Preden se odpravite na pot v Slovenijo

Vrata v Slovenijo so za turiste odprta, vendar pa morate za varno in odgovorno potovanje redno preverjati novosti v zvezi s trenutno situacijo in slediti varnostnim smernicam.

Tu lahko najdete aktualne informacije o pogojih za prehajanje državnih meja ter najpomembnejših preventivnih smernicah v turistično-gostinski dejavnosti, ob obisku javnih prostorov, v javnem prevozu in pri drugih aktivnostih.

 

koronavirus_prehajanje meja

 

Pogoji vstopa v Slovenijo

1.1. Poenoteni pogoji vstopa za potnike

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje:

Prebolelost

 • potrdilo o prebolelosti -  dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šestih mesecev (180 dni), ali potrdilo zdravnika o prebolelem COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev (180 dni),

 • Potrdilo o prebolelosti se upošteva, če je bilo izdano v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je izdano v Turčiji.

Cepljenje

 • potrdilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim oseba dokazuje, da je prejela:
  • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca, in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) ali, 

  • kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,

  • prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag..

 • potrdilo o cepljenju za prebolevnike (potrdilo o prebolelosti in dokazilo, da je bila v obdobju do največ 6 mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva iz prejšnje točke).

 • Dokazila o cepljenju so lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva, ali vpis v Knjižico o cepljenju, ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob cepljenju).

 • evropsko digitalno covid potrdilo v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje podatke o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju za prebolevnike (EU DCP),

 • digitalno covid potrdilo tretje države v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (DCP tretje države).

Testiranje

 • negativen izvid PCR na COVID-19, ki ni starejši od 48 ur od dneva odvzema brisa.

  Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.

 • negativen rezultat testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

  Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov. Veljajo testi HAG vseh proizvajalcev s seznama, ne glede na to, ali so označeni z rumeno ali belo barvo.

  HAG test za samotestiranje ne velja kot dokazilo izpolnjevanja pogoja PCT, niti ne velja kot dokazilo za vstop v Slovenijo.

  Seznam HAT testov

 • negativen rezultat PCR ali HAG testa iz vseh ostalih tretjih držav

  Test PCR ali HAG, ki je opravljen v državi, ki ni navedena zgoraj, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje: vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot PCR ali HAG test, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, je opremljen s QR kodo in omogoča preverjanje potrdila na enak način kot EU DCP.

  Podrobnejše informacije

 

7-DNEVNA KARANTENA

Če oseba ne predloži nobenega od ustreznih dokumentov, je zanjo obvezna 7-dnevna karantena.

Če gre za tujega državljana brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v sedemdnevno karanteno le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno. V nasprotnem primeru se mu vstop v Slovenijo ne dovoli. Prestajanje karantene v nobenem primeru ni mogoče v turističnih kapacitetah.

Za podrobnejše informacije obiščite uradno spletno stran Vlade RS, namenjeno aktualnim informacijam glede prehajanja meja.

Obišči stran

Evropsko digitalno covidno potrdilo

S 1.julijem 2021 je evropsko digitalno potrdilo uvedeno v Sloveniji in ostalih članicah EU. Potrdilo bo olajšalo potovanja znotraj EU. Potrdilo nacionalni organi izdajajo brezplačno, na voljo je lahko v digitalni ali papirni obliki s QR kodo. Potrdilo je digitalno dokazilo, da je oseba:

 • cepljena proti Covid-19,
 • prejela negativen rezultat testa ali
 • prebolela Covid-19.

Potrdilo ni predpogoj za prosto gibanje in ne velja za potno listino.

Več informacij o evropskem digitalnem covidnem potrdilu

 

Uvedba digitalnega obrazcev za sledenje potnikov (dPLF)

Od 16. 8. 2021 morajo vsi potniki, ki v Slovenijo vstopajo z letalom ali z ladjo, pred vstopom izpolniti poseben digitalni obrazec za sledenje potnikov (elektronski obrazec PLF). 

Obrazec dPLF

Spletna aplikacija "Vstop v Slovenijo"

Slovenska policija je pripravila aplikacijo 'Vstop v Slovenijo', ki uporabniku ponuja pomoč pri vstopu v našo državo, predvsem pri razumevanju izjem.

Uporabnik lahko na podlagi namena svojega potovanja v Slovenijo izpolni obrazec z ustreznimi osebnimi podatki, ki po ustvarjenju obrazca ne hranijo in se avtomatično izbrišejo. Ta obrazec uporabnik lahko ali natisne ali shrani na svojem telefonu oz. tablici in ga pokaže ob mejni kontroli ali ob kontroli znotraj Slovenije.

Vse, kar morate vedeti za prehod meje

1.2. Izjeme brez karantene in negativnega testa

Potniki, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, lahko brez napotitve v 10-dnevno karanteno na domu vstopijo le, če izpolnjujejo pogoj PCT.

Za vstop brez karantene in brez pogoja PCT je določenih 7 izjem, ki (ob izpolnjevanju za vsako skupino določenih dodatnih posebnih pogojev veljajo za naslednje osebe brez prebivališča v Republiki Sloveniji:

 • osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje. Predložiti morajo »Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati napotitev s strani delodajalca. Tem osebam je brez izpolnjevanja pogoja PCT dovoljen tudi obisk bencinskih servisov,

 • osebe brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapustijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu. Če je oseba pozitivna na SARS-CoV-2, se ji tranzit dovoli, če upošteva priporočila NIJZ in če jo je sosednja država pripravljena sprejeti. Če je bila osebi v tujini odrejena karantena, mora tranzit skozi Slovenijo opraviti z lastnim vozilom in po najkrajši poti v 6 urah. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot so točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.

 • otroka, ki še ni dopolnil 12 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali skupaj z osebo, ki jih prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo.

 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi prevoza otrok, ki še niso dopolnil 15 let, zaradi njihove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če se čez mejo vrnejo v dveh urah po prehodu meje.

 • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vračajo čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko jim zdravstveno stanje to dopušča.

 • dvolastnike ali najemnike zemljišča v obmejnem območjuali na obeh straneh državne meje, ki prehajajo državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vračajo čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje. Izjema velja tudi za ožje družinske člane posameznika in druge osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

 • čezmejne delovne migrante, ki imajo delovno razmerje v državi članici Evropske unije ali v schengenskem območju, se z dela vračajo najpozneje v petih dneh po prehodu meje in živijo največ 10 kilometrov zračne črte od skupne mejne črte Republike Slovenije in sosednje države.

Oseba, ki uveljavlja eno od teh izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu.

Za podrobnejše informacije obiščite uradno spletno stran Vlade RS, namenjeno aktualnim informacijam glede prehajanja meja.

Obišči stran

1.3. Vstop v Slovenijo iz naslova nenujnih potovanj

Nenujna potovanja, kamor spada tudi turizem, so ob izpolnjevanju enega od splošnih pogojev za vstop (negativen test, potrdilo o prebolelosti, potrdilo o cepljenju) omogočena:

 • vsem osebam s prebivališčem v državah članicah EU in schengenskega območja.

 • osebam s prebivališčem v tretjih državah ali področij:  Argentina, Avstralija, Bahrajn, Čile, Indonezija, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kolumbija, Kuvajt, Nova Zelandija, Peru, Ruanda, Saudova Arabija, Urugvaj, Združeni arabski emirati, Hong kong (posebno administrativno območje LR Kitajske), Macao (posebno administrativno območje LR Kitajske) in Tajvan.

 • ostalim tujcem, če ob vstopu v Republiko Slovenijo predložijo potrdilo o cepljenju ali dokazilo, da so preboleli bolezen COVID-19 v zadnjih šestih mesecih in hkrati potrdilo o cepljenju vsaj z enim odmerkom cepiva. 

Osebam, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo ne predložijo enega od zahtevanih dokazil, lahko policija vstop v Republiko Slovenijo zavrne.

Opomba: za koriščenje turističnih nastanitev, obisk notranjosti restavracij, kulturnih ustanov,… velja pogoj PCT za potnike vseh držav. PCT: P-prebolevniki, C-cepljeni, T-testirani, pri čemer se za uporabnike storitev kot izpolnjen pogoj T (testiranje) štejeta negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur, ali negativni HAG test, ki ni starejši od 24 ur!

Priporočamo, da pred odhodom preverite priporočila za potovanja na uradnih spletnih straneh svojih držav, iz katerih nameravate potovati.

Za podrobnejše informacije obiščite uradno spletno stran Vlade RS, namenjeno aktualnim informacijam glede prehajanja meja.

Obišči stran

Vstop v Slovenijo z vizumom

Izdajanje vizumov za nenujna potovanja je omogočeno le v državah, za katere Republika Slovenija na podlagi priporočil EU odpravi omejitve nenujnih potovanj. Dodatno je na področju izdajanja vizumov sproščanje odvisno tudi od kriterijev in ukrepov, ki se jih dogovorijo države članice, ki so s svojimi predstavništvi prisotne v posamezni tretji državi. Odločitev o začetku vizumskega poslovanja v polnem obsegu se objavi na spletnih straneh diplomatskih predstavništev in konzulatov držav članic v navedenih državah. Slovenska diplomatska predstavništva vizumsko poslovanje v polnem obsegu v navedenih državah izvajajo v  Albaniji, Argentini, Avstraliji, Bolgariji, Bosni in Hercegovini, Braziliji, Črni gori, na Hrvaškem, Kanadi, Severni Makedoniji, Srbiji, Ruski federaciji, Turčiji, Ukrajini, Združenih arabskih emiratih in ZDA. V državah, ki še niso dosegle teh kriterijev, je omogočeno izdajanje vizumov le v nujnih primerih in zgolj za t. i. nujna potovanja. Institut vizumskega zastopanja je v večini tretjih držav začasno ustavljen oziroma ga je mogoče uporabiti le v primerih nujnega potovanja.

Obišči stran

1.4. Klicni center za informacije o novem koronavirusu

Od 12. julija je ponovno vzpostavljen klicni center, kjer lahko dobite vse aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom (zdravstveni ukrepi, prehajanje mej, vračanje v državo, ukrepi v podporo prebivalstvu in gospodarstvu…).

Klicni center bo dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 1404, oziroma za klice iz tujine na +386 1 478 7550 od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

 

Izstop iz Slovenije

Kaj morate vedeti ob izstopu iz Slovenije?

Oglejte si ključne informacije o pogojih vstopa v posamezne države iz Slovenije. Trudimo se, da bi vam zagotovili kar se da ažurne informacije glede vračanja iz Slovenije v posamezne države, vendar vam kljub temu priporočamo, da preverite aktualne informacije in morebitne dnevne spremembe pri pogojih za vstop v druge države na uradnih straneh posamezne države.

Avstrija 

Od 25. decembra 2021 dalje veljajo nova pravila za vstop v Avstrijo!

Splošna pravila

Ne glede na državo je vstop v Avstrijo načeloma možen zgolj s potrdilom PC+. Za vstop tako potrebujete:

 • potrdilo o cepljenosti ali
 • potrdilo o prebolelosti

ter dodatno

 • potrdilo o poživitvenem odmerku ali
 • negativen rezultat testa PCR, ki ni starejši od 72 ur, ali
 • v primeru, da ste cepljeni, avstrijsko potrdilo o prebolelosti, pri čemer je od prebolelosti preteklo manj kot 180 dni.

Če ne izpolnjujete pogoja PC, se morate pred vstopom v Avstrijo registrirati na entry.ptc.gv.at in se po vstopu nemudoma podati v 10-dnevno karanteno. Karanteno lahko predčasno prekinite od petega dne dalje z negativnim testom PCR.

Delovni migranti / šolarji, dijaki in študenti / osebe, ki obiskujejo družinske člane lahko vstopajo s potrdilom PCT ali z negativnim rezultatom testa HAG (ki ni test HAG za samotestiranje!). Rezultat testa HAG ob vstopu ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, isto velja za zdravniška potrdila o opravljenem testu HAG.

POMEMBNO:

Pogoj PCT za delovne migrante / šolarje, dijake in študente / osebe, ki obiskujejo družinske člane, ostaja nespremenjen in še naprej veljaven!

Poživitveni odmerek je enak testu PCR

Osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva, izpolnjujejo pogoj PC+ za vstop in poleg potrdila PC ne potrebujejo dodatnega negativnega rezultata testa PCR.

Prebolelost je enaka oz. ustreza cepljenosti ALI negativnemu testu PCR ALI poživitvenemu odmerku

Pogoj PC+ je tudi izpolnjen, če izpolnjujete pogoj cepljenosti in prebolelosti, saj prebolelost šteje kot poživitveni odmerek. Če ste zgolj ozdraveli in ne izpolnjujete pogoja cepljenosti, za vstop potrebujete še negativen rezultat testa PCR.

Izjeme od pogoja PC

Nosečnice in osebe, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti, so oproščene pogoja PC in morajo pri sebi imeti ustrezno zdravniško potrdilo.

Otroci / mladoletne osebe

Mladoletne osebe oz. otroci do dopolnjenega 12. leta starosti, ki potujejo v spremstvu odrasle osebe, ki izpolnjuje pogoje za vstop, so oproščeni pogoja PC+. Glede karantene in predhodne registracije pa za njih veljajo ista pravila kot za odrasle, ki jih spremljajo. V kolikor je bila odraslemu izrečena karantena in se ta kočna, se ta konča tudi za mladoletno osebo oz. otroka.

Potrdilo o opravljenih testiranjih za šolarje, dijake in ostale šoloobvezne osebe (Ninja-Pass)

Šolarji in dijaki izpolnjujejo pogoj PC+, če so testirani v zakonsko določenih časovnih razmakih (tudi 6. in 7. dan po prvem testiranju) in to izkazujejo s potrdilom o opravljenih testiranj. Isto velja za ostale šoloobvezne osebe, če izkazujejo redno testiranje.

Potrdilo o opravljenih testiranjih za mladoletnike med 12. in 15. letom starosti, ki dopustujejo v Avstriji in niso oz. niso popolnoma cepljeni (Holiday-Ninja-Pass)

Za zimsko sezono 2021/22 sta Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem ter Gospodarska zbornica Avstrija po zgledu potrdila o opravljenih testiranj za šolarje in dijake uvedla ti. Holiday-Ninja-Pass. To potrdilo je namenjeno tujim mladoletnikom med 12. in 15. letom starosti, ki niso oz. niso popolnoma cepljeni, in predstavlja izjemo pogoju PC+.


Dodatne informacije o potrdilu najdete na Holiday-Ninja-Pass.

Oglejte si podrobnejše informacije v slovenščini

Italija

Od 16. 12. 2021 do 31. 1. 2022 veljajo pri vstopu v Italijo novi ukrepi za potnike, ki prihajajo iz držav s seznama C. Potniki, ki želijo vstopiti v Italijo, morajo:

 • izpolniti poseben digitalni obrazec za lociranje potnikov,
 • predložiti zeleno potrdilo Covid-19 o prebolelosti ali o opravljenem cepljenju, od katerega je preteklo najmanj 14 dni.

Cepljeni potniki in tisti, ki so preboleli Covid-19, morajo imeti potrdilo o negativnem rezultatu molekularnega (PCR) testa, ki ni starejše od 48 ur ali antigenskega (HAT) testa, ki ni starejše od 24 ur.

Necepljeni potniki morajo ob predloženem negativnem izvidu testa še v obvezno petdnevno karanteno.

Pri vstopu v Italijo veljajo določene izjeme.

Oglejte si podrobnejše informacije v italijanščini

Nemčija

Od 23. decembra 2021 morajo vsi potniki, stari šest let in več, ob vstopu v Nemčijo predložiti enega od COVID-19 dokumentov:
•    negativen test na COVID-19 (PCR ali HAG, ki nista starejša od 48 ur),
•    potrdilo o prebolelosti,
•    potrdilo o cepljenju.

Potrdilo o negativnem rezultatu testa (PCR ali HAG) ne sme biti starejše od 48 ur v času (načrtovanega) vstopa v Nemčijo. Če potniki vstopajo v Nemčijo s prevoznikom (npr. z letalskim prevoznikom), imajo lahko opravljen PCR test največ 48 ur pred načrtovanim časom začetka potovanja (čas odhoda z letališča). HAG test ne sme biti starejši od 48 ur ob času vstopa v državo, tudi v primeru, če potniki potujejo s prevozniki. 

Robert Koch Inšitut je od nedelje, 26. septembra 2021, Slovenijo uvrstil med območja z visokim tveganjem. Potniki, ki vstopajo v Nemčijo iz Slovenije morajo izpolniti spletni obrazec in imeti pri sebi potrdilo o testu, cepljenju ali okrevanju za morebitno predložitev uradni osebi na mejnem prehodu. Dokaz o enem izmed pogojev je treba naložiti prek vstopnega portala, da se posameznik, ki je cepljen ali prebolevnik, izogne karanteni. Kdor ni cepljen ali prebolel, mora v 10 dnevno karanteno, ki pa jo lahko po 5. dnevu skrajša z negativnim COVID testom.

Oglejte si podrobnejše informacije v nemščini

Švica

Vse osebe, tudi tiste, ki so cepljene ali so prebolele COVID-19, morajo ob vstopu v Švico pokazati negativen PCR test (ki ni starejši od 72 ur) ali negativen HAG test (ki ni starejši od 24 ur). Vsi, razen cepljenih oseb in oseb, ki so prebolele Covid-19, morajo po štirih do sedmih dneh bivanja opraviti še en test v Švici in ga posredovati pristojnemu kantonalnemu uradu. Vsi potniki - cepljeni, prebolevniki ali z negativnim testom - morajo ob vstopu izpolniti tudi vstopni obrazec. Priporočamo, da še pred vstopom v Švico izpolnite »Travelcheck« vprašalnik in preverite pogoje za vstop.

Oglejte si podrobnejše informacije na uradni švicarski strani

Hrvaška

Osebe, ki prihajajo neposredno iz držav članic EU ali iz schengenskega območja, ne glede na državljanstvo, lahko v državo vstopijo, če imajo veljavno evropsko digitalno COVID potrdilo. To velja tudi za osebe, ki prihajajo iz zelenih območij.

V kolikor osebe še ne posedujejo evropskega digitalnega Covid potrdila, se vstop na Hrvaško izjemoma dovoli ob upoštevanju sledečih dokazil:

 • negativni test PCR ali hitri antigenski test - HAG, pri čemer rezultat PCR testa ni starejši od 72 ur in rezultat HAG testa ni starejši od 48 ur ob prihodu na mejni prehod,
 • potrdilo o cepljenju za osebe, ki so prejele drugi odmerek cepiva,  ki se uporablja v EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm); potrdilo ne sme biti starejše od 365 dni oziroma če je od prejema odmerka minilo 14 dni v primeru cepljenja s cepivom, kjer je potreben le en odmerek (Janssen / Johnson & Johnson),
 • potrdilo o cepljenju osebe s prvim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna ali Gamleya, pri čemer je od prejema cepiva minilo najmanj 22 in največ 42 dni,
 • potrdilo o cepljenju osebe s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca, pri čemer je od prejema cepiva minilo najmanj 22 in največ 84 dni,
 • potrdilo o pozitivnem PCR ali HAG testu, ki je starejši od 11 dni, a ni starejši od 365 dni ali zdravniško potrdilo o preboleli bolezni,
 • osebi, ki je prebolela COVID-19 in je bila v 8 mesecih po začetku bolezni cepljena z vsaj enim odmerkom cepiva, vendar od prejema cepiva ni minilo več kot 12 mesecev od prihoda na mejni prehod.
 • opravljeno PCR ali HAG testiranje takoj po prihodu na Hrvaško (na lastne stroške), pri čemer se mora oseba do prejema rezultatov testa samoizolirati. V nasprotnem primeru je obvezna 10 dnevna karantena.

Veljajo tudi določene izjeme.

Oglejte si podrobnejše informacije v hrvaščini 

Francija

Vstop v Francijo iz Slovenije je za osebe, ki so cepljene proti Covid-19, možen brez omejitev. Predložiti morajo potrdilo o cepljenju ter izjavo o tem, da nimajo simptomov in da v zadnjih 14 dneh niso bile v stiku s potrjeno okuženo osebo. Vsi potniki, starejši od 12 let, ki prihajajo iz Slovenije in niso cepljeni, morajo predložiti negativen rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 24 ur ali potrdilo o prebolevnosti, ki je starejše od 11 dni in ne več kot 6 mesecev.

Oglejte si podrobnejše informacije v angleščini

Združeno Kraljestvo

Od 4. 10. 2021 so pogoji za vstop v Združeno Kraljestvo odvisni od tega, ali prihaja oseba v državi z rdečega seznama ali ne ter ali je polno cepljena ali ne. Trenutno Slovenija ni na rdečem seznamu.

Polno cepljena oseba mora za vstop v Združeno Kraljestvo:

 • rezervirati in plačati potovalni testni paket s testoma na covid-19, ki ju je treba opraviti na/ pred drugim dnem po vstopu (tudi v primeru, če bo obisk krajši od dveh dni),
 • Izpolniti obrazec za sledenje potnikov s podatki o tem, kje bo oseba  nastanjena v Združenem Kraljestvu, ter z referenčno številko rezervacije potovalnega testnega paketa.

Necepljena oseba mora pred vstopom v Združeno Kraljestvo:

 • največ dva dni pred odhodom opraviti test na covid-19, ki mora biti negativen,
 • rezervirati in plačati potovalni testni paket s testoma na covid-19, ki ju je treba opraviti na/ pred drugim dnem ter na/po osmem dnevu po vstopu,
 • izpolniti obrazec za sledenje potnikov s podatki o tem, kje bo oseba  nastanjena v Združenem Kraljestvu, ter z referenčno številko rezervacije potovalnega testnega paketa. 

Po prihodu v Združeno Kraljestvo mora necepljena oseba:

 • mora oseba ostati v karanteni doma oziroma na lokaciji, ki jo je navedla kot začasno bivališče za 10 dni,
 • opraviti oba testa na Covid-19.

Če je obisk krajši od 10 dni, mora oseba ves čas obiska ostati v karanteni. Karantena se lahko pod določenimi pogoji konča tudi predčasno.

Oglejte si podrobnejše informacije v angleščini

Nizozemska

Slovenija je uvrščena na seznam držav z visokim tveganjem (high-risk country), zato morajo vsi potniki, ki se vračajo iz Slovenije, ob vstopu na Nizozemsko predložiti evropsko digitalno COVID potrdilo. Vsi potniki, ki ne izpolnjujejo pogoja PC (preboleli ali cepljeni) in so starejši od 12 let, morajo ob prehodu meje predložiti negativen test na Covid-19. Če na Nizozemsko prihajate z letalom, morate imeti s seboj izpolnjen obrazec z izjavo o zdravju potnikov.

Oglejte si podrobnejše informacije na uradni nizozemski strani

Belgija

Vsi potniki, tudi polno cepljeni, ki se vračajo ali potujejo v Belgijo, morajo morajo v obdobju 6 mesecev pred vstopom v državo izpolniti poseben obrazec (PLF):

 • če so bili v tujini dlje kot 48 ur,
 • če nameravajo v Belgiji ostati dlje kot 48 ur,
 • če prihajajo z letalom ali ladjo,
 • če so bili v zadnjih 14 dneh v rdeče obarvani državi (tudi Slovenija).

Posebna izjema za potnike, ki se vračajo v Bruselj oziroma ga nameravajo obiskati, prihajajo iz rdeče obarvanih držav (med njimi je tudi Slovenija) IN NIMAJO potrdila o prebolelosti ali cepljenju: test morajo opraviti prvi in sedmi dan ter počakati v karanteni, dokler niso znani rezultati drugega testa.

Vsi potniki, ki prihajajo iz rdeče obarvanih držav (med njimi je tudi Slovenija), morajo ob vstopu v državo predložiti potrdilo o cepljenju, negativen PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur, ali potrdilo o prebolelosti.

Oglejte si podrobnejše informacije na uradni belgijski strani

Madžarska

Vstop iz Slovenije na Madžarsko po kopnem (cestni in železniški promet) je z veljavnim osebnim dokumentom (potni list ali osebna izkaznica) mogoč brez omejitev.

Oglejte si podrobnejše informacije v madžarščini

Lokacije testiranja

Kje se lahko testirate?

Množično testiranje na Covid-19 s hitrimi antigenskimi testi za slovenske državljane poteka po različnih krajih po Sloveniji. Testi so za večino ljudi, razen nekaj izjem, samoplačljivi. Na odvzem brisa se ni treba naročati, s seboj pa morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.

Obišči stran

Lokacije testiranj na Covid-19 za (tuje) turiste

Testiranje za tuje turiste s hitrimi testi je samoplačniško, poteka pa na različnih lokacijah po Sloveniji. Preverite, v katerih javnih in zasebnih zdravstvenih zavodih lahko opravite testiranja, ali se morate zanj naročiti ter katere dokumente potrebujete pri testiranju.

Lokacije testiranj na Covid-19 za tuje turiste

Zdravniška oskrba v primeru pojava bolezni zaradi virusa COVID-19

Za državljane EU, ki imajo urejeno in veljavno kartico evropskega zdravstvenega zavarovanja (EHIC), je zdravljenje posledic zaradi bolezni COVID-19 v Sloveniji v ustanovah javne zdravstvene mreže brezplačno.

Državljani drugih držav si morajo pred prihodom v Slovenijo na svojih zavodih za zdravstveno zavarovanje urediti zavarovanje za Slovenijo in pridobiti poseben obrazec.

Tujim državljanom priporočamo, da si še pred prihodom v Slovenijo uredijo enega od turističnih zavarovanj, ki krijejo tudi različne prevoze, oskrbo pri zasebnikih in podobno, česar kartica evropskega zdravstvenega zavarovanja (EHIC) ne krije.

 

Obisk nastanitev, trgovin, restavracij, prireditev,…

Zdravje je vedno na prvem mestu

Ker se razmere iz dneva v dan spreminjajo glede na nove primere nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), je spremljanje aktualnih informacij in hitro ukrepanje v zvezi s širjenjem bolezni ključnega pomena, da ostanemo zdravi. 

Obišči stran

Izpolnjevanje pogoja PCT

Po 15. septembru morajo pogoj PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja) izpolnjevati vsi zaposleni kot tudi uporabniki storitev ali dejavnosti. Pogoj PCT posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in z enim izmed od dokazil za prebolevnost, cepljenje ali testiranje.

POZOR! Od 24. decembra naprej se za uporabnike storitev ali dejavnosti kot izpolnjen pogoj pogoj T (testiranje) štejeta negativni PCR test, ki ni starejši od 48 ur, ali negativni HAG test, ki ni starejši od 24 ur!

Nekaj primerov, kjer je treba izpolnjevati pogoj PCT:

 

Nastanitve

Wellness, frizerske in kozmetične storitve

Zdravstvene storitve

 

Bencinske črpalke

Javni prevoz

 

Gostinski obrati

Med 5. in 22. uro za goste, ki sedijo. Število gostov je omejeno. Obratovanje diskotek, klubov in gostinskih lokalov z glasbo za ples oz. družabnim programom ni dovoljeno.

 

Omejitev zbiranja

Prepovedano je zbiranje ljudi (dovoljeno je le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva).

 

Trgovine

Za vstop v trgovine in trgovske centre je obvezen pogoj PCT, razen za prodajalne, ki zagotavljajo nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, če se ne nahajajo znotraj trgovskih centrov. V vseh prodajalnah velja omejitev števila strank na 10 m2 na osebo.

 

Javne prireditve

Prepovedane so javne prireditve, javni shodi, slavja, praznovanja in poročne slovesnosti (razen če ni v odlokih ali drugih aktih Vlade RS določeno drugače).

 

Javne kulturne prireditve

Javne kulturne prireditve so v zaprtih in na odprtih javnih prostorih dovoljene izključno s sedišči (pri postavljenih sediščih z medsebojno razdaljo najmanj 1,5 metra, pri fiksnih pa z enim vmesnim prostim sediščem). Vsi udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT, obvezna je uporaba zaščitnih mask. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na javnih kulturnih prireditvah nista dovoljena.

 

Javne športne prireditve

Javne športne prireditve so dovoljene le na prostorih s fiksnimi sedišči, obvezna je uporaba zaščitnih mask, med uporabniki eno sedišče prosto, vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT. Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencem nista dovoljena.

 

Kongresna in sejemska dejavnost

Kongresi, sejmi in podobno so dovoljeni na odprtih površinah in v zaprtih prostorih, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra. Pri sejemski prireditvi na odprtih površinah se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi.

 

Verski obredi

Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno ob izpolnjevanju pogoja PCT, uporabi zaščitnih mask in vzdrževanju medsebojne razdalje 1,5 metra.

 

Smučanje in uporaba žičniških naprav

Uporaba žičniških naprav je možna ob izpolnjevanju pogoja PCT. V zaprtih žičniških napravah so za osebe, starejše od 6 let, obvezne kirurške maske ali maske FFP2, v odprtih napravah pa so maske obvezne, če med potniki ni prostega sedeža (izjema so otroci do 6. leta starosti in osebe s posebnimi potrebami). Okna kabin morajo biti ves čas oprta.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT so:

 • osebe, mlajše od 12 let,
 • osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oz. odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • pri nujni oskrbi z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami (trgovine z živili in pijačo, specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki in podobno, a le, če niso znotraj trgovskih centrov),
 • pri nujni medicinski pomoči,
 • vsi, ki prihajajo na cepljenje proti covidu-19 in gripi ter tisti, ki prihajajo na testiranje glede okužbe z novim koronavirusom,
 • uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice,
 • uporabniki storitev uresničevanja individualne verske duhovne oskrbe.

 

Ponudniki morajo pri potrošnikih preverjati izpolnjevanje pogoja PCT (osebni dokument in eno od dokazil) pred vstopom v notranjost gostinskih lokalov, nastanitvene obrate, notranje prostore sejemske ali kongresne dejavnosti ter igralnice. Prav tako morajo organizatorji javnih prireditev, shodov, kulturnih prireditev in športnih tekmovanj ter upravljavci žičniških naprav preverjati izpolnjevanje pogoja PCT pri udeležencih prireditev oziroma uporabnikih naprav pred njihovim vstopom v prostor. 

Ponudniki storitvenih dejavnosti, ki morajo za opravljanje svoje dejavnosti izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, tega izpolnjujejo, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

Imetniki digitalne identitete lahko pridobijo digitalna potrdila o prebolelosti, cepljenju in testiranju tudi na spletnem mestu zVem.

Uporaba zaščitne maske

Trenutno v Republiki Sloveniji velja, da je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (maske iz blaga niso dovoljene!):

 • v dejavnostih in pri izvajanju vseh storitev, kjer prihaja do medsebojnega stika (tudi ob izpolnjenem pogoju PC),
 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih,
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, 
 • v osebnih vozilih (razen, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva).

 

Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

 

Uporaba mask pa ni potrebna za: 

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • goste, sedeče za mizo (ob upoštevanju pogoja PCT) v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
 • na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.

 

 

 

Javni prevoz

Uporaba storitev javnega prevoza je mogoča le ob izpolnjevanje pogojev PCT

Uporaba storitev javnega prevoza je mogoča le ob izpolnjevanje pogoja PCT. Za uporabo javnega prevoza morajo potniki izpolnjevati pogoje PCT, pri uporabi pa upoštevati tudi vsa druga priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask, razkuževanja rok, zasedenosti ter vstopanja in izstopanja iz vozil. Javni potniški promet se izvaja po običajnem voznem redu, uporabljajte pa ga le, če ste zdravi oz. nimate znakov okužbe dihal.

 

Voznik, osebje na vlaku in potniki morajo nositi zaščitne obrazne maske.  

Ob vstopu je potrebno razkužiti roke, priporočljivo je, da to storite tudi pri izstopu.

Upoštevajte ustrezno medsebojno razdaljo 1,5 metra tako pred vstopom kot pri vožnji z avtobusom ali vlakom.  

Med vožnjo se čim manj dotikajte katerihkoli površin na avtobusu ali vlaku.

Upoštevajte pravila gibanja potnikov – od vstopnih proti izstopnim vratom, ki so ustrezno označena.

Priporočamo nakup vozovnic na postajah, preko avtomatov za nakup in preko spleta.

Letalske povezave

Z ljubljanskim letališčem so vzpostavljene naslednje povezave.

Več

Koristne informacije na aplikacijah in povezavah

 

 

Destinacijski sledilnik (Destination tracker)

Vas zanima kakšne so zahteve COVID-19 za potovanja in veljavni ukrepi na destinaciji, kamor (v prihodnje) nameravate potovati? Svetovna turistična organizacija (UNWTO) in Mednarodna zveza za letalski promet (IATA) sta oblikovali brezplačno spletno orodje – destinacijski sledilnik (Destination tracker). Z njim lahko dobite podatke o razmerah glede covida-19 (stopnja okužbe, pozitivnih testov, cepljenja), letalskih predpisih ter ukrepih na destinaciji (zdravstvene in varnostne zahteve, tranzit skozi državo, predpisi, vezani na znamenitosti in restavracije …).

Pozanimajte se o cilju potovanja na Destination trackerju

Varno po Evropi

 

Načrtujete potovanje v Evropi, pa bi radi dobili čim bolj natančne informacije o stanju na mejah,  razpoložljivih prevoznih sredstvih, omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih ter druge praktične informacije za potnike? Obiščite spletno platformo Evropske komisije Re-open EU prek računalnika ali na mobilnih napravah in potujte varno po Evropi.

Spletna platforma Re-open EU

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav je pripomoček, ki vam sporoči, ali ste bili v stiku z okuženo osebo. Zelo pomembno je, da aplikacijo uporabljate, preden se pojavi bolezen SARS-CoV-2. Le v tem primeru potrjeno okuženi uporabnik z oddajo dnevnih ključev opozori ostale s shranjeno oddajno kodo, da so bili v tveganem stiku.

Aplikacija #OstaniZdrav si bo izmenjevala oddajne kode z vsemi aplikacijami, ki uporabljajo sistem za obveščanje o izpostavljenosti Googla in Appla. Trenutno v čezmejni izmenjavi z 12 evropskimi državami.

Obišči stran

Higienski nasveti in priporočila

S skupnimi močmi do varnega in zdravega oddiha

Po najboljših močeh se trudimo, da zagotovimo kar se da varno in zdravo okolje za vaše počitnice v Sloveniji. Svoj delček pa lahko prispevate tudi vi z upoštevanjem priporočil za ohranjanje zdravja.

Tudi če smo povsem zdravi, ohranimo zadostno medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra.

Roke si umivamo redno in temeljito. Uporabljamo milo in vodo. V zaprtih javnih prostorih je obvezno razkuževanje rok.

Z neumitimi ali nerazkuženimi rokami se ne dotikajmo obraza, še posebej ne oči, nosu in ust.

Če nimamo na voljo mila, uporabim namensko razkužilo za roke, ki vsebuje od 60 do 80% alkohola.

Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo.

Spremljamo informacije in ravnajmo po priporočilih zdravstvenih strokovnjakov.

Ob pojavu povečanega pojavljanja okužb dihal in širjenju bolezni COVID-19 se izogibamo zaprtih prostorov z večjim številom ljudi.

Če imamo znake akutne okužbe dihal, kot so nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj, pazimo nase in na druge! Ostanimo v izolaciji.

Upoštevajmo pravila higiene kašlja (preden zakašljamo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom in vodo.

Med gibanjem v vseh zaprtih javnih prostorih je obvezno imeti usta in nos dosledno zakrita z zaščitno masko pa tudi na prostem vselej, kadar ni mogoče držati medsebojno razdaljo 1,5 metra.

Ravnajmo odgovorno, varno in trajnostno.

Zavedamo se, da sta danes bolj kot kdaj koli pomembna zaupanje in varnost tako gostov kot zaposlenih v turizmu. Zaupanje v znamko I feel Slovenia ohranjamo in povečujemo z odgovornimi potovalnimi standardi v turizmu. Združili smo jih v znak GREEN&SAFE. Z njim označujemo in poudarjamo visoke higienske standarde in protokole ter trajnostna priporočila za turistične ponudnike in destinacije. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, povečujemo zaupanje gostov, da je Slovenija zelena in varna turistična destinacija.

Preverite, kakšni so zeleni in varni standardi slovenskega turizma

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o počitnicah v Sloveniji, sezonski ponudbi, aktualnih prireditvah, možnostih za izlete in popotovanjih. Vnesite košček zelene Slovenije v svoj e-predal.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na LinkedInu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju