Aktualno in PR kontakti

SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju s slovenskim gospodarstvom načrtuje in izvaja promocijske aktivnosti na izbranih trgih. Ustanovitev agencije SPIRIT pomeni korak naprej pri doseganju večje učinkovitosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Delovanje in aktivnosti so usmerjene v zagotovitev učinkovitega podpornega okolja s sinergijskim povezovanjem funkcij ključnih stebrov gospodarstva, to je podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma.
PR kontakti
Korporativno komuniciranje in sektor za turizem
Livija Kovač Kostantinovič
+ 386 1 58 98 565
livija.kovac@slovenia.info  Sektor za pospeševanje internacionalizacije
in tujih neposrednih investicij
  
Lidija Vinkovič
+386 1 589 18 75
Lidija.vinkovic@japti.si  


Sektor za pospeševanje podjetništva, inovativnosti in razvoja
Sandra Stermšek
+386 1 530 98 35
Sandra.stermsek@tia.si
 
Pomen turizma v Sloveniji

Turizem je v Sloveniji pomembna oz. vse pomembnejša gospodarska dejavnost, o čemer priča več kot 12-odstotni delež turizma v BDP Slovenije, 8-odstotni delež v celotnem izvozu in 40-odstotni delež v izvozu storitev v plačilni bilanci Slovenije. V turizem so vključene številne gospodarske in negospodarske dejavnosti, turizem je trg za domače proizvode in daje 45000 delovnih mest. V zadnjih letih smo zabeležili več kot 2 mrd € prilivov iz naslova tujskega turizma.

Ključna konkurenčna prednost slovenskega turizma je neokrnjena narava in iz nje izhajajoč trajnostni razvoj Slovenije ter njene turistične ponudbe. Iz tega izhaja zgodba zelene, aktivne in zdrave Slovenije, to je zgodba, ki zaznamuje vse aktivnosti in projekte Sektorja za turizem SPIRIT Slovenija. Hkrati je to zgodba, ki utrjuje znamko Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIA.
Percepcija znamke I feel Slovenia

Znamka I feel Slovenia je za slovenski turizem izjemnega pomena, saj poudarja temeljna vodila Slovenije kot turistične destinacije. Raziskava je potrdila njen pomen in podala tudi pomembne smernice za razširitev njene uporabe, tako na področju turizma kot tudi v drugih sektorjih.

Namen raziskave je ugotoviti pomen imidža države Slovenije in znamke I feel Slovenia ter učinek Slovenije kot države izvora produktov: med domačo poslovno javnostjo, in sicer za slovenska izvozna podjetja in slovensko turistično gospodarstvo, hkrati pa tudi med tujo splošno javnostjo, kjer nas je zanimala med drugim percepcija Slovenije.

Rezultati raziskave prinašajo nova spoznanja, saj prikažejo aktualno stanje na področju znamke I feel Slovenia, predvsem na področju imidža znamke. Predvsem pa kažejo usmeritve za nadaljnji razvoj in implementacijo znamke.

Znamko I feel Slovenia uporablja dve tretjini slovenskega turističnega gospodarstva. Znamko zelo dobro oz. dobro pozna 83 odstotkov slovenskega turističnega gospodarstva, več kot polovica se jih strinja, da poznajo prednosti in koristi njene uporabe. Več kot polovica anketirancev, ki znamke še niso uporabili, so mnenja, da bi jo uporabili, če bi poznali koristi in prednosti njene uporabe. Kar 84 odstotkov slovenskega turističnega gospodarstva meni, da je uporaba znamke I feel Slovenia pomembna pri tržnem pozicioniranju na tujih trgih, 38 odstotkov pa, da uporaba znamke na tujih trgih omogoča doseganje višje prodajne cene. Za nakup storitve oddiha v slovenskih zdraviliščih bi se odločilo za 23 odstotkov več tujcev v primeru, da se slovenska zdravilišča predstavljajo z zapisom I feel Slovenia.

Med najpogosteje navedenimi značilnosti Slovenije, ki jih navajajo tuji anketiranci so predvsem naravne danosti Slovenije in prebivalci. Največ Avstrijcev ob Sloveniji pomisli na morje, Italijani na naravo, Britanci in Nemci največkrat pomislijo na gore, Japonci na Blejsko jezero.

Podrobnejše ugotovitve o znamki I feel Slovenia si lahko preberete tukaj.

Arhiv

Leto
Mesec
IŠČI
X

Piškotki

Spletno mesto uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Se strinjam
Preberite podrobnosti