V Slovenski turistični organizaciji (STO) v letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem konkretnih ukrepov, ki smo jih s temeljnimi strateškimi podlagami za digitalni prehod slovenskega turizma oblikovali v preteklem letu. 

V mesecu marcu smo začeli z izvajanjem projekta za vzpostavitev Nacionalnega informacijskega središča (NIS), ki predstavlja ključni in najobsežnejši ukrep Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022 – 2026 ter osrednje orodje za doseganje in spremljanje ciljev Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028.

Nacionalno informacijsko središče (NIS) bo edinstveno podatkovno in informacijsko središče, v katerem se bodo zbirali in obdelovali lokalni in globalni podatki, relevantni za turizem, s ciljem najprej osnovnih, nato pa tudi naprednih analiz za podatkovno podprto odločanje in dvig dodane vrednosti v vseh stebrih trajnosti v turizmu.

Cilj oblikovanja NIS je pospeševanje zelenega in digitalnega prehoda in nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma.

Projekt NIS je bil zasnovan v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in zajema dve vzporedni fazi, ki sta: 

1. Implementacija sodobnega digitalnega analitičnega orodja za merjenje učinkov turizma v vseh vodilnih destinacijah slovenskega turizma z namenom trajnostnega preoblikovanja turizma.

2. Merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah ter določitev nosilnih kapacitet vodilnih destinacij ter geografsko porazdeljen razvoj trajnostnega turizma.

Vzpostavitev celovitega informacijskega središča bo potekala fazno, predvidoma do 31. 12. 2025.

 Projekt NIS je bil zasnovan s ciljem ustvarjanja vrednosti in koristi za različne deležnike v turizmu.

Glavne koristi, ki jih lahko opredelimo tudi kot dolgoročne cilje NIS, so:

🟢 Merjenje in napovedovanje vplivov turizma v destinaciji preko različnih ključnih kazalnikov uspešnosti.

🟢 Napovedovanje na podlagi preteklih trendov in različnih dejavnikov.

🟢 Prepoznavanje bolj obremenjenih točk v destinacijah ter omogočeno preusmerjanje turističnih tokov na širše geografsko območje ter s tem doseganje bolj enakomerne razpršenosti po celotni destinaciji.

🟢Prikaz indikatorjev na različnih nivojih ter vključitev različnih ravni.

Pri izvajanju projekta je zaradi njegove obsežnosti predviden fazni pristop, pri čemer je glavno vodilo ustvarjanje vrednosti čim prej. Izvajanje temelji na principu fleksibilnosti in agilnosti, zato je prva faza zasnovana kot prototipna, druga pa kot izvedbena.

 

Prototipna faza

Izbrani izvajalec bo v sklopu projekta pripravil:

  • 45 primerov uporabe,
  • funkcionalne in tehnične specifikacije,
  • arhitekturno skico s popisom in strukturo podatkovnih virov,
  • grafično podobo ključnih vsebinskih prikaznih strani Nacionalnega informacijskega središča,
  • »klikabilni« prikaz funkcionalnosti nacionalnega in destinacijskega »dashboarda«,
  • ocenjeno vrednost lastništva bodoče rešitve in poslovni načrt.

 

Pripravljeni končni izdelek bo podlaga za izvedbo javnega naročila za implementacijo Nacionalnega informacijskega središča.  

Prototipna faza bo potekala do 18. 7. 2023.

 

Izvedbena faza

V sklopu izvedbene faze je predvidena vzpostavitev orodja NIS na podlagi vsebin, ki so bile pripravljene v prototipni fazi.

Izvedbena faza se bo začela konec poletja 2023 in bo potekala do zaključka projektnega obdobja, predvidoma do 31. 12. 2025.

TRENUTNE AKTIVNOSTI

V sklopu javnega naročila je bila izbrana skupna ponudba IGEA d.o.o. in Zavoda Tovarne trajnostnega turizma GoodPlace. V ponudbi so kot podizvajalci sodelovali tudi podizvajalci HOSTING d.o.o., NUMO d.o.o. in INOVA IT d.o.o.

Izvajalci in interna projekta skupina STO so aktivno izvedli aktivnosti, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji in zajete v prototipni fazi. 

Ker bo orodje NIS namenjeno širokemu občinstvu na področju turističnega sektorja, je bila tudi pri izvajanju projekta poudarjena interaktivnost in sodelovanje.

Arhitekturna in vsebinska zasnova NIS sta bili definirani skozi visoko interaktiven proces z deležniki na področju turizma in STO, da bodo v Nacionalnem informacijskem središču zagotovljene tiste informacije in podatki, ki jih turistični deležniki najbolj potrebujejo za podatkovno podprto odločanje in ki so hkrati realno (pravno, tehnično, finančno) dosegljivi. Informacije in podatki, ki so bili prepoznani kot koristni, ampak je dostop bo njih bolj kompleksen, so bili uvrščeni na seznam tistih, ki bodo v NIS dodani v fazi nadaljnjih nadgradenj.

strokovno-delovno skupino tesno sodeluje tudi strokovno-posvetovalna skupina, kjer sodelujoči prispevajo ideje in predloge izboljšav za čim večjo zagotovljeno vrednost projekta. 

V okviru prototipne faze so bili identificirani ključni kazalniki za merjenje učinkov turizma ter potrebe deležniških skupin.

V sklopu prototipne faze je potekalo več srečanj z deležniškimi skupinami, kjer so bili predstavljeni primeri uporabe in izvedena širša razprava o potrebah udeležencev.

 

DELAVNICA Z DESTINACIJAMI

izvedena 22. 5. 2023 med 10:00 in 13:00

GZS Gospodarska zbornica Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana)

DELAVNICA Z DESTINACIJAMI & GOSPODARSTVOM

izvedena 5. 6. 2023 med 10:00 in 13:00

GZS Gospodarska zbornica Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana)

Sredstva za predmetno javno naročilo so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1. 7. 2021, ki je bil sprejet na podlagi 20. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter podrobnejšimi pojasnili področij/komponent/reform in naložb v odobrenem Načrtu za okrevanje in odpornost, financirana s strani Evropske unije - NextGeneration EU.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije lahko pišete na:

   

Ana Jemec Špik

ana.jemecspik(at)slovenia.info

Nadgradnja zelene sheme iz mehanizma NOO

    

 

Sorodno

Pri vaših odločitvah vam že zdaj lahko pomagajo spodnje vsebine. Vabljeni k branju!

Turizem v številkah

Slovenski turizem v številkah. Mesečni statistični podatki o prihodih in prenočitvah turistov. Infografike in publikacija.

Turizem v številkah

Več

Anketa o tujih turistih v Sloveniji

Raziskave in izsledki za vse, ki pripravljate marketinške strategije oziroma želite okrepiti turistični promet s tujih trgov.

Anketa o tujih turistih v Sloveniji

Več

Zelena shema slovenskega turizma

Spodbuja razvoj zelenega turizma v Sloveniji.

Zelena shema slovenskega turizma

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji