V pričakovanju uspešne jeseni zadovoljstvo nad doseženim

Objavljeno: 31.8.2017

Nazaj na novice

V pričakovanju uspešne jeseni zadovoljstvo nad doseženim

V pričakovanju uspešne jeseni  zadovoljstvo nad doseženim

Nekaj destinacij ter ponudnikov nastanitev in ostalih storitev nam je podalo oceno letošnjih sedmih mesecev in napoved za jesensko obdobje. Zadovoljstvu nad doseženim se pridružujejo načrti za posodobitve turistične ponudbe in njeno nadgradnjo.

 

SAVA HOTELS & RESORTS

1. Podatki o prenočitvah in zasedenosti za mesec julij in primerjava z lanskim julijem vključno s strukturo turistov po državi izvora

V mesecu juliju 2017 so v hotelih, apartmajih in kampih na vseh destinacijah Sava Hotels & Resorts (Sava Hoteli Bled, Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Terme Banovci, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava) ustvarili 146.984 prenočitev, kar predstavlja 2,3% več kot v istem obdobju lanskega leta. V primerjavi z lani se je povečala tudi zasedenost njihovih kapacitet, ki je bila v mesecu juliju približno 80%.

Razmerje gostov je bilo naslednje: gostje z domačega trga predstavljajo 31% delež, tuji gostje pa 69% delež. 

Na destinacijah v Panonskem delu so največ prenočitev ustvarili domači gostje in gostje iz tujih trgov, predvsem iz Avstrije, Nemčije, Italije, iz držav Vzhodne Evrope, Balkana, z Danske in Nizozemske ter iz Belgije in Izraela.

Na Bledu, kjer tuji gostje predstavljajo kar 95% delež vseh gostov, so zabeležili največ gostov iz Velike Britanije, Italije, Nemčije, Avstrije, Belgije, z Nizozemske, Madžarske, iz Združenih držav Amerike in Azije.

2. Podatki o prenočitvah in zasedenosti za leto 2017 (obdobje januar– julij) in primerjava z enakim obdobjem lani vključno s strukturo turistov po državi izvora

V obdobju januar–julij 2017 so v hotelih, apartmajih in kampih na vseh destinacijah Sava Hotels & Resorts (Sava Hoteli Bled, Terme 3000 – Moravske Toplice, Terme Ptuj, Terme Banovci, Zdravilišče Radenci, Terme Lendava) zabeležili 646.907 prenočitev, kar je 5,4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Zasedenost kapacitet v tem obdobju je bila letos okoli 62% in je za 3,7% višja kot v enakem obdobju lani. V strukturi gostov v obdobju januar–julij 2017 so zabeležili naslednje razmerje: 37% gostov z domačega trga in 63% gostov iz tujih trgov.

3. Zadovoljstvo z dosedanjim potekom sezone, pričakovanja za preostanek sezone

Z dosedanjim potekom sezone so zadovoljni. Pozitivni trend se nadaljuje tudi v mesecu avgustu. V termalnem delu tudi v letošnji poletni sezoni glavnino prenočitev ustvarijo domači gostje ter gostje iz germanskih trgov, iz Italije ter iz držav Balkana, Vzhodne Evrope, Beneluksa in Izraela. Porast gostov beležijo tudi v segmentu športnih priprav. Na Bled v glavni sezoni prihaja največ gostov iz Velike Britanije, Italije, Nemčije, Avstrije, Belgije, z Nizozemske, Madžarske, iz Združenih držav Amerike in Azije.

4. Opažanje kakšnih sprememb v strukturi gostov

V strukturi gostov se je povečal delež tujih gostov. Ob tem beležijo rast na slovenskem trgu, ki pa je posledica višje dosežene cene.

5. Stanje glede rezervacij za jesensko obdobje

Glede na trenutne rezervacije v drugo polovico leta stopajo z zmernim optimizmom. Trenutne razmere so za njihove termalne destinacije ugodne predvsem na tržiščih bližnjih evropskih držav, za hotele na Bledu pa so ugodne predvsem na trgih Združenih držav Amerike in Azije. Ocenjujejo, da se bo nadaljevala zmerna rast domačih in tujih gostov tudi v jesenskih in zimskih mesecih. Povečali so prodajno pospeševalne aktivnosti v sosednjih državah in državah Srednje Evrope ter okrepili aktivnosti za pridobivanje kongresov iz evropskih držav, pri katerih lahko najbolje izkoristijo dejavnik Slovenije kot varne države.

6. Investicije v bližnji prihodnosti

Skupina Sava Turizem v letu 2017 za ključne strateške projekte namenja 14 milijonov evrov. Načrtovane investicije so v začetni fazi usmerjene predvsem v dve največji destinaciji, to je v Sava Hotele Bled, točneje v prenovo Hotela Golf, in Terme 3000 – Moravske Toplice. Konec aprila je bil prenovljen tudi olimpijski bazen hotela Lipa v Termah Lendava, ki je predvsem namenjen treningom in pripravam plavalnih klubov. Cilj vseh naložb je dvigniti kakovost ponudbe in storitev ter še bolj navdušiti gosta, pri tem pa ohraniti vodilni tržni položaj in odlično sodelovanje s poslovnimi partnerji in lokalnimi skupnostmi.

 

LIFECLASS HOTELI

1. Prenočitve in zasedenost v juliju – primerjava z julijem lani + struktura turistov po državi izvora

Med individualnimi gosti beležijo 16% upad prenočitev v primerjavi s planom za julij 2017. Med zakupi agencijskih prenočitev  beležijo 28% rast prenočitev v primerjavi s planom za julij 2017. Največjo rast opažajo med skupinskimi gosti, in sicer 44% rast v primerjavi s planom za julij 2017.

V primerjavi z lanskim julijem se je povečalo število prenočitev slovenskih (25%), italijanskih (11%), nemških (26%) in ruskih (15%) gostov, medtem ko se je število prenočitev avstrijskih gostov zmanjšalo za 25%.

V primerjavi z lani, ko je bila julija zasedenost njihovih hotelov 89%, letos beležijo boljšo, 91% zasedenost.

2. Prenočitve in zasedenost za leto 2017 (jan–jul), primerjava z lani in s strukturo gostov

V prvih sedmih mesecih letošnjega leta, od januarja do vključno julija, so zabeležili 20% več prenočitev gostov kot v istem obdobju lani. Samo med slovenskimi gosti so v tem obdobju zabeležili kar 48% več prenočitev kot lani.

Od januarja do vključno julija letos so v Hotelih LifeClass Portorož, ki imajo 778 sob, zabeležili 84% prenočitev tujih gostov in 16% slovenskih. Lani v istem obdobju je bil delež slovenskih gostov za 3% manjši. Ponosni so torej na povečan obisk, saj je to dober pokazatelj, da se Slovenci vedno pogosteje odločajo za počitnikovanje na naši obali.

Še vedno, kot že zadnjih nekaj let, najštevilčnejši gosti ostajajo Italijani. LifeClassova pestra wellness ponudba, prenovljeni hoteli in tradicionalna prepoznavnost med italijanskimi gosti botrujejo k temu, da jim še vedno zaupajo in želijo počitnice preživeti pri njih. Sledijo jim Avstrijci in Nemci, vedno več pa je ruskih in srbskih gostov. Ponosni so na 39% porast ruskih gostov v prvih sedmih mesecih v primerjavi z lanskimi. 

3. Zadovoljstvo z dosedanjim potekom sezone, pričakovanja za preostanek

Glede na stanja na trgu, na najvišjo oceno na booking.com (9.2), popolnoma zasedene hotele so lahko z letošnjo sezono več kot zadovoljni. Seveda si želijo, da nam bo tudi jesen prinesla visoko zasedenost, in glede na ugodno vreme upajo, da bo tako do poznih jesenskih mesecev. Gosti so najbolj zadovoljni z wellness ponudbo, ki so jo navajeni vse leto. Tudi bazeni so kljub toplemu in čistemu morju na plaži Meduza Exclusive ves čas polni.

Letošnja sezona je za LifeClassovo hotelsko in gostinsko ponudbo prava prevetritev. Veliko novosti ponujajo ne samo hotelskih gostom, temveč tudi domačinom. Ob hotelski plaži Meduza so postavili hišico Spuntin, kjer nudijo hitre prigrizke in hladno osvežitev. Delno so prenovili in dopolnili ponudbo kavarne Café Central. Rekonstruirali so kuhinjo v Hotelu Slovenija. V prihodnjih dneh odpirajo popolnoma prenovljen pomol na 5* plaži Meduza Exclusive, ki so ga zaradi njegovega ambienta poimenovali Beli pomol in predstavlja popolno osvežitev portoroške turistične ponudbe na plaži. Posebej nameravajo  razvajati lokalno prebivalstvo, saj bodo sredi avgusta v uporabo stopile posebne Kartice zvestobe, s katerimi bodo domačini lahko uveljavljali poseben popust. Zelo iskana in želena je družinska ponudba v Socializing Hotelu Mirna, kjer so nekatere sobe prilagodili bivanju in počitnikovanju mladih družin z majhnimi otroki ali z veliko otrok. 

4. Opažanje sprememb v strukturi gostov

Povečalo se je število domačih gostov. Predvsem se je povečalo število prenočitev ob družabnih dogodkih in kongresih v Portorožu, povečalo se je tudi število skupin večjih slovenskih podjetij. Digitalno so pospeševali prodajo paketov med slovenskimi gosti tako na socialnih omrežjih kot v medijih. S sodelovanjem z družinskimi bloggerji so beležili konkreten porast v povpraševanju po družinskih počitnicah v Socializing Hotelu Mirna. Letos so se nekoliko bolj kot leta poprej usmerili v slovensko publiko in oglaševanje; prisotnost v vseh medijih se je očitno obrestovala, Slovenci pa so pokazali, da jim zaupajo.

Prav tako je v porastu število ruskih prenočitev. Od leta 2015 do 2017 so imeli zelo intenzivne predstavitve v enem od največjih ruskih podjetij, ki jim je julija pripeljala dve veliki skupini z dolgim bivanjem pri nas in radodarno koriščenje wellness storitev v Termah Portorož. So eni tistih gostov, ki imajo dolga bivanja in se radi razvajajo.

5. Stanje glede rezervacij za jesen, predvidevanja, napovedi, investicije

Odlična sezona se bo očitno nadaljevala še v zgodnjo jesen, saj so hotelske sobe vseh hotelov že zdaj skoraj 80% zasedene za september. Prepričani so, da bo glede na ugodno vreme sezona trajala vse do oktobra. Hotelske sobe pa so že zdaj 10% bolje zasedene kot v enakem obdobju lani. Za jesen pripravljajo posebno wellness kampanjo, ki bo privabila mnogo turistov, predvsem iz sosednjih držav.

Do začetka naslednje sezone bodo popolnoma prenovili tri lokacije z gostinsko ponudbo. Popolnoma novo podobo bosta dobila Café Central in hotelska restavracija Mediteran v Grand Hotelu Portorož, na plaži Meduza Exclusive pa bodo ponovno prevzeli restavracijo Meduza in ji nadeli nov videz in ponudbo. LifeClass pripravlja še nekaj drugih naložb.

 

TERME KRKA

1.  Nočitve v prvi polovici 2017

Skupina Terme Krka, ki združuje Terme Dolenjske Toplice, Terme Šmarješke Toplice, obmorski center Talaso Strunjan in Hotele Otočec z novomeškim hotelom Krka, je v prvem polletju leta 2017 ustvarila za 6% več prenočitev kot v prvem polletju leta 2016, pri čemer so zabeležili za 3%  več domačih nočitev in za 16% več prenočitev tujih gostov.

Med tujimi gosti so prevladovali Italijani, ki so ustvarili četrtino tujih prenočitev. Med gosti iz drugih držav pa je najbolj narasel obisk ruskih gostov (za več kot 70%) in Nizozemcev (za 30%).

Ocenjujejo, da na rast prenočitev v veliki meri vpliva učinkovita in celovita prodajno-promocijska usmeritev, pa tudi postopna stabilizacija gospodarskega okolja.

2.  Ocena poletja

Glede na razpoložljive podatke ocenjujejo, da bo zasedenost kapacitet v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, v obmorskem Strunjanu in na Otočcu ob koncu poletne sezone višja kot v primerjalnem lanskem obdobju.

3.  O načrtih do konca 2017

Vizija razvoja bo tudi nadalje usmerjena v zdraviliški turizem. Utrjevali bodo položaj, ki ga imajo na področju medicinske rehabilitacije, pa tudi na področju preventivnih zdravstvenih programov, medicinskega velnesa, estetike, pohodništva, zelenega turizma in kakovostnih gostinsko-turističnih storitev.
Glede na lani želijo povečati tako število nočitev kot prihodkov od prodaje: cilj nameravajo uresničiti s pospešeno promocijo produktov z višjo dodano vrednostjo, kot so npr. programi medicinskega velnesa in programi za ohranjanje in krepitev zdravja.

4.  O naložbah

V Termah Krka vseskozi posodabljajo svojo ponudbo in dodajajo nove programe na vseh področjih, na katerih delujejo –  v zdravstvu, gostinstvu, hotelirstvu, bazenski, športni in velneški ponudbi –  in na vseh destinacijah Term Krka – v Šmarjeških in Dolenjskih Toplicah, na Otočcu, v Strunjanu in Novem mestu. V letu 2016 so za razna vlaganja namenili približno milijon in pol evrov sredstev, v letošnjem letu pa nameravajo vložena sredstva, namenjena za obnovo, posodobitev, razvoj in obogatitev ponudbe svojim gostom, podvojiti.

 

MARIBOR

V destinaciji Maribor-Pohorje se lahko letos ponovno pohvalijo z odličnimi rezultati, saj glede obiskanosti in prenočitev v prvi polovici leta (od januarja do junija) beležijo 10% rast prihoda gostov in 8% rast prenočitev. Največ gostov prihaja iz Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, v poletnih mesecih pa je opazna rast tudi tranzitnih gostov iz drugih držav (Poljska, Češka). Eden od ključnih razlogov obiska mesta še vedno predstavlja Stara trta, najstarejša trta na svetu. V Hiši Stare trte beležijo kar 30% več obiskovalcev kot v istem obdobju lani, obisk mestnega jedra s kulturnimi znamenitostmi in številne športne prireditve. Prav tako se povečuje obisk Pohorja, v prvi polovici leta 2017 (od januarja do konca junija) je gondola prepeljala 319.030 gostov, sicer pa v  istem obdobju lani le 141.404 gostov. 

Glede na število nočitev v prvih šestih mesecih in če se bo ta trend rasti nadaljeval, pričakujejo, da bodo v destinaciji Maribor-Pohorje v letošnjem letu presegli magično število prenočitev 400.000.

TIC Maribor je v mesecu juliju 2017 obiskalo skoraj 6.000 obiskovalcev, kar je za 15% več kot v juliju 2016; največ tujih obiskovalcev je bilo iz Avstrije, Nemčije, Španije, Madžarske in Južne Amerike. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 17:83. 
V obdobju januar–julij 2017 je TIC Maribor obiskalo
13% več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani, med njimi je bilo največ tujih obiskovalcev iz Avstrije, Nemčije Španije, Italije in Francije (navedena narodnostna struktura gostov je enaka kot lani v enakem obdobju). Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 24:76.

Hišo Stare trte je v mesecu juliju 2017 obiskalo več kot 6.600 obiskovalcev, kar je za kar 31% več kot v juliju 2016; največ je bilo Slovencev, sledijo Avstrijci, Španci, Nemci, Izraelci in Nizozemci. Razmerje med domačimi in tujimi gosti je 19:81. 

V obdobju januar–julij 2017 je Hišo Stare trte obiskalo 28% več obiskovalcev kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo tujih obiskovalcev, in sicer  iz Avstrije, Nemčije, Italije in Španije.

 

LJUBLJANA

Na podlagi ocene* Turizma Ljubljana za vse nastanitvene objekte je bilo v Ljubljani julija letos 192.553 prenočitev gostov, 7% več kot v enakem obdobju lani. V prvih sedmih mesecih je bilo prenočitev turistov 769.769, kar je 11,3% več kot lani.

Ljubljanski TIC in STIC je julija obiskalo 56.708 turistov, odstotek več kot v enakem obdobju lani (56.343). Za prav toliko se je povečalo število tujih obiskovalcev, ki jih je bilo  53.483 (2016: 52.856). Domačih turistov je bilo 3225 ali 8% manj kot julija lani (3487). Od začetka letošnjega leta do konca julija je TIC in STIC obiskalo 197.857 turistov ali 13% več kot v enakem obdobju lani (174.600).

* Pri Turizmu Ljubljana dnevno spremljajo podatke za okoli 80% nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o prenočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujejo preliminarne podatke.

 

KOPER

1. Podatki o prihodih in prenočitvah za mesec julij in primerjava z lanskim julijem vključno s strukturo turistov po državi izvora

V Mestni občini Koper so julija zabeležili 2% več prihodov turistov in za 3% več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Poleg domačih gostov so v juliju zabeležili največji obisk madžarskih, italijanskih, nemških, avstrijskih in čeških gostov. Razmerje med domačimi in tujimi gosti ocenjujejo na 35:65%. Koper prvič beleži tak odstotek tujih gostov v primerjavi z domačimi. 

2. Podatki o prihodih in prenočitvah za leto 2017 (obdobje januar– julij) in primerjava z enakim obdobjem lani

Glede na trenutne podatke o zasedenosti turističnih zmogljivosti v prvih sedmih mesecih leta je obisk v letu 2017 boljši v primerjavi z lanskim letom. Mestna občina Koper v prvi sedmih mesecih letošnjega leta po sedaj razpoložljivih podatkih beleži 16% več prihodov turistov in 6% več prenočitev v primerjavi z lanskim letom.

3. Zadovoljstvo z dosedanjim potekom sezone, pričakovanja za preostanek sezone

Koper je še pred dobrim desetletjem veljal za pretežno industrijsko mesto, danes pa se uvršča v sam vrh slovenskega turizma. Za tak vzpon gre gotovo zahvala pospešeni ureditvi infrastrukture na tem območju v zadnjih letih, vse bolj pogostejšim prihodom potniških ladij v Koper, pa tudi naporom, ki jih v Mestni občini Koper v sodelovanju s številnimi drugimi akterji vlagajo v turistične vsebine. Tako Koper postopoma postaja vse bolj priljubljena aktivna in zelena celoletna mediteranska destinacija. Obiskovalce v te kraje nedvomno privabijo ogledi znamenitosti tako v samem mestu kot na zelenem podeželju.

Gostje po večini povprašujejo po nastanitvah, dobrih restavracijah, ogledu raznih prireditev ter po kolesarskih in peš poteh. Slednje so izjemno priljubljene, saj lahko obiskovalci ob ugodni klimi resnično uživajo na lepo urejenih poteh kar 365 dni na leto. K čedalje boljši statistiki prihodov in prenočitev zagotovo prispevajo tudi športne prireditve, ki jih v Kopru gostijo vse pogosteje, očitno pa se jim postopoma obrestuje tudi aktivna promocija (bodisi prek nastopov na turističnih sejmih in borzah bodisi prek gostovanj turističnih novinarjev, promocijskih člankov in oglasov itd.) K boljši statistiki pa delno najbrž pripomorejo tudi aktualna družbeno-politična situacija stanja v svetu.

Predvidevajo, da bo tudi nadaljevanje sezone dobro, saj jih tudi v naslednjih mesecih čaka kar nekaj zanimivih prireditev. Med njimi omenjajo največji festival sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra, ki bo 23. in 24. septembra, Istrski kolesarski maraton, ki bo prav tako 23. in 24. septembra, konec oktobra Dneve kmetijstva slovenske Istre in številne druge.   

4. Opažanje kakšnih sprememb v strukturi gostov

V letošnjem letu opažajo bistveno več tujih turistov kot pretekla leta. Predvsem so to nemški, avstrijski, madžarski, češki in ruski turisti.

 

PIRAN, PORTOROŽ

Po podatkih Turističnega združenja Portorož so turisti v letošnjem letu (od januarja do konca julija) ustvarili 703.159 prenočitev, kar je 10% več v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. Tuji turisti so ustvarili 491.460 prenočitev, kar predstavlja 11% rast v primerjavi z enakim obdobjem v 2016. Razmerje domači–tuji gostje je 30:70 v korist tujih.

V mesecu juliju so v Občini Piran zabeležili 183.599 prenočitev, kar predstavlja 2% rast glede na enako obdobje lani. Tuji turisti so ustvarili 3% več prenočitev kot julija lani – njihovo skupno število v juliju je 143.602 prenočitev. Razmerje domači–tuji gostje znaša 22:78 v korist tujcev.

 

IZOLA

Po podatkih Turističnega združenja Izola so podatki za mesec julij podobno kot v preteklih mesecih ponovno optimistični. Kljub temu, da so že lani govorili o dobri sezoni in polni zasedenosti, zbrani podatki kažejo, da so v juliju vseeno uspeli realizirali še za 7% več prenočitev, od tega je bilo skoraj 20% več tujih gostov. 

Skupaj sicer v prvih sedmih mesecih leta beležijo 10% porast
števila realiziranih prenočitev v vseh vrstah namestitvenih enot v primerjavi s preteklim letom. Na Turističnem združenju Izola so v juliju zabeležili 3% rast števila realiziranih hotelskih prenočitev v primerjavi s preteklim letom, kar 42% rast v hostlih in guest house  enotah ter 10% pri sobodajalcih. Zasedenost kampov ostaja na enakem nivoju kot lani.

Približno polovica izolskih gostov, ki so jih obiskali meseca julija, prihaja iz Slovenije, sledijo jim nemški (8,9%) in češki gostje (7,2%), za katere so v preteklem mesecu opazili neznačilen porast, in avstrijski gostje (6,2%). Sicer za prvih sedem mesecev velja sledeče: dobra polovica je domačih gostov, sledijo  jim Avstrijci (12,4%), Nemci (7,3%) in Italijani (4,2%). 

 

BLED

Po podatkih Turizma Bled so hotelirji z letošnjo poletno sezono zadovoljni, saj beležijo trend rasti v skladu s pričakovanji. Tudi trenutne rezervacije za mesec avgust so boljše v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, zasedenost je okrog 95%. V letošnji poletni sezoni pričakujejo največ gostov iz Velike Britanije, ZDA, Italije, Nemčije, Avstrije, Belgije, Nizozemske, Madžarske, Malte in Azije.

V mesecu juliju je največ gostov prenočilo na Bledu iz Velike Britanije (13.590, 10% rast glede na lanski julij), Nemčije (9.790, 10% rast), Nizozemske (9.659, 9% rast) in Belgije (8.420, 8% rast). Skupno število prenočitev vseh turistov v mesecu juliju znaša 102.676, kar je 1% več kakor v enakem obdobju lani.

V prvih sedmih mesecih so turisti na Bledu ustvarili 369.061 prenočitev ali 14% več kot v enakem obdobju lani. Največ prenočitev so ustvari Britanci (39.185 ali 11% več kot v enakem obdobju lani), Nemci (35.378 ali 10% več), Italijani (27.708 ali 8% več), Južnokorejci (17.338 ali 5% več) in Hrvati (16.390 ali 4% več).

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji