Miša Novak

direktorica, ALOHAS

Miša Novak si je v svoji 24-letni karieri v turizmu nabrala oblico raznolikih izkušenj – od dela na Slovenski turistični organizaciji (od leta 2017 do 2019 delo z vodilnimi turističnimi destinacijami, postavitev platforme za 5-zvezdična doživetja, butičnost, nova komunikacijska rešitev I feel Slovenia - My way ter razni strateški razvojni projekti), vodenja hotela, dela v ekipi turističnih svetovalcev v okviru Hostinga, do več kot 11-letnega razvojnega in trženjskega dela z destinacijami in turističnimi podjetji v okviru svojega podjetja ALOHAS. Kot soustanoviteljica Zavoda tovarna trajnostnega turizma GOODPLACE je soustvarjala Zeleno shemo slovenskega turizma. Po načinu dela je predana zelo dodelani strukturi strateškega načrtovanja in k rešitvam, ki delujejo v praksi, po tehniki dela pristašica facilitiranega dela v skupinah (in tehnik, ki iz skupine izvabijo velik vsebinski in energijski potencial), sicer pa po duši zelena odgovorna raziskovalka, ljubiteljica narave in živali.

Ana Savšek

vodja sektorja za vsebinski digitalni marketing, Slovenska turistična organizacija

Sektor za vsebinski digitalni marketing, ki ga vodi Ana Savšek, izvaja digitalne kampanje za promocijo Slovenije kot turistične destinacije, upravlja družbena omrežja Feel Slovenia in upravlja spletno mesto Slovenia.info. Poleg tega skrbijo tudi za tiskane publikacije, študijska potovanja za predstavnike tujih medijev in sodelovanja z influencerji. Preden se je pridružila ekipi STO je Ana v skoraj desetih letih dela v razvojnem centru v Litiji pridobivala izkušnje s področja vodenja različnih evropskih projektov z mednarodnimi partnerji, predvsem s področja turizma in podjetništva.

 

Frank Cuypers

višji strateški svetovalec pri Destination Think/gostujoči profesor pri Institutu Charlemagne v Antwerpnu/gostujoči predavatelj na šoli za management v Antwerpnu, Univerzi Columbia v New York Cityju in na MCI v Innsbrucku

Frank živi v Antwerpnu v Belgiji, vendar vidi ves svet kot svoj dom. Je vodilni mislec pri oblikovanju in znamčenju destinacij, njegovo sodelovanje z Destination Think pa je naslednji korak v njegovi bogati karieri svetovanja destinacijam po vsem svetu. Podrobno je seznanjen z vodenjem mest in vlad po vsem svetu; tekoče govori angleško, nizozemsko, nemško in francosko. Preden se je pridružil družbi Destination Think, je živel v Singapurju, Šanghaju, Sankt Peterburgu in v Parizu. Svetoval in sodeloval je z mesti, kot so: Newcastle, Haag, Rotterdam, München Bloemfontein in Seul. Zadnja štiri leta je intenzivno sodeloval z organizacijami za upravljanje destinacij, mestnimi sveti in s prebivalci mest, kot so: Calgary, Montreal, Vancouver, Stratford, Ottawa, Auckland, Gold Coast, in tudi manjših krajev v Britanski Kolumbiji, Queenslandu, Montani, Indiani, provincah Limburg in Gelderland na Nizozemskem, ter na nacionalni ravni z državami, kot so: Slovenija, Anglija, Japonska, Češka in Nizozemska. Frank je soavtor znane strategije »The End of Tourism As We Know It: Wonderful Copenhagen« (Konec turizma kot ga poznamo: Čudoviti Köbenhavn); s strateškim obratom za 180 stopinj je pomagal tudi Evropski potovalni komisiji. Je iskan govornik, ki je imel osrednje nagovore na petih celinah. Na konferencah Strata/Hadoop (oblikovanih na pobudo družbe Cloudera iz San Francisca) so ga vprašali o izzivih izvajanja modelov pametnih mest; kot odgovor na vprašanje je med videokonferenco na Madeiri podal znamenit govor o vplivu pametnih mest v primerjavi z vključenostjo skupnosti. Frank je s svojimi študenti osnoval raziskovalni projekt »Why Your City« (Zakaj vaše mesto).

Igor Savič

ustanovitelj in partner PM, poslovni mediji

Igor Savič je začetnik in eden ključnih razvijalcev ideje vsebinskega marketinga v Sloveniji. Svoje dolgoletne komunikatorske izkušnje, ki segajo od novinarskih in uredniških projektov, prek zahtevnih izzivov na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja, do kreativnih in inovativnih marketinških akcij in projektov, uspešno povezuje v zanimive, uporabne in učinkovite komunikacijske rešitve. Je ustanovitelj agencije PM, poslovni mediji in začetnik mednarodne komunikacijske konference POMP FORUM. »Ozaveščeni kupci ne želimo biti manipulativna žrtev vsebin, ki nas v resnici ne zanimajo in nam ne izboljšujejo kakovosti življenja, še posebej, če se to dogaja ob času in na način, ki nas moti. In tu nastopi prostor in čas za vsebinski marketing.«

Aljoša Bagola

kreativni svetovalec in pisec

Aljoša Bagola, eden najvidnejših predstavnikov slovenskega oglaševanja, je bil razglašen za kreativnega direktorja desetletja. Kot eden izmed vodilnih ustvarjalec je dvajset let snoval največje trženjske projekte v Sloveniji in v regiji, pri čemer je za svoje delo je prejel več kot 150 nagrad na domačih in tujih oglaševalskih festivalih. Sedaj se pretežno ukvarja s svetovanjem in predavateljstvom na področju kreativnosti in duševnega zdravja. Je avtor knjižne uspešnice Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke.

Janko Humar

direktor, Sontius

Janko Humar je diplomiral na mariborski EPF na področju mednarodne menjave, vendar je njegovo profesionalno življenje v celoti posvečeno turizmu. Skoraj desetletje je kot direktor trženja sooblikoval bohinjsko hotelsko podjetje Alpinum, bil je vodja poslovne enote hotelov v Bovcu, večji del svojega službenega časa pa je namenil destinacijskem menedžmentu. Bil je prvi direktor LTO Sotočje, nato LTO Bovec in s svojimi izkušnjami prispeval ključni delež k združitvi teh dveh v enovito destinacijsko organizacijo Turizem Dolina Soče (ki jo je vodil do konca leta 2020). V mladih letih je bil odličen alpinist, tudi član številnih izvenevropskih odprav. Svojo ljubezen do gora, smučanja in pohodništva prenaša tudi v turizem – je soavtor dveh v zadnjih letih zelo odmevnih pohodniških poti Alpe Adrie Trail in Juliane Trail, med njegovimi projektnimi dosežki pa sta rezervacijska centra za ta dva produkta in projekt upravljanja Tolminskih korit, ki so iz skromne znamenitosti prerasla v eno najbolj obiskanih naravnih atrakcij v Sloveniji. Sodeloval je pri številnih projektih, financiranih iz EU sredstev, in pri pripravi vrste lokalnih, regijskih in nacionalnih turističnih strategij. 

Thomas Bullman

direktor prodaje, Outdooractive Platform

Rojen je bil v čudovitem Würzburgu na severu Bavarske v Nemčiji, kjer je odraščal in tudi doštudiral iz gospodarskega prava ter ob pridobivanju prvih delovnih izkušenj razvil strast do preživljanja prostega časa na prostem. Namesto prebiranja zakonov in člankov se je želel preživljati z dejavnostmi na prostem, saj je bil navdušen nad alpskimi doživetji, kot so: alpinistično smučanje, trail tek in kanjoning. Pet let potovanj po svetu in vodenja podjetja za organizacijo izletov z gorskimi kolesi po vsej Evropi ga je pripeljalo v turizem, ki se mu je posvetil z vso predanostjo. Zadnji šest let se osredinja na trajnostni poslovni razvoj v povezavi z digitalnim in centraliziranim upravljanjem podatkov v turizmu. Izboljšati želi predvsem delovanje posameznih destinacij v hitro spreminjajočem se okolju digitalnega turizma na globalni ravni.

Neja Petek

direktorica, Nea Culpa, Agencija za razvoj in komunikacije v turizmu

Neja Petek je direktorica in ustanoviteljica Agencije za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa, ki se je v desetletju uveljavila kot vodilna slovenska agencija za razvoj, celostno komunikacijo in marketing destinacij, turističnih produktov in ponudnikov v slovenskem turizmu. Ekipa Nea Culpa slovi po svojem motivacijskem in multidisciplinarnem pristopu po vsej Sloveniji. Neja ima kot nekdanja redaktorica in voditeljica (TV Slovenija) ter vodja marketinga in odnosov z javnostmi (Turistična agencija Palma) 20 let izkušenj v integriranih komunikacijah, inoviranju produktov in združevanju ekip različnih kreativnih ter storitvenih dejavnosti. Kot francistka in polititologinja se je izobraževala tudi na univerzi Sorbonne Nouvelle v Parizu. Je specialistka kulturnega turizma z dobrim poznavanjem umetnosti, kulturne dediščine ter gastronomske kulture.

Barbara Zmrzlikar

vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in EU projekte, Slovenska turistična organizacija

Barbara Zmrzlikar je bogate izkušnje na področju marketinga pridobivala kot direktorica marketinga, odgovorna za strateško trženje, razvoj spletnega poslovanja, programe zvestobe ter učinkovitost aktivnosti tržnega komuniciranja in pospeševanja prodaje. V okviru STO je kot vodja sektorja odgovorna za področje strateškega načrtovanja, priprave Programa dela STO, trajnostnega razvoja, raziskav ter podpore razvoju inovativnih turističnih doživetij. Še posebej se je posvetila razvoju turističnega produkta gastronomija. Je članica globalne mreže strokovnjakov platforme IGCAT, ki je Sloveniji podelila naziv Evropska gastronomska regija. Vodi projekt priprave in implementacije Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomskega turizma Slovenije 2019-2023 in je odgovorna za implementacijo gastronomskega vodnika Michelin v Slovenijo. Trenutno največji poudarek namenja vključitvi koncepta trajnostne gastronomije v Zeleno shemo slovenskega turizma. Sodeluje pri pripravi Načrta okrevanja in odpornosti slovenskega turizma, katerega sestavni del je tudi Akademija za trženje v turizmu.

Rok Vidmar

svetovalec v Projektni enoti za Predsedovanje Svetu EU, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok je magister evropskih študij z delovnimi izkušnjami s področja EU, komuniciranja, promocije in turizma. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer na Sektorju za trajnostno kmetijstvo zadolžen za priprave Ministrstva na predsedovanje Svetu EU s področja trajnostnega kmetijstva in pridelave hrane.  

doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec

direktorica, ProVITAL d.o.o., predavateljica Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Imenovana ima izkušnje z vodenjem in tvornim sodelovanjem v raziskovalnih, svetovalnih in projektih z neposrednim učinkom na gospodarstvo. Proučuje področja trajnostnega razvoja družbeno odgovornih destinacij in njihovih deležnikov. Po modelu Izvorno slovensko, katerega avtorica je, nastaja štirinajst kolektivnih blagovnih znamk v Sloveniji. Kot predavateljica na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru predava predmete, ki se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, destinacijski management ter razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženje. Aktivno sodeluje v projektu Turizem 4.0, je članica skupine za razvoj Pohorja in vodi aktivnosti razvoja in trženja ponudbe omenjenih znamk.

prof. Roberta Garibaldi

profesorica marketinga in upravljanja v turizmu, Univerzi v Bergamu, Italija

Roberta Garibaldi je profesorica za upravljanje v turizmu. Je članica upravnega odbora Svetovnega združenja za gastronomski turizem (World Food Travel Association), svetovalnega odbora Svetovnega inštituta za gastronomijo (World Gastronomy Institute) in sveta Italijanskega društva za turistično znanost (Società Italiana di Scienze del Turismo – SISTUR). Trenutno je predsednica Italijanskega združenja za gastronomski turizem (Associazione Italiana Turismo Enogastronomico) in avtorica poročila o gastronomskem turizmu v Italiji.

Jens Storli

Vodja poslovnega in kongresnega turizma, Visit Trondheim

Jens Storli kot vodja poslovnega in kongresnega turizma destinacije Trondheim deluje na področju pridobivanja mednarodnih kongresov, konferenc, športnih in kulturnih dogodkov v nekdanjo vikingško prestolnico Norveške. Trondheim je danes živahno kulturno in univerzitetno mesto z največjo univerzo znanosti in tehnologije v državi. Jens je bil 4 leta direktor enega od nacionalnih gledališč in 8 let umetniški direktor Festivala Olavsfest, ki vsako poletje pripelje nordijske in mednarodne presežke umetnosti na posestvo srednjeveške katedrale Nidaros, kjer poteka tudi posvetitev norveških kraljev. Zadnja 3 leta je Jens Storli z destinacijsko organizacijo Visit Trondheim vse moči usmeril v to, da Trondheim uveljavi kot regijsko in mednarodno gastronomsko destinacijo, kar mu je tudi uspelo. Zaradi morskih dobrot in sestavin najvišje kakovosti v Evropi, ki jih Trondheim že 20 let izvaža v najbolj prepoznavne kulinarične centre Evrope, je bilo izhodišče odlično. Poleg tega ima Trondheim na dlani tudi vse druge proizvode - od poljščin in vrtnin, ki zrastejo v zemlji, bogati z minerali, do divjačine, gozdnih plodov in gorskih rastlin. Toda Jens pravi, da Trondheima nihče, niti Norvežani ni poznal kot kulinarično destinacijo, zato so z ekipo Visit Trondheim začeli tržno pozicijo Doma nordijskih okusov graditi iz ničle. Vmes so se v mesto vrnili odlični chefi, ki so se urili v najboljših restavracijah v tujini. Storli je s strateškim sodelovanjem z domačimi in mednarodnimi mediji ter kulinaričnimi vodniki na čelu z Michelinom Trondheim pripeljal do naziva Evropska gastronomska regija 2022. Je velik ambasador kulture in kulinarike ter navdušen glasbenik, ki obvlada tako norveško tradicionalno glasbo kot ameriški jazz. Ponosen je tudi na svojo manjšo kmetijo, ki jo ima v gorah nad Trondheimom.

Mojca Valenčak

turistični informator za območje Občine Kozje

Mojca opravlja delo Turističnega informatorja za območje Občine Kozje, kjer prioritetno izvaja naloge v zvezi z Apartmaji in sobami na Gradu Podsreda, za Kozjanski park na Gradu Podsreda ter za zavarovano območje Kozjanskega parka. Naloge turističnega informatorja se izvajajo v okviru delovanja skupne turistične destinacije Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, kjer zaposlena povezuje ponudbo na celotni destinaciji.

Grega Repovž

vodja Gostilne Repovž

Grega Repovž je vodja družinske Gostilne Repovž za dobre duše in radovedne želodce. Chefinja je mama Meta, sous chefinja je žena Sabina, oče Jože je gazda ekološke kmetije, brat Anže in sestra Urška pomagata pri strežbi. Grega je pogon, ki ekipo neumorno vleče naprej in naprej. Perfekcionist, ki ne mara polovičarstva in skuša iz vsega ter vsakega potegniti največ. Njegova strast je iskanje posebnih, manj poznanih vin, s katerimi lahko preseneti svoje prijatelje in goste ter jim predstavi tudi kaj novega na vinski sceni. Repovževi verjamejo, da so ukoreninjenost v lokalni prostor, spoštovanje tradicije in neheno iskanje novega recept za uspeh. Skoraj vse, kar postavijo na jedilnik, pridelajo sami doma ali kupijo od lokalnih dobaviteljev. Skupaj z družino in sodelavci Repovževim z oznako JRE in Michelinovim priznanjem Bib Gourmand za posebej izstopajočo kakovost uspeva na prvi pogled nemogoče. V Šentjanžu, v izrazito ruralnem okolju, stran od kakršne koli turistične infrastrukture, uspešno jadrajo v tem zahtevnem poslu in razvijajo zgodbo, v katero verjamemo.

Matjaž Robinšak

direktor projektov & partner, Valicon, Trženjsko svetovanje in raziskave

Matjaž Robinšak je direktor raziskav in partner v družbi VALICON, v največji meri predan storitvenemu področju.Matjaž združuje svoje družboslovne korenine iz sociologije, s tehničnimi znanji, kar zaradi multi-disciplinarnosti v današnjem svetu predstavlja dobrodošlo vrlino. Svoje izkušnje je kalil na projektih in na naročnikih iz različnih industrij, njegovo ključno področje pa ostaja storitveni sektor in danes v Valiconu pokriva finančno industrijo, IKT, energetiko, turizem ter področje spletne trgovine/prodaje.
Razumevanje uporabnika je ključ do uspeha. Na analitične pristope gleda kot na orodja, ki morajo pomagati pri reševanju marketinških izzivov. Zato se raje ukvarja z izzivi naročnikov, torej z rešitvami, kot pa da bi se specializiral v metodoloških in tehničnih znanjih.
Tehnologija in njen vpliv na posel (in tudi družbo) sta njegova strast že od vsega začetka. Digitalizacija intenzivno vstopa tudi v naš poslovni svet, ni več le domena velikih globalnih igralcev. Iskanje ali ubranitev novih priložnosti na področju storitvenega sektorja, predvsem z vidika uporabnika, so vedno bolj relevantne aktivnosti za lokalne že uveljavljene organizacije kot tudi startupe. Zato se v zadnjem času še bolj poglobljeno ukvarja z uporabniško izkušnjo in vplivom tehnologije ter novega okolja na vzorce vedenja in potrošnje.

Paul Bulencea

razvijalec doživetij, soustanovitelj in direktor ustanove College of Extraordinary Experiences

Paul Bulencea je izkušen razvijalec, podjetnik in avtor. Je soustanovitelj in direktor ustanove College of Extraordinary Experiences, ene najpomembnejših konferenc za oblikovanje doživetij na svetu in skupnosti globalnih razvijalcev neposrednih doživetij. Paul je soavtor knjige »Gamification in Tourism: Designing Memorable Experiences« (Igrifikacija v turizmu: Oblikovanje nepozabnih doživetij) in je po vsem svetu predaval o transformacijskih doživetjih ter jih oblikoval in izvajal. Kot vodilni razvijalec je pomagal Ikejinim centrom pri strateškem prehodu iz formata nakupovalnega centra v izkustveni model. V Abu Dabiju sta Paul in njegova ekipa dobila priložnost, da legendarni vodni park Yas Waterworld preoblikujeta v realistično doživetje »Legends of Arabia: The Quest of the Pearl Tribes« (Legende o Arabiji: Iskanje bisernih plemen), kjer lahko obiskovalci postanejo del predstave in ne samo gledalci. Leta 2018 je bil na seznamu 30 najvplivnejših ljudi, mlajših od 30 let, revije Forbes Romunija. Paul Bulencea ima magisterij iz inovacij v turizmu salzburške univerze uporabnih znanosti. Avstrijska gospodarska zbornica pa mu je podelila tudi naziv najboljšega študenta. Skupaj z dr. Barbaro Neuhofer trenutno piše knjigo o razvijanju in vodenju transformacijskih doživetij. Z legendarnim kuharskim mojstrom Rodrigom Pachecom in njegovo ekipo razvija Paul na obali Ekvadorja transformacijsko doživetje skozi objektiv hrane.

 

Laura Sport

generalna direktorica globalne tržne strategije pri Virtuoso

Z več kot 20-letnimi izkušnjami s trženjem je Laura vsestranska vodja trženja s strokovnim znanjem o razvoju položaja na trgu in pozicioniranja blagovnih znamk, tržnega načrtovanja prek več kanalov, strategij prodaje produktov in oblikovanja cen ter analize podatkov. Pri mreži Virtuoso Laura nadzoruje razvoj tržnih strategij, produktov in programov, ki povečajo prodajo produktov članov mreže in prednostnih partnerjev po svetu. Bila je ključna oseba pri oblikovanju več programov, ki so temeljili na nišnih skupinah v turizmu, kot so pustolovščine, dobro počutje, izjemno razkošje in trajnost. Virtuoso je vodilna svetovna mreža agencij, ki se specializirajo za luksuzna in izkustvena potovanja. Ključ njihovega uspeha pri svetovanju temelji na neposrednih osebnih stikih in strokovnem znanju o oblikovanju potovanj po želji strank, vključno z edinstvenimi doživetji in ekskluzivnim dostopom. Kot diplomirana ekonomistka je Laura v preteklosti delovala na komercialnem in posojilnem področju v večji ameriški banki.

 

Mattej Valenčič

soustanovitelj in direktor Imperial / Luxury Slovenia (partner Virtuoso)

Mattej Valenčič je marketinški strokovnjak in »mastermind« več blagovnih znamk pod okriljem agencije Luxury Slovenia – prve agencije, ki je začela široko odpirati vrata luksuzne, butične Slovenije. Več kot deset let izkušenj pri zagotavljanju vrhunskih doživetij, ukrojenih po meri želja gostov. Izjemno poznavanje najboljšega, kar premore turistična Slovenija. Mattej je obraz agencije Luxury Slovenia, je uveljavljen ambasador luksuzne, butične (turistične) Slovenije doma in v tujini. Odigral je pomembno vlogo pri tem, da je Slovenija že prepoznana kot ena najbolj vročih turističnih držav na svetu. Njegova vizija je zagotavljanje personaliziranih in ekskluzivnih doživetij, pri katerih je mogoče izpolniti vsako željo. Njegovo delo je njegov življenjski slog. Je zvedavi raziskovalec, iskalec novega, edinstvenega, s čimer nenehno bogati ponudbo agencije. Vrhunska kakovost je pri tem zanj ključna mantra. V svojem prostem času Mattej rad zahaja v gledališče in opero, klube, uživa v vrhunski kulinariki in vinu in družbi svoje družine in prijateljev. 

Mitja Jus

direktor in partner Roundabout

Mitja je diplomiral na Ekonomski fakulteti, se kot študent preživljal kot teniški trener, a kaj kmalu se je zapisal turizmu. Svoje izkušnje je nabiral kot turistični vodnik po Sloveniji, nekaterih evropskih državah in jugovzhodni Aziji. Leta 2005 se je pridružil ekipi pri Roundabout Travel – najprej kot vodnik, nato pa je leta 2008 postal direktor in partner. Roundabout Travel se je od svojih začetkov, ko je bil manjši organizator izletov po Sloveniji, razvil v močno in vidno regijsko DMC agencijo, s pisarnami v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Roundabout se pod taktirko Mitje v zadnjih letih ukvarja s pretežno individualnimi gosti višje dodane vrednosti, ki si želijo ekskluzivnih in avtentičnih doživetij. Za kakovost storitev so bili nagrajeni s povabilom v eminentno združenje Signature Travel Network.

Mark O'Connel

ustanovitelj in director Repucon Consulting

Mark je ustanovitelj in strateški direktor družbe Repucon Consulting, ki je specializirana za turizem, šport in za rekreacijo. Ima več kot 25 let izkušenj pri raziskovanju in strateškem načrtovanju na najvišji stopnji v javnem in zasebnem sektorju na regionalni, nacionalni in na mednarodni ravni. 

Njegove izkušnje segajo tudi na področje razvoja destinacij, saj je avtor številnih razvojnih načrtov destinacij in doživetij, ki se izvajajo v okviru irskih regionalnih znamk, Wild Atlantic Way (Divja atlantska pot) in Ireland’s Ancient East (Irski antični vzhod). Poleg svetovanja nacionalnim in regionalnim turističnim agencijam je Mark tudi direktor podjetja Sport Tourism Ireland, ki nudi široko množico športno-turističnih storitev – od načrtovanja dogodkov do njihove izvedbe. Pred tem je bil direktor svetovanja pri BDO; sodeloval je z irskim nacionalnim in regionalnim turističnim organom s poudarkom na razvoju destinacije in doživetja.

Terry Stevens

dr. Terry Stevens

ustanovitelj in direktor, Stevens & Associates

Profesor Terry Stevens je ustanovitelj in izvršni direktor večkrat nagrajenega mednarodnega podjetja za svetovanje v turizmu, Stevens & Associates. Doslej je sodeloval pri številnih projektih upravljanja in razvoja turističnih destinacij v 55 državah po vsem svetu. Že drugo leto zapored (2019 in 2020) je prejel prestižno nagrado strokovnjak leta za razvoj svetovnih turističnih destinacij, ki jo podeljuje revija LUXLife. Pred kratkim je izdal knjigo Wish You Were Here: The stories behind 50 of the world’s great destinations (Želim si, da bi bil(a) tukaj: zgodbe o 50 odličnih svetovnih turističnih destinacijah), ki vključuje tri destinacije v Sloveniji, ter knjige Tourism Facing the Pandemic: From Crisis to Recovery (Turizem v spopadanju s pandemijo: od krize do okrevanja), The Art and Science of Destination Management (Umetnost in znanost upravljanja turističnih destinacij) in Tourism for Development (Turizem za razvoj). Je dolgoletni "prijatelj" Slovenije in Slovenske turistične organizacije. Od leta 1970 jo je obiskal več kot petdesetkrat.

Željko Vrhovac

direktor prodaje in trženja, Hotel Slon

Željko Vrhovac je zaposlen v Hotelu Slon kot direktor prodaje in trženja. Leta 2018 prevzel še vodenje prodajnega tima v City Hotelu Ljubljana, ko je Hotel Slon postal novi lastnik City Hotela. V podjetju je zaposlen že od leta 2007, kjer je svojo pot začel na recepciji in potem počasi nadgrajeval svoja znanja ter opravljal različne funkcije v prodajnem oddelku. Pred tem je bil skoraj 1 leto zaposlen v Hotelu Stil, kjer je dobil izkušnje kako na novo vzpostaviti sistem in procese za delovanje manjšega hotela. Kot del vodilnega kadra se zelo trudi, da soustvarja okolje, ki navdihuje in izraža odličnost. Največji izziv turizma in hotelirstva vidi v digitalni transformaciji, ki bo nujno potrebna, saj se pričakovanja in potrebe gostov spreminjajo, na kar se bo potrebno čim prej prilagoditi.

Denis Ivošević

direktor, Turistična skupnost Istra

Denis Ivošević je od leta 2010 direktor Turistične skupnosti Istre in nekdanji regionalni minister za turizem v hrvaški Istri. Ponaša se z več kot 25 leti izkušenj v turizmu in je bistveno prispeval k razvoju Istre kot uspešne turistične destinacije in znamke. Pod njegovim vodstvom je Istri uspel prehod s poletne destinacije množičnega turizma v celoletno gastronomsko destinacijo z aktivnostmi na prostem. Denis Ivošević ima številne izkušnje s področja strateškega načrtovanja, razvoja strateških partnerstev s priznanimi znamkami (FC Bayern München, Hering Berlin, Mastercard, Bosch, Turkish Airlines, Cube in BMW), oblikovanja novih turističnih produktov (istrske vinske ceste, ceste olivnega olja, dan vina, gastronomski vodič, dnevi tartufov v Istri, kolesarjenje in treking, različni kolesarski dogodki, kot sta tekmi Istria MTB Truffle Tour in Velika nagrada Istre, ki sta vključeni na svetovni koledar kolesarskih prireditev v najmočnejši kategoriji E 1), organizacije prireditev za stike z javnostmi, sodelovanja z mediji in dejavnostmi skupnega trženja, promocijskih in tržnih kampanj destinacije, programov izobraževanja in usposabljanja turističnih deležnikov. Denis Ivošević je navdihujoč govornik in vodja.

mag. Maja Pak

direktorica, Slovenska turistična organizacija

Več kot 25 let izkušenj na področju turizma jo je vodilo iz zdravilišča Rogaška na Slovensko turistično organizacijo, kjer je na več vodstvenih funkcijah prispevala k pomembnim razvojnim in promocijskim aktivnostim organizacije. V zadnjih letih je STO dosegla preboj na področju digitalnega trženja in trajnostnega razvoja ter pozicioniranja Slovenije kot destinacije za pet-zvezdična doživetja in tako močno prispevala k uvrstitvam Slovenije v vrh najbolj atraktivnih držav na svetu. Nadgradnja razvojnih in promocijskih aktivnosti, še posebej na področju trajnostne usmeritve slovenskega turizma, vrsta mednarodnih priznanj in nagrad, številne objave uglednih medijev, uvrstitev Slovenije v vrh najbolj prestižnih lestvic turističnih destinacij, intenzivirane promocijske aktivnosti STO, še posebej na področju vsebinskega digitalnega marketinga, sistematično in ciljno usmerjeno delo STO ter tesno sodelovanje z vsemi ključnimi deležniki slovenskega turizma pričajo o uspešnem pozicioniranju slovenskega turizma na globalnem trgu in pomenijo pomembno osnovo na poti okrevanja.

 

prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar

redna profesorica, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Dr. Ljubica Knežević Cvelbar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoča predavateljica na več kot 30 univerzah po svetu. Je doktorica ekonomije Univerze v Ljubljani, njeno strokovno področje pa vključuje ekonomijo v turizmu in trajnostni razvoj. Dr. Knežević Cvelbar ima 15 let akademskih in strokovnih izkušenj kot profesorica, raziskovalka in svetovalka. Kot raziskovalka oziroma svetovalka je sodelovala pri več kot 70 projektih, vključno s projekti, ki so jih financirali Evropska komisija, Evropski parlament in Program ZN za razvoj, ter pri raziskovalnih in svetovalnih projektih za slovensko, hrvaško, makedonsko in črnogorsko vlado pa tudi pri številnih svetovalnih projektih za občine ter majhna in srednje velika podjetja. Objavila je več kot 50 člankov v uglednih turističnih revijah in vrhunskih revijah, kot so: Journal of Travel Research, Annals of Tourism Research in Journal of Sustainable Tourism. Njeno raziskovalno delo je imelo velik vpliv na globalni razvoj trajnostnega turizma in je bilo nagrajeno z najvidnejšimi mednarodnimi znanstvenimi nagradami na področju turizma, in sicer z nagrado Thea Sinclair za izjemen članek (2016 in 2019) in nagrado Charlesa R. Goeldnerja za izjemen članek leta 2019. Dr. Knežević Cvelbar je članica šestih uredniških odborov mednarodnih akademskih revij na področju turizma in je članica mednarodnega združenja znanstvenih turističnih strokovnjakov (AIEST). Dr. Knežević Cvelbar je predsednica Slovenskega partnerstva za raziskave in inovacije v turizmu, grozda, ki združuje večja turistična podjetja in zainteresirane stranke iz javnega sektorja v Sloveniji.

Alenka Pahor Žvanut

vodja strateških projektov, Slovenska turistična organizacija 

Alenka Pahor Žvanut je na Slovenski turistični organizaciji štiri leta vodila Sektor za vsebinski digitalni marketing.  Pripravila je več konceptov digitalnih kampanj, promocijskih akcij in drugih komunikacijskih projektov, ki so bili nagrajeni doma in v tujini. Sodelovala je pri več projektih vplivnostnega marketinga. Je iniciator in sodeluje pri pripravi različnih strateških in drugih razvojnih projektov na digitalnem in drugih razvojnih področju znotraj STO.  Trenutno vodi področje strateških projektov na Slovenski turistični organizaciji. Za področje digitalizacije pravi, da ga je potrebno vedno razumeti v luči sprememb.

prof. dr. Dimitrios Buhalis

profesor in strokovnjak za strateško upravljanje in trženje, Univerza v Bournemouthu, Anglija

Profesor Dimitrios Buhalis je strokovnjak za strateško upravljanje in trženje; specializiral se je na področju aplikacij informacijskih in komunikacijskih tehnologij v segmentu turizma, potovanj, gostinstva in prostočasnih dejavnosti. Je direktor laboratorija eTourism Lab in namestnik direktorja mednarodnega centra za raziskave v turizmu in gostinstvu na poslovni šoli Univerze v Bournemouthu v Angliji. Je glavnik urednik najpomembnejše turistične revije, Tourism Review, in 75. zvezka revije SSCI ter odgovorni urednik Enciklopedije o upravljanju in trženju turizma https://eep.manuscriptmanager.net/. Profesor Buhalis je avtor in sourednik več 20 knjig in 250 znanstvenih člankov. Njegova dognanja so pogosto citirana. Po podatkih spletnega brskalnika Google Scholar je drugi najpogosteje citiran avtor na področju turizma, prvi na področju gostinstva, dvanajsti na področju strategije in 29. na področju trženja z več kot 45.500 citati in indeksom h 90. Profesor Buhalis je uveljavljen mednarodni predavatelj o trendih, tehnologiji, trženju, turizmu in o gostinstvu, ki tesno sodeluje s Svetovno turistično organizacijo Združenih narodov (UNWTO).

Siniša Topalović

Horvath HTL

Siniša Topalović se je pridružil podjetju Horwath HTL leta 2010. Od takrat je sodeloval že pri več sto projektih turističnega svetovanja. Leta 2014 je postal partner Horwath HTL in leta 2020 je bil imenovan za globalnega vodjo turistične poslovne linije pri Horwath HTL. Siniša Topalović je član mednarodnega združenja turističnih svetovalcev (ISHC). Na poklicni poti ga odlikujejo odlične sposobnosti in spretnosti vodenja projektov, sodeloval pa je tudi pri številnih projektih, financiranih prek mednarodnih finančnih ustanov, kot sta Evropska banka za obnovo in razvoj ter Svetovna banka. Njegove glavne dejavnosti in odgovornosti pri delu vključujejo poslovni razvoj, strateško načrtovanje v turizmu in načrtovanje turizma, spremembe zakonodajnega okvira, razvoj turističnih produktov, programe konkurenčnosti, študije izvedljivosti, razvoj konceptov itn. Siniša Topalović ima številne izkušnje pri svetovanju glede struktur pri upravljanju turizma na različnih ravneh – od novonastalih do že uveljavljenih organizacij za upravljanje destinacije na ravni mest (Ljubljana, Zagreb, Dubrovnik, Rovinj itn.), na ravni regij (Istra, Dubrovniško-Neretvanska regija, Vojvodinska regija itn.) in na nacionalni ravni (Hrvaška, Slovenija, Sultanat Oman, Kazahstan, Gruzija, Črna gora, Albanija, Ruanda itn.).

Olli Ylioja

Upravitelj digitalnih medijev pri Visit Turku, Finska

Mladi strokovnjak za digitalno trženje in prodajo, ki ima izkušnje s komunikacijami, z novinarstvom, upravnimi znanostmi in regionalnim razvojem. Vodi projekte digitalnega trženja, prodaje in razvoja pri organizaciji Visit Turku, ob tem pa je tudi lastnik produktov različnih spletnih storitev.

Luka Berger

ustanovitelj, Flexkeeping

Luka je v svet hotelirstva vstopil leta 2012, ko je poletje preživel v ZDA in delal kot sobar. Na podlagi te izkušnje je leta 2013 zasnoval aplikacijo Flexkeeping, ki je danes ena izmed svetovno vodilnih na področju interne komunikacije in operativnih procesov v hotelih, zlasti v segmentu hotelskega Gospodinjstva. Uporablja jo preko 350 hotelov v 25 državah, kot podjetje pa so pridobili tudi 3 mio € investicij tveganega kapitala mednarodnih vlagateljev. Ob globalnem uspehu Flexkeeping-a se je Luka uveljavil kot svetovalec, govorec ter kreator inovativnih idej za razvoj turizma na pogladi digitalizacije. Med pomembnejšimi preteklimi dosežki je gostovanje na šoli Glion Institute of Higher Education v Londonu, je član strokovne skupine v Veliki Britaniji, ki je spomladi 2020 hotelski industriji uspešno predlagala ustanovitev digitalnega certifikata za COVID-19 standard čistoče.

prof. dr. Sara Dolničar

profesorica, Univerza v Queenslandu (UQ Business School), Avstralija

Sara Dolničar je profesorica za turizem na Univerzi v Queenslandu. V okviru svojega trenutnega raziskovalnega programa razvija in preizkuša ukrepe, ki sprožijo okolju prijazno vedenje pri turistih. Večino svojih eksperimentalnih študij je opravila v sodelovanju s svojimi slovenskimi kolegi v slovenskih hotelih. Profesorica Dolničar je trenutno odgovorna sourednica znanstvene revije za turistične raziskave Annals of Tourism Research. Leta 2017 ji je strokovno združenje za turizem Travel and Tourism Research Association podelilo nagrado zaslužne raziskovalke (Distinguished Researcher Award), leta 2016 pa je bila imenovana za ambasadorko Republike Slovenije v znanosti, kar je najvišje priznanje, ki ga Republika Slovenija podeljuje slovenskim raziskovalcem v tujini kot priznanje svetovne odličnosti, vpliva in prenosa znanja.

Nataša Hočevar

vodja razvoja, Slovenska turistična organizacija

Nataša Hočevar je z delom v turizmu pričela v potovalnih agencijah, zadnjih15 let pa soustvarja slovenski turizem v okviru STO. Začela je kot organizatorka poslovnih dogodkov, po magisteriju s področja trženja nadaljevala kot urednica katalogov, zadnjih 9 let kot glasnica trajnostnega razvoja, sooblikovalka Zelene sheme slovenskega turizma, razvojnica inovativnosti, turističnih produktov, programov dela STO, strategij in raziskav. V preteklem letu je na povabilo ameriške vlade principe trajnostnega razvoja, ki jih v praksi udejanja tudi na lokalni ravni, izmenjevala s številnimi ustvarjalci in tržniki zelenega turizma v ZDA. Moto, ki ga vodja razvoja na STO vnaša v slovenski turizem je: »naj vas vodi zelena misel.« Je članica Market Intelligence Group v okviru European Travel Commission in predsednica Sosveta za statistiko turizma na Statističnem uradu RS.

Matic Kriter

direktor, Hotel A, specialist za standarde, organizacijo dela in gostoljubje v turizmu

Matic Kriter je specialist za standarde, organizacijo dela in gostoljubje v turizmu. Izobraževal se je na mednarodno priznanem Institut Hôtelier César Ritz v Švici. Ima 20 let izkušenj v gostoljubju, hotelirstvu in gostinstvu. V znameniti hotelski verigi Hyatt (Hyatt Regency Denver in Hyatt Regency Coolum) je opravil vodstveno usposabljanje v vseh oddelkih divizije hrane in pijače. Vodil je butične in velike ekipe, vse od 10 do 150 sodelavcev. Po vrnitvi v Slovenijo je deloval v večjih sistemih (Lifeclass, Sava Hotels & Resorts, Terme Olimia) in samostojnih hotelih ter restavracijah. Danes je direktor A hotela Žalec in svetovalec v Agenciji za razvoj in komunikacije v turizmu Nea Culpa.

Xavier Font

prof. Xavier Font

profesor marketinga trajnosti, Univerza v Surreyju, Združeno kraljestvo

Xavier Font je profesor za trajnostno trženje na šoli za gostinstvo in turizem (School of Hospitality and Tourism) Univerze v Surreyju (Združeno kraljestvo) ter profesor II na šoli za gospodarstvo in ekonomijo (School of Business and Economics) Norveške arktične univerze (Norveška). Je vodilni svetovni strokovnjak za uporabne raziskave na področju trajnostnega turističnega vedenja. Svetoval je petim agencijam ZN, Svetovni banki, Evropski komisiji, Svetu za globalni trajnostni turizem (Global Sustainable Tourism Council), različnim vladam, gospodarskim združenjem in zasebnemu sektorju. Opravlja tudi naloge odgovornega urednika znanstvene revije za trajnostni turizem Journal of Sustainable Tourism. Od septembra 2019 je glavni raziskovalec Univerze v Surreyju pri projektu, vrednem 23,5 milijona evrov, ki ga financira Interreg in katerega namen je zmanjšati zimsko sezonskost v Združenem kraljestvu in Franciji s podpiranjem razvoja poskusne trajnostne turistične ponudbe, ki izboljša gospodarstvo, prispeva k zdravim skupnostim in ohranja okolje.

 

 

Sabina Bartyzel

direktorica hotelov, Accor Vzhodna Evropa

Sabina Bartyzel je izkušena strokovnjakinja na področju hotelskega managementa. Od leta 2019 je kot izvršna direktorica podjetja Accor v srednji in vzhodni Evropi odgovorna za 26 hotelov na Madžarskem, Češkem in Slovaškem. Med njenimi ključnimi vlogami je povezovanje med podjetjem Accor in lastniki hotelov ter poslovnimi partnerji. Sabina verjame, da so ljudje v industriji gostoljubja daleč najpomembnejši, zato zadovoljstvo gostov in zaposlenih postavlja na prvo mesto. Sabina je svojo kariero začela v Novotel Kraków Centrum in pridobivala izkušnje na področju vodenja v mnogih Accorjevih hotelih (Novotel, Mercur, Ibis). Od leta 2018 je kot vodja tržišča odgovorna za delovanje hotelov Accor na Madžarskem, leto kasneje pa je prevzela tudi operacije Accorjevih hotelov na Češkem in Slovaškem. Sabina Bartyzel ima tudi akademske izkušnje. V zadnjih 5 letih predava na Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii v Sucha Beskidzka na podiplomskem študiju iz hotelskega menedžmenta v Krakovu, kjer je soustvarila tudi program.

Klemen Langus

direktor, Turizem Bohinj

Klemen Langus se je po končani diplomi leta 2000 kot pripravnik zaposlil na LTO Bohinj. Leto kasneje je delal kot referent za področje turističnih produktov in informacijskega sistema, z novo sistemizacijo je prevzel mesto koordinatorja III za turizem v isti organizaciji, kjer je leta 2007 prevzel mesto vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Turizem Bohinj in bil leta 2008 imenovan za direktorja javnega zavoda Turizem Bohinj, leta 2012 je pričel drugi mandat. V tem času je izpeljal veliko zahtevnih projektov, spoznal je specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma. Med drugim je bil član skupine, ki je pripravila Program razvoja turizma v Bohinju 2006 – 2013 in vodja projekta Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012 – 2016 in 2017 -2021. Sodeloval je pri pripravi Razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije 2016-2020 in leta 2016 prevzel koordinacijo Skupnosti Julijskih Alp. Klemen Langus je še posebej ponosen na velik uspeh – na podlagi omenjenega programa mu je v letu 2018 uspelo prepričati župane enajstih občin v podpis pogodbe o sodelovanju na nivoju Julijskih Alp. Klemen Langus ima izkušnje tudi na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času njegovih mandatov je bilo izvedenih veliko število prijav na različne razpise, predvsem evropske, prijavljenih je bilo več kot 45 projektnih idej za kar je bilo pridobljenih več kot milijon evrov nepovratnih sredstev.

 

Johan Pauli Helgason

vodja razvoja, Visit Faroe Islands

Jóhan Pauli Helgason, magister politologije, je od leta 2009 delal na različnih oddelkih Vlade Ferskih otokov. Od leta 2014 do 2018 je bil svetovalec na Ministrstvu za industrijo in zunanje zadeve, kjer je bil odgovoren tudi za turizem. Sodeloval je pri oblikovanju nove vladne turistične strategije Ferskih otokov, katera je bila objavljena leta 2017.
Aprila 2018 je bil imenovan za vodjo razvoja novoustanovljenega razvojnega oddelka pri Visit Faroe Islands. Od takrat skrbi za opredelitev vlog in funkcij turizma Ferskih otokov, pri čemer je kot vodilo uporablja cilje, opredeljene v strategiji Preservolution.

*Seznam predavateljev se sproti posodablja. Slovenska turistična organizacija si pridržuje pravico do sprememb.

Deli s prijatelji