Please, evaluate the offer:

Reka Mura, Beltinci

Mura izvira v Nizkih Turah v Avstriji in je dolga 444 km. V Dravo se izliva pri legradu na hrvaškem. Iz alpske, preide Mura v Sloveniji v nižinsko reko, za katero je bil nekdaj značilen širok rečni prostor s številnimi vijugami, stranskimi rokavi, zatoki, prodišči, poplavnimi logi in mrtvicami.
Danes je včji del reke speljan v stalno strugo, kljub temi pa še vedno najdemo ob Muri mnoge rastlinske in živalske vrste, ki so drugod zaradi uničujočega vpliva človeka že povsem izginile.
 
Obmurski logi so posebnega ekološkega in naravovarstvenega pomena. To je razvidno tudi iz dejstva, da je reka Mura skupaj s pasom poplavnih logov predlagana kot posebno varstveno območje, torej kot del evropskega omrežja ekološko pomembnih območij (t.i. Natura2000). Območje reke Mure ustreza  tako kriterijem Direktive o habitatih , kot kriterijem Direktive o pticah.
Tiste živalske in rastlinske vrste, ki so življensko vezane na habitate, kot jih nudi reka Mura s svojimi poplavnimi logi, so med naravovarstveno najpomembnejšimi. Ekološki  pogoji za obstoj nekoč velikih in vitalnih populacij npr. Piškurjev so že nekaj časa neustrezni, še vedno pa so tu prisotne nekatere redke in ogrožene vrste ptic, rib, dvoživk, kačjih pastirjev, metuljev, hroščev, mehkužcev, pajkov in še nekaterih skupin nevretenčarjev.
Med rastlinami sodijo v to skupino različne vodo- in vlago-ljubnevrste, pa tudi žal vse redkejši arheofiti in nekoč dokaj razširjeni pleveli kulturnih rastlin na poljih.     

 


ZTK Beltinci 
Mladinska ulica 2 
9231 
Beltinci 
Tel. : ++386 02 541 35 52 
Tel. 2 : ++386 040 835 017 
Fax : ++386 541 35 70 
E-mail :  
Web site : www.beltinci.si 


guided tour
individual
Free of charge
GPS Northing (N) : 46,5888 
GPS Easting (E) : 16,1785 
View on map

Book & Buy

Arrival
 
Departure
 
Age of children (at arrival)
GO!

Slovenia on social networks

             

Photos

 
Administrator : Zavod za turizem in kulturo | ++386 2 541 35 80 |
Report an error/send comment
Report an error/send comment
X

Cookies

The website uses cookies to improve user experience. By visiting and using the website, you agree with cookies.
I agree
Read more