Pohodništvo

V luči sodobnih trendov razvoja turistične ponudbe in navad potencialnih turistov, želi tudi Slovenija razvijati njim prilagojeno, specifično in čim bolj razpoznavno ponudbo različnih produktov. Med temi ima tudi pohodništvo pomembno vlogo v okviru razvoja ponudbe aktivne sprostitve in doživetij v naravi. Leta 2005 je bila tako izdelana Strategija razvoja turističnega produkta pohodništva v Sloveniji, ki vsebuje vrsto strateških ukrepov za povečanje prepoznavnosti in kakovosti, ureditev infrastrukture, razvoj človeških virov ipd. na področju pohodniškega turizma.
X

Cookies

The website uses cookies to improve user experience. By visiting and using the website, you agree with cookies.
I agree
Read more