ZDAJ JE ČAS DA RAVNAMO ODGOVORNO, VARNO IN TRAJNOSTNO.

Potovalne navade so se v času epidemije koronavirusa močno spremenile. Turistični ponudniki in destinacije so postavljeni pred nove izzive, kako se prilagoditi spremenjenim potrebam potencialnih obiskovalcev. Zato je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da stopimo skupaj in dosledno sledimo vzpostavljenim praksam na področju varnosti, odgovornosti in trajnosti, ki jih predstavlja vsebinsko komunikacijska platforma GREEN&SAFE. Turistične destinacije in turistične ponudnike vabimo k registraciji uporabe komunikacijskih orodij in znaka GREEN&SAFE.

V primeru, da želite izvesti registracijo za več poslovnih enot, je potrebna registracija za vsako poslovno enoto posebej.

Skupaj pokažimo gostom, da je Slovenija zelena in odgovorna turistična destinacija, vredna zaupanja.

Potrdite, da se strinjate s ključnimi usmeritvami za uporabo komunikacijskih orodij vsebinsko komunikacijske platforme in znaka GREEN&SAFE. S tem boste dobili dostop do kreativnih rešitev in gradiva za promocijo, na svoj naslov pa boste po pošti prejeli posebno nalepko odgovornih potovalnih standardov, ki združuje znak GREEN&SAFE in globalni znak World Travel & Tourism Council (Svetovnega potovalnega in turističnega sveta) Safe Travels (varna potovanja). Obenem se s potrditvijo registracijskega obrazca strinjate z morebitno objavo splošnih podatkov podjetja (naziv podjetja, naslov podjetja, pošta, kraj, spletna stran, splošni e-naslov podjetja) na spletni strani www.slovenia.info.

POTRJUJEMO, DA:

• SKRBIMO ZA VARNOST IN SPOŠTUJEMO PRIPOROČILA: Kot izvajalec turistično-gostinske dejavnosti sledimo priporočilom in izvajamo vse veljavne ukrepe Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci smo. Znak GREEN&SAFESAFE temelji na samooceni uporabnika znaka in ni certifikat.

• SEZNANJENI SMO S POGOJI WTTC: Seznanjeni smo s splošnimi pogoji za uporabo znaka Safe Travels (varna potovanja) oziroma znamke varna potovanja, ki je last World Travel & Tourism Council (Svetovnega potovalnega in turističnega sveta). Potrjujemo, da implementiramo protokole, ki so skladni s standardiziranimi higienskimi in zdravstvenimi protokoli, ki jih je začrtal WTTC in so objavljeni na https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp, ter da jih bomo ob morebitnih spremembah prilagodili. Znak Safe Travels temelji na samooceni uporabnika znaka in ni certifikat.

• PRIZADEVAMO SI ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ: Stremimo k načelom trajnostnega razvoja in v že zastavljenih oblikah delovanja zelene, aktivne in zdrave Slovenije iščemo svoje priložnosti za ustvarjanje novih trajnostnih produktov in storitev.

• KOMUNICIRAMO ODGOVORNO: Zaupanje gostov krepimo z zagotavljanjem informacij, ki so že prepoznane kot konkurenčna prednost Slovenije ter vsebinami povezanimi z varnim in odgovornim vedenjem v zdajšnjih razmerah.

• SMISELNO UPORABLJAMO KOMUNIKACIJSKA ORODJA: Komunikacijska orodja Green&Safe bomo uporabljali odgovorno in konsistentno, ter v skladu s priporočili za uporabo.

Nastavitve zasebnosti

Z izpolnitvijo obrazca soglašam, da Slovenska turistična organizacija vpisane osebne podatke obdeluje z namenom vodenja evidence o prejemnikih Green&Safe materialov ter me po e-pošti kontaktira v zvezi uporabo Green&Save znaka v svoji dejavnosti. Potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.

Upravljalec osebnih podatkov:
Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
tel: +386 1 5898 550
e-pošta: info@slovenia.info

Po elektronski pošti želim do preklica prejemati obvestila o aktivnostih Slovenske turistične organizacije in možnostih sodelovanja z njo, ki jih Slovenska turistična organizacija pošilja predvidoma tedensko zainteresiranim predstavnikom turističnega gospodarstva. Zato se strinjam, da Slovenska turistična organizacija, do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za namen elektronskega posredovanja teh obvestil. Potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.

Upravljalec osebnih podatkov:
Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
tel: +386 1 5898 550
e-pošta: info@slovenia.info

Po elektronski pošti želim do preklica prejemati TTA novice o dogajanju v slovenskem turizmu, t.j. o najnovejših poslovnih novicah s področja turizma in o drugih aktualnih informacijah ter možnostih sodelovanja s Slovensko turistično organizacijo, ki jih Slovenska turistična organizacija pošilja tedensko. Zato se strinjam, da Slovenska turistična organizacija do preklica hrani in obdeluje moje osebne podatke za namen elektronskega posredovanja teh novic. Potrjujem tudi, da sem seznanjen s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki.

Upravljalec osebnih podatkov:
Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
tel: +386 1 5898 550
e-pošta: info@slovenia.info

Deli s prijatelji