Interaktivno orodje - Dnevni turistični utrip Slovenije

V interaktivnem prikazu so s tridnevnim zamikom na voljo dnevno osveženi podatki o prihodih in prenočitvah turistov v Sloveniji. Prikazani so po nekaterih občinah, statističnih regijah, nastanitvenih obratih in državi prebivališča turista.

Interaktivno orodje - Analiza turističnega prometa

Orodje vam omogoča enostaven dostop do podatkov o turističnem prometu v Sloveniji skozi leta ter pogled po trgih. Na voljo je tudi analiza prihodov in prenočitev turistov z različnih trgov po občinah. 

Interaktivno orodje - Tržni profili

Orodje omogoča enostaven dostop do podatkov o turističnem prometu s 17 trgov. Na voljo je tudi analiza turističnega prometa glede na sezono, potrošnjo ter povprečno dobo bivanja turistov z različnih trgov. 

Deli s prijatelji