na voljo tudi zainteresiranim poslovnim javnostim, jih s soglasjem destinacij objavljamo v okviru poslovnih strani osrednjega slovenskega turističnega portala Slovenia.info. 

Bled

Javni zavod Turizem Bled
Ljubljanska cesta 27
SI 4260 Bled
T: +386 4 57 80 500
E: info@visitbled.si
W: www.bled.si
Kontaktna oseba: Maja Lakota
E-naslov: maja.lakota(at)visitbled.si

 

Bohinj

Turizem Bohinj - javni zavod za pospeševanje turizma
Stara Fužina 38
SI – 4265 Bohinjsko jezero
T: +386 4 57 47 590
E: info(at)bohinj.si
W: www.bohinj.si 
Kontaktna oseba: Klemen Langus
E-naslov: klemen.langus(at)bohinj.si 

 

Dolina Soče

Javni zavod za turizem Dolina Soče
Rupa 17
SI – 5230 Bovec
T: +386 5 38 00 480
E: info@dolina-soce.si
W: www.soca-valley.com
 

 

Koroška

RRA Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško
Meža 10
SI – 2370 Dravograd
T: +386 5 90 85 190
E: turizem(at)rra-koroska.si
W: www.rra-koroska.si
Kontaktna oseba: Primož Vodovnik 
E-naslov:
primoz.vodovnik(at)rra-koroska.si


 

Kranj

Zavod za turizem in kulturo Kranj
Glavni trg 2, 
SI – 4000 Kranj
T: +386 4 23 80 450
E: info(at)visitkranj.si
W:www.visitkranj.com 
Kontaktna oseba: Urša Erjavc
E-naslov: ursa.erjavc(at)visitkranj.si

 

Kranjska Gora

Turizem Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1c
SI – 4280 Kranjska Gora
T: +386 4 580 94 40
E: info(at)kranjska-gora.eu
W: www.kranjska-gora.si  
 

Maribor

Zavod za turizem Maribor
Partizanska 6a
SI – 2000 Maribor
T: +386 2 23 46 611
E: tic(at)maribor.si 
W:www.maribor-pohorje.si
Kontaktna oseba: Vesna Horvat
E-naslov: vesna.horvat(at)maribor.si

Radovljica

Javni zavod Turizem in kultura Radovljica
Linhartov trg 9
SI – 4240 Radovljica
T: +386 4 531 51 12
E: info(at)radolca.si
W: www.radolca.si 
Kontaktna oseba: Kaja Beton
E-naslov: kaja.beton(at)radolca.si

 

Rogla - Pohorje

LTO Rogla-Zreče, GIZ
Cesta na Roglo 11J
SI – 3214 Zreče
T: +386 3 759 04 70
E:  info(at)rogla-zrece.si
W: https://www.rogla-pohorje.si/ 
Kontaktna oseba: Domen Vogelsang
E-naslov: domen(at)rogla-zrece.si

 

Zgornja Savinjska dolina

Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.
Savinjska cesta 2
SI 3331 Nazarje
T: +386 3 839 47 53
E: info(at)visitsavinjska.com
W: http://www.visitsavinjska.com
Kontaktna oseba: Maja Ratej
E-naslov: maja.ratej(at)ra-sasa.si

 

 

 

Cerkno

LTO Laufar Cerkno
Močnikova ulica 2
SI – 5282 Cerkno
T: +386 5 373 46 45
E: info(at)visitcerkno.si
W: http://www.visitcerkno.si
Kontaktna oseba: Gregor Novaković
E-naslov: gregor.novakovic(at)visitcerkno.si

Kamnik

Zavoda za turizem in šport Kamnik
Glavni trg 2
SI – 1240 Kamnik
T: +386 1 831 82 50
E:  tic(at)visitkamnik.com
W: www.viisitkamnik.com 
Kontaktna oseba: Nina Irt
E-naslov: nina.irt(at)visitkamnik.com

Cerklje na Gorenjskem

Zavod za turizem Cerklje
Trg Davorina Jenka 13
SI – 4207 Cerklje
T: + 386 4 281 58 22
E:  info(at)tourism-cerklje.si
W: www.visitcerklje.si
E-naslov:
info@tourism-cerklje.si

Idrija

Zavod za turizem Idrija
Mestni trg 2
SI – 5280 Idrija
T: +386 5 37 43 916
E:  tic(at)visit-idrija.si
W: www.visit-idrija.si  
Kontaktna oseba: Valerija Božič
E-naslov:
valerija.bozic(at)visit-idrija.si

Škofja Loka

Razvojna agencija Sora - Turizem Škofja Loka
Cankarjev trg 17
SI – 4220 Škofja Loka
T: +386 4 517 06 00
E: info(at)visitskofjaloka.si
W: www.visitskofjaloka.si
Kontaktna oseba: Andreja Križnar
E-naslov:
andreja.kriznar(at)visitskofjaloka.si

Novo mesto

Zavod Novo mesto
Novi trg 5
SI – 8000 Novo Mesto
T: 07 393 03 90
E:  info.zavodnm(at)novomesto.si
W: www.visitnovomesto.si 
Kontaktna oseba: Pia Peršič
E-naslov: pia.persic@novomesto.si

Bela krajina

Javni zavod Razvojno informacijski center Bela krajina
Trg svobode 3
SI – 8340 Črnomelj
T: +386 7 305 65 30
E:  info(at)ric-belakrajina.si
W: www.belakrajina.si
E-naslov:
dmo(at)ric-belakrajina.si

Ljubljana

Turizem Ljubljana
Krekov trg 10
SI – 1000 Ljubljana
T: +386 1 306 41 87
E:  info(at)visitljubljana.si
W: www.visitljubljana.com
Kontaktna oseba: Alenka Soršak
E-naslov:
alenka.sorsak(at)visitljubljana.si

 

Kočevsko

Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Trg zbora odposlancev 62
SI –1330 Kočevje
T: +386 (0)8 200 94 86
E:  info(at)kocevsko.com
W: www.kocevsko.com  
Kontaktna oseba: Nevenka Klun
E-naslov:
nevenka.klun(at)kocevsko.com

Celje

Zavod za kulturne prireditve in Turizem Celeia Celje
Krekov trg 3
SI – 3000 Celje
T: +386 3 42 87 930
E:  tic.celje(at)celje.si
W: www.visitcelje.eu 
Kontaktna oseba: Urša Dorn
E-naslov: ursa.dorn(at)celje.si

Ptuj

Zavod za turizem Ptuj
Mestni trg 4
SI – 2250 Ptuj
T: +386 2 779 60 11
E:  info(at)visitptuj.eu
W: www.visitptuj.eu
Kontaktna oseba: Vilma Angel
E-naslov:
vilma.angel@visitptuj.eu

Laško

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško
Trg svobode 6
SI – 3210 Laško 
T: +386 3 733 89 50 
E:  tic(at)stik-lasko.si
W: www.lasko.info

Kontaktna oseba: Metka Mavri
E-naslov:
metka(at)stik-lasko.si

Velenje - Topolšica

Zavod za turizem Šaleške doline
Turistično - informacijski center Velenje
Stari trg 3
SI – 3320 Velenje
T: +386 3 896 17 15 
E:  turizem(at)velenje.si
W: www.velenje-tourism.si 
Kontaktna oseba: Tina Belina
E-naslov: tina.belina(at)velenje.si

Dobrna

Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
Dobrna 19b
SI – 3204 Dobrna
T: +386 3 780 10 64
E:  tic(at)dobrna.si
W: www.visitdobrna.si 
Kontaktna oseba: Marija Švent
E-naslov: marija.svent(at)dobrna.si

Čatež in Posavje

Regionalna razvojna agencija Posavje
Cesta krških žrtev 2
SI – 8270 Krško
T: +386 7 488 10 40
E:  agencija(at)rra-posavje.si
W: www.posavje.com  
Kontaktna oseba: Ana Jurečič Martinčič
E-naslov:
ana.jurecic.martincic@rra-posavje.si

Podčetrtek

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
Škofja Gora 1
SI – 3254 Podčetrtek
T: +386 3 810 90 13
E:  info(at)visitpodcetrtek.com
W: www.visitpodcetrtek.com
Kontaktna oseba: Boštjan Misja
E-naslov:
bostjan.misja(at)visitpodcetrtek.com

Rogaška Slatina

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
SI – 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 5814 414
E:  info(at)turizem-rogaska.si
W: www.visit-rogaska-slatina.si
Kontaktna oseba: Dino Markovinovič
E-naslov:
dino.markovinovic(at)turizem-rogaska.si

Dolenjska

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Podbreznik 15
SI – 8000 Novo Mesto
T: +386 7 33 72 982
E:  info(at)rc-nm.si
W: www.visitdolenjska.eu 
Kontaktna oseba: Simon Kovačič
E-naslov: simon.kovacic(at)rc-nm.si

Pomurje

Prleška razvojna agencija GIZ
Lendavska ulica 5
SI – 9000 Murska Sobota
T: +386 2 585 13 40
E:  info(at)visitpomurje.eu
W: www.visitpomurje.eu
Kontaktna oseba: Goran Šoster
E-naslov: info(at)prlekija.com

Koper

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper
Titov trg 3
SI – 6000 Koper
T: +386 5 664 64 03
E:  tic(at)visitkoper.si
W: www.visitkoper.si 
Kontaktna oseba: Marko Ferluga
E-naslov: marko.ferluga(at)visitkoper.si

Portorož - Piran

Turistično združenje Portorož GIZ
Obala 16
SI – 6320 Portorož
T: +386 5 673 44 40
E: info(at)portoroz.si
W: www.portoroz.si 
Kontaktna oseba: mag. Patricija Gržinič
E-naslov: patricija.grzinic@portoroz.si

Izola

Turistično združenje Izola GIZ
Ljubljanska ulica 17
SI – 6310 Izola
T: +386 5 640 10 50
E:  tic.izola(at)izola.si
W: www.visitizola.com 
Kontaktna oseba:
Dean Kocjančič
E-naslov:
dean.kocjancic(at)izola.si

Ankaran

Občina Ankaran
Jadranska cesta 66, p. p. 24
SI – 6280 Ankaran - Ancarano
T: +386 5 66 53 000
E:  info(at)obcina-ankaran.si
W: www.obcina-ankaran.si 
Kontaktna oseba: Nina Jurinčič
E-naslov:
nina.jurincic(at)obcina-ankaran.si

Kras

RRA Zeleni kras, d.o.o., vodja RDO Postojnaska jama - Zeleni kras
Prečna ulica 1 
SI – 6257 Pivka
T: +386 5 72 122 49
E:  info(at)rra-zk.si
W: www.zelenikras.si 
Kontaktna oseba: Dejan Iskra
E-naslov: info(at)zelenikras.si

Kras

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
Partizanska cesta 4
SI - 6210 Sežana
T: +386 5 73 44 362
E:  info(at)ora.si
W: www.visitkras.info 
Kontaktna oseba: 
Aleš Vodičar
E-naslov:
ales.vodicar@ora.si

Brda

Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
Grajska cesta 10
SI –  5212 Dobrovo
T: +386 5 395 95 95
E:  
W: www.brda.si 
Kontaktna oseba: Tina Novak Samec
E-naslov:
tina.novak.samec(at)brda.si

Nova Gorica in Vipavska dolina

Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
Trg Edvarda Kardelja 1
SI – 5000 Nova Gorica
T: +386 5 330 46 00
E:  visit(at)vipavskadolina.si
W: www.vipavskadolina.si
Kontaktna oseba: 
Erika Lojk
E-naslov:
erika.lojk@vipavskadolina.si

Vam lahko še kako pomagamo?

Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine. Odkrijte doživetja in znamenitosti štirih regij, preberite zadnje novice iz slovenskega turizma ali se seznanite z aktivnostmi Slovenske turistične organizacije.

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija skrbi za promocijo in razvoj slovenskega turizma.

Slovenska turistična organizacija

Več

TTA novice

Aktualno s področja slovenskega turizma.

TTA novice

Več

Raziskave in analize

Objavljamo številne raziskave in statistike s področja turizma.

Raziskave in analize

Več

Poslovna javnost

Sejmi, poslovne delavnice in drugi pomembni dogodki s področja turizma.

Poslovna javnost

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji