Please, evaluate the offer:

Robačnekov mlin v Begunjah

Print Add to travel planner
Begunje na Gorenjskem
Robačnekov mlin, nekdanji grajski mlin, je edini ohranjeni mlin v Begunjah. V njem so mleli žito in luščili ječmen za domačine iz Begunj in okolice, ohranjena oprema pa priča o delu mlinarjev.

Potok Begunjščica je v Begunjah na Gorenjskem v preteklosti poganjal kar nekaj mlinov. Dobro ohranjen Robačnekov mlin stoji v srednjem delu naselja v sklopu kmečke domačije. Ob prihodu na njeno dvorišče o znamenitosti priča tabla, mlin pa se skriva v zadnjem delu stare hiše.

Po izročilu je bil to grajski mlin, ki je pripadal bližnjemu gospostvu Katzenstein. Obrtni prostor je danes manjši kot prvotno. Ohranjena sta dva mlinska kamna, še delujoče stope in naprava za mletje s pajklom. S stopami so nekdaj luščili predvsem ječmen, pšenico in koruzo pa so mleli s pajklom.

Ob prostoru mlina je tudi črna kuhinja s še delujočim kuriščem in delom ognjišča. Voda iz Begunjščice priteka na veliko vodno kolo po umetni vodni strugi – raki za stavbo.

Mlinske stope še vedno delujejo. Za organizirane skupine gospodarica po dogovoru preusmeri potok na mlinsko kolo in hrup delujočih stop napolni notranjost mlina. Prav zato v Sloveniji poznamo pregovor Le v mlinu se dvakrat pove.

 


Begunje 42 
4275 
Begunje na Gorenjskem 
Tel. : ++386 4 533 37 71 


guided tour
Administrator : Turizem Radovljica | ++386 8 205 13 89 | | last modified: 28/08/2012

Book & Buy

Reservations
Search in:

Arrival:
Day
Month
Year
Nights
Rooms
Adult(s)
Room/Apartment
Children
GO!
X

Cookies

The website uses cookies to improve user experience. By visiting and using the website, you agree with cookies.
I agree
Read more