Struktura modernosti: iskanja Edvarda Ravnikarja

Datum: 30. 11. 2023 - 19. 05. 2024 Kraj: Ljubljana, MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje Tip: Kulturne prireditve Več informacij

Nazaj na dogodke

Struktura modernosti: iskanja Edvarda Ravnikarja

Osrednja razstava v Ravnikarjevem letu 2023.

Struktura modernosti: iskanja Edvarda Ravnikarja

Edvard Ravnikar (1907 – 1993) je zakoličil prostore moderne slovenske družbe in države, preoblikoval razumevanje vloge arhitekta 20. stoletja, arhitekturo pa odprl ustvarjalnemu dvomu in nikoli dokončanemu eksperimentu.

Nacionalni in mednarodni pomen Ravnikarjeve zapuščine in odnosa do arhitekturne dediščine 20. stoletja nasploh terja tudi njeno aktualizacijo v duhu 21. stoletja. Ravnikarjevi ambienti so bistveno zaznamovali proces osamosvojitve, tranzicijskih in sodobnih družbenih vrenj; odpirajo vprašanja dostopnega javnega prostora, energetske, programske in protipotresne sanacije stavb. Ti izzivi terjajo odgovorno posredovanje stroke med ohranjanjem dediščinske pričevalnosti in prilagajanja družbenim in okoljskim danostim, ki so bistveno drugačne od tistih iz časa Ravnikarjevega ustvarjanja.

To so vprašanja, na katera odgovarja razstava v MAO. Na podlagi podrobne raziskave donacij Ravnikarjeve zapuščine, ki so jo MAO predali Ravnikarjevi dediči in Fakulteta za arhitekturo, razstava namesto pregleda celotnega opusa predstavlja kompleksnost razvoja, dilem, sprememb in usode nekaterih ključnih Ravnikarjevih del. Arhitektov opus je od sredine prejšnjega stoletja naprej zasukal razvoj slovenskega modernizma v smer suverenega in regionalno zaznamovanega jezika, ki pa je bil nenehno vpet v globalno arhitekturno sceno.

Razstava podrobneje predstavi štiri sklope Ravnikarjevega ustvarjanja: njegove spomenike iz petdesetih let (še posebej spomenike na Rabu, v Dragi in na Goreljku, ki so ustvarili popolnoma nov, s krajino povezan spominski jezik), javne stavbe v Kranju (še posebej stavbo OLO Kranj, ki je poleg Plečnikovega NUK-a morda najpopolneje ohranjena slovenska celostna arhitekturna umetnina 20. stoletja), Trg Revolucije oziroma današnji Trg republike v Ljubljani z reprezentativnim kompleksom stavb državnega pomena (s katerim je Ravnikar ustvaril formo, merilo in prostor slovenski državnosti) in njegove neuresničene urbanistične projekte (še posebej vizionarska načrta za Skopje in Benetke, ki sta v času družbenih in okoljskih sprememb 21. stoletja morda še bolj aktualna kot v času nastanka).

Pridruženi sestavni del razstave v MAO je tudi predstavitev Ravnikarjevih skic v sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Skice širši javnosti predstavijo fantazijsko bogat Ravnikarjev notranji svet, ki se razlikuje od na prvi pogled povsem racionalističnega procesa ustvarjanja velikih modernističnih konceptov, ustrezno umeščena v celostno zasnovan Ravnikarjev ambient sredi mesta. Na razstavi je Ravnikarjev izjemen opus predstavljen z avtentičnim gradivom: originalnimi načrti in skicami, prvotnimi in na novo izdelanimi maketami, bogatim fotografskim in filmskim materialom, pričevanji Ravnikarjevih sodelavcev ter z ohranjenim gradivom Ravnikarjevega poučevanja in raziskovanja.

Foto: Klemen Ilovar / MAO

Nazaj na dogodke

Drugi dogodki v bližini:

Drugi povezani dogodki:

Deli s prijatelji