Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026

Vse bolj digitalna in trajnostna sedanjost prinaša številne priložnosti, pa tudi nekatere izzive, ki jih bomo lahko najbolj uspešno naslovili z usklajenim in strukturiranim strateškim pristopom in povezovanjem najrazličnejših deležnikov s področja turizma in digitalizacije.

V Slovenski turistični organizaciji smo skupaj z izvajalci konzorcija Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) Univerze v Ljubljani in družbe Horwath HTL od meseca novembra 2021 do marca 2022 intenzivno pripravljali Strategijo digitalne preobrazbe slovenskega turizma, s katero so bili v  sodelovalnem procesu postavljeni mejniki in zasnovani veliki premiki na področju digitalne preobrazbe turističnih destinacij in ponudnikov ter začrtane rešitve za izboljšano upravljanje digitalnega in trajnostnega turizma na nacionalni ravni.

Oglejte si dokument

 

IT-tour: Na poti k digitalni preobrazbi slovenskega turizma

Navdihujoče digitalne zgodbe slovenskega turizma so bile v središču dogodka IT-tour, ki ga je v sklopu Dnevov slovenskega turizma (DST) 16. novembra 2022 v Laškem izvedla Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju s Strateško inovacijskim partnerstvom za turizem (SRIPT). Dogodek, ki je združil deležnike s področja turizma na poti digitalne preobrazbe, je predstavljal priložnost za pridobitev novih znanj, izmenjavo izkušenj in spoznavanje uspešnih rešitev v slovenskem turizmu. Predstavljenih je bilo 18 primerov dobre prakse s področja digitalizacije, ki so že uresničeni in lahko služijo kot zgled in navdih. Več lahko preberete v sporočilu za javnost ali si ogledate posnetek celotnega dogodka.

Preberite več v sporočilu za javnost Oglejte si posnetek dogodka 

Od navdihujoče vizije do ciljev in konkretnih aktivnosti  

Vizija za digitalno preobrazbo slovenskega turizma bo v celotnem strateškem obdobju do leta 2026 služila kot jasno vodilo in okvir za prihodnje delovanje in sodelovanje vseh deležnikov v slovenskem turističnem prostoru.

Vizija digitalne preobrazbe slovenskega turizma:

Slovenija postane vzorčni primer pametne destinacije, ki krepi in spodbuja razvoj trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij.

Poslanstvo digitalne preobrazbe slovenskega turizma:

Z digitalno preobrazbo opolnomočimo deležnike za podatkovno podprto odločanje, povečujemo dodano vrednost, konkurenčnost in odpornost turizma, spodbujamo trajnostno preobrazbo, personaliziramo doživetja za gosta, izboljšujemo znanje in digitalne kompetence zaposlenih ter zagotavljamo višjo kakovost bivanja za lokalno prebivalstvo.

Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma - predstavitev Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 

V organizaciji Slovenske turistične organizacije je 16. junija 2022 potekala predstavitev Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 in aktivnosti, ki že potekajo za izvajanje ukrepov v strategiji. Dogodek z naslovom »Digitalni preboj za večjo in trajnostno vrednost slovenskega turizma« je v okviru strokovnih predavanj in okrogle mize izpostavil cilje in ukrepe strategije digitalne preobrazbe in poudaril pomen sodelovanja vseh deležnikov za uspešni digitalni prehod ter izpostavil dobre prakse in izkušnje na tem področju. Dogodka se je udeležilo več kot 150 udeležencev, kar kaže na zavedanje predstavnikov slovenskega turizma o velikem pomenu njegove digitalne preobrazbe. Več lahko preberete v sporočilu za javnost ali si ogledate posnetek celotnega dogodka.

Oglejte si posnetek dogodka Preberite več v sporočilu za javnost

Strateški cilji

Jasni strateški cilji bodo predstavljali podlago za spremljanje skupnega napredka digitalne preobrazbe slovenskega turizma, povečali kakovost odločanja ter učinkovitost upravljanja na vseh ravneh turizma.

Kvantitativni cilji

 

Do leta 2026 STO nameni min. 5 mio. EUR za digitalno preobrazbo

Deluje znotraj nacionalnega informacijskega središča

Delujejo znotraj nacionalnega informacijskega središča

V turizmu zaključi izobraževalni program na področju digitalne preobrazbe

Vključenih v zeleni hotelski index

Vključenih v indeks digitalne preobrazbe slovenskega turizma

Vključenih v indeks digitalne preobrazbe slovenskega turizma

Vključenih v slovenski turistični marketplace

Kvalitativni cilji

 

Izboljšanje sistema dostopa do informacij z namenom merjenja vpliva turizma na okolje in dviga dodane vrednosti

Deluje znotraj nacionalnega informacijskega središča

Uporaba digitalnih orodij za oblikovanje individualnih doživetij po meri gosta

Uporaba digitalnih orodij za zmanjšanje pritiska turizma na lokalno prebivalstvo

Skozi digitalne rešitve na področju trženja in prodaje

Mednarodna podoba Slovenije kot vzorčne destinacije na področju digitalne preobrazbe

Ključna področja strategije

Na štirih ključnih področjih strategije je bilo oblikovanih 17 ukrepov, ki bodo izvedeni skozi  celotno strateško obdobje.

Pametni management

Ukrepi, predlagani v strateškem področju pametni management, imajo za cilj preskok na podatkovno podprto odločanje za destinacije in podjetja s ciljem boljše informiranosti in zagotavljanja podatkovno podprtih odločitev v turizmu. S tem se zagotovijo večja raven konkurenčnosti, povečanje sodelovanja in posledično dvig dodane vrednosti v panogi.

UKREP 1:

Okrepitev in reorganizacija STO

UKREP 2:

Nacionalno informacijsko središče

UKREP 3:

Sistem za management turističnih tokov

UKREP 4:

Digitalizacija zelene sheme slovenskega turizma

UKREP 5:

Zeleni hotelski indeks

UKREP 6:

Indeks digitalne preobrazbe slovenskega turizma

Napredno trženje in prodaja

Predlagane digitalne rešitve zagotavljajo enoten slovenski marketplace ter načrtovanje potovanj v digitalni obliki, da bi dosegli personalizirano in izboljšano izkušnjo gostov. Pričakovani rezultati stebra napredno trženje in prodaja so med drugim: komercializacija slovenske turistične ponudbe (od mikro podjetnikov do večjih organizacij), povečanje sodelovanja med ponudniki, večja prepoznavnost in vzpostavitev temeljev za izvedljiva, bolj usmerjena trženjska prizadevanja javnega in zasebnega sektorja.

UKREP 7:

Vzpostavljanje slovenskega turističnega marketplacea

UKREP 8:

Načrtovalec potovanj / ustvarjalec doživetij

UKREP 9:

Trajnostni token

UKREP 10:

Co-marketing platforma

Pametne poslovne rešitve

Ukrepi so osredotočeni na podporo uvajanju naprednih digitalnih rešitev za izboljšanje poslovanja, ki bi izboljšale produktivnost različnih ponudnikov storitev v turistični vrednostni verigi, tako v zasebnem kot javnem sektorju. Predvideni ukrepi naj bi vplivali na notranje poslovanje poslovnih subjektov ter izboljšali izkušnjo gostov z uvedbo digitalnih rešitev.

UKREP 11:

Pametne rešitve za podjetja

UKREP 12:

Pametne atrakcije e-ticketing, VR, AR, e-vodnik

Konkurenčen kader

Ukrepi so osredotočeni na: zagotavljanje konkurenčnih in usposobljenih turističnih delavcev (sedanjih in tistih, ki bodo v turističnem sektorju delali v prihodnosti), aktivno promocijo digitalnih strokovnjakov ter napredno in aktivno uporabo digitalnih rešitev. Glavni cilj je doseganje boljših poslovnih rezultatov z vlaganjem v znanje zaposlenih v zasebnem in javnem sektorju.

UKREP 13:

Dogodek IT tour

UKREP 14:

Turistični digitalni vavčer za dvig digitalnih kompetenc

UKREP 15:

Digitalne kompetence v programih formalnega izobraževanja

UKREP 16:

Promocija digitalnih poklicev v turizmu

UKREP 17:

Akademija digitalne preobrazbe STO

Ključni koraki na poti oblikovanja Strategije

Priprava strategije je temeljila na aktivnem sodelovanju, odprtosti in vključevanju najrazličnejših deležnikov. Oglejte si ključne korake oblikovanja Strategije v obdobju od novembra 2021 do marca 2022.

Analiza globalnih trendov in rešitev na področju digitalizacije

Ocena digitalne zrelost slovenskega turizma

Strateška delavnica o ugotovitvah analize in ključnih izzivih

Vizija digitalnega preboja slovenskega turizma in osnutek strateških ciljev

Tematske delavnice za oblikovanje ukrepov na ključnih področjih

Strateška delavnica o idejnih ukrepih na ključnih področjih

Osnutek Strategije digitalne preobrazbe in Akcijskega načrta

Usklajevanje osnutka strateškega dokumenta

Končni dokument Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026

 

 

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji