Turistični panel v okviru Blejskega strateškega foruma: Zavzemajmo se za visoko vrednost v turizmu in ne za velik obseg

Objavljeno: 30.8.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Turistični panel v okviru Blejskega strateškega foruma: Zavzemajmo se za visoko vrednost v turizmu in ne za velik obseg

Nestabilnost kot edina konstanta je bila tema letošnjega že osmega turističnega panela v okviru 17. Blejskega strateškega foruma. Po uvodnih nagovorih gospodarskega ministra Matjaža Hana in direktorice Slovenske turistične organizacije mag. Maje Pak so sodelujoči  predstavili svoje poglede na najbolj aktualne izzive turizma v luči potencialno trajnega vpliva gospodarske nestanovitnosti, geopolitičnih nemirov in naraščajočih življenjskih stroških, pa tudi močne želje potrošnikov po do okolja prijaznih izbirah.

Turistični panel v okviru Blejskega strateškega foruma:  Zavzemajmo se za visoko vrednost v turizmu in ne za velik obseg

Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO, je v svoji predstavitvi spregovorila o izzivih, ki čakajo turizem v prihodnosti. Luís Araújo, predsednik Turizma Portugalske in Evropske potovalne komisije ETC, pa je opozoril na dejstvo, da turizem opredeljujejo enake vrednote kot veljajo v Evropski uniji: človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava, človekove pravice.  Udeleženci okrogle mize – Matevž Frangež, Violeta Bulc, Terry Dale, Eric Drésin in Alessandra Priante – so si bili enotni, da je čas za nov turizem: še bolj vključujoč, odporen, kreativen, inovativen in osredotočen na doprinos mestom, državam, planetu. Odgovoren pri vračanju lokalnim skupnostim in skrbnejši do zaposlenih. Turizem kot industrija mora biti med silami, ki ustvarjajo in uresničujejo trajnostno prihodnost. Potrebni so poslovni modeli, ki temeljijo na sodelovanju in ne tekmovanju.

Obdobje po pandemiji se je za turizem začelo s ponovnim zagonom dejavnosti, potovanji in optimizmom. Po podatkih UNWTO je bilo od januarja do maja letos zabeleženih blizu 250 milijonov mednarodnih prihodov, kar predstavlja za skoraj polovico vseh mednarodnih prihodov, zabeleženih v enakem obdobju v letu 2019. Po napovedih UNWTO bodo mednarodni turistični prihodi dosegli 55 do 70-odstotno raven iz leta 2019. UNWTO pogojuje svojo napoved z več dejavniki, vključno z razvojem vojne v Ukrajini, možnimi novimi izbruhi koronavirusa in globalnimi gospodarskimi razmerami, še posebej pa inflacijo in cenami energentov. Hkrati je želja ljudi po potovanjih velika. Po podatkih ETC kar tri četrtine vprašanih namerava do novembra potovati, tretjina dvakrat. Sicer na dobre napovedi glede potovanj prebivalcev Evrope vpliva njihova zaskrbljenost glede fleksibilnosti pri potovanjih, predvsem možnosti odpovedi in vračila denarja v primeru odpovedi potovanj. Potujejo bližje domu, prednost pa dajejo varnim destinacijam.

Turizem je zaradi prepleta številnih sprememb pred eno največjih prelomnic v zgodovini. Zato je letošnji turistični panel postavil v ospredje nestabilnost kot edino konstanto.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je v uvodnem nagovoru dotaknil odgovorov na skupne izzive v turizmu:»Turizem je za Slovenijo izjemnega gospodarskega pomena, saj prispeva kar 10 odstotkov k bruto domačemu proizvodu. Tako kot drugod po svetu, tudi v Sloveniji turistični sektor še vedno okreva po pandemiji covida. Z zadovoljstvom lahko povem, da slovenski turistični sektor glede na podatke v prvi polovici leta okreva hitreje, kot smo pričakovali. Do konca leta pričakujemo več kot 13 milijonov prenočitev, kar je kar 20 odstotkov več kot lani, vendar še vedno 16 odstotkov manj kot 2019. Žal pa je tako mednarodni kot slovenski turizem pred novimi izzivi: ponovno širjenje koronavirusa, vojna in geopolitični nemiri, podnebno-energetska kriza ter posledično tudi visoki stroški življenja. Odgovor na te skupne izzive moramo podobno kot za časa pandemije iskati skupaj v sodelovanju med državami, Evropsko komisijo in mednarodno skupnostjo. V Sloveniji imamo jasno začrtane cilje prihodnjega razvoja v Strategiji trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022-2028. Sledimo razvoju zelenega, trajnostnega turizma z nizkim ogljičnim odtisom, kjer ustvarjamo dodano vrednost za vse deležnike: goste, turistična podjetja, zaposlene in lokalno okolje.«

Gospodarski minister Matjaž Han je poudaril, da moramo odgovore na skupne izzive iskati v sodelovanju med državami, EK in mednarodno skupnostjo.

Mag. Maja Pak, direktorica STO, je izpostavila ključne izzive evropskega turizma v luči vrste sprememb, ki v evropsko turistično industrijo vnašajo negotovost: »Turizem je med gospodarskimi panogami, na katerega gospodarske, politične, varnostne in druge spremembe najbolj intenzivno vplivajo. Rast cen, motnje v dobavnih verigah, zmanjšanje kupne moči gospodinjstev, negotovost, ki jo prinaša vojna v Ukrajini, in pomanjkanje kadra pomenijo nestabilnost, ki postaja nova realnost tudi v turizmu. Preplet številnih dejavnikov močno vpliva na poslovanje turističnih podjetij in jih sooča s številnimi izzivi. Postavlja se vprašanje, kako se turizem lahko nanje uspešno odzove in kakšen naj bo evropski turizem, ki bo kos najbolj perečim spremembam. Odgovore bomo iskali v premišljenem oblikovanju še bolj trajnostnega, vključujočega, odpornega in odgovornega turizma do turistov, prebivalcev in zaposlenih.«

Maja Pak, direktorica STO, je na panelu turizma izpostavila izzive evropskega turizma v luči vrste sprememb, ki v evropsko turistično industrijo vnašajo negotovost. 

Uvodnima nagovoroma sta sledili predstavitvi uglednih predstavnikov UNWTO in ETC.

Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO, je poudarila spremembe v nakupnem povpraševanju in vedenju turistov: »Turizem je v dveh letih utrpel skoraj 4 bilijone ameriških dolarjev BDP izgube. Do maja letos se je mednarodni turizem vrnil na 46% raven v primerjavi z obdobjem pred pandemijo, poletne rezervacije pa kažejo, da je bilo povpraševanje odporno na višje cene in naraščajoče gospodarske skrbi. Vendar pa dogajanje na mednarodnem parketu postavlja okrevanje pred dodatne izzive. Ruska invazija na Ukrajino je povzročila sistemsko krizo. Visoka inflacija in naraščajoče obrestne mere zmanjšujejo kupno moč in ustvarjajo dodaten pritisk na podjetja, vključno s problematiko energetske odvisnosti. Čeprav razpoloženje turistov ostaja zdravo, raziskave kažejo na vse večjo zaskrbljenost glede motenj potovanj in gospodarske negotovosti, kar lahko spodbudi odločanje po principu 'počakajmo in poglejmo'. To se odraža v povečevanju poznih rezervacij in odlaganju odločitev o potovanju. Po krizi, povezani s pandemijo koronavirusa, se  srečujemo s krizami na številnih področjih, ki nakazujejo na nujnost oblikovanja novega modela upravljanja v turizmu in kličejo po pospeševanju prehoda k bolj vključujočemu in trajnostnemu modelu.«

Zorica Urošević, izvršna direktorica UNWTO, je poudarila spremembe v nakupnem povpraševanju in vedenju turistov.

Luís Araújo, predsednik portugalske nacionalne turistične organizacije in Evropske potovalne komisije ETC, je izpostavil: »Po dveh težkih letih nenehnega soočanja z izzivi, za katere smo mislili, da se v današnjih časih ne morejo pojaviti, je napočil trenutek,  da se soočimo s prihodnostjo. Čas je, da spoznamo, da se morajo stvari spremeniti in da moramo ustvariti nov turizem. Bolj trajnosten, bolj odporen, bolj osredotočen na doprinos našim mestom, državam in planetu. Bolj odgovoren pri vračanju skupnostim in izbirčen pri tem, kaj želimo v življenju. Bolj odločen v tem, da postane industrija miru. Evropa ima kot največja destinacija na svetu odgovornost, da vodi to pot, vendar pa se moramo vsi zavedati, da nič več ne bo tako, kot je bilo. Šele takrat bomo lahko rekli: STAR turizem je mrtev… Naj živi NOV turizem!«

Luís Araújo, predsednik portugalske nacionalne turistične organizacije in Evropske potovalne komisije ETC, je izpostavil da je čas, da v Evropi ustvarimo nov turizem. 

Predstavitvam je sledila panelna razprava z uglednimi slovenskimi in tujimi udeleženci. O aktualnih izzivih in priložnostih evropskega turizma so spregovorili Matevž Frangež, državni sekretar na MGRT, Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije, nekdanja evropska komisarka za promet, Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij USTOA, Eric Drésin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij ECTAA, in Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo pri UNWTO.

Matevž Frangež, državni sekretar na MGRT, je izpostavil pomoč, ki jo je med pandemijo nudila država turistični panogi, in pomembnost investiranja v aktivnosti za 365 dni turizma: »V tem desetletju se moramo naučiti živeti z negotovostmi.  Bistveno je, da zgradimo fleksibilne modele, ki bodo zagotovili določeno stabilnost pri prihodnjih krizah. Zato moramo izboljšati naš odnos do družbe, okolja, investirati v ljudi in infrastrukturo, zgraditi bolj robusten model za prihodnost.«

Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije, nekdanja evropska komisarka za promet, je izpostavila pomembnost povezovanja različnih deležnikov: »Turizem je panoga, ki odraža stanje družbe, prav tako pa je od njega odvisna. To vključuje družbene, politične in gospodarske razmere in odnos posameznikov do življenja. Velik dokaz takšne občutljivosti so odzivi in vedenjski vzorci ljudi pod vplivom različnih celinskih ali globalnih kriz, kot so terorizem, migracije, podnebne spremembe, pandemije, vojne in različne oblike množičnih psihoz. Zato je bistvenega pomena, da turizem sprejme močne strategije odpornosti, ki temeljijo na kakovostnih odnosih s ciljnimi segmenti strank kot tudi na tesnem sodelovanju in soustvarjanju vseh deležnikov. Predvsem pa sta za prihodnost trajnostnega turizma ključni sestavini uspeha mir in množična blaginja.«

Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij USTOA,  je dejal, da je pandemija pokazala, kako močan pomen dajejo ljudje potovanjem: »Evropa je za ameriške goste 'bread&butter', to se ne bo spremenilo pri njihovih potovalnih navadah, še vedno bo večina naših članov  obiskovala Evropo.«  In še dodal: »Turizem se trudi, da bi dosegel rezultate iz leta 2019. Vendar pa je zdaj čas, da razmislimo o njegovem vplivu na skupnost, okolje. V tem kontekstu ni pomembno le njegovo okrevanje, pač pa tudi, da ga omislimo na novo. Vsi deležniki moramo stopiti skupaj in skreirati vizijo za trajnostno prihodnost potovanj. Zavzemajmo se za 'high value, not high volume'   –  visoko vrednost, ne velik obseg.  Imamo veliko odgovornost do lokalnih skupnosti in okolja, potrebujemo bolj odgovorne pristope.«

Eric Drésin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij ECTAA, je poudaril, da je nemogoče predvideti vse prihajajoče izzive: »Pa vendar: turizem bo prizadela energetska kriza tako z zvišanjem stroškov in storitev  kot z zmanjšanjem kupne moči strank. Za premostitev pričakovanih težav je bistveno ohraniti dobičkonosnost kot gibalo vodenja poslovanja in fleksibilnost;  ponovno se bo potrebno prilagoditi. V tem kontekstu je razvoj ponudbe z bolj trajnostnimi storitvami in produkti priložnost za izpolnjevanje dolgoročnega trenda povpraševanja in za zagotavljanje dodatne odpornosti podjetij v turizmu.« K večji odpornosti lahko pripomore tudi digitalna preobrazba: »Digitalna (r)evolucija je trajna in zadeva vse gospodarske sektorje. Turizem ni izjema. Pravzaprav je bil turizem eden prvih sektorjev, ki je uvedel digitalizacijo, ko je prišlo do velikega premika pri prodaji letalskih vozovnic po spletu. Trenutni razvoj novih tehnoloških orodij (umetna inteligenca, navidezna resničnost, metaverse) ali vedenja (digitalni nomadi) pomeni, da bo prodaja v turizmu v bližnji prihodnosti drugačna, zlasti v povezavi s kulturno dediščino. Ponudniki potovanj in destinacije že raziskujejo nove prelomne tehnologije in vlagajo vanje, da bi lahko postavili prihajajoče standarde komuniciranja in trženja.«

Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo pri UNWTO, je v diskusiji izpostavila: »Medtem ko so zadnja leta prinesla drastične spremembe v turističnem sektorju, je en vidik ostal ključen v celotnem okrevanju in bo osnova za prihodnji razvoj. To je trajnost. Trajnost ne pomeni le optimalne uporabe okoljskih virov, temveč tudi spoštovanje družbeno-kulturne avtentičnosti skupnosti kot tudi zagotavljanje vzdržnega, dolgoročnega delovanja in družbeno-ekonomskih koristi vsem deležnikom. To zahteva informirano odločanje vseh ustreznih deležnikov pa tudi močno politično vodstvo, da se zagotovita široka udeležba in doseganje soglasja. Vključevanje mladih v procese odločanja na najvišji ravni, kakovostno usposabljanje in izobraževanje, inovacije in naložbe so nekatere od glavnih prednostnih nalog Svetovne turistične organizacije pri izgradnji močnejšega in bolj odpornega turističnega sektorja.«

Predstavitvam je sledila panelna razprava z uglednimi slovenskimi in tujimi udeleženci.

 

Ključni ukrepi za uspešno soočanje panoge z aktualnimi izzivi evropskega turizma

 Udeleženci turističnega panela so poudarili, da je za uspešno soočanje z nestabilnostjo kot edino konstanto ključno:

  1. Usklajeno delovanje in sodelovanje na ravni Evrope. Evropa kot največja turistična destinacija ima odgovornost  do svetovnega turizma, da je vodilna ali z besedami predsednika ETC Luisa Araúja »to lead the way« v smeri razvoja in implementacije trajnostnega turizma.
  2. Morali bomo biti bolj drzni, inovativni, predvsem pa vključevalni pri definiranju naše vloge, poslanstva in  novih poslovnih modelov.
  3. Morali bomo krepiti prizadevanja za zeleni in digitalni prehod,  kot so zapisana v straškem dokumentu Evropske komisije Transitional pathway. Ta opredeljuje 27 področij ukrepov za zeleni in digitalni prehod in za izboljšanje odpornosti turizma v EU. Med drugim predlaga  bolj krožne in okolju prijazne storitve v turizmu, izboljšanje izmenjave podatkov za bolj inovativne storitve in izboljšanje dostopnosti storitev.
  4. Ključno bo spodbujanje trajnostne mobilnosti in krepitev nizko ogljičnih transportnih povezav. Preobrazba turizma je usodno povezana z razvojem prometne infrastrukture, zato se mora panoga intenzivno horizontalno povezovati s ključnimi deležniki na tem področju.
  5. Nujen poudarek bo treba nameniti upravljanju s človeškimi viri – poiskati nove inovativne načine, kako ponovno privabiti ljudi v panogo turizma in jih tam tudi zadržati.
  6. Uporaba novih tehnologij, ki bodo smiselno razbremenile zaposlene v turizmu, gostom pa omogočile boljšo izkušnjo pred, med in po potovanju.
  7. S primerno komunikacijo in iniciativami bo treba naslavljati turiste oziroma naše goste, da se obnašajo bolj trajnostno; potrebno bo zmanjševati razkorak med usmerjenostjo v trajnost in dejanskim obnašanjem na destinacijah.
  8. Definirati moramo uravnotežen nabor kazalnikov uspešnosti in najti pravo razmerje med dobičkom, ljudmi in planetom (profit, planet, people).

 

Posnetek turističnega panela je na voljo na povezavi

Na naslovni fotografiji (od leve zgoraj): Eric Drésin, generalni sekretar Združenja evropskih potovalnih agencij ECTAA, Alessandra Priante, direktorica regionalnega oddelka za Evropo pri UNWTO, mag. Maja Pak, direktorica STO, Zorica Urošević, izvršna direktorica Svetovne turistične organizacije UNWTO, Terry Dale, direktor Združenja ameriških potovalnih agencij USTOA, Violeta Bulc, podjetnica in svetovalka za razvojne strategije za podjetja, lokalno upravo in regionalne razvojne agencije, nekdanja evropska komisarka za promet in Luís Araújo, predsednik portugalske nacionalne turistične organizacije in Evropske potovalne komisije ETC. 

Foto: Blenda 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji