Pravno obvestilo spletnega mesta www.slovenia.info

Vse pravice, vseh spletnih strani www.slovenia.info so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, na spletnih straneh www.slovenia.info so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Slovenske turistične organizacije (v nadaljevanju STO), ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.slovenia.info.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.slovenia.info izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletnih strani www.slovenia.info v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja STO.

Pravno obvestilo lahko STO kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO) spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.slovenia.info ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo. Za namene statistike si STO pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani, nam boste zaradi korespondence, registracije na spletnih straneh, prejemanja kratkih sporočil, nakupa ali sodelovanja v spletnih nagradnih igrah itd., zaupali svoje osebne podatke. STO jamči in se obvezuje, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, skladno z določili veljavne zakonodaje. Podatke, ki nam jih posredujete, ne bomo razkrili tretjim ali nepooblaščenim osebam in jih bomo uporabili zgolj v namen s katerim ste nam jih posredovali.

Zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja, spletna stran vsebuje t.i. piškote (Cookies).

Prostor, v katerem se nahaja strežnik spletne strani, je ustrezno fizično varovan.

Zasebnost in varnost osebnih podatkov pooblaščenih izvajalcev STO

Creatim d.o.o.je vzdrževalec spletnega mesta www.slovenia.info in v skladu s pogodbo z STO in za STO opravlja naloge glede vzdrževanja in nadgradenj portala. Creatim in morebitna druga zunanja podjetja, ki opravljajo za STO določene aktivnosti v okviru portala, se zavežejo, da obdeluje osebne podatke samo v okviru pooblastil STO ter jih ne obdeluje in ne sme obdelovati za noben drug namen.

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, STO uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.slovenia.info so informativne narave. STO se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Slovenska turistična organizacija ne odgovarja za vsebine besedil, ki so objavljene s strani skrbnikov pogodbenih partnerjev STO.

STO ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.slovenia.info, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. STO ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.slovenia.info.

STO si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.slovenia.info kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zunanje povezave

Zaradi prikladnosti lahko nekatere spletne strani ali podstrani www.slovenia.info, z namenom podajanja celovitih turističnih informacij vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo, prav tako uporabniki spletne strani www.slovenia.info ne morejo domnevati, da spletne strani zunanjih povezav spoštujejo enaka načela glede spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot se jih drži STO. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost STO za vse primere izključena.

Nepričakovani oglasi

Ob obisku naših spletnih strani lahko vaš internetni brskalnik proizvaja nepričakovane oglase. Te oglase najverjetneje proizvajajo druge internetne strani ali druga programska oprema, ki je nameščena na vašem računalniku. STO ne odobrava in ne priporoča produktov ali storitev, ki se prikazujejo preko nepričakovanih oglasov na vašem računalniku, med obiskovanjem naših spletnih strani.

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Trip Advisor

Slovenska turistična organizacija ni odgovorna za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na straneh TripAdvisor.

Družbena omrežja

Zapisi v Facebookovi aplikaciji na spletnih straneh www.slovenia.info so odraz avtorjeve osebne ocene in mnenja, in ne predstavljajo stališča STO, javna agencija, sektor za turizem.

Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli zapis, objavljen preko Facebook aplikacije na spletnih straneh www.slovenia.info, ki kakorkoli krši pravice drugih ali je na kakršenkoli način nezakonit, žaljiv, sramotilen, vulgaren ali kakorkoli drugače sporen.

Slovenska turistična organizacija ni odgovorna za osebna mnenja, ocene ali neprimerne vsebine prisotne na družbenih omrežjih Twitter in Instagram.