Arhiv objav javnih naročil in javnih pozivov iz leta 2024, 2023, 2022, 2021 in 2020:

TV oglaševanje na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu v letu 2024

April

16.4.2024

TV oglaševanje na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu v letu 2024

Številka javnega naročila: JNV-0006/2024-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 23.05.2024 do 10:00.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.05.2024 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je TV oglaševanje na italijanskem, avstrijskem in nemškem trgu v letu 2024 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/#/pregled-objav/806725

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 13.05.2024 do 12.00 ure.

Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih dogodkov, ki bodo organizirani v Sloveniji, od 15.3.2024 do 31.1.2025

Marec, 01.03.2024

Z DNEM 31.5. JE POZIV ZAKLJUČEN.

Predmet poziva je pridobitev vpogleda v mednarodne športne dogodke v letu 2024 in delno 2025 v Sloveniji, na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke IFS.

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih prvenstev, evropskih prvenstev, lige narodov in športnih več - panožnih mednarodnih tekmovanj ter zaključni turnirji v evropskih ekipnih klubskih tekmovanjih za olimpijske športe. Ti se obravnavajo posebej.

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo promocije slovenskega turizma in znamke IFS na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji:

1. Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije;
2. Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma;
3. Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov;
4. Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji;
5. Povečati zasedenost in potrošnjo destinacije, posebej izven turistične sezone;
6. Krepiti pomen trajnostnega turizma skozi šport;

Prijave morajo biti oddane izključno preko spletne prijave. Prijave, ki jih bo STO prejela na drugačen način, ne bodo upoštevane.

Spletna oddaja prijave

Rok za oddajo prijav:

 • Prijave morajo biti oddane od dneva objave tega poziva do najkasneje 30.6.2024 in od 1.8.2024 do najkasneje 31.12.2024 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv.
 • Prijave morajo biti oddane preko spletne prijave vsaj 30 dni pred začetkom izvedbe športnega dogodka (upošteva se tudi dan izvedbe dogodka). Izjema so športni dogodki, ki se:
  • pričnejo od 15. marca do vključno 10. aprila 2024 - prijave za te športne dogodke morajo biti oddane najmanj 14 dni pred pričetkom dogodka.

Prepozne prijave bodo zavržene.

Celoten javni poziv in priloge so na voljo na spodnjih povezavah:

Razpisna dokumentacija javnega poziva

Vzorec pogodbe v pdf formatu

Vzorec pogodbe v word formatu

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UN Tourism 2024

Marec, 19. 3. 2024

Best Tourism Villages by UN Tourism je iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UN Tourism) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega. Letos poteka že četrto leto zapored.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala osem destinacij, ki jih bo nominirala za izbor UN Tourism na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo v največji meri izpolnjevale merila, bodo s strani UN Tourism prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki bodo po ocenjevanju meril prejele nekaj manj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UN Tourism, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.
 • Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.
 • Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Rok za prijavo na poziv je petek, 5. april 2024. Prijavnico skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti pošljite na naslov masa.klemencic@slovenia.info. Pozor: na sami spletni strani projekta je kot rok za prijavo naveden 24. april 2024 vendar je to že dan, do katerega moramo na UN Tourism oddati vloge, ki so bile uspešne na nacionalnem pozivu. Zato je končni rok za vse slovenske destinacije 5. april 2024.

Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

01 Povabilo k oddaji prijav

02 Podatki o prijavitelju

03 Prijavnica

Več o projektu Best Tourism Villages by UNWTO.

Poziv za Edinstvena doživetja Slovenije za leto 2024

Februar, 06.02.2024

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane ponudnike k oddaji vlog na poziv za edinstvena doživetja Slovenije, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je 9. april 2024.

Poziv za Edinstvena doživetja Slovenije za leto 2024

So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2024

Januar, 4.1.2024

Številka javnega naročila: JNM-0012/2023-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 24.01.2024 do 11:00.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Odpiranje bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 24. 1. 2024 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet javnega naročila je So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2024, ki bo potekala 14.-16. maja 2024. Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=503888

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 15.01.2024 do 10.00 ure.

Izdelava Nacionalnega turističnega informacijskega središča

September, 25.9.2023

Številka javnega naročila: JNV-0014/2023-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 6. 11. 2023 do 10:00 ure.

Slovenska turistična organizacija (STO), Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudb za Izdelavo Nacionalnega turističnega informacijskega središča.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 11. 2023 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Izdelava Nacionalnega turističnega informacijskega središča in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=493035

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 16. 10. 2023 do 10.00 ure.

Dodatne informacije: TTA novica

Objavljeno je javno naročilo za izdelavo Nacionalnega turističnega informacijskega središča

Sredstva za predmetno javno naročilo so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1. 7. 2021, ki je bil sprejet na podlagi 20. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter podrobnejšimi pojasnili področij/komponent/reform in naložb v odobrenem Načrtu za okrevanje in odpornost, financirana s strani Evropske unije - NextGeneration EU. 

Izdelava elementov modularne stojnice slovenskega turizma

Julij, 3.7.2023

Številka javnega naročila: JNM-0008/2023-B-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 21.07.2023 do 10:00.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.07.2023 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Idejna rešitev za modularno stojnico in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=484923

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 06.07.2023 do 10.00 ure.

Globalna digitalna kampanja 2023/2024

Junij, 14.06.2023

Številka javnega naročila: JNV-0010/2023-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 14.07.2023 do 12:00.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14.07.2023 in se bo začelo ob 16:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Globalna digitalna kampanja 2023/2024 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=482448

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 20.06.2023 do 12.00 ure.

Video in foto produkcija v letih 2023 in 2024

Maj, 16.05.2023

Številka javnega naročila: JNM-0006/2023-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je 06. 06. 2023 do 11.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.siOdpiranje bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 6. 6. 2023 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmer javnega naročila je »Video in foto produkcija v letih 2023 in 2024« in je razdeljen na 3 sklope. Naročnik oddaja javno naročilo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en sklop, dva sklopa ali vse tri sklope. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=479705

Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko portala javnih naročil, najpozneje do 29.5.2023 do 12.00 ure.

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2023

Maj, 8. 5. 2023

Best Tourism Villages by UNWTO je iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega. Letos poteka že tretje leto zapored.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala osem destinacij, ki jih bo nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo v največji meri izpolnjevale merila, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki bodo po ocenjevanju meril prejele nekaj manj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.
 • Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.
 • Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Rok za prijavo na poziv je torek, 23. maj 2023. Prijavnico skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti pošljite na naslov masa.klemencic@slovenia.info. Pozor: na sami spletni strani projekta je kot rok za prijavo naveden 23. junij 2023, vendar je to že dan, do katerega moramo na UNWTO oddati vloge, ki so bile uspešne na nacionalnem pozivu. Zato je končni rok za vse slovenske destinacije 23. maj 2023.

Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

01 Povabilo k oddaji prijav

02 Podatki o prijavitelju

03 Prijavnica

Več o projektu Best Tourism Villages by UNWTO.

Operativna izvedba programov študijskih potovanj od junija 2023 do konca junija 2024

April, 26.04.2023

Številka javnega naročila: JNV-0004/2023-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je 01. 06. 2023 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 01. 06. 2023 in se bo začelo ob 15:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Operativna izvedba programov študijskih potovanj od junija 2023 do konca junija 2024. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=478183

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 17. 05. 2023 do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Oglaševanje ključnih produktov slovenskega turizma v spletnih medijih na izbranih tujih trgih v letu 2023

April, 26.4.2023

Številka javnega naročila: JNV-0007/2023-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je 01. 06. 2023 do 10.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 01. 06. 2023 in se bo začelo ob 13:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je izvedba oglaševanja ključnih produktov slovenskega turizma v spletnih medijih na izbranih tujih trgih v letu 2023. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=478159  

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 05. 2023 do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Nakup licenc za tehnološko platformo za izvajanje projekta marketinške avtomatizacije Net Results, najem dodatnih orodij ter vzdrževanje sistemov Net Results in CRM ter najetih orodij

April, 25.4.2023

Številka javnega naročila: JNM-0007/2023-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je 11. 5. 2023 do 11.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11. 5. 2023 in se bo začelo ob 14:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je nakup licenc za tehnološko platformo za izvajanje projekta marketinške avtomatizacije Net Results, najem dodatnih orodij ter vzdrževanje sistemov Net Results in CRM ter najetih orodij od junija 2023 do konca maja 2024. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=477910

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 5. 5. 2023 do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Izbor gostitelja  ̶  destinacije gostiteljice Zelenega dne slovenskega turizma 2023

Marec, 7.3.2023

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane destinacije, ki so nosilke znaka Slovenia Green, k predložitvi pisne ponudbe za »Izbor gostitelja  ̶  destinacije gostiteljice Zelenega dne slovenskega turizma 2023«.

Zeleni dan slovenskega turizma je osrednji dogodek trajnostnega turizma v Sloveniji in bo letos potekal predvidoma 25. maja 2023. Dogodek je namenjen turističnim deležnikom in partnerjem slovenskega turizma, ki so trajnostni razvoj postavili v jedro svojega delovanja. Osrednji del dogodka predstavljata podelitev plaket Slovenia Green in izobraževanje. Dogodek organizira Slovenska turistična organizacija v partnerstvu s Konzorcijem Slovenia Green ter izbrano destinacijo gostiteljico.

Destinacija gostiteljica s sodelovanjem pri organizaciji in izvedbi Zelenega dne krepi prepoznavnost ter v ospredje postavlja predanost trajnostnemu razvoju.

Vašo ponudbo oddajte do najkasneje petka, 24. 3. 2023, do 14:00 ure, na e-naslov manca.pepevnik@slovenia.info.

Povabilo k oddaji ponudbe

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih

Februar, 28.2.2023

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem in na tujih trgih in prodaje turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru kampanje za domači trg ter na tujih trgih v okviru globalne digitalne kampanje ter s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev domačin in tujih turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih dogodkov, ki bodo organizirani v Sloveniji, od 1.3.2023 do 31.1.2024

Februar, 16.2.2023

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne dogodke v letu 2023 in delno 2024 v Sloveniji, na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »IFS«.

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih prvenstev,   evropskih prvenstev in športnih več - panožnih mednarodnih tekmovanj ter zaključni turnirji v evropskih ekipnih klubskih tekmovanjih za olimpijske športe. Ti se obravnavajo posebej.

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo promocije slovenskega turizma in znamke »IFS« na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji:

1. Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije;

2. Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma;

3. Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov;

4. Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji.

Prijave morajo biti oddane izključno preko spletne prijave. Prijave, ki jih bo STO prejela na drugačen način, ne bodo upoštevane.

Spletna oddaja prijave

Rok za oddajo prijav:

 • Prijave morajo biti oddane od dneva objave do najkasneje 30.6.2023 in od 1.8.2023 do najkasneje 31.12.2023 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv
 • Prijave morajo biti oddane preko spletne prijave vsaj 30 dni pred začetkom izvedbe športnega dogodka. Izjema so športni dogodki, ki se:
  • pričnejo od 1. marca do vključno 7. marca 2023 – prijave za te športne dogodke morajo biti oddane najmanj 7 dni pred pričetkom dogodka;
  • pričnejo od 8. marca do vključno 21. marca – prijave za te športne dogodke  morajo biti oddane najmanj 14 dni pred pričetkom dogodka.

Prepozne prijave bodo zavržene.

Celoten javni poziv in priloge so na voljo na spodnjih povezavah:

Razpisna dokumentacija javnega poziva

Vzorec pogodbe v pdf formatu

Vzorec pogodbe v word formatu

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih dogodkov, ki bodo organizirani v Sloveniji, od 1.3.2023 do 31.1.2024, ki je bil objavljen 16.2.2023

Julij, 18.07.2023

Skladno z določili Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih dogodkov, ki bodo organizirani v Sloveniji, od 1.3.2023 do 31.1.2024, ki je bil objavljen 16.2.2023, objavljamo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva skupno največ 750.000 evrov z DDV.

Sprememba besedila javnega poziva

 

Javni poziv in priloge so na voljo na spodnjih povezavah:

Razpisna dokumentacija javnega poziva

Vzorec pogodbe v pdf formatu

Vzorec pogodbe v word formatu

 

Prijave morajo biti oddane izključno preko spletne prijave. Prijave, ki jih bo STO prejela na drugačen način, ne bodo upoštevane.

Spletna oddaja prijave

Poziv za pridobitev znaka Slovenia Green

Februar, 13. 2. 2023

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2023 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 3. marec 2023 do 12. ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach/Cuisine (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto, do 31. 12. 2023.

Za vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu masa.klemencic@slovenia.info.

Pozive s prijavnicami najdete na tej povezavi.

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2023

Januar, 05.01.2023

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2023.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

Poziv za incoming TO/TA

Prijavni obrazec 1 (študijsko potovanje)

Prijavni obrazec 2 (B2B dogodki)

Končno poročilo

 

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo Povabila incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2023

November, 09.11.2023

Skladno z določili Povabila incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2023, ki je bil objavljen 5.1.2023, objavljamo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva skupno največ 350.000 evrov z DDV.

Sprememba besedila javnega poziva

Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2023

December, 28.12.2022

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2023, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2023

Prijavni obrazec

Obrazec za zaključno poročilo 2023

Podaljšanje Ponovnega Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji, od 1.9 do 31.12.2022

November, 28.11.2022

Zaradi nepočrpanosti finančnih sredstev se podaljša Ponovni javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji od 1.9. do 31.12.2022, ki je bil objavljen na www.slovenia.info, dne 18.8.2022.

Javni poziv se podaljša na način, da lahko organizatorji posredujejo ustrezno vlogo na javni poziv za mednarodne športne prireditve, ki bodo organizirane v Sloveniji do 31.1.2023.

Več informacij v dokumentu:

Podaljšanje Ponovnega Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji, od 1.9 do 31.12.2022

Celoten javni poziv je na voljo na sledeči povezavi: 

Javni poziv - besedilo

Priloga 1:

Prijavni obrazec PDF

Prijavni obrazec Word

Priloga 2:

Vzorec pogodb PDF

Vzorec pogodbe Word

Priloga 3:

Vzorec poročila PDF

Vzorec poročila Word

Javno naročilo za prototipno fazo reformnega dela NOO

Avgust, 25.8.2022

Številka javnega naročila: JNV-0010/2022-S-POG-STO

Slovenska turistična organizacija (STO), Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudb za Razvoj prototipa z analizo podatkovnih virov, pripravo funkcionalne specifikacije, izvedbenega designa in arhitekturne sheme za bodoče Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in usmerjanje turističnih tokov – Nadgradnja Zelene sheme slovenskega turizma v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Rok za prejem ponudb je 12. 9. 2022 do 10.00.

Dodatne informacije: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/tta-novice

Razpisna dokumentacija in navodila za oddajo ponudbe: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=455267

Sredstva za predmetno javno naročilo so zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost, ki je bil potrjen z izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 1. 7. 2021, ki je bil sprejet na podlagi 20. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost ter podrobnejšimi pojasnili področij/komponent/reform in naložb v odobrenem Načrtu za okrevanje in odpornost, financirana s strani Evropske unije - NextGeneration EU. 

Ponovni Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji, od 1.9 do 31.12.2022

Avgust, 18.8.2022

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne prireditve v letu 2022 v Sloveniji, na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »IFS«.

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih in evropskih prvenstev; ti se obravnavajo posebej. 

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo promocije slovenskega turizma in znamke »IFS« na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji:

1. Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije;

2. Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma;

3. Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov;

4. Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji.

Zainteresirani organizatorji mednarodnih športnih dogodkov lahko svojo prijavo oddajo na elektronski naslov: metka.pirc@slovenia.info, in sicer:

 • od dneva objave dalje do najkasneje 30.11.2022 (športne prireditve od 1.9. do 31.12.2022);
 • prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve. Izjema so športne prireditve, ki se:
  • pričnejo od 1. septembra do vključno 15. septembra 2022 - prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 10 dni pred pričetkom dogodka;

Prepozne prijave bodo zavržene.

Celoten javni poziv je na voljo na sledeči povezavi: 

Javni poziv - besedilo

Priloga 1:

Prijavni obrazec PDF

Prijavni obrazec Word

Priloga 2:

Vzorec pogodb PDF

Vzorec pogodbe Word

Priloga 3:

Vzorec poročila PDF

Vzorec poročila Word

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Avgust, 8.8.2022

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali jo tržijo z licenciranimi turističnimi vodniki oz. turističnimi vodniki turističnega območja v Sloveniji, k oddaji prijav za izvajanje posebnih vodenih ogledov destinacij po Sloveniji.

Prijavitelj je vsak poslovni subjekt, ki ima na dan oddaje prijave projekta na ta javni poziv sedež v Republiki Sloveniji  in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje, kot zapisano v razpisni dokumentaciji, in sicer: 

 • je fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom javnega poziva);
 • ima lahko obliko samostojnega podjetnika, gospodarske družbe, zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, lokalne turistične organizacije, in druge organizacije, ki delujejo na področju turistično-informativne dejavnosti in/ali opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter
 • dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin, to so: 79.110 Dejavnost potovalnih agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Storitve turističnega vodenja po tem javnem pozivu so lahko na voljo za tujega ali domačega - slovenskega gosta.

Turistično vodenje za potrebe ter skladno z namenom in cilji tega javnega poziva zajema naslednje možne storitve, ki jih bo STO financiral preko izbranih prijaviteljev:

1.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 1 do 5 oseb;

2.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 6 do 10 oseb;

3.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 11 do 30 oseb.

Prijave lahko prijavitelj odda preko spletne prijave od 18. 08. 2022 od 13.00 ure do 30. 08. 2022 do 13.00 ure. Prijave pred in po tem rokom ne boste mogli oddati.

Prijav v fizični oz. drugi obliki kot je oddaja preko spletne prijave ne sprejemamo.

Odobrene bodo pravočasne in popolne vloge, ki bodo dosegale prag najmanj 60 točk na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega poziva po vrstnem redu kot bodo oddane preko spletne prijave, vendar le do porabe finančnih sredstev.

OBRAZCI:

- Razpisna dokumentacija javnega poziva

- Obrazec 2 - Izjava prijavitelja

- Spletna prijava

PRILOGE:

Prijava vodnika

Poročilo o izvedenih aktivnostih

Poročilo o opravljenih aktivnostih si s klikom prenesite na svoj računalnik in ga elektronsko izpolnite (obrazec je oblikovan tako, da ga lahko izpolnjujete). Ko boste poročilo izpolnili, nam obrazec, v katerem morajo biti klikabilne povezave na vaše objave in z ustreznimi prilogami določenimi v JPTV 2022 pošljite na mail razpisi@slovenia.info

Avgust, 16.8.2022

Slovenska turistična organizacija vse prijavitelje na Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji za leto 2022 (JPTV 2022) obvešča, da je prišlo do tehničnih težav pri oddaji prijav prijaviteljev. Zaradi navedenih razlogov se rok za oddajo spletnih prijave iz poglavja I. 8 NAČIN ODDAJE IN IZBORA PROJEKTOV

spremeni,

tako da bo spletna prijava mogoča od 18. 08. 2022 od 13.00 ure do 30. 08. 2022 do 13.00 ure.

Vsi prijavitelji, ki so vloge že oddali, naj vloge vložijo ponovno v zgoraj navedenem roku, saj te vloge zaradi tehničnih težav v spletnem obrazcu niso dospele v celoti.

Avgust, 18.8.2022

Slovenska turistična organizacija vse prijavitelje na Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji za leto 2022 (JPTV 2022) obvešča, da je spletna prijava mogoča od 18. 08. 2022 od 13.00 ure do 30. 08. 2022 do 13.00 ure.

Vsi prijavitelji, ki so vloge že oddali, naj vloge vložijo ponovno, saj vloge zaradi tehničnih težav v spletnem obrazcu niso dospele v celoti.

Odobrene bodo pravočasne in popolne vloge, ki bodo dosegale prag najmanj 60 točk na podlagi meril iz točke I. 9 tega javnega poziva po vrstnem redu kot bodo oddane preko spletne prijave, vendar le do porabe finančnih sredstev.

Spletna prijava

Na spodnji povezavi najdete dokument s seznamom prejemnikov sredstev.

Seznam prejemnikov sredstev v letu 2022

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2022

Maj, 16. 05. 2022

Best Tourism Villages by UNWTO je iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega. Letos poteka že drugo leto zapored.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala tri destinacije, ki jih bo nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo v največji meri izpolnjevale merila, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki bodo po ocenjevanju meril prejele nekaj manj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.
 • Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.
 • Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

 

Rok za prijavo na poziv je sreda, 15. junij 2022. Pozor: na sami spletni strani projekta je kot rok za prijavo naveden 28. junij 2022, vendar je to že dan, do katerega moramo na UNWTO oddati vloge, ki so bile uspešne na nacionalnem pozivu. Zato je končni rok za vse slovenske destinacije 15. junij 2022.

Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

01 Prijava za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2022

02 Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO 2022

03 Izpolnjevanje kriterijev Best Tourism Villages by UNWTO 2022

Spletna stran Best Tourism Villages by UNWTO 2022

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev

Maj, 06.05.2022

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022, objavljenega 30.12.2021 (spremembe k javnemu pozivu so bile objavljene 15.2.2022). - Z DNEM 2.8.2022 JE JAVNI POZIV ZAKLJUČEN

Skladno z določili Javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022, objavljenim dne 30.12.2021 (spremembe k javnemu pozivu so bile objavljene 15.2.2022), objavljamo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva največ 650.000,00 evrov z DDV.

Sprememba besedila javnega poziva

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: Javni poziv za športne prireditve

Priloga 1:

Prijavni obrazec PDF

Prijavni obrazec Word

Priloga 2:

Vzorec pogodbe PDF

Vzorec pogodbe Word

Priloga 3: 

Vzorec poročila PDF

Vzorec poročila Word

Oglaševanje ključnih produktov slovenskega turizma v tujih spletnih in specializiranih tiskanih medijih v letu 2022

Maj, 6. 5. 2022

Številka javnega naročila: JNV-0008/2022-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 10. 6. 2022 do 11. ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10. 6. 2022 in se bo začelo ob 14:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Oglaševanje ključnih produktov slovenskega turizma v tujih spletnih in specializiranih tiskanih medijih v letu 2022 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=443822

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 30. 5. 2022 do 12. ure.

Video produkcija v letu 2022

April, 22.4.2022

Številka javnega naročila: JNM-0003/2022-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je 19.5.2022 do 10.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem  naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 5. 2022 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Video produkcija v letu 2022 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=442767

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 6. 5. 2022­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2022

April, 12.04.2022

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2022.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

Poziv za incoming TO/TA 

Obrazci

Splošna prezentacija Slovenije

Globalna digitalna kampanja 2022/2023

April, 11. 4. 2022

Številka javnega naročila: JNV-0019/2021-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 20. 5. 2022 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20. 5. 2022 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Globalna digitalna kampanja 2022/2023 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: hhttps://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=441725

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 9.5. 2022­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega osebnega avtomobila

Marec, 02.03.2022

Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (STO) objavlja na podlagi 52. člena v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020, 175/2020) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo službenega osebnega avtomobila Renault Kangoo 1.5 Dci

Postopek prodaje premičnega premoženja se vodi po metodi neposredne pogodbe in skladno z določili 52. člena v povezavi s 77. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Ponudbe morajo biti poslane po pošti s priporočeno pošiljko na naslov  Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana s pripisom »ponudba za nakup vozila št. 023-5/2022 - ne odpiraj« ter morajo vsebovati izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave.

Rok za vložitev namere o nakupu je do 23. 3. 2022 do 24.00 ure. Obravnavane bodo namere oz. ponudbe o nakupu, oddane priporočeno na pošto najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo namer. Ponudbe prispele po tem roku bodo izločene iz postopka.

Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov po zaključenem zbiranju ponudb.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - besedilo v celoti

Priloga 1 - Obrazec

Fotografije avtomobila

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih

Februar, 24.02.2022

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem in na tujih trgih in prodaje turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru kampanje za domači trg ter na tujih trgih v okviru globalne digitalne kampanje ter s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev domačin in tujih turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

Marec, 15.03.2022

Spremembe -  Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih

Slovenska turistična organizacija je dne 24.02.2022 na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi objavila Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih (v nadaljevanju: javni poziv).

Javni poziv se spreminja v delih, ki se nanašajo na navedbo držav, na katerih bo STO v okviru globalne digitalne kampanje izvedla kampanjo promocije Slovenije ter na izbor jezikov prevoda paketne ponudbe, ki jo preko tega javnega poziva prijavijo ponudniki.

Več informacij v dokumentu.

Sprememba javnega poziva za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih v letu 2022

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

Poziv za edinstvena doživetja Slovenije

Februar, 22.2.2022

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane ponudnike k oddaji vlog na poziv za edinstvena doživetja Slovenije, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je 16. maj 2022.

Poziv za prijavo doživetij

Spremembe javnega poziva za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022

Februar, 15.2.2022

Slovenska turistična organizacija je dne 30.12.2021 na spletni strani https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/razpisi-sto/javni-pozivi objavila Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022 (v nadaljevanju: javni poziv).

Javni poziv se spreminja v delu, ki se nanaša na rok za prejem prijav, in sicer lahko prijavitelji posredujejo prijave najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv, ne glede na termin organizacije športnega dogodka.

Spremembe so sledeče: 

1. Črta še 6. odstavek 4. točke javnega poziva Namen in cilji povabila.

2. Spremeni se 1. odstavek 12. točke Roki in način prijave na javni poziv, tako da odslej glasi:

»Prijave morajo prispeti na elektorski naslov metka.pirc@slovenia.info z zadevo PRIJAVA – ŠPORTNE PRIREDITVE 2022«, in sicer:

- Od dneva objave dalje do najkasneje 30.6.2022 in od 1.8.2022 do najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv.

- Prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve.

Prepozne prijave bodo zavržene.«

1. V ostalem ostaja besedilo javnega poziva nespremenjeno in v veljavi.

Sprememba besedila javnega poziva

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: Javni poziv za športne prireditve

Priloga 1:
Prijavni obrazec PDF
Prijavni obrazec Word

Priloga 2:
Vzorec pogodbe PDF
Vzorec pogodbe Word

Priloga 3: 
Vzorec poročila PDF
Vzorec poročila Word

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2022

Februar, 4. 2. 2022

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2022 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 23. 2. 2022 do 12. ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach/Cuisine (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto, do 31. 12. 2022.

Za vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu masa.klemencic@slovenia.info.

Pozive s prijavnicami najdete na tej povezavi.

Javni natečaj za Idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma

Februar, 4. 2. 2022

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni natečaj za oddajo ponudb za Idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma. Naročnik želi s tem natečajem pridobiti dolgotrajno idejno rešitev modularne stojnice Slovenskega turizma, po kateri bo izdelan načrti tipske stojnice, ki bo predstavljala slovensko turistično ponudbo na sejmih in borzah doma in po svetu.

Naročnik bo s ponudnikom zmagovalnega projekta sklenil pogodbo o odkupu vseh materialnih avtorskih pravic, kot to izhaja določb natečaja. Vrednost sklenjene pogodbe je 15.000,00 EUR neto. Naročnik bo udeležencem med 2. in 6. mestom povrnil pavšalne stroške v višini 950,00 EUR neto.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do četrtka, 17. 3. 2022 do 10:00. Na ovojnici mora biti navedeno: » Idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma – NE ODPIRAJ«.

Za vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu spela.ivancic@slovenia.info.

Celoten javni natečaj je na voljo na povezavi: 

Javni natečaj - Idejna rešitev modularne stojnice slovenskega turizma

Priloga 6: Trendi na področju sejemskih medijev

Priloga 7: Popis elementov obstoječe stojnice

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Vprašanja in odgovori - 10.03.2022

 

Marec, 30.03.2022

Obvestilo o izbrani rešitvi na javnem natečaju za Idejno rešitev modularne stojnice slovenskega turizma

V skladu z razpisno dokumentacijo za javni natečaj "Idejna rešitev modularne stojnice slovenskega turizma" naročnik obvešča ponudnike o izbrani rešitvi na javnem natečaju. 

Obvestilo o izbrani rešitvi na javnem natečaju

Javni poziv za oddajo ponudb za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA, za obdobje 5 let

Januar, 6.1.2022

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za ekskluzivno trženje izdelkov I FEEL SLOVENIA. Z javnim pozivom STO želi pridobiti tržnika, ki bo imel interes tržiti splošne promocijske izdelke in navijaške rekvizite z blagovno znamko I FEEL SLOVENIA. Pričakovano je intenzivno sodelovanje s STO, vzpostavitev in širjenje prodajnih mest, zagotavljanje spletnega trženja, priprava nabora tržno zanimivih izdelkov in iskanje drugih inovativnih pristopov prodaje. Z izbranim ponudnikom bo za obdobje 5 let sklenjena podlicenčna pogodba, ki zajema izdelavo izdelkov, distribucijo, promocijo in prodajo izdelkov.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do 9.2.2022 do 12:00. Na ovojnici mora biti navedeno: »JAVNI POZIV - EKSKLUZIVNO TRŽENJE IZDELKOV LINIJE I FEEL SLOVENIA – NE ODPIRAJ«.

Celoten javni poziv s prijavnimi obrazci je na voljo na:

Javni poziv – Ekskluzivno trženje izdelkov IFS 

Javni poziv- Ekskluzivno trženje izdelkov IFS

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Odgovori na zastavljena vprašanja 

 

Javni poziv za organizatorje mednarodnih športnih prireditev, ki bodo organizirane v Sloveniji v letu 2022

December, 30.12.2021

Predmet povabila je pridobitev vpogleda v mednarodne športne prireditve v letu 2022 v Sloveniji, na katerih bo STO, glede na promocijski in gospodarski pomen športnega dogodka za turizem, izrazila interes za promocijo slovenskega turizma in znamke »IFS«.

Predmet tega poziva pa niso mednarodni športni dogodki ranga svetovnih in evropskih prvenstev;  ti se obravnavajo posebej. 

Cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo promocije slovenskega turizma in znamke »IFS« na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji:
1.    Izboljšati prepoznavnost in celostno podobo Slovenije kot aktivne, zelene, zdrave, športne destinacije;
2.    Mednarodne športne dogodke izkoristiti kot priložnost za povečanje prepoznavnosti in ugleda naše dežele ter komunikacijo znamke I feel Slovenia ter slovenskega turizma;
3.    Mednarodni športni dogodki po eni strani predstavljajo odlično priložnost za dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije kot turistične destinacije, še posebej za aktiven oddih in priprave športnikov, hkrati pa našo deželo pozicionirajo kot gostiteljico najzahtevnejših športnih dogodkov;
4.    Izkoristiti potencial promocije Slovenije in slovenskega turizma v enem najbolj rastočih segmentov v turistični industriji.

Zainteresirani organizatorji mednarodnih športnih dogodkov lahko svojo prijavo oddajo na elektronski naslov: metka.pirc@slovenia.info, in sicer:
-    od dneva objave dalje do najkasneje 30.6.2022, za projekte, ki bodo izvedeni v prvem obdobju (športne prireditve od 1.1.2022 do 31.8.2022)
-    od 1.8.2022 do najkasneje 30.11.2022 oziroma do porabe sredstev, ki so namenjena za ta javni poziv, za projekte, ki bodo izvedeni v drugem obdobju (športne prireditve od 1.9.2022 do 31.12.2022);
-    prijave za posamezno športno prireditev morajo prispeti na zgornji naslov vsaj 1 mesec pred začetkom izvedbe športne prireditve. Izjema so športne prireditve, ki se:
    o    pričnejo od 1. januarja do vključno 15. januarja 2022 - prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj  4 dni pred pričetkom dogodka;
    o    pričnejo od 16. januarja do vključno 31. januarja 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 14 dni pred pričetkom dogodka;
    o    ki se pričnejo od 1. septembra do vključno 7. septembra 2022 – prijave za te športne prireditve morajo prispeti na zgornji naslov najmanj 21 dni pred pričetkom dogodka.
Prepozne prijave bodo zavržene.

Celoten javni poziv je na voljo na povezavi: Javni poziv za športne prireditve

Priloga 1:
Prijavni obrazec PDF
Prijavni obrazec Word

Priloga 2:
Vzorec pogodbe PDF
Vzorec pogodbe Word

Priloga 3: 
Vzorec poročila PDF
Vzorec poročila Word

Povabilo k oddaji ponudb za pripravo Akcijskega načrta razvoja in trženja športnega turizma v Sloveniji 2022-2025

November, 23. 11. 2021

Slovenska turistična organizacija je objavila Povabilo k oddaji ponudb za pripravo Akcijskega načrta razvoja in trženja športnega turizma v Sloveniji 2022-2025.

Glavni cilj, ki ga želi Slovenska turistična organizacija doseči z javnim naročilom za izdelavo Akcijskega načrta razvoja in trženja športnega turizma v Sloveniji 2022 – 2025, je pridobitev učinkovitega dokumenta, ki bo podlaga za trženjske in promocijske aktivnosti na področju športnega turizma v Sloveniji ter bo ponudil konkretna priporočila na vseh odločevalskih ravneh institucij s področja turizma in športa.

Cilj je pridobiti zgoščen, pregleden in praktično naravnan dokument z visoko uporabno vrednostjo ter jasno izpostavljenimi usmeritvami.

Ključni uporabniki dokumenta bodo:

 • Slovenska turistična organizacija (STO),
 • destinacijske turistične organizacije,
 • ponudniki storitev na področju športa in turizma.

Dokument mora podati odgovore na oz. nasloviti sledeče vsebine:

 • definicija in pomen športnega turizma,
 • povezavo oz. sinergijske učinke med športnim turizmom in »outdoor« turizmom,
 • predstavitev trendov v športnem turizmu,
 • pomen in razvrstitev športnih dogodkov,
 • predstavitev primerov dobrih praks na področju organiziranja športnih dogodkov v tujini (strategija, cilji, organiziranost, deležniki, upravljanje,…),
 • analiza športnega turizma v Sloveniji, katere sestavni del je tudi SWOT analiza,
 • vizija in cilji športnega turizma v Sloveniji,
 • identifikacija ključnih izzivov športnega turizma v Sloveniji,
 • seznam priporočil in ukrepov za razvoj in trženje športnega turizma v Sloveniji.

Rok za oddajo ponudbe je torek, 23.11. 2021, do 12.00 ure.

Povezava do dokumenta

 

Izdelava Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026

Julij, 30. 7. 2021

Številka javnega naročila: JNM-0004/2021-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 31. 8. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31. 8. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Izdelava Strategije digitalne transformacije slovenskega turizma 2022-2026 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=408919.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva izključno v pisni obliki, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil. Če ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 23. 8. 2021 do 12:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje 27. 8. 2021 do 16:00 ure pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO

Julij, 2. 7. 2021

Best Tourism Villages by UNWTO je povsem nova iniciativa, ki si prizadeva za razvoj turizma na podeželskih območjih in večje priznavanje njegovega pomena kot enega ključnih stebrov za ohranjanje tradicionalnega načina življenja, naselij ter z njimi povezane kulturne krajine, naravne in kulturne raznolikosti, lokalnih vrednot in dejavnosti. Hkrati si Svetovna turistična organizacija (UNWTO) s to iniciativo želi postaviti v ospredje inovativne pristope, ki prispevajo k rasti treh stebrov trajnosti: gospodarskega, družbenega in okoljskega.

Slovenska turistična organizacija (STO) bo na podlagi tega poziva izbrala tri destinacije, ki jih bo nominirala za izbor UNWTO na mednarodni ravni. Najuspešnejše prijavljene destinacije, tiste, ki bodo zadostile vsem pogojem, bodo s strani UNWTO prejele naziv in znak Best Tourism Village; destinacije, ki jim bo do izpolnitve kriterijev zmanjkalo nekaj točk, bodo uvrščene v program 'Upgrade Programme', kjer bodo deležne dodatnih usposabljanj s strani UNWTO, s pomočjo katerih bodo razvoj turizma na destinaciji lahko še izboljšale. Prijavljene destinacije bodo ocenjene na podlagi več kategorij: kulturne in naravne dediščine, ohranjanja kulturnih virov, gospodarske, družbene in okoljske trajnosti, upravljanja turizma, infrastrukture ter skrbi za zdravje in varnost.

Sodelujejo lahko destinacije v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve.

2. Se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo.

3. Vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Rok za prijavo na poziv je petek, 16. julij 2021. Vabimo vas, da si več preberete v spodnjih dokumentih in na povezavi:

1. Povabilo k oddaji prijav na poziv za izbor Best Tourism Villages by UNWTO

2. Best Tourism Villages by UNWTO - prijava

3. Spletna stran Best Tourism Villages by UNWTO

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Maj, 21. 5. 2021

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana vabi poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja ali jo tržijo z licenciranimi turističnimi vodniki oz. turističnimi vodniki turističnega območja v Sloveniji, k oddaji prijav za izvajanje posebnih vodenih ogledov destinacij po Sloveniji.

Prijavitelj je vsak poslovni subjekt, ki ima na dan oddaje prijave projekta na ta javni poziv sedež v Republiki Sloveniji  in, ki izpolnjuje pogoje iz točke I. 5 Pogoji za kandidiranje, kot zapisano v razpisni dokumentaciji, in sicer: 

 • je fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji (dejavnost mora biti neposredno povezana s predmetom javnega poziva);
 • ima lahko obliko samostojnega podjetnika, gospodarske družbe, zasebnega zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, lokalne turistične organizacije, in druge organizacije, ki delujejo na področju turistično-informativne dejavnosti in/ali opravljajo gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter
 • dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin, to so: 79.110 Dejavnost potovalnih agencij in/ali 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in/ali 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

 

Storitve turističnega vodenja po tem javnem pozivu so lahko na voljo za domačega- slovenskega ali tujega gosta.

Turistično vodenje za potrebe ter skladno z namenom in cilji tega javnega poziva zajema naslednje možne storitve, ki jih bo STO financiral preko izbranih prijaviteljev:

1.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 1 do 5 oseb;
2.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 6 do 10 oseb;
3.    Vodeni ogledi destinacije (mesta) v slovenskem ali drugem tujem jeziku, do 2 uri, za 11 do 30 oseb.

Prijave lahko do porabe sredstev dostavite osebno v času uradnih ur STO ali pošljete (priporočeno) po pošti na naslov Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ- PRIJAVA – TURISTIČNI VODNIK«, na podlagi pogojev in navodil v razpisni dokumentaciji. Prvi dan, ko prijava lahko prispe na STO je 1.6.2021.

Prijave, ki bodo prispele pred tem rokom bodo kot preuranjene vrnjene ponudnikom neodprte.

Prijav v e-obliki ne sprejemamo.

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 28.5.2021 OB 7.40 URI: 

Predmet javnega poziva namenjenega poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja so nevirtualna vodenja, opravljena dejansko na terenu z osebno (fizično) interakcijo s turisti. Glede na (fizično) število udeleženih turistov na posamičnem vodenju, se izvede dejanski obračun storitve. 

 

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 26.5.2021 OB 14.00 URI: 

Obvestilo glede prejema prijav na Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

S strani potencialnih prijaviteljev smo prejeli več vprašanj na tematiko pošiljanja in prejema prijav na  Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji (javni poziv). Posredujemo skupen odgovor glede najpogosteje zastavljenih vprašanj s tega področja.

Skladno z besedilom javnega poziva se bo za vse vloge, prejete isti dan po pošti štelo, da so prispele tega dne ob 8:00 uri. Prijave lahko do porabe sredstev dostavite tudi osebno v času uradnih ur STO, torej ob delavnikih od 9:00 do 13:00. Preuranjenih prijav, se pravi prijav ki bodo po pošti prispele pred 1.6. 2021 oziroma osebnih prijav pred 9:00 uro, ne bomo sprejemali. Prijavam, oddanim osebno v času uradnih ur se bo, ob prejemu, zabeležil dan in čas prejema. Vse prijave se bo, kot je bilo navedeno v besedilu javnega poziva, obravnavalo  po vrstnem redu kot bodo prispele na sedež STO, po datumu in uri prejema, poštni žig oziroma datum in ura oddaje vloge na pošto se ne bo upoštevala.

Skladno z besedilom javnega poziva se bodo sredstva,  ki jih ima STO zagotovljena za izvedbo tega poziva, razdelilo med istočasno prispele vloge enakomerno, v primeru, da bo kot zadnja vloga, katera je še lahko odobrena, prispelo več vlog na isti čas (isti dan, ista ura), naročnik pa za te vloge nima zagotovljenih sredstev v celoti.

Prijave, dostavljene s kurirsko dostavo bodo štete za osebno dostavo. Dostava po tej poti bo omogočena v času uradnih ur STO, torej ob delavnikih od 9:00 do 13:00. Ostali ponudniki poštnih storitev (UPS, DHL, izjema je torej Pošta Slovenije) pošto dostavljajo preko dneva, za njih se bo kot dan in ura štela čas, ko bo pošta dostavljena v glavno pisarno STO. 

 

DODATNO OBVESTILO OBJAVLJENO 21.6.2021 OB 13.00 URI: 

Obvestilo glede spremembe višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Skladno z določili Javnega poziva poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, objavljenim dne 21.5.2021, posredujemo spremembo višine finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo na Javnega poziva, in sicer je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva največ 600.000,00 evrov.

 

Seznam izbranih poslovnih subjektov

Seznam izbranih poslovnih subjektov (21.6.2021)

 

Priloge:

Razpisna dokumentacija Javnega poziva 

Obrazec 1- Prijavni obrazec
Obrazec 2- Izjava prijavitelja
Obrazec 3- Podatki o projektu 
Obrazec 4- Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Obrazec 5- Izjava o objavi podatkov 

 

OBRAZCI ZA POROČANJE:

POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH 

DNEVNIK VODENJA

 

September, 16.09.2021

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, JE ZAKLJUČEN

Slovenska turistična organizacija obvešča zainteresirano javnost, da je Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji zaključen zaradi porabe finančnih sredstev, ki so bila na razpolago. Prijav ni več možno oddajati. Vse vloge prejete na sedež STO bodo še neodprte vrnjene prijaviteljem.

Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije 2021

April, 12.4.2021

Številka javnega naročila: JNM-0003/2021-S-POG-STO

Rok za prejem ponud je do 6. 5. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 5. 2021 in se bo začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Izvedba fotografskih storitev in storitev video produkcije 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=393791.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 20. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Operativna izvedba programov študijskih potovanj od maja 2021 do konca marca 2022

Marec, 25.3.2021

Številka javnega naročila: JNV-0007/2020-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 3. 5. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 5. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Operativna izvedba programov študijskih potovanj od maja 2021 do konca marca 2022 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391881.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­10.00 ure.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Marec, 19.03.2021

Slovenska turistična organizacija vabi zainteresirane ponudnike k oddaji vlog na poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je 31.8.2021.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Oglaševanje v specializiranih tiskanih medijih na tujih trgih 2021

Marec, 18. 3. 2021

Številka javnega naročila: JNV-0006/2020-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 21. 4. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21. 4. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Oglaševanje v specializiranih tiskanih medijih na tujih trgih 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=390891

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 7. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Globalna digitalna kampanja 2021

Marec, 18. 3. 2021

Številka javnega naročila: JNV-0003/2021-S-POG-STO.

Rok za prejem ponudb je do 28. 4. 2021 do 12.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 28. 4. 2021 in se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je Globalna digitalna kampanja 2021 in je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo na naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=391538

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 16. 4. 2021­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12. ure.

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva na domačem in tujih trgih 

Marec, 9.03.2021

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem in na tujih trgih in prodaje turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru kampanje za domači trg ter na tujih trgih v okviru digitalne kampanje ter s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev domačin in tujih turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb na domačem in tujih trgih

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za kreacijo STO poslovnega profila in oddajo paketov

Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih in online dogodkih na izbranih tujih trgih v letu 2021

Februar, 11.02.2021

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam sodelovanja na specializiranih in splošnih turističnih sejmih ter online dogodkih na izbranih tujih trgih v letu 2021, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2021

Prijavni obrazec

Obrazec za zaključno poročilo 2021

 

Marec, 22.03.2021

Dopolni se besedilo 4.2 ter 4.3 točke Povabila.

Dopolnitev povabila

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2020

Januar, 28. 1. 2021

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2021 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 16. 2. 2020 do 10.ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach/Cuisine (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto, do 31. 12. 2021. Pozive s prijavnicami najdete na spodnji povezavi.

Pozivi Slovenia Green 2021

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020

September, 18.9.2020

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

obrazci_poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji

Avgust, 26.8.2020

Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji - Z DNE 8.9.2020 JE JAVNI POZIV ZAKLJUČEN

Slovenska turistična organizacija OBVEŠČA zainteresirano javnost, da je Javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji, z dne 8.9.2020 zaključen zaradi porabe finančnih sredstev, ki so bila na razpolago. Prijav ni več možno oddajati. Vse vloge prejete na sedež STO, z dne 8.9.2020 in kasneje, pa bodo še neodprte vrnjene prijaviteljem.

 

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv poslovnim subjektom, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja v Sloveniji. Primarni namen javnega poziva je spodbujanje povpraševanje po storitvah turističnega vodenja v obliki personaliziranih in butičnih doživetjih. Hkrati se z javnim pozivom spodbuja zavedanje, da turistično vodenje izboljšuje kvaliteto doživetja na destinaciji, hkrati pa prispeva tudi k podpori delovanja in ohranjanja oz. dviga kvalitete turističnega vodenja kot pomembnega dela ponudbe turističnih storitev.  

 

Prijavitelj je lahko fizična ali pravna oseba registrirana v Poslovnem registru Republike Slovenije in opravlja gospodarsko dejavnost organizatorjev turističnih potovanj ter dokazujejo opravljanje te dejavnosti z ustrezno registracijo dejavnosti svojega podjetja ali organizacije in, ki  se preverja v Poslovnem registru Slovenije kot registrirano glavno ali drugo dejavnost  po SKD: 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti oz. njihovih podskupin.

Prijavitelj mora v prijavi na ta javni poziv prijaviti načrtovane projekte turističnega vodenja (tipske programe vodenja) v Sloveniji z obvezno vključenim licenciranim turističnim vodnikom.

Minimalna in maksimalna vrednost projekta prijavitelja lahko znaša:

 • za podjetnike posameznike ali eno-osebne gospodarske družbe, ki opravljajo aktivnosti turističnega vodenja kot samostojno dejavnost; najmanj 500,00 evrov z DDV in največ 2.500,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV;
 • za gospodarske družbe ali drugi pravne osebe, ki opravljajo dejavnost organizatorjev turističnih potovanj; najmanj 1.000,00 evrov z DDV in največ 5.000,00 evrov z DDV. V primeru, da poslovni subjekt ni davčni zavezanec veljajo vrednosti v evrih brez DDV.

 

Višina finančnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega poziva je največ 146.000,00 evrov.

Javni poziv je odprt od dneva objave, prijavitelji pa lahko oddajo vloge do porabe sredstev.

Z namenom posredovanja dodatnih informacij v zvezi s pripravo prijav je  STO organiziral Informativni dan v obliki on-line dogodka, v ponedeljek 31.8.2020, ob 12.00 uri. Predstavitev javnega poziva, ki je bila predstavljena na Informativnem dnevu s ključnimi poudarki je na voljo na tej povezavi.

Prosimo, da si natančno preberete in se seznanite z besedilom javnega poziva, splošnimi in posebnimi pogoji javnega poziva ter načinom in pogoji oddaje prijave ter poročil o izvedenih aktivnosti z vsemi dokazili. V kolikor dokumentacija ne bo popolna in skladna z navedenimi pogoji, bo kot neustrezna zavrnjena!  

 

Prijavitelje opozarjamo, da je predmet tega javnega poziva financiranje izvedenih vodenih ogledov. Predmet tega javnega poziva ni plačevanje rizikov odpoved, povračil zaradi stroškov ne izvedbe vodenja zaradi prepozne oziroma neupravičene odpovedi strank, odškodnin oziroma katerih drugih stroškov. Temelj, višina in plačilo navedenih stroškov je v popolni sferi prijavitelja ter strank, zato Slovenska turistična organizacija teh stroškov ne bo priznavala kot upravičenih stroškov po predmetnem javnem pozivu in tudi ne bodo predmet plačila.

 

Besedilo javnega poziva

1. Obrazec: PRIJAVNI OBRAZEC
2. Obrazec: IZJAVA PRIJAVITELJA

3. Obrazec: PODATKI O PROJEKTU

4. Obrazec: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI 

Priloga 1: POROČILO O IZVEDENIH STORITVAH

Seznam izbranih poslovnih subjektov 

 

Javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev  v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija

Avgust, 7.8.2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija.

Vsi sodelujoči predstavniki turističnega gospodarstva in produktnih turističnih združenj v kampanji lahko v izbor za najboljšo kreativo oddajo svoje lastne rešitve. Izbor bo potekal v dveh kategorijah:

Kategorija 1: Najboljša kreativna rešitev za kanale družbenih omrežij

Kategorija 2: Najboljša kreativna rešitev za zunanje oglaševanje

 

Trajanje javnega poziva je od sobote, 8.8.2020 do srede, 9.9.2020.

Kreativne rešitve morajo prispeti na e-naslov mojaslovenija@slovenia.info najkasneje do 9. 9. 2020 do konca dneva.

POZOR: način prijave in pogoji za sodelovanje so na voljo v spodnji priponki, zato jo pred samim pošiljanjem obvezno preberite.

Javni poziv za sodelovanje v izboru za najboljšo kreativno rešitev  v kampanji Zdaj je čas. Moja Slovenija.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Avgust, 6. 8. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja jesenski poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).

Rok za prijavo je 18. september 2020. Poziv je zaradi tehničnih težav na platformi podaljšan do ponedeljka, 21. septembra.

Poziv za prijavo 5-zvezičnih doživetij 

Javno naročilo za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije

Julij, 7. julij 2020

Slovenska turistična organizacija je 7. julija 2020 objavila javno naročilo male vrednosti za izvedbo fotografskih storitev in storitev video produkcije. Pridobiti želi vrhunske fotografije in visoko-kvalitetno video gradivo različnih dolžin, posneto v skladu z najsodobnejšimi trendi, za različne promocijske namene, od uporabe za namen oglaševanja preko različnih digitalnih in televizijskih kampanj, komunikacije z različnimi ciljnimi javnostmi in promocije na poslovnih dogodkih. Javno naročilo vključuje spodaj navedene 4 sklope. Ponudnik lahko predloži ponudbo za enega ali več sklopov.  

Storitve fotografiranja:

 • Gastronomija – Butične zgodbe in doživetja
 • Doživetja pohodniške poti Alpe Adria Trail

Storitve video produkcije:

 • Krovni image video za produkt gastronomije in podporne fotografije
 • Krajši kadri posameznih motivov

Ocenjena vrednost celotnega javnega naročila je 86.700 evrov brez DDV oz. 105.774 evrov z 22% DDV.

Rok za prejem ponudb je 23. julij 2020 do 12.00 ure. Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko portala za elektronsko javno naročanje Republike Slovenije: https://ejn.gov.si

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=359354. Morebitna vprašanja glede dokumentacije ali priprave ponudbe se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Za dodatna pojasnila morajo ponudniki zaprositi najkasneje do 16. julija 2020 do 14.00 ure.

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na bližnjih trgih

Junij, 17.6.2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih. Cilj javnega poziva je komuniciranje paketov v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih 2020 in s tem dvig prepoznavnosti Slovenije kot butične, zelene in varne destinacije zlasti pri potencialnih gostih višjega dohodkovnega razreda. S tem želimo povečati število prihodov in nočitev turistov ter večanje prihodkov v turizmu.

Oglaševanje v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih bo potekalo od julija do sredine decembra 2020. Slovenska turistična organizacija bo digitalno kampanjo na bližnjih trgih izvedla v 7 državah; Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji, Švici in na Madžarskem. Več o kampanji lahko preberete na predstavitveni spletni strani.

Slovenska turistična organizacija ponudnikom pod posebnimi pogoji zagotavlja brezplačno oddajo ponudb turističnih paketov, ki vključuje brezplačni prevod ponudb v 6 tujih jezikov: angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino in ruščino ter brezplačno objavo na pristajalnih spletnih straneh www.slovenia.info. Omogočena bo predstavitev ponudb v dveh sezonskih sklopih: poletje in jesen-zima.

Turistične pakete je možno oddati v naslednjih kategorijah:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV
 • ZIMSKA PONUDBA (samo za jesensko-zimski sklop). 

Javni poziv se bo v letu 2020 izvedel dvakrat:

 • Poletni sklop oddaje ponudb. Objava poziva k oddaji ponudb je 17. 6. 2020. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 6. 2020. ROK PODALJŠAN do 20.7.2020!
 • Jesensko-zimski sklop oddaje ponudb. Objava poziva k oddaji ponudb je 9. 8. 2020. Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 8. 2020. ROK PODALJŠAN do 31. 10. 2020. 

 

Celoten poziv je na voljo v priponki:

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijsko turističnih paketov

Navodila za ponudnike za oddajo paketov:

Navodila za registracijo poslovnega uporabnika na portalu www.slovenia.info in vnos paketnih ponudb za promocijo v okviru digitalne kampanje na bližnjih trgih 2020

Če boste potrebovali dodatne informacije ali pomoč, smo vam z veseljem na voljo na e- naslovu: eposlovanje@slovenia.info.

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Digitalna kampanja na bližnjih trgih 2020

Junij 2020

Številka javnega naročila: JNV-0010/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 17. 7. 2020 do 11:00 ure. Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 7. 2020 in se bo začelo ob 11:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 1.013.114,75  evrov brez DDV oz. 1.236.000,00 evrov z 22% DDV.

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti Digitalna kampanja na bližnjih trgih 2020 v času trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji in naslednjih aktivnostih javnega naročila: 

 • Aktivnost 1: Zakup oglasnega prostora.
 • Aktivnost 2: Oblikovanje oglasov in vsebin, prevajanje, usklajevanje z mediji in optimiziranje oglasov.
 • Aktivnost 3: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta
 • Aktivnost 4: Spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa 2020
 • Aktivnost 5: Koordinacija digitalnega medijskega zakupa 2020
 • Aktivnost 6: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih sukcesivnih poročil in analiz, poročil o aktivnostih 2-7, priprava poročila o medijskem prostoru ter priprava zaključnega poročila (elaborata).
 • Aktivnost 7: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2020.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=357036

Poziv Sejalec 2020

Maj, 28.5.2020

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Sejalec 2020 za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije.

Rok za prijavo je 30. 6. 2020 (do 23:59 ure).

Poziv za prijavo Sejalec 2020

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov na domačem trgu

Maj, 8.5.2020

Slovenska turistična organizacija (STO) objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe na domačem trgu in prodaje konkretnih turističnih storitev.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG - Kampanja domači trg

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe - Kampanja za domači trg

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo posebnih ponudb slovenskega turističnega gospodarstva

Marec, 10.3.2020

Spremenjen rok za oddajo ponudb je vključno do 20.3.2020.

Poziv je na voljo:

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG  (prečiščeno besedilo z dne 10. 3. 2020)

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Marec, 6. 3. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja spomladanski digitaliziran poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Rok za prijavo je podaljšan do 10. aprila 2020.

Poziv za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva v 2020

Februar, 17. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

Cilj javnega poziva je komuniciranja paketov v okviru digitalne kampanje in s tem povečanje števila prihodov in nočitev turistov in s tem večanje prihodkov v turizmu. Oglaševanje v okviru globalne digitalne kampanje bo potekalo v šestih valih, od konca marca do sredine decembra 2020.  Slovenska turistična organizacija bo globalno digitalno kampanjo izvedla v 16 državah. Več informacij o digitalni kampanji je na voljo: https://www.slovenia.info/sl/digitalna-kampanja-2020

Turistične pakete za spomladansko obdobje je možno oddati do vključno 10.3.2020 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV
   

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info/oddajpaket je za ponudnike brezplačna. Ponudnik mora zagotoviti lektorirano oddajo vsebin v slovenskem jeziku. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh digitalne kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe

Poziv Snovalec 2020

3. 2. 2020

Slovenska turistična organizacija je objavila poziv za naziv Snovalec 2020, s katerim pomaga pri uresničevanju inovativnih projektov s področja turizma. Za najboljše ideje je na voljo 30.000 evrov bruto nepovratnih sredstev.

Rok za prijavo na Snovalca je 28. 2. 2020 (do 23:59).

Informativni dan glede poziva Snovalec bo 13. februarja 2020 ob 13.00 uri v prostorih Slovenske turistične organizacije na Dimičevi 13, Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju.

Več o pozivu in prijavi na spodnji povezavi. 

Poziv Snovalec 2020

Javno naročilo male vrednosti za Operativna izvedba programov študijskih potovanj za tuje medije od marca 2020 do konca februarja 2021

5. 2. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0022/2019-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 24. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=342193.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 17. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­12.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Podporne aktivnosti pri odnosih s tujimi javnostmi v letu 2020

7. 2. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0007/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 19. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=342728.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 14. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Pozivi k oddaji prijav za pridobitev znaka SLOVENIA GREEN 2020

Januar, 30. 1. 2020

Naj vas vodi zelena misel - Slovenska turistična organizacija objavlja pozive za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2020 in pridobitev znakov SLOVENIA GREEN. Za znaka Slovenia Green Destination in Slovenia Green Park (pristop na način destinacij) je rok za oddajo prijave 14.2.2020 do 10.ure, za znake Slovenia Green Accommodation/Travel Agency/Attraction/Beach (pristop s podpornim znakom) pa je poziv odprt celo leto 2020. Pozive s prijavnicami najdete na spodnji povezavi.

Pozivi Slovenia Green 2020

Povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020

24. 1. 2020

Slovenska turistična organizacija vabi incoming potovalne agencije in organizatorje potovanj k prijavam trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah.

poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

obrazci_poziv_za_to_ta_trzenjske_aktivnosti_na_tujih_trgih_2020

Povabilo specializiranim turističnim združenjem in skupini najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2020

23.12.2019

Slovenska turistična organizacija vabi specializirana turistična združenja in skupino najmanj petih partnerjev slovenskega turističnega gospodarstva k prijavam nastopa na specializiranih in splošnih turističnih sejmih na izbranih tujih trgih v letu 2020, kjer STO ni aktivno prisotna.

Podrobnejše informacije ter navodila najdete v priponkah:

Poziv za partnerske sejme v 2020

Prijavni obrazec

Obrazci_partnerski_sejmi_2020_

Javno naročilo male vrednosti za Marketinške aktivnosti na trgu ZDA in Kanada od marca 2020 do konca februarja 2021

Januar, 23.1.2020 in 20.2.2020

Številka javnega naročila: JNM-0005/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je podaljšan in sicer do 24. 2. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 2. 2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=339753.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 13. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­10.00 ure.

Globalna digitalna kampanja 2020

24. 1. 2020

Številka javnega naročila: JNV-0023/2019-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 2. 3. 2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 3. 2020 in se bo začelo ob 12:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=340267.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 19. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Oblikovanje kreativnih besedil za potrebe digitalnega in vsebinskega marketinga ter tematskih besedil za dogodke v letu 2020

31. 1. 2020

Številka javnega naročila: JNM-0004/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 14. 2. 2020 do 10.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 2. 2020 in se bo začelo ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=341754.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 6. 2. 2020­­­­­­­­­­­ do ­­­­­­­­­­­­14.00 ure.

Javno naročilo male vrednosti za Poporne aktivnosti na družbenih omrežjih, pri odnosih s tujimi javnostmi ter za Google orodja v letu 2020

Številka javnega naročila: JNM-0003/2020-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 29.1.2020 do 12.00 ure. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.1.2020 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji, ki je v celoti na voljo naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=338809

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila izključno na portal javnih naročil (www.enarocanje.si). Rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 24.1.2020 do 14:00 ure.

 

Arhiv javnih razpisov

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji