Arhiv javnih razpisov in pozivov STO

Avgust 2017

10. avgust 2017

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

V obdobju predvidoma od 18. aprila do 18. julija in od 28. avgusta do 15. novembra 2017, bo Slovenska turistična organizacija izvedla globalno digitalno kampanjo na 11 evropskih trgih oz. skupinah trgov in v Združenih državah Amerike in Kitajske.

Turistične pakete za zimsko obdobje je možno oddati do 30.8.2017 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE,
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV TER
 • ZIMSKE PONUDBE

 

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info je za ponudnike brezplačno. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku. 

V okviru naštetih sklopov lahko ponudniki oddajajo tudi tematsko obarvane pakete (npr. martinov paket, novoletni paket). Oglaševanje se bo predvidoma zaključilo 15. novembra, zato priporočamo, da imajo paketi za promocijo jesensko-zimskih počitnic veljavnost vsaj do tega datuma – paketi, ki bodo veljavni dlje, bodo ostali objavljeni tudi po izteku kampanje, torej do datuma njihove veljavnosti oz. najdlje do 28.12.2017.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe.pdf

 

Julij 2017

17.julij 2017

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice

Vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice.

Predmet naročila zajema: predlog načrta optimalnega medijskega zakupa po posameznih ciljnih trgih skladno z naročilom in posledično zakup; razvoj in izvedbo vizualne kreativne rešitve in vsebinski koncept po posameznih medijih znotraj posameznih ciljnih trgov; pripravo besedil, prevod, lekturo, izbor foto in po potrebi video gradiva ter grafično postavitev za tisk; organizacijo in izvedbo vseh aktivnosti z vsakim zakupljenim medijem za pravočasno oddajo gradiva mediju v produkcijo za tisk; organizacijo medijskih obiskov.

Rok za oddajo ponudb je sreda, 02. 08. 2017 do 12:00 na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Osebno oddana ali po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ – JN za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Avstrije, Beneluxa, Francije in Švice«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=214166

 

Junij 2017

28.6.2017

Poziv k oddaji prijav za izbor Evropske destinacije odličnosti 2017

Pridružite se največji evropski platformi za promocijo trajnostnega in odgovornega turizma EDEN – European Destinations of Excellence.

Evropska komisija je za letošnjo krovno temo izbrala kulturni turizem, torej bodo letošnje destinacije kandidatke ocenjene glede na kriterije, ki vključujejo specifiko kulturnega turizma v Sloveniji. Nagrajena bo destinacija z razvito turistično ponudbo v Sloveniji, temelječo na lastnih lokalnih opredmetenih kulturnih vsebinah, ki prispevajo k večji prepoznavnosti in kakovosti destinacije in spoštujejo načela trajnostnega razvoja.

Glavni cilj projekta se odraža v promociji in razvoju trajnostnega turizma. S projektom želi Evropska komisija povečati prepoznavnost nastajajočih evropskih destinacij, ustvarjati podlago za izmenjavo dobrih praks po vsej Evropi in spodbujati povezovanje med izbranimi destinacijami.

Zmagovalna destinacija in finalistke bodo postale članice slovenske mreže EDEN destinacij, ki omogoča mednarodno promocijo in izobraževanje. Nagrajene destinacije bodo pridobile možnost za včlanitev v evropsko združenje EDEN destinacij, ki spodbuja izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, povezanih s trajnostnim razvojem turizma, ter povezovanje destinacij iz Evrope.

Čas je, da vstopite v družbo odličnih.
Čas je, da postanete najboljša destinacija kulturnega turizma v Evropi.

Vašo prijavo za naziv zmagovalka oziroma finalistka Evropske destinacije odličnosti 2017 oddajte do 31. julija 2017.

Celoten razpis s prijavnimi obrazci je na voljo na Dropbox povezavi http://bit.ly/2tWAW1b. Tam najdete:
• Povabilo k oddaji prijav
• Način ocenjevanja in merila
• Obrazec 1: Prijava za izbor
• Obrazec 2: Izjava občine
• Obrazec 3: Vprašalnik
• Število prenočitev/km2

Slovenska turistična organizacija bo za vse zainteresirane destinacije organizirala INFORMATIVNI DAN, ki po potekal v četrtek, 13. julija, od 11. do 13. ure, v stekleni sejni sobi (2. nadstropje) Slovenske turistične organizacije na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani. Informativni dan bo namenjen predstavitvi razpisa in odprtim vprašanjem.

Vljudno vas prosimo, da udeležbo potrdite do ponedeljka, 10. julija, na naslov FUS16xx@yrubktog.otlu.

Več informacij o projektu najdete na www.slovenia.info/eden.

 

21.6.2017

Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije z namenom promocije na družbenih omrežjih

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »Priprava idejnega koncepta ter produkcija video vsebin za potrebe promocijskih aktivnosti Slovenije kot turistične destinacije na družbenih omrežjih«, najkasneje do:

dne 13. 7. 2017 do 12:00 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko. Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ« in z navedbo predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Razpisna dokumentacija je na voljo na portalu javnih naročil preko povezave http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=210914

 

14.6.2017

STO išče nove informatorje slovenskega turizma

Slovenska turistična organizacija vabi k prijavi na izbor za informatorje slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah v tujini.

V kolikor se želite prijaviti, vas prosimo, da nam do 21.08.2017 do 15.00 ure dostavite spodaj navedene dokumente na naslov:

Slovenska turistična organizacija
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
(ali na mail: FUS216vqyhi@ibeludyq.ydve)

S pripisom: »Izbor za informatorja slovenskega turizma na turističnih sejmih in borzah«

Preberi več

 

Maj 2017

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

V obdobju predvidoma od 18. aprila do 18. julija in od 28. avgusta do 15. novembra 2017, bo Slovenska turistična organizacija izvedla globalno digitalno kampanjo na 11 evropskih trgih oz. skupinah trgov in v Združenih državah Amerike in Kitajske.

Turistične pakete za poletno obdobje je možno oddati do 30.5.2017 za sledeče sklope:

 • AKTIVNE POČITNICE,
 • DRUŽINSKE POČITNICE,
 • WELLNESS PONUDBE,
 • KULINARIČNE PONUDBE IN
 • PONUDBE MEST, KULTURE IN FESTIVALOV  

 

Oddaja ponudb preko spletne aplikacije na www.slovenia.info je za ponudnike brezplačno. Vsi  oddani paketi bodo prevedeni in objavljeni na pristajalnih straneh kampanje v 6 tujih jezikih: angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in ruskem jeziku.

Celoten poziv je na voljo v priponki: 

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov STG

Navodila za ponudnike za oddajo paketov: 

Navodila za registracijo in vnos paketne ponudbe.pdf

    

Poziv za podelitev priznanja SEJALEC 2017

Slovenska turistična organizacija objavlja poziv za podelitev priznanja Sejalec za ustvarjalne in inovativne dosežke na področju novih proizvodov, procesov in/ali trženjskih pristopov v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Poziv Sejalec s prijavnico je objavljen na portalu Banka turističnih priložnosti Slovenije in v priponkah spodaj.

Če ste med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2016 v redno poslovanje podjetja v popolnosti uvedli oz. ste v tem obdobju prvič javno ponudili na trgu inovativni proizvod, proces ali pristop, kandidirajte za 14. sejalca!

Na pozivu kandidirate tako, da svojo inovacijo vpišete na naš portal. Natančna navodila najdete v besedilu poziva v priponki, kjer je tudi prijavnica. Rok za prijavo je 12.6.2017 (do 23:59).

V primeru dodatnih vprašanj ali težav pri oddaji prijav pišite na FUS221diaj@wokn.nd.

Poziv Sejalec 2017

Prijavnica Sejalec 2017

Vse prejete prijave bo v skladu z razpisnimi merili ocenila 10-članska strokovna komisija, zmagovalec in finalisti pa bodo razglašeni na Dnevih slovenskega turizma oktobra letos. Med nagradami je poleg brezplačne udeležbe na borzi SIW 2018 tudi vključevanje v promocijske kanale in aktivnosti Slovenske turistične organizacije, kot so uradni slovenski turistično-informacijski portal, revija Tur!zem, promocijski materiali, komunikacije na družbenih omrežjih ipd.

Vabljeni k sodelovanju! 

 

23.5.2017

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/2017 – odl. US; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Višji svetovalec področja III EU (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 26.5.2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Višji svetovalec področja III EU EDEN«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis za Višji svetovalec področja III EU

 

24. april 2017

Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo Fotografskih storitev in produkcijo cinemagrafov ter time-lapse videov 

Vabimo vas k oddaji ponudb za izvedbo Fotografskih storitev in produkcije cinemagrafov ter time-lapse videov.

Predmet naročila obsega 12 različnih tematskih sklopov, vezanih na produkcijo fotografij, 360° fotografij, cinemagrafov in t.i. time-lapse videov.

Rok za oddajo ponudb je četrtek, 11. 5. 2017 do 11:30 ure na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Osebno oddana ali po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.

Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA - NE ODPIRAJ – JN Fotografske storitve in produkcija cinemagrafov ter time-lapse videov«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=203321.

 

14. april 2017

Področni sekretar (M/Ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni sekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.4.2017 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Področni sekretar«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis - področni sekretar

 

1. februar 2017

Javno povabilo k oddaji ponudb za izvedbo Digitalnega medijskega zakupa 2017

Številka javnega naročila: JNV-0001/2017-S-POG-STO

Rok za prejem ponudb je do 9.3.2017 do 9:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 9.3.2017 ob 10:00 uri, na sedežu STO, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, sejna soba 2. nadstropje.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 2.475.409,84 evrov brez DDV oz. 3.020.000,00 evrov z 22% DDV.

Predmet naročila je izvedba vseh aktivnosti digitalnega medijskega zakupa 2017 v času trajanja projekta, na predpisan način in z doseganjem zahtevanih ciljev – kot podrobneje opredeljeno v naslednjih aktivnostih javnega naročila:

1. Aktivnost: Zakup oglasnega prostora in tehnično serviranje oglasov.
2. Aktivnost: Priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta po državah oz. skupinah držav, vključenih v digitalni medijski zakup 2017.
3. Aktivnost: Spremljanje digitalnega medijskega zakupa 2017.
4. Aktivnost: Koordinacija digitalnega medijskega zakupa 2017.
5. Aktivnost: Mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih poročil ter zaključnega poročila.
6. Aktivnost: Prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2017.

Celotna razpisna dokumentacija s prilogami je dosegljiva na portalu www.enarocanje.si, št. javnega naročila: JN000831/2017-B01, in sicer na naslednji povezavi: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=186330.

 

28. februar 2017

Področni podsekretar za VDM (M/Ž)

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za delovno mesto

Področni podsekretar (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 13.3.2017 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za dm Področni podsekretar-VDM«.


Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Razpis - področni podsekretar

 

Povabilo k oddaji ponudb za »Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2017-2020«

Slovenska turistična organizacija objavlja povabilo k oddaji ponudbe – javno naročilo po enostavnem postopku za izdelavo Operativnega načrta trženja kulturnega turizma Slovenije 2017-2020.

Rok za oddajo ponudb je bil do 10.1.2017 do 12.00 ure.

Povabilo k oddaji ponudb najdete v pripetem dokumentu.

Povabilo k oddaji ponudb

 

Področni podsekretar - vodja predstavništva v Italiji (m/ž)

9. december 2016

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za določen čas za delovno mesto

Področni podsekretar / VODJA PREDSTAVNIŠTVA V ITALIJI (m/ž)

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 29.12.2016 na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Področni podsekretar/Vodja predstavništva v Italiji«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis - področni sekretar

 

Višji svetovalec področja I (m/ž)

15. december 2016

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16; v nadaljevanju ZDR-1) Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO objavlja javni razpis za nedoločen čas za delovno mesto

Višji svetovalec področja I (m/ž)

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo treh (3) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici do vključno 20.12.2016 na naslov:  Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma – STO, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za Višji svetovalec področja I (št.25)«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis - Višji svetovalec področja I

 

So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017

28. november 2016

Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil objavili naročilo So-organizacija Slovenske turistične borze (SIW) 2017.

Rok za oddajo ponudb je bil do 12.12.2016 do 12.00 ure.

Obišči stran

Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalske akcije na trgu Združenih držav Amerike

12. avgust 2016

Obveščamo vas, da smo 12. 8. 2016 na portalu e-naročanje, na razdelku javnih naročil male vrednosti objavili »Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalske akcije na trgu Združenih držav Amerike«.

Obišči stran

Javni poziv za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Francije, Švice in Poljske

10. avgust 2016

Obveščamo vas, da smo 10. 8. 2016 na portalu e-naročanje, na razdelku javnih naročil male vrednosti objavili »Javno naročilo male vrednosti za izvedbo medijskega spleta oglaševalskih akcij na trgih Francije, Švice in Poljske«.

Obišči stran

Javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva

22. marec 2016

Slovenska turistična organizacija objavlja javni poziv za oddajo ponudb za promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva z namenom promocije slovenske turistične ponudbe in prodaje konkretnih turističnih storitev neposredno pri ponudnikih.

Več

Sorodno

Vam lahko še kako pomagamo? Predlagamo, da obiščete tudi te vsebine.

Vse o STO

Slovenska turistična organizacija skrbi za promocijo in razvoj slovenskega turizma.

Vse o STO

Več

TTA novice

Aktualno s področja slovenskega turizma.

TTA novice

Več

Poslovni dogodki

Sejmi, poslovne delavnice in drugi pomembni dogodki s področja turizma.

Poslovni dogodki

Več

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji

Dodaj med priljubljene Deli na Facebooku Deli na Twitterju Deli na Google Plusu Deli na LinkedInu Deli na Pinterestu Deli na Vkontakte Pošlji prijatelju