15. oktober 2018

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO

objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

področni podsekretar (m/ž)

Zahtevani pogoji:

* specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba,

* 6 let delovnih izkušenj.

Drugi posebni pogoji:

* najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju turizma,

* znanje slovenskega jezika,

* znanje angleškega jezika na osnovni ravni oziroma v skladu z evropsko lestvico znanja tujih jezikov na ravni A2,

* poznavanje računalniških programov v okolju Windows.

Opisi delovnih nalog:

* vodenje področja regijskega koordiniranja za posamezno makro regijo,

* priprava razvojnih in trženjskih načrtov makro regije,

* koordiniranje deležnikov v makro regiji,

* koordiniranje in vodenje partnerskih trženjskih aktivnosti s predstavniki makro regije,

* zagotavljanje vseh strokovnih podlag za pripravo vsebin, izvajanje izobraževanja in svetovanja za makro regijo,

* skrb za usklajenost znamke makro regije in deležnikov z nacionalno znamko,

* izvajanje promocijskih aktivnosti in podobno,

* priprava programa dela in letnega poročila agencije s področja dela,

* izvajanje postopkov javnih naročil, razpisov in pozivov v okviru sektorja,

* vzpostavljanje in vodenje evidenc z delovnega področja,

* izdelava najzahtevnejših poročil in analiz,

* izvajanje najzahtevnejših projektov,

* skrb za sodelovanje s subjekti turistične organiziranosti, s strokovnimi organizacijami, institucijami in posamezniki z delovnega področja,

* sodelovanje na okroglih mizah, tiskovnih konferencah in druga javna nastopanja,

* izvajanje vseh ostalih del po navodilu nadrejenega, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas dveh let, iz razloga začasno povečanega obsega dela. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. 

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo do vključno 19.10.2018, s pripisom »Prijava na razpis za delovno mesto področni podsekretar, št. DM 49«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: sto.gp@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za delovno mesto področni sekretar

Arhiv razpisanih delovnih mest

 

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na Google Plusu Deli na LinkedInu Deli na Pinterestu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju