Tretji zeleni dan slovenskega turizma

Objavljeno: 22.5.2019

Nazaj na novice

Tretji zeleni dan slovenskega turizma

Danes na dan svetovne biotske raznovrstnosti, v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) in Konzorcija Slovenia Green, v Rogaški Slatini poteka tretji ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA. Letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma Slovenije poteka na mednarodni dan biotske raznovrstnosti pod tematiko Turizem in podnebne spremembe. 

Tretji zeleni dan slovenskega turizma

Na letošnjem dogodku je novih 24 nosilk, od tega 11 destinacij, 12 nastavitev in en park prejelo znak  Slovenia Green. Udeleženci dogodka so podpisali t.im. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode.

Slovenija je trajnosti zavezana dežela 5-zvezdičnih doživetij ter primer dobre prakse razvoja in implementacije trajnostnega turizma na globalni ravni, kar dokazujejo številna priznanja, uvrstitve v sam vrh lestvic najbolj trajnostnih destinacij ter objave številnih uglednih in globalno prepoznanih medijev. Zelena shema slovenskega turizma (ZZST) je bila v preteklih letih prejemnica vrste nagrad in priznanj in na številnih pomembnih mednarodnih dogodkih predstavljena kot primer dobre prakse, med drugim tudi na nedavnem srečanju azijsko-pacifiškega turističnega združenja PATA.

Destinacije, prejemnice znaka Slovenia Green.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob tem izpostavila: »Slovenija se danes v svetu predstavlja kot primer države, katere pomemben steber turizma je prav zelen, trajnosten in odgovoren razvoj turizma. To dokazujejo številne mednarodne nagrade, med njimi National Geographic World Legacy 2017 in Zelena prestolnica Evrope 2016, katerega laskavi naziv je prejelo glavno mesto Ljubljana. Slovenija je hkrati tudi prva Zelena država na svetu, ocenjena po kriterijih Global Destination, in kot takšna vzorčni model za ves svet,« in dodala: »Za razvoj odgovornega turizma je zelo pomembno predvsem osveščanje turistov, saj trajnost v zadnjem času postaja vedno večja motivacija popotnikov. K temu lahko pomembno prispevajo tudi pobude, kot je Zelena shema slovenskega turizma. Program in certifikacijska shema pod krovno znamko SLOVENIA GREEN ponudnikom turističnih storitev in destinacijam namreč omogoča dostop do orodij in virov za vzpostavitev trajnostnih pristopov k turizmu. V tem pogledu je kontinuirana finančna podpora sheme s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nepogrešljiv del pri ustvarjanju zelene ponudbe.«

»Na Slovenski turistični organizaciji smo ponosni, da ima od danes znak 'Slovenia Green' 24 novih destinacij in ponudnikov slovenskega turizma, skupno pa že 88 destinacij in ponudnikov. Slovenija je danes globalno prepoznavna kot ena vodilnih sil trajnostnega razvoja, Zelena shema slovenskega turizma pa večkrat nagrajena ter uveljavljena kot primer dobre prakse sistematičnega spodbujanja trajnostnega turizma na državni ravni. Zelena shema spodbuja razvoj trajnostnih destinacij in produktov ter pomaga uresničevati obljubo, ki jo daje znamka I FEEL SLOVENIA. Današnji zeleni dan je posvečen turizmu in podnebnim spremembam, ohranjanju biodiverzitete in bogastva voda, hkrati pa nujnosti valoriziranja naravnih in kulturnih vrednot ter oblikovanja privlačnih doživetij višje dodane vrednosti. Opozoriti želimo na nujnost ukrepanja, torej na nujnost blaženja posledic in prilagajanja turistične ponudbe spremembam. Cilj vsake destinacije mora biti povečanje kakovosti okolja in življenja za njene prebivalce – in prav to je v samem bistvu trajnostnega razvoja, s tem pa bo postala tudi bolj privlačna za obiskovalce,« je ob obeležitvi Zelenega dneva slovenskega turizma izpostavila mag. Maja Pak, direktorica STO.

ZSST se na globalni ravni vse bolj uveljavlja kot primer dobre prakse, zato se za implementacijo sheme zanimajo številne druge države. Tako je na Zelenem dnevu slovenskega turizma v Rogaški Slatini prisotnih tudi pet predstavnikov iz pacifiške države Palau, ki se zanima za možnosti prenosa Zelene sheme slovenskega turizma.

V ZSST novih 24 nosilk znaka Slovenia Green

V Rogaški Slatini, kraju, na razvoj katerega je ključno vplivala globalno prepoznavna mineralna voda, in ene od prejemnic zlatega znaka Slovenia Green Destination, poteka letošnji osrednji dogodek trajnostnega turizma, Zeleni dan slovenskega turizma.

Rogaška Slatina se ponaša z izredno kakovostno mineralno vodo z največjo vsebnostjo magnezija na svetu, kar je zaznamovalo vodilno nit letošnje obeležitve, ki poteka pod tematiko Turizem in podnebne spremembe. V okviru zelenega dneva se bodo zvrstile številne predstavitve in izobraževanja o pomenu preučevanja vpliva podnebnih sprememb na turizem, oceno vpliva podnebnih sprememb, še posebej na geografskem področju Slovenije in alpske regije, o blaženju učinkov podnebnih sprememb v turizmu ter pogled v prihodnost. Dogodek bo izpostavil pomen ohranjanja vodnega naravnega bogastva tudi za razvoj turističnih produktov.

Nastanitve, prejemnice znaka Slovenia Green.

V okviru današnjega dogodka so slavnostno podeljena tudi priznanja 11-im destinacijam, 12-im nastanitvam in enemu parku, ki so v letošnjem letu uspešno prestali ocenjevanje za pridobitev znaka v okviru ZZST. Dosedanjim 64 nosilcem znaka Slovenia Green se je pridružilo 24 novih nosilk naziva. Tako je v shemi danes 48 destinacij, 4 zaščitena območja, 2 turistični agenciji in 34 namestitev, ki so nosilke znaka. V petih letih je slovenski turizem tako pridobil kar 88 nosilcev znaka, ki potrjujejo uspešnost udejanjanja trajnostne zaveze slovenskega turizma v okviru nacionalnega certifikacijskega sistema. 

V dopoldanskem delu je bil znak Slovenia Green podeljen novim članom. Novi člani ZSST so destinacije Kostanjevica na Krki, Lenart, Sveta Ana, Brežice, Postojna, Miren Kras, Moravske Toplice, Ljubno, Rečica ob Savinji, Kanal ob Soči in Razkriški kot. Nov park v zeleni shemi je Krajinski park Logarska dolina, nove nastanitve pa Hostel Bearlog, Kamp Menina, Prenočišča Kogoj, Alpik Chalets, Saksida, Camp Jezero Kočevsko, Hotel Park- Terme Dobrna, Camp Špik, Camp Danica, Camping Bela krajina, Eco Camp Korita in Oštarija – Herbelier.

Vodna zaveza za ohranjanje bogastva voda

V okviru dogodka so udeleženci podpisali t.im. »Vodno zavezo«, s katero so izrazili spoštovanje do vode, še posebej pitne vode. Z vodno zavezo s ciljem 100 % zelene Slovenije in velikega pomena čiste pitne vode so se udeleženci zelenega dneva zavezali, da v svojih dejanjih spoštujejo vodo in jo skupaj s svojimi gosti in partnerji ohranjajo kot posebni zaklad Slovenije. Vodno zavezo si lahko preberete tukaj.

V zeleni shemi se nahaja tudi Rogaška Slatina, nosilec zlatega znaka Slovenia Green Destination in gostitelj tretjega Zelenega dne slovenskega turizma. Prisotne je nagovoril tudi župan mag. Branko Kidrič, ki je ob tej priložnosti dejal: »Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov. Občina Rogaška Slatina sledi definiciji trajnostnega razvoja in je zato na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirana kot okolju in družbi prijazna destinacija. Postala je ena od prvih petih v Sloveniji, ki je dosegla zlati znak na vseh stebrih trajnostnega razvoja, v letošnjem letu pa tudi ena izmed stotih najboljših destinacij na svetu na področju odgovornega turizma. Tako v Rogaški Slatini na temelju več kot tristo petdesetletne tradicije z odgovornim prostorskim načrtovanjem, urejeno infrastrukturo ter trajnostno mobilnostjo oblikujejo domačinom in turistom privlačno in sodobno podobo mesta.«

O Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST)

Za izpolnjevanje obljube Slovenije kot »zelene, aktivne, zdrave destinacije« je STO leta 2015 implementirala nacionalni certifikacijski program Zelena shema slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa trajnostna prizadevanja STO. Shema, ki v samo jedro postavlja trajnost slovenskega turizma, je v Sloveniji in tujini požela velik uspeh, na globalni ravni pa je prepoznana kot primer dobre prakse trajnostnega razvoja. Smeli ostajajo načrti sheme tudi v prihodnje: širitev zelene sheme na ravni destinacij, ponudnikov, parkov, turističnih agencij in atrakcij. Prav tako je na osnovi interesa tuje strokovne turistične javnosti predvidena internacionalizacija sheme.

Slovenija je prva država, ki je bila v okviru »Global Green Destination Day« ocenjena na področju trajnosti in je prejela laskavi naslov prva Zelena država na svetu, in to s kar 96 točk od 100 možnih. V slovenskem turizmu si bomo skupaj z turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji prizadevali, da bi to oceno še izboljšali in postali prva 100 % zelena država. Zelena shema slovenskega turizma kot certificiran sistem pri teh prizadevanjih tudi v prihodnje ostaja ključno in osrednje razvojno in promocijsko orodje.

Naslovna fotografija: prejemniki in udeleženci 3. Zelenega dneva v Rogaški Slatini. 

Prva fotografija: Destinacije, prejemnice znaka Slovenia Green z mag. Majo Pak, direktorico STO in Evo Štravs Podlogar, državno sekretarko na MGRT. 

Druga fotografija: Nastanitve, prejemnice znaka Slovenia Green z mag. Majo Pak, direktorico STO in Evo Štravs Podlogar, državno sekretarko na MGRT. 

Foto: Nino Verdnik

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji