V turizmu postajata oblikovanje in pripovedovanje zgodb - t. i. zgodbarjenje (angl. storytelling) učinkovito orodje, ki pomaga pri razvoju in trženju turističnih destinacij, produktov, znamenitosti in ponudnikov. Slovenija je bogata z zgodbami v turizmu, ki imajo tudi turistični trženjski potencial, vendar še niso ustrezno vpete v turistične produkte oziroma imamo turistične produkte brez zgodb.

Slovenska turistična organizacija se je zato lotila projekta Zgodbe v slovenskem turizmu, katerega namen je:

 • analizirati stanje na področju zgodb v Sloveniji – od lokalne oziroma destinacijske, prek regijske do nacionalne ravni;
 • urediti sistem z oblikovanjem »piramide zgodb v slovenskem turizmu« ter
 • prek smernic za razvoj in trženje zgodb in njihove pretvorbe v turistične produkte spodbuditi vse ključne deležnike k uporabi zgodbarjenja (angl. storytellinga) kot strateškega trženjskega in operativnega komunikacijskega orodja za povečevanje konkurenčnosti produktov in destinacij.

Zgodbarski temelji

Angleški izraz storytelling se v slovenščino večinoma prevaja kot PRIPOVEDOVANJE ZGODB, v resnici pa ta prevod okrni pravi pomen oziroma širino pomena te besede. Ne gre le za pripovedovanje zgodb (torej sam proces pripovedovanja oziroma deljenja zgodbe z občinstvom), temveč proces vključuje tudi ključni trenutek, to je oblikovanje zgodb: kako določene dogodke, dejstva, informacije, znanje oziroma vedenje pretvoriti v zgodbo, s katero pritegnemo ciljno občinstvo.

Zgodbarjenje je orodje, ki informacije pretvori v lahko razumljiv in zapomnljiv jezik, ki se dotakne SRCA. Informacije so statične, zgodbe so dinamične. Zgodbe imajo v sebi veliko potenciala za vidno predstavitev tega, kar želimo sporočiti. Zgodbarjenje ima moč, da notranje in tudi zunanje okrepi znamko. Znamčenje je cilj, zgodbarjenje pa orodje, ki pomaga na poti do cilja.

Kaj je zgodba? Kateri so njeni sestavni deli? Kako razviti edinstveno, temeljno zgodbo, ki bo gradila našo prepoznavnost in po kateri se bomo razlikovali od konkurence? Kako zgodbarjenje razvijati kot strateško trženjsko orodje – kako ga uporabiti kot orodje za gradnjo znamke in razvoj turističnih produktov? Kako ga uporabljati na operativni komunikacijski ravni v podporo trženjskim dejavnostim? Vse to so izzivi, na katere odgovarja Zgodbarski priročnik. Preberite ga in povejte svojo zgodbo.

Uporabni dokumenti

Zgodbarski priročnik (celoten)

Zgodbarski priročnik (skrajšan)

Piramida zgodb v slovenskem turizmu

V okviru projekta je bila oblikovana Piramida zgodb v slovenskem turizmu.

Namen projekta je bil (1) razviti jasen sistem za razvoj zgodb in komuniciranje prek njih, (2) določene tipe zgodb umestiti na določeno raven in s tem vzpostavljati prednostne naloge, (3) urediti sistem ne le na krovni ravni, temveč spodbuditi razvoj strukturiranih piramidalnih sistemov tudi na nižjih, regijskih, destinacijskih in korporativnih ravneh (da za vsako zgodbo vemo, kam je uvrščena, kakšni so njeni komunikacijski potenciali in kakšen je njen promocijski namen), in (4) ne nazadnje je namen tudi nižje ravni (regije in destinacije) spodbuditi k samemu razvoju zgodb in njihovemu umeščanju na višje ravni piramide oziroma povezovanju navzgor.

Ravni v zgodbarski piramidi so:

 • Krovna zgodba Slovenije na zgodbarski način podpira, pojasni in čustveno osmisli znamko I feel Slovenia ter predstavlja Slovenijo z bistvenimi značilnostmi: ZELENA. AKTIVNA. ZDRAVA.
 • V raven top zgodb se »stekajo« zgodbe z regijske in destinacijske ravni. Ta raven je pomembna platforma za komuniciranje, kaj je Slovenija, kaj je njena edinstvena ponudba, katere so njene razlikovalne in edinstvene prednosti (ne več le USP – Unique Selling Proposition, temveč bolj ESP – Emotional Selling Proposition) ter predstavlja vstopno točko na nižje ravni.
 • Krovne regijske in medregijske zgodbe, katerih namen je vzpostaviti razlikovanje med turističnimi regijami v Sloveniji, osmišljajo in nadgrajujejo zdajšnje krovne regijske zasnove pozicioniranja.
 • Raven destinacijskih krovnih zgodb predstavljajo zgodbe, ki so za destinacijo vodilne, ključne in nosilne. Torej zgodbe, ki najbolj podpirajo identiteto in znamko destinacije ter jo komunicirajo.
 • Raven mikrozgodb je najbolj temeljna, osnovna, najširša raven piramide, kjer obstajajo številne zgodbe produktov, tudi mikrolokacijske (npr. hišne) in druge posamezne zgodbe v destinaciji.

 

Uporabni dokumenti

Analiza zgodb po regijah in destinacijah

Zgodbe v trženju

Zgodbe kot STRATEŠKO TRŽENJSKO ORODJE:

 • v podporo razvijanju tržne znamke in krovnemu tržnemu pozicioniranju (ko v zgodbi povemo, kakšna je naša ponudba in kdo smo);
 • v podporo razvoju produktov in ponudbe na destinaciji (ko na podlagi zgodbe začnejo razvijati ponudbo, doživetja, produkte).

Zgodbe kot OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKO ORODJE (ko zgodbe postanejo izhodišče za oblikovanje sporočil in njihovo prenašanje do ciljnih javnostih):

 • spletno mesto (= temeljno trženjsko orodje, na katero morajo umestiti zgodbe);
 • digitalni mediji (= so kanal oziroma medij pripovedovanja zgodb);
 • odnosi z javnostmi ne kot korporativno komuniciranje, temveč kot eno od trženjskih orodij (= pomembno trženjsko orodje za komuniciranje zgodb oziroma prek zgodb do medijev);
 • trženjska infrastrukturna orodja, ki morajo podpirati komuniciranje skozi zgodbe (= predstavljajo infrastrukturo, ki jo moramo imeti, če želimo komunicirati skozi zgodbe; to je vizualna in verbalna podpora komuniciranju zgodb, kot so foto banka, video klipi, vključenost načela zgodbarjenja v brošure, promocijske artikle, ki podpirajo zgodbe, itd.);
 • orodja B2B (= ko komuniciramo s poslovnimi javnostmi, lahko uporabljamo zgodbe, vendar vedno v odvisnosti od situacije).

 

Uporabni dokumenti

Zgodbe in znamka

Zgodba o soli

Vam lahko še kako pomagamo?

Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine.

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija skrbi za promocijo in razvoj slovenskega turizma.

Slovenska turistična organizacija

Več

Razvoj in inovativnost

Razvojni, inovativni in evropski projekti s področja turizma.

Razvoj in inovativnost

Več

Poslovna javnost

Sejmi, poslovne delavnice in drugi pomembni dogodki s področja turizma.

Poslovna javnost

Več

TTA novice

Aktualno s področja slovenskega turizma.

TTA novice

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju