Zaključena sta razpisa STO za promocijo turistične ponudbe za turistična podjetja in vodilne turistične destinacije

Objavljeno: 23.7.2020

Nazaj na novice

Zaključena sta razpisa STO za promocijo turistične ponudbe za turistična podjetja in vodilne turistične destinacije

Zaključena sta javna razpisa Slovenske turistične organizacije (STO) za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih in slovenskem trgu v letu 2020, namenjena turističnim podjetjem in vodilnim turističnim destinacijam. Skupno je bilo v okviru obeh razpisov sofinanciranje odobreno 55 vlogam v skupni višini več kot 1,7 milijona evrov. Na razpisa je projekte promocijskih aktivnosti prijavilo kar 33 od skupno 35 vodilnih turističnih destinacij ter 20 turističnih podjetij.

Zaključena sta razpisa STO za promocijo turistične ponudbe za turistična podjetja in vodilne turistične destinacije

STO je v letu 2020 objavila dva razpisa, s katerima je podprla prizadevanja slovenskih turističnih podjetij in vodilnih turističnih destinacij na področju promocije slovenskega turizma. Letos marca je bil tako objavljen javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem, aprila pa javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij. Z obema razpisoma je STO podprla prizadevanja celotnega slovenskega turističnega gospodarstva za učinkovitejši nastop na tujih in slovenskem trgu, omogočila sinergijske učinke na področju promocije in krepitev pojavnosti znamke I feel Slovenia ter s tem vplivala na dvig konkurenčnosti slovenskega turizma. Pogoji prijave obeh razpisov so upoštevali spremenjene razmere na globalnem in slovenskem trgu v letošnjem letu posledično Covid-19 ter usmerjenost slovenskega turizma v trajnost.

Mag. Maja Pak, direktorica STO je izpostavila velik pomen sredstev sofinanciranja projektov za promocijske aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in vodilnih destinacij: »Slovenska turistična organizacija je z javnima razpisoma v vrednosti skupno več kot 1,7 milijona evrov podprla kar 55 projektov turističnih podjetij in vodilnih turističnih destinacij. Verjamem, da bodo tržno-promocijske aktivnosti, ki smo jih podprli, destinacijam in podjetjem pomagale pri povečanju prepoznavnosti ter spodbujanju rasti števila turistov in njihove potrošnje. Na nacionalni ravni tako prihaja do sinergij promocijsko-razvojnih učinkov preko implementacije znamke IFS ter spodbujanja oblikovanja trajnostne ponudbe in doživetij. Hkrati bodo sredstva sofinanciranja promocije še dodaten ukrep v pomoč pri okrevanju in ponovnem zagonu slovenskega turizma."

Sredstva iz obeh javnih razpisov bodo pomembno prispevala k povečanju promocijskih aktivnosti in s tem pojavnosti posameznih vodilnih destinacij, tudi tistih manj poznanih a vrednih obiska, tako na tujih trgih kot na slovenskem trgu. Ponudbo destinacij dopolnjujejo tudi turistična podjetja, ki bodo s sofinanciranjem ustvarila dodaten priklic pri obiskovalcih in se strateško pozicionirala na obstoječih in novih trgih. Na domačem trgu, ki v turizmu v letošnjem letu še posebej pridobiva na pomenu, bodo sredstva sofinanciranja skupaj s turističnimi boni, nacionalno kampanjo Moja Slovenija  in privlačno ponudbo slovenskega turističnega gospodarstva pomenila spodbudo za promocijo doživetij, rast števila domačih gostov ter njihove potrošnje.

Oba razpisa sta zaključena, skupno je bilo v okviru obeh razpisov sofinanciranje odobreno 55 vlogam v skupni višini 1.759.957,60  eur. Glavni finančni vir pri obeh razpisih so sredstva iz naslova realizacije prilivov promocijske takse.

 

Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020

STO je letos marca objavila javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem. STO je razpis objavila s ciljem krepitve promocije za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na domačem in tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti.

STO je za namen učinkovite promocije turističnih podjetij glede na spremenjene razmere v globalnem in slovenskem turizmu objavila spremembe in dopolnitve tega javnega razpisa, prilagojeno novim razmeram na trgih.

Skupno je bilo v okviru razpisa sofinanciranje odobreno 20 vlogam v skupni višini 717.912,55 eur.

Turistična podjetja so na razpis lahko prijavila različne promocijske projekte, tako na t.i. on-line kot off-line medijih. Prednost so imeli projekti, ki so vključili oglaševanje turistične ponudbe za zahtevnejšega gosta (t.i. High Value Traveller), in vključujejo zelene, trajnostne elemente turistične ponudbe in znak Slovenia Green.

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2020

V okviru javnega razpisa za »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020", ki je bil objavljen aprila 2020, je bilo na razpolago 1,2 milijona evrov.

Skupno je bilo v okviru razpisa sofinanciranje odobreno 33 vlogam v skupni višini 1,076.864,88 eur.

Prednost pri prijavah so imeli projekti, ki nagovarjajo potencialne turiste z višjo potrošnjo, vključujejo ponudbo, ki zagotavlja trajnostna doživetja, se ponašajo s certifikati v okviru Zelene sheme slovenskega turizma in drugimi mednarodnimi certifikati na področju turizma ali temeljijo na aktivnem povezovanju s turističnimi produktnimi združenji.

Predstavniki nekaterih vodilnih destinacij in podjetij, ki so bili uspešni pri prijavi na razpisa so o pomenu sredstev sofinanciranja za njihove promocijske projekte povedali sledeče:

Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno: »V okviru umestitve med vodilne destinacije slovenskega turizma je LTO Laufar Cerkno junija oddal prijavo na javni razpis Slovenske turistične organizacije, z naslovom 'Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020'.  Uspešna prijava na razpis je destinaciji zagotovila sofinanciranje v višini 16.200,00 EUR, ki jih bo LTO Laufar Cerkno, v skladu s terminskim načrtom namenil izvedbi treh promocijskih aktivnosti. V času trajanja projekta, do konca leta 2020, se bo tako izvedlo snemanje promocijskega videa destinacije; vzpostavilo sodelovanje z vplivnežem (»influencerjem«) ter promoviralo turistično ponudbo destinacije s pomočjo digitalne kampanje, tako na slovenskem, kakor tudi na dveh tujih trgih. Pri izvedbi promocijskih aktivnosti bo poudarek na krepitvi in dvigu prepoznavnosti nosilnih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki so namenjeni zlasti zahtevnim obiskovalcem, ter promociji elementov trajnostne naravnanosti turističnih produktov.«

Metod Grah, direktor Hotel Vivat Moravske: »V Termah Vivat smo bili uspešni na Javnem razpisu STO, za sofinanciranje Promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020 s projektom 'Promocija Term Vivat na ključnih in perspektivnih trgih'. Na podlagi sredstev iz javnega naročila bomo v Termah Vivat izvajali promocijo blagovne znamke Term Vivat  na Slovenskem kot tudi drugih tujih ključnih in perspektivnih trgih preko digitalnih (Facebook, Google, Instagram) in tiskanih medijev. Sredstva nam omogočajo digitalno promocijo z vključitvijo remarketinga in na ta način bomo lahko ponovno nagovarjali ljudi, ki so v preteklosti že obiskovali spletno stran Term Vivat. V tiskanih medijih pa bomo s pomočjo pridobljenih sredstev izvajali promocijo blagovne znamke Term Vivat predvsem pri tisti populaciji, ki ne uporablja digitalnih medijev. Na podlagi teh projektnih aktivnosti bomo v Termah Vivat, dosegli večjo prepoznavnost blagovne znamke in prodajo storitev Term Vivat tako na slovenskem, kot na tujih ključnih in perspektivnih trgih. Sofinanciranje ima za našo družbo v času spopada z epidemijo in s tem zaostrenimi pogoji poslovanja v turistični dejavnosti velik pomen.«

Predrag Canjko, direktor Term Snovik: »V Termah Snovik kot ponudniku v Kamniku, v eni vodilnih slovenskih destinacij, smo čas zaprtja Term zaradi koronavirusne situacije izkoristili za vsebinsko prenovo in razvoj novih  aktivnih doživetij v osrčju Slovenije. Prav zato so pridobljena sredstva za sofinanciranje promocije produktov na razpisu Slovenske turistične organizacije za nas v tem nenavadnem letu izrednega pomena. S promocijsko kampanjo bomo nagovarjali tako domači kot tuji trg, predvsem pa bo kampanja tudi priložnost za prodor na nove trge, predvsem Češko, kjer se do sedaj nismo pojavljali.«

Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje & marketinga Terme Čatež: »Mikroskopsko majhen delec je spremenil način življenja vseh nas, spremenil je potovalne navade in miselnost človeka - turista. V tem zgodovinskem letu za svetovni turizem je zato še toliko bolj cenjena in dobrodošla pomoč, ki smo jo Terme Čatež prejeli v okviru javnega razpisa STO-ja 'Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020'. Poleg finančnega sofinanciranja promocijskih aktivnosti je pomembno tudi to, da se s kampanjami ozavešča in krepi prepoznavnost Slovenije, njenih naravnih lepot – termalnih vrelcev ter čudovitih in edinstvenih okoliških gastronomskih, zgodovinskih in kulturnih doživetij, ki jih želimo ponuditi čim večjemu številu gostov ter s tem obuditi potovalne navade kot tudi možnost počitnikovanja DOMA. Dobrodošli v Sloveniji, dobrodošli v Terme Čatež!«

Mag. Igor Novel, direktor Turističnega združenja Portorož: »Sofinanciranje nam omogoča, da promocijske projekte izvedemo v večjem obsegu in s tem bolj učinkovito. Omogoča nam tudi prisotnost na več trgih. Veseli nas, da smo lahko letos v razpis vključili tudi promocijo na domačem trgu, ki je že obrodila sadove, saj beležimo kar 160 % več prenočitev domačih gostov v primerjavi z lani. Del sredstev vlagamo tudi v napredna digitalna marketinška in analitična orodja, kot je npr. marketinška avtomatizacija. Naša destinacija ima v času koronavirusa na voljo manj sredstev. Sprotno sofinanciranje s strani STO-ja je zato za nas izjemnega pomena, saj nam omogoča finančno likvidnost.«

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji