STO spremlja vpliv koronavirusa in krepi aktivnosti na bližnjih trgih

Objavljeno: 14.2.2020

Nazaj na novice

STO spremlja vpliv koronavirusa in krepi aktivnosti na bližnjih trgih

Slovenska turistična organizacija (STO) intenzivira aktivnosti na bližnjih evropskih trgih, v katere vlaga 83 % vseh sredstev. STO aktivnosti za povečanje števila gostov iz ključnih in ostalih evropskih trgov izvaja v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in v podporo njihovim tržno-promocijskim aktivnostim.

STO spremlja vpliv koronavirusa in krepi aktivnosti na bližnjih trgih

Slovenija je med kitajskimi turisti vse bolj priljubljena destinacija, kar kaže tudi visoka rast števila kitajskih gostov in njihovih prenočitev v slovenskem turizmu v zadnjih letih (prikaz na grafu). Zaradi širitve koronavirusa in omejitve potovanj, ki so jih uvedle kitajske oblasti, tudi v Sloveniji beležimo upad kitajskih gostov, vpliv virusa pa se odraža tudi na turističnih tokovih iz ostalih azijskih držav.

Slovenska turistična organizacija (STO) vse od pojava koronavirusa spremlja njegov vpliv na turistični promet.

Kitajski turisti z 2,1-odstotnim deležem v številu vseh tujih gostov

V Sloveniji kitajski gosti predstavljajo 2,1% delež vseh tujih gostov, njihove prenočitve pa 1,4 % vseh tujih prenočitev. V letu 2019 smo v Sloveniji zabeležili skoraj  99.000 kitajskih gostov, kar je za 14 % več kot leto prej, ustvarili pa so skoraj 160.000 prenočitev oz. za 17 % več kot leto prej. Visoka je bila rast kitajskih gostov tudi v prejšnjih letih, tako smo na primer v letu 2018 zabeležili 25% rast prihodov in za 39% rast prenočitev glede na leto 2017. V Sloveniji kitajski gostje najpogosteje obiščejo Ljubljano (več kot 40 % vseh prihodov je zabeleženih v Ljubljani) ter gorske kraje in Postojnsko jamo.

Če ob kitajskih turistih upoštevamo še število turistov iz ostalih azijskih držav, njihov delež znaša 9 % vseh tujih gostov v Sloveniji, delež njihovih prenočitev pa 6 % vseh tujih prenočitev.

Oddaljeni trgi, kamor se uvršča tudi kitajski trg, v Sloveniji ustvarijo 13 % vseh tujih prenočitev, namenjamo pa jim 17 % sredstev za tržno komuniciranje, del teh sredstev za tržno-komunikacijske aktivnosti na kitajskem trgu. STO je v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom ter hrvaško nacionalno turistično organizacijo na kitajskem trgu sistematično prisotna že več let, zaradi visokih rasti v preteklih letih pa je kitajski trg uvrstila med pomembnejše oddaljene trge.

Ocena vpliva koronavirusa na evropski turizem

Dejstvo je, da trenutno ni mogoče napovedati, koliko časa in v kakšnem obsegu bo koronavirus vplival na življenja ljudi, gospodarstvo in turistične tokove.

Najbolj bo vpliv virusa izrazit v državah, kjer je delež kitajskih gostov med vsemi tujimi gosti višji, kot na primer na Tajskem, Japonskem, Južni Koreji, Vietnamu, Singapurju, Tajvanu, ZDA in Kambodži. V Evropi je delež kitajskih turistov 3%. Nadpovprečni delež v Evropi beležijo v Franciji, Rusiji, Nemčiji in Švici, to je v državah, kamor Kitajci najpogosteje potujejo. V Nemčiji na primer delež kitajskih gostov med vsemi tujimi gosti znaša več kot 4 %, kar je dvakrat več kot v Sloveniji.

Po napovedih bodo zaradi izbruha koronavirusa prizadete bolj države z večjim deležem kitajskih oz. vseh azijskih turistov in obiskovalcev. Škoda zaradi izbruha koronavirusa bo odvisna od časa njegove zajezitve, zato so napovedi na gospodarske in turistične tokove v tem trenutku negotove.

Aktivnosti STO za zmanjšanje negativnega vpliva koronavirusa na slovenski turizem

STO od pojava koronavirusa pozorno spremlja situacijo na globalnem, evropskem in slovenskem turističnem trgu. Glede vpliva virusa se usklajuje s slovenskim turističnim gospodarstvom ter slovenskimi ponudniki in organizatorji potovanj. Dejstvo je, da v slovenskem turizmu beležimo prve odpovedi s strani kitajskih gostov oz. azijskih organizatorjev potovanj in agencij, STO bo zato izvedla več aktivnosti, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

  1. STO vsa leta sistematično izvaja največ aktivnosti na bližnjih evropskih trgih, iz katerih beležimo 76 % vseh prenočitev. STO zato največ (83 %) sredstev za promocijo namenja prav evropskim trgom, predvsem ključnim trgom, to je Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Veliki Britaniji in Ruski federaciji. Na evropskih trgih bomo v nadaljevanju še okrepili aktivnosti, predvsem na Madžarskem, v Hrvaški, Češki Republiki, Avstriji, Italiji in Nemčiji.
  2. V teku so razpisi STO za sofinanciranje promocijskih aktivnosti turističnih podjetij in vodilnih turističnih destinacij v letu 2020 ter povabilo incoming potovalnim agencijam in organizatorjem potovanj k prijavi trženjskih aktivnosti na izbranih tujih trgih v letu 2020, kjer turistična podjetja in vodilne destinacije lahko prijavijo promocijske aktivnosti na tistih emitivnih trgih, ki so jim glede na dano situacijo najpomembnejša.
  3. STO je aktivnosti na kitajskem trgu prilagodila situaciji. Tako smo spremenili termin izvedbe roadshowa na Kitajskem (predviden je bil v aprilu, izvedli ga bomo v jesenskih mesecih).
  4. STO redno obvešča slovensko turistično gospodarstvo o situaciji, prav tako s strani slovenskega turističnega gospodarstva redno pridobivamo informacije o stanju in njihovih aktivnostih. Objave spremljajte tedensko v TTA novicah in na našem portalu v medijskem središču.
  5. STO je v prihodnjem tednu sklicala sestanek s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva. Namen srečanja STO z vabljenimi predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva je preučitev možnih posledic in vplivov koronavirusa na slovenski turizem ter opredelitev ukrepov in aktivnosti za zmanjšanje njegovega negativnega vpliva tako s strani STO kot slovenskega turističnega gospodarstva.

 

STO je tudi v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu kot sta Evropska potovalna komisija (ETC) in Svetovna turistična organizacija (UNWTO) glede ocene vplivov izbruha virusa na globalni in evropski turizem.

Naslovna fotografija: Grafični prikaz prihodov in prenočitev kitajskih gostov v Sloveniji v preteklih letih.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji