Arhiv objav javnih naročil in javnih pozivov iz leta 2020 in 2021:

Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije 2021

April, 12.4.2021

Številka javnega naročila: JNM-0003/2021-S-POG-STO

Rok za prejem ponud je do 6. 5. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 5. 2021 in se bo začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393791.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 20. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Operativna izvedba programov študijskih potovanj od maja 2021 do konca marca 2022

Marec, 25.3.2021

Številka javnega naročila: JNV-0007/2020-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 3. 5. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 5. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Operativna izvedba programov študijskih potovanj od maja 2021 do konca marca 2022 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391881.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­10.00 ure.

Oglaševanje v specializiranih tiskanih medijih na tujih trgih 2021

Marec, 18. 3. 2021

Številka javnega naročila: JNV-0006/2020-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 21. 4. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 4. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Oglaševanje v specializiranih tiskanih medijih na tujih trgih 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=390891

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 7. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Globalna digitalna kampanja 2021

Marec, 18. 3. 2021

Številka javnega naročila: JNV-0003/2021-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 28. 4. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 4. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Globalna digitalna kampanja 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391538

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 16. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Javno naročilo za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije

7. julij 2020

Slovenska turistična organizacija je 7. julija 2020 objavila javno naročilo male vrednosti za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije. Pridobiti želi vrhunske fotografije in visoko-kvalitetno video gradivo različnih dolžin, posneto v skladu z najsodobnejšimi trendi, za različne promocijske namene, od uporabe za namen oglaševanja preko različnih digitalnih in televizijskih kampanj, komunikacije z različnimi ciljnimi javnostmi in promocije na poslovnih dogodkih. Javno naročilo vključuje spodaj navedene 4 sklope. Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega ali več sklopov.  

Storitve fotografiranja:

 • Gastronomija – Butične zgodbe in doživetja
 • Doživetja pohodniške poti Alpe Adria Trail

Storitve video produkcije:

 • Krovni image video za produkt gastronomije in podporne fotografije
 • Krajši kadri posameznih motivov

Ocenjena vrednost celotnega javnega naročila je 86.700 evrov brez DDV oz. 105.774 evrov z 22% DDV.

Rok za prejem ponudb je 23. julij 2020 do 12.00 ure. Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko portala za elektronsko javno naročanje Republike Slovenije: https://ejn.gov.si

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=359354. Morebitna vprašanja glede dokumentacije ali priprave ponudbe se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Za dodatna pojasnila morajo ponudniki zaprositi najkasneje do 16. julija 2020 do 14.00 ure.

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Digitalna kampanja na bližnjih trgih 2020

Junij 2020

Številka javnega naročila: JNV-0010/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 17. 7. 2020 do 11:00 ure. Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 7. 2020 in se bo začelo ob 11:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 1.013.114,75  evrov brez DDV oz. 1.236.000,00 evrov z 22% DDV.

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti Digitalna kampanja na bližnjih trgih 2020 v času trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji in naslednjih aktivnostih javnega naročila: 

 • Aktivnost 1: Zakup oglasnega prostora.
 • Aktivnost 2: Oblikovanje oglasov in vsebin, prevajanje, usklajevanje z mediji in optimiziranje oglasov.
 • Aktivnost 3: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta
 • Aktivnost 4: Spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa 2020
 • Aktivnost 5: Koordinacija digitalnega medijskega zakupa 2020
 • Aktivnost 6: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih sukcesivnih poročil in analiz, poročil o aktivnostih 2-7, priprava poročila o medijskem prostoru ter priprava zaključnega poročila (elaborata).
 • Aktivnost 7: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2020.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=357036

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo posebnih ponudb slovenskega turističnega gospodarstva

Marec, 10.3.2020

Spremenjen rok za oddajo ponudb je vključno do 20.3.2020.

Poziv je na voljo:

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG  (prečiščeno besedilo z dne 10. 3. 2020)

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva v 2020

Februar, 17. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

Cilj javnega poziva je komuniciranja paketov v okviru digitalne kampanje in s tem povečanje števila prihodov in nočitev turistov in s tem večanje prihodkov v turizmu. Oglaševanje v okviru globalne digitalne kampanje bo potekalo v šestih valih, od konca marca do sredine decembra 2020.  Slovenska turistična organizacija bo globalno digitalno kampanjo izvedla v 16 državah. Več informacij o digitalni kampanji je na voljo: https://www.slovenia.info/sl/digitalna-kampanja-2020

Turistične pakete za spomladansko obdobje je možno oddati do vključno 10.3.2020 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV
   

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info/oddajpaket je za ponudnike brezplačna. Ponudnik mora zagotoviti lektorirano oddajo vsebin v slovenskem jeziku. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh digitalne kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe

Poziv Snovalec 2020

3. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila poziv za naziv Snovalec 2020, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 30.000 evrov bruto nepovratnih sredstev.

Rok za prijavo na Snovalca je 28. 2. 2020 (do 23:59).

Informativni dan glede poziva Snovalec bo 13. februarja 2020 ob 13.00 uri v prostorih Slovenske turistične organizacije na Dimičevi 13, Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju.

Več o pozivu in prijavi na spodnji povezavi. 

Poziv Snovalec 2020

Javno naročilo male vrednosti za Operativna izvedba programov študijskih potovanj za tuje medije od marca 2020 do konca februarja 2021

5. 2. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0022/2019-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 24. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=342193.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 17. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi v letu 2020

7. 2. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0007/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 19. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=342728.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 14. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020

24. 1. 2020

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

obrazci_poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

 Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2020

23.12.2019

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2020, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2020

Prijavni obrazec

Obrazci_partnerski_sejmi_2020_

Javno naročilo male vrednosti za Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021

Januar, 23.1.2020 in 20.2.2020

Številka javnega naročila: JNM-0005/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je podaljšan in sicer do 24. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=339753.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 13. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­10.00 ure.

Globalna digitalna kampanja 2020

24. 1. 2020

Številka javnega naročila: JNV-0023/2019-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 2. 3. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 3. 2020 in se bo začelo ob 12:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=340267.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Oblikovanje kreativnih besedil za potrebe digitalnega in vsebinskega marketinga ter tematskih besedil za dogodke v letu 2020

31. 1. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0004/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 14. 2. 2020 do 10.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 2. 2020 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=341754.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 6. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Poporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020

Številka javnega naročila: JNM-0003/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 29.1.2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.1.2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=338809

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 24.1.2020 do 14:00 ure.

 

Arhiv javnih razpisov

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju