SPIRIT Slovenija objavil poziv v višini 36,2 milijona EUR v podporo gostinstvu in turizmu

Objavljeno: 8.4.2021

Nazaj na novice

SPIRIT Slovenija objavil poziv v višini 36,2 milijona EUR v podporo gostinstvu in turizmu

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes objavila drugi javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije covid-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020. Na voljo je 36,2 milijona evrov, ki so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki ustrezajo pozivnim pogojem, višina sofinanciranja bo najmanj 900 EUR in največ 9.999 EUR na prijavitelja. Prijave bodo preko spletnega obrazca možne od ponedeljka, 12. 4. 2021, od predvidoma 13. ure dalje, in do 23. 4. 2021, do 18. ure.

SPIRIT Slovenija objavil poziv v višini 36,2 milijona EUR v podporo gostinstvu in turizmu

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije covid-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija: »Zavedamo se, da so bila v epidemiji najbolj ogrožena podjetja v gostinski in turistični panogi, saj zaradi zunanjih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji pa so kljub vsemu nastajali. S prvim javnim pozivom, s katerim smo jim želeli vsaj delno omiliti posledice epidemije, ohraniti delovna mesta in omogočiti lažji zagon delovanja, smo dodelili nepovratna sredstva 821 podjetjem, kar je rekordno število upravičencev slovenskega gostinstva in turizma. Z drugim pozivom želimo doseči kar najširši krog podjetij iz obeh panog in upamo, da jim bodo sredstva vsaj malo pomagala na poti do okrevanja

Javni poziv naslavlja dve skupini potencialnih prijaviteljev: v sklopu A poslovne subjekte, katerih finančni podatki so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi Ajpes za leto 2019, v sklopu B pa vse tiste poslovne subjekte, katerih finančni podatki v bazi Ajpes niso objavljeni, temveč jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska (ki znaša  za sklop A 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, in za sklop B 12,04 % od celotnih prihodkov v letu 2019), vendar najmanj 900 EUR in do največ 9.999,00 EUR na prijavitelja.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 12. 3. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),
  • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

 

Prijavitelj mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še nekaj posebnih pogojev, ki so podrobno opredeljeni v pozivni dokumentaciji.

Javni poziv v podporo gostinstvu in turizmu je objavljen na tej povezavi, in je uporabnikom enako prijazen in enostaven kot prvi, saj bo izpolnjevanje vlog ponovno potekalo digitalno, izplačevanje pa brez dodatnih administrativnih bremen.

 

Vir: SPIRIT Slovenija

Foto: www.slovenia.info, Dean Duboković

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji