Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za 5-zvezdična doživetja, ki se tržijo pod znamko kakovosti Slovenia Unique Experiences (SUE).  

Predmet »Poziva za 5-zvezdična doživetja« so doživetja, ki sledijo opredeljenemu konceptu, izpolnjujejo kriterije in z vključitvijo v izbrano zbirko edinstvenih, avtentičnih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije in znamke I feel Slovenia prispevajo k pozicioniranju Slovenije v skladu z zastavljeno vizijo »Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja«.

Namen »Poziva za 5-zvedična doživetja« je (1) spodbujanje razvoja, ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti s ciljem pospeševanja kakovosti in razvoja doživetij na podjetniški ravni, na ravni destinacij, združenj turističnih produktov oziroma ponudnikov, (2) krepitev produktov z dodano vrednostjo ter (3) identificiranje presežkov – kakovostnih, unikatnih, avtentičnih, inovativnih, dovršenih parcialnih in integralnih turističnih produktov ter s tem uspešnejše pozicioniranje in trženje slovenske turistične ponudbe na domačem in tujih trgih.

Potek in koncept Poziva za 5-zvezdična doživetja upravlja in koordinira STO.

Postanite tudi vi del zbirke Slovenia Unique Experiences. Prijavite svoje doživetje preko spletne platforme.

Dodatna pojasnila k pozivu za prijavo 5-zvezdičnih doživetij

Pojasnila pred prijavo

1. Prijavitelj pred začetkom izpolnjevanja spletne prijave prebere POSTOPKOVNIK.

2. Prijavitelj si nato s spletnega mesta naloži PREDUVRSTITVENI KVIZ, na osnovi katerega lahko hitro oceni, ali ima njegovo doživetje možnost za sprejem v zbirko Slovenia Unique Experiences. 

3. PRIROČNIK SLOVENIA UNIQUE EXPERINECES vam je v pomoč pri izpolnjevanju prijave, saj natančneje pojasni vse sklope in vsebinske kriterije, poda priporočila in primere dobrih praks. 

Sestavni del »Poziva za 5-zvezdična doživetja« 

Doživetja se za uvrstitev v zbirko Slovenia Unique Experiences presojajo skozi naslednje 4 sklope:

1. TEMELJNI VHODNI POGOJI. To so pogoji, ki jih mora prijavitelj v celoti izpolnjevati oziroma zagotoviti.

2. OPIS DOŽIVETJA in OBVEZNE PRILOGE, ki jih mora prijavitelj priložiti k prijavi.

OBVEZNE PRILOGE so:
- 5 kakovostnih FOTOGRAFIJ (za objavo), na osnovi jasnih smernic, kaj morajo vključevati,
- do 3-minutni VIDEO, ki ponazoril celoten koncept doživetja in
LOGOTIP (v slovenskem in angleškem jeziku) v .svg ali .pdf formatu.

3. IZJAVA: podpisana in skenirana izjava - 20 aktivnosti/zavez, ki jih mora prijavitelj za vključitev v zbirko Slovenia Unique Experiences zagotavljati. 

4. VSEBINSKI KRITERIJI, ki so razporejeni v 10 vsebinskih sklopov in se ocenjujejo z ocenami 0 do 10. Prijavitelj mora v celoti opisati in priložiti potrebna dokazila ter povezave.

Pojasnilo k ocenam

Prijavitelj mora zagotoviti 80-odstotno izpolnjevanje točk oziroma doživetje mora pridobiti povprečno oceno najmanj 8,0, da se uvrsti v tudi v terensko ocenjevanje. Po spletnem ocenjevanju sledi srečanje komisije, nato pa še terenski ogled tistih doživetij, katerih povprečna ocena znaša najmanj oceno 8,0.

Na terenskem ogledu komisija presoja tudi 5- zvezdičnost doživetja (neodvisno od pridobljene povprečne skupne ocene vseh ocenjevalcev) in sicer »Ali doživetje prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in kulturnih vrednot ter prispeva k podobi zelene butične Slovenije in trajnostnemu razvoju in reprezentativno prispeva k skupni zbirki izbranih 5-zvezdičnih doživetij Slovenije?« 

Doživetja, ki se uvrstijo v zbirko Slovenia Unique Experiences, kandidirajo za naziv Sejalec. Poleg promocije, Sejalec prejeme tudi finančna sredstva za digitalizacijo doživetja.

Za vprašanja smo vam na voljo na e-mail naslovu unique@slovenia.info (kontaktna oseba na Slovenski turistični organizaciji je Morana Polovič, tel: 01 589 85 18)

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju