Uvodni sestanek in delavnica na temo trajnostnega turizma zelene ekipe na Ravnah na Koroškem

Objavljeno: 10.5.2023 Več informacij

Nazaj na novice

Uvodni sestanek in delavnica na temo trajnostnega turizma zelene ekipe na Ravnah na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem je v letu 2023 pristopila k pridobitvi okoljskega znaka Slovenia Green, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO). V postopku za pridobitev okoljskega znaka je župan dr. Tomaž Rožen imenoval zelenega koordinatorja in člane Zelene ekipe Občine Ravne na Koroškem, za izvedbo aktivnosti v okviru Zelene sheme slovenskega turizma.

Uvodni sestanek in delavnica na temo trajnostnega turizma zelene ekipe na Ravnah na Koroškem

Zelena shema slovenskega turizma zasleduje specifične cilje na področju uvajanja poslovnih modelov na ravni posameznih občin, v skladu z načinom presoje trajnosti celovitih, geografsko smiselno zaokroženih in razvojno skladnih turističnih destinacij. Poleg tega spodbuja redno implementacijo ukrepov za izboljšanje področja trajnosti s strani obstoječih delujočih in funkcionalnih organizacijskih struktur, skrbi za trženje zelene ponudbe slovenskega turizma na osnovi prepoznanih trajnostnih produktov posameznih turističnih destinacij ter spodbuja uvajanje modelov trajnostnega poslovanja na destinacijski ravni do točke, ko bo Slovenija 100 % zelena.

Na uvodnem sestanku in delavnici na temo trajnostnega turizma se je v torek, 9. maja 202,3 sešla najštevilčnejša delovna skupina Občine Ravne na Koroškem, t. i. zelena ekipa, ki šteje 21 članic in članov, in se seznanila s postopkom pridobivanja okoljskega znaka ter z vlogami posameznih deležnikov v postopu.

Vsebine je uvodoma predstavila sodelavka OU občine Ravne na Koroškem dr. Tjaša Laznik, zelena koordinatorka.

Občina Ravne na Koroškem se s tem pridružuje 60 destinacijam, ki so se prijavile na nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. V letu 2022 je bilo podeljenih kar 70 novih znakov Slovenia Green. Med nosilci znaka je bilo ob zaključku lanskih pozivov 59 destinacij, vseh članov zelene družine, pa je skupaj s ponudniki že več kot 270, kar kaže na to, da slovenski turistični ponudniki vedno bolj prepoznavajo pomen odgovornega razvoja turizma.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Namenjena je destinacijam in parkom ter turističnim nastanitvam, agencijam, atrakcijam, plažam in restavracijam.  

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) se v želji doslednega uresničevanja nove vizije Strategije slovenskega turizma 2022-2028: "ZELENA BUTIČNOST. Manjši odtis. Večja vrednost za vse." sistematično usmerja v razvoj odgovornega turizma ter strateško trženje uravnotežene turistične ponudbe višje kakovosti, ki temelji na slovenski naravi in kulturi ter je generator višje vrednosti.

Na Ravnah na Koroškem so se pridružili destinacijam, ki svojo trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bomo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti našega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Takoj po vstopu v shemo so določili koordinatorja (dr. Tjaša Laznik, Občina Ravne na Koroškem), ki bo odgovorna za izvedbo celotnega postopka, in sestavili 21-člansko zeleno ekipo, ki bo koordinatorju pomagala pri zbiranju podatkov ter pripravi in izvedbi potrebnih ukrepov.

Prek celovitega vodenega pristopnega in kasneje članskega postopka bodo pridobili natančen vpogled v trajnost naše destinacije na področju turizma in znak Slovenia Green Destination platinaste, zlate, srebrne ali bronaste barve. V štirih mesecih po uradni pridobitvi znaka bomo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bomo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Načrt bomo predstavili tudi v občinskem svetu.

Z znakom Slovenia Green Destination bodo prispevali svoj košček v mozaik trajnostnega delovanja ter se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije, izpostavljajo. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja.

Vir in več informacij: Občina Ravne na Koroškem

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji