30. november 2023

Področni podsekretar (m/ž) - vodenje razvoja podatkovnih platform

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 114/23, 117/23) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž) - vodenje razvoja podatkovnih platform

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 6.12.2023, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar, DM št. 69«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obravnavane bodo elektronske prijave, prejete do 6.12.2023, katere bodo prejele sporočilo o prejemu.

Razpis Področni podsekretar (m/ž) - vodenje razvoja podatkovnih platform

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

30. november 2023

Višji svetovalec področja II (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 114/23, 117/23) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja II

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 4.12.2023, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja II, DM št. 67«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obravnavane bodo elektronske prijave, prejete do 4.12.2023, katere bodo prejele sporočilo o prejemu.

Razpis Višji svetovalec področja II

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

November 2023

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA STO V AVSTRIJI (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za 4 letno mandatno obdobje za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA STO V AVSTRIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami ter vizijo delovanja predstavništva, pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 27.11.2023 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva STO v Avstriji, DM št. 16«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Obravnavane bodo elektronske prijave, prejete do 27.11.2023, katere bodo prejele sporočilo o prejemu.

Razpis Področni podsekretar / vodja predstavništva STO v Avstriji

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

21. september 2023

Višji svetovalec področja II (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja II

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 4.10.2023, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja II, DM št. 67«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Višji svetovalec področja II

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

19. september 2023

Področni podsekretar (m/ž) na področju regijskega koordiniranja

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž) na področju regijskega koordiniranja

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 1.10.2023, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar, DM št. 49«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

7. september 2023

Področni svetovalec III EU*

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ, 88/23 - ZOPNN-F) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III EU* (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 12. 9. 2023, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Področni svetovalec III EU*, DM št. 3* – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis: Področni svetovalec III EU*

Financira Evropska unija - NextGeneration EU, v okviru programa »Načrta za okrevanje in odpornost«

 

28. junij 2023

Višji svetovalec področja III EU*

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 141/22 - ZNUNBZ) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU* (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 9. 7. 2023, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno Višji svetovalec področja III EU*, DM št. 2* – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis: Višji svetovalec področja III EU*

Financira Evropska unija - NextGeneration EU, v okviru programa »Načrta za okrevanje in odpornost«

17. oktober 2022

Področni podsekretar (m/ž) na področju kongresnega turizma

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž) na področju kongresnega turizma

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 27.10.2022, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar, DM št. 64«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni podsekretar

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

4. oktober 2022

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V NEMČIJI (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za 4 letno mandatno obdobje za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V NEMČIJI (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini sklenjena za določen čas, za mandatno obdobje 4 let, s polnim delovnim časom, s šest (6) mesečnim poskusnim delom, s predvidenim nastopom dela 1. januar 2023. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Slowenisches Fremdenverkehrsamt, Maximiliansplatz 12 a, v Münchnu.

Kandidati naj svoji prijavi za razpis priložijo:

 • življenjepis z navedbo splošnih podatkov, ki naj vsebuje tudi dokazila – izjave glede delovne dobe, glede delovnih izkušenj na splošno in še posebej glede delovnih izkušenj na področju turizma in izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter dokazila – izjave ali potrdila ustreznih institucij, glede poznavanja računalniškega okolja Windows,
 • dokazila o: izobrazbi (kopija diplome) ter znanju jezikov (kopija spričevala, potrdilo ustanove, verificirane za učenje tujih jezikov...)
 • vizijo delovanja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Nemčiji, za obdobje 2023-2026, ki naj vsebuje tako oceno stanja na nemškem turističnem trgu kot tudi oceno dosedanjega delovanja predstavništva.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 16.10.2022 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Področni podsekretar/Vodja predstavništva v Nemčiji« ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis za delovno mesto Področni podsekretar Vodja predstavništva v Nemčiji

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

14. september 2022

Področni svetovalec III (m/ž) na področju Zelene sheme slovenskega turizma

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž) na področju Zelene sheme slovenskega turizma

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 25.9.2022, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni svetovalec III, DM št. 54 - določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni svetovalec III na področju Zelene sheme slovenskega turizma

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

31. avgust 2022

Področni sekretar (m/ž) na področju odnosov z javnostmi

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni sekretar (m/ž) na področju odnosov z javnostmi

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 11.9.2022, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni sekretar, DM št. 6«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni sekretar na področju odnosov z javnostmi

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

13. julij 2022

Višji svetovalec področja III EU*

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 - ZUPŠ-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU* (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.07.2022, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno Višji svetovalec področja III EU*, DM št. 2* – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis: Višji svetovalec področja III EU*

Financira Evropska unija - NextGeneration EU, v okviru programa »Načrta za okrevanje in odpornost«.

23. maj 2022

Področni podsekretar (Strokovnjak za digitalno preobrazbo)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21, 112/21 - ZNUPZ, 119/21 - ZČmIS-A, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Razpis: Področni podsekretar (m/ž) (STROKOVNJAK ZA DIGITALNO PREOBRAZBO)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.06.2022, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto Področni podsekretar, DM št. 1* - določen čas"«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Financira Evropska unija - NextGeneration EU, v okviru programa »Načrta za okrevanje in odpornost«.

29. april 2022

JAVNI NATEČAJ za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A in 33/11-ZEKom-C), 1. odst. 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 28/21 - skl. US, 202/21 - odl. US, 206/21 - ZDUPŠOP, 3/22 - ZDeb) in 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15, 13/18 - ZSRT-1), Svet Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja

JAVNI NATEČAJ za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisno prijavo z izjavami in dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj direktorja STO" na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sto.gp(at)slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

JAVNI NATEČAJ za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO)

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.

Julij 2021

29.7.2021

Višji svetovalec področja II (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja II (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 6.8.2021, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja II, DM št. 36«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Višji svetovalec področja II

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

6. julij 2021

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 - ZDUOP, 28/21 - skl. US, 43/21) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 12.7.2021, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja I, DM št. 46 – nedoločen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Višji svetovalec področja I

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Marec 2021

2. marec 2021

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 07.03.2021, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja I, DM št. 46 – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Višji svetovalec področja I

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

Februar 2021

5.2.2021

JAVNI NATEČAJ za zasedbo delovnega mesta direktorja  Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-A in 33/11-ZEKom-C), 1. odst. 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08, 40/12 - ZUJF, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 195/20) in 13. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15, 13/18 - ZSRT-1), Svet Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja

JAVNI NATEČAJ za zasedbo delovnega mesta direktorja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisno prijavo z izjavami in dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: "Ne odpiraj - za javni natečaj direktorja STO" na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.

Javni natečaj: direktor Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 60 dneh po izbiri.

 

December 2020

23.12.2020

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 30.12.2020, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni svetovalec III, DM št.53 – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni svetovalec III (53)

 

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV, 152/20 - ZZUOOP, 175/20) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za 4 letno mandatno obdobje za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.12.2020 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Področni podsekretar/Vodja predstavništva v Italiji« ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

September 2020

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Na podlagi Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 98/20 - ZIUPDV) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 12.09.2020, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja I, DM št.46 – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Višji svetovalec področja I

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

Julij 2020

6. julij 2020

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS, 81/19, 36/20 - ZIUPPP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 10.07.2020, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni svetovalec III, DM št.53 – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni svetovalec III

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

December 2019

4. 12. 2019 

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS ) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 10.12.2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni svetovalec III, DM št.53 – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni svetovalec III (53)

 

November 2019

15. 11. 2019

Popravek objave dne 19.11.2019: pogoj je znanje angleškega jezika in jezika države, kjer je predstavništvo, na višji ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni B2, poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

Področni podsekretar / Vodja predstavništva STO v Avstriji (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za 4 letno mandatno obdobje za delovno mesto

Področni podsekretar / Vodja predstavništva STO v Avstriji (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami ter vizijo delovanja predstavništva, pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 27.11.2019 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva STO v Avstriji, DM št.16«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar / vodja predstavništva STO v Avstriji

 

Oktober 2019

16. 10. 2019

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 25. 10. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja I, DM št. 45«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Višji svetovalec področja I (45)

 

September 2019 

26. 9. 2019

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas 1 leta za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 2. 10. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja I, DM št.46 – določen čas«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Višji svetovalec področja I (46)

 

16. 9. 2019

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 23. 9. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 9«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar (9)

 

Avgust 2019 

08. 08. 2019 

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 06. 09. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 30«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar (30)

 

Julij 2019 

26. 7. 2019 

Višji svetovalec področja II (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja II (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 22. 8. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto višji svetovalec področja II, DM št.36«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Višji svetovalec področja II (36)

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS ) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 11. 7. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 50«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar (50)

 

Junij 2019

27. 6. 2019 

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS ) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 2. 7. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 44«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis področni podsekretar (44)

 

20. 6. 2019 

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS ) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 5. 7. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 9«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar (9)

 

13. 6. 2019

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/2017 – odl. US in 22/19-ZPosS ) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto 

Področni svetovalec III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 19. 6. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega svetovalca III, DM št. 28«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni svetovalec III

 

Marec 2019

12. 3. 2019

Področni svetovalec III EU (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III EU (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 18. 3. 2019 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za DM področni svetovalec III EU - EDEN SLOVENIA 2018, DM št. 3* EU«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Razpis Področni svetovalec III EU

 

23. 1. 2019

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 6. 2. 2019, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja, DM št. 57«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni sekretar

 

23. 1. 2019

Področni podsekretar / Vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, objavlja javni razpis za 4 letno mandatno obdobje za delovno mesto

Področni podsekretar / Vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami ter vizijo delovanja predstavništva, pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 6. 2. 2019 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji, DM št. 63«, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni sekretar / vodja predstavništva STO v Veliki Britaniji

 

15. 10. 2018

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Zahtevani pogoji:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba,
 • 6 let delovnih izkušenj.

 

Drugi posebni pogoji:

 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju turizma,
 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,
 • poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

 

Opisi delovnih nalog:

 • vodenje področja regijskega koordiniranja za posamezno makro regijo,
 • priprava razvojnih in trženjskih načrtov makro regije,
 • koordiniranje deležnikov v makro regiji,
 • koordiniranje in vodenje partnerskih trženjskih aktivnosti s predstavniki makro regije,
 • zagotavljanje vseh strokovnih podlag za pripravo vsebin, izvajanje izobraževanja in svetovanja za makro regijo,
 • skrb za usklajenost znamke makro regije in deležnikov z nacionalno znamko,
 • izvajanje promocijskih aktivnosti in podobno,
 • priprava programa dela in letnega poročila agencije s področja dela,
 • izvajanje postopkov javnih naročil, razpisov in pozivov v okviru sektorja,
 • vzpostavljanje in vodenje evidenc z delovnega področja,
 • izdelava najzahtevnejših poročil in analiz,
 • izvajanje najzahtevnejših projektov,
 • skrb za sodelovanje s subjekti turistične organiziranosti, s strokovnimi organizacijami, institucijami in posamezniki z delovnega področja,
 • sodelovanje na okroglih mizah, tiskovnih konferencah in druga javna nastopanja,
 • izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas dveh let, iz razloga začasno povečanega obsega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo do vključno 19.10.2018, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar, št. DM 49«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto področni sekretar

 

25. 9. 2018

Knjigovodja VII/1 (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Knjigovodja VII/1 (m/ž)

Zahtevani pogoji:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • 8 mesecev delovnih izkušenj. 

 

Drugi posebni pogoji:

 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,
 • poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

 

Opisi delovnih nalog:

 • pomoč pri pripravi poslovno-finančnih poročil,
 • sodelovanje pri pripravi zahtevkov za črpanje sredstev iz proračuna,
 • izdajanje računov, opominov ter izterjava plačil,
 • sodelovanje pri kontroli poročil predstavništev v tujini,
 • obračun DDV,
 • pomoč pri priprava opominov, izvršb in kontrola obresti,
 • pomoč pri pripravi bilanc stanja in uspeha ter obračunov in izdelovanje dokumentov za nadrejene organe,
 • sodelovanje pri pripravi poročil BS in statistiki,
 • izvajanje postopkov javnih naročil v okviru službe,
 • izvajanje vseh ostalih del po navodilu vodje službe, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s tri mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo do vključno 1. 10. 2018, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Knjigovodja VII/1, št. 14«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Knjigovodja VII/1

 

Avgust 2018

Področni podsekretar VODJA PREDSTAVNIŠTVA V NEMČIJI (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / Vodja predstavništva v Nemčiji (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas, za mandatno obdobje 4 let, s trimesečnim poskusnim delom, s predvidenim nastopom dela 1. januar 2019. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Slowenisches Fremdenverkehrsamt,
Maximiliansplatz 12 a, v Münchnu.

Kandidati naj svoji prijavi za razpis priložijo:

 • življenjepis z navedbo splošnih podatkov, ki naj vsebuje tudi dokazila – izjave glede delovne dobe, glede delovnih izkušenj na splošno in še posebej glede delovnih izkušenj na področju turizma in izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter dokazila – izjave ali potrdila ustreznih institucij, glede poznavanja računalniškega okolja Windows,
 • dokazila o: izobrazbi (kopija diplome) ter znanju jezikov (kopija spričevala, potrdilo ustanove, verificirane za učenje tujih jezikov...)
 • vizijo delovanja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Nemčiji za obdobje 2019-2022, ki naj vsebuje tako oceno stanja na nemškem turističnem trgu kot tudi oceno dosedanjega delovanja predstavništva.

 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 14. 9. 2018 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva v Nemčiji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Področni podsekretar Vodja predstavništva v Nemčiji

 

9. 8. 2018

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Zahtevani pogoji:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba,
 • 4 leta delovnih izkušenj.

 

Drugi posebni pogoji:

 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,
 • poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

 

Opisi delovnih nalog:

 • koordiniranje in izvajanje projekta EDEN SLOVENIA 2018-2019,
 • sodelovanje in usklajevanje dela na projektu s projektnimi partnerji, državnimi organi in drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi institucijami ter zunanjimi partnerji,
 • vrednotenje rezultatov projekta ter njegove stalne izboljšave,
 • izvajanje javnih naročil projekta,
 • sodelovanje pri izvajanju nadzora nad porabo sredstev projekta,
 • vodenje projektnih evidenc,
 • priprava poročil in zahtevkov,
 • izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 18 mesecev, za čas trajanja projekta EDEN SLOVENIA 2018-2019. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 14. 8. 2018 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Višji svetovalec področja III EU - EDEN SLOVENIA 2018-2019«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Področni svetovalec III

 

Maj 2018

17. 5. 2018

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za določen čas 7 mesecev iz razloga začasno povečanega obsega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 22. 5. 2018 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Področni svetovalec III, št. 28«. 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto Področni svetovalec III

 

Marec 2018

23. 3. 2018

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 10. 4. 2018, na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področnega podsekretarja DM št. 34«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis delovno mesto Področni podsekretar

 

November 2017

15. 11. 2017

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V AVSTRIJI (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V AVSTRIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20. 11. 2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar/Vodja predstavništva v Avstriji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni podsekretar

 

10. 11. 2017

Področni svetovalec III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni svetovalec III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 16. 11. 2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Področni svetovalec III, št. 28«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis Področni svetovalec III

 

Oktober 2017

25. 10. 2017

Področni podsekretar (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 30. 10. 2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto za Področni podsekretar R&R«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto Področni podsekretar 

 

5. 10. 2017

Višji svetovalec področja III (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 10. 10. 2017, na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja III«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja III

 

September 2017

27. 9. 2017

Področni svetovalec II (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni svetovalec II (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 3. 10. 2017, na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto Področni svetovalec II«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto Področni svetovalec II

 

Avgust 2017

17. 8. 2017

Višji svetovalec področja I

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 1. 9. 2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Višji svetovalec področja I«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

 

Razpis za delovno mesto Višji svetovalec področja I

 

Junij 2017

14. 6. 2017

STO išče nove informatorje slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija vabi k prijavi na izbor za informatorje slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah v tujini.

V kolikor se želite prijaviti, vas prosimo, da nam do 21. 8. 2017 do 15.00 ure dostavite spodaj navedene dokumente na naslov:

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
(ali na mail: fairs@slovenia.info)

S pripisom: »Izbor za informatorja slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah«

Preberi več

 

Maj 2017

23. 5. 2017

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 26. 5. 2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Višji svetovalec področja III EU EDEN«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za Višji svetovalec področja III EU

 

April 2017 

14. 4. 2017

Področni sekretar (M/Ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni sekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20. 4. 2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Področni sekretar«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis - področni sekretar

 

Februar 2017 

28. 2. 2017

Področni podsekretar za VDM (M/Ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 13. 3. 2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Področni podsekretar-VDM«.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis - področni podsekretar

 

December 2016

9. 12. 2016

Področni podsekretar - vodja predstavništva v Italiji (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 29. 12. 2016 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Področni podsekretar/Vodja predstavništva v Italiji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis - področni sekretar

 

15. december 2016

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo treh (3) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20. 12. 2016 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Višji svetovalec področja I (št.25)«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis - Višji svetovalec področja I

 

Deli s prijatelji