Z župani o izzivih slovenskega turizma

Objavljeno: 7.2.2019

Nazaj na novice

Z župani o izzivih slovenskega turizma

Z župani o izzivih slovenskega turizma

Ljubljana, 7. januarjaV Ljubljani se bodo danes na povabilo Slovenske turistične organizacije (STO) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) na drugem srečanju Sveta vodilnih destinacij slovenskega turizma sestali župani in županje tridesetih (od opredeljenih 34-ih) vodilnih destinacij slovenskega turizma. Udeležba s strani skoraj vseh vodilnih destinacij potrjuje zavedanje o velikem pomenu usklajenega delovanja krovne in lokalne ravni za uspešen in učinkovit razvoj turizma v skladu s cilji aktualne turistične strategije.  

Na današnjem srečanju na Ljubljanskem gradu bosta uvodoma prisotne župane s ključnimi ukrepi na krovni ravni seznanila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, in direktorica STO, mag. Maja Pak. V nadaljevanju bo o priložnostih, ki jih prinaša povečana turistična taksa, spregovoril predsednik Komisije za turizem Skupnosti občin Slovenije Peter Misja, sicer župan Občine Podčetrtek. 

Osrednji del srečanja je zasnovan kot prostor za razpravo z naslednjimi tematikami: (1) razvojne prioritete na ravni destinacij, (2) kaj potrebuje okolje na lokalni ravni za učinkovito ustvarjanje višje dodane vrednosti in s tem ustreznejšo cenovno pozicijo, (3) pobude in predlogi za aktiviranje potencialov slovenskih turističnih destinacij.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izpostavlja vlogo županov vodilnih destinacij kot najpomembnejših deležnikov za usklajeno in učinkovito izvajanje nove turistične strategije na lokalni ravni: »Razdelitev Slovenije na štiri makro destinacije in 34 vodilnih destinacij se je izkazala za dobro potezo. Ta omogoča boljši razvoj turističnih destinacij in produktov, obenem pa tudi učinkovitejšo promocijo Slovenije. Napredek pri razvoju vodilnih destinacij je precejšen, še posebej nas veseli, da se prebujajo destinacije, ki so bile na turističnem zemljevidu neprepoznavne. Seveda pa si želimo, da bi rasle vse – od prve do zadnje - saj ste vodilne turistične destinacije jedro slovenskega turizma. Okoli vas se formira ponudba, ve določate smeri gibanja gostov in v veliki meri vplivate na to, kako dolgo bodo gostje bivali v Sloveniji.«

Zdravko Počivalšek, minister MGRT in mag. Maja Pak, direktorica STO na srečanju.

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, izpostavlja pomen destinacij: »Krovna zgodba zelene butične Slovenije za 5-zvezdična doživetja bo tako močna, kot bomo močni na področju produktov, ponudbe in doživetij na destinaciji. Temeljno poslanstvo Slovenske turistične organizacije je navdihovanje za obisk Slovenije, vendar pa je danes ključna odlična izkušnja in dobro delujoča destinacija, ki lahko ponudi edinstvena doživetja – takšna, ki jih je mogoče doživeti zgolj tam. Verjamemo, da smo pri tem skupaj lahko močnejši, zato tako na promocijskem kot razvojnem področju še nadalje krepimo sodelovanje z našimi partnerji v destinacijah.«

Velik pomen sodelovanja vseh deležnikov, med njimi tudi občin, za uspešen nadaljnji razvoj slovenskega turizma izpostavlja Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo: »Za doseganje zastavljenih ciljev in vizije slovenskega turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je izjemnega pomena sodelovanje vseh deležnikov na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, prav tako pa tudi medresorsko povezovanje. Le s skupnimi močmi bomo oblikovali 5-zvezdična doživetja in butično turistično ponudbo, s katero bodo pričakovanja turistov presežena. Prav v vsakem kotičku naše države imamo namreč velik potencial za to.«

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, ob današnjem srečanju poudarja: »Turizem se kot pomembna gospodarska panoga vse bolj razvija, v zadnjih letih tudi v Sloveniji. Rezultat dobrega dela na različnih področjih je bistveno povečanje prihodov in nočitev gostov. Vsi rezultati pa so zelo povezani z delom v lokalnih skupnostih. Ne samo, da moramo skrbeti za ustrezno infrastrukturo, potrebno je tudi vlaganje v promocijo in razvoj turističnega produkta. Tega se v občinah zelo zavedamo. Veseli nas, da smo lahko pri pripravi Zakona o spodbujanju turizma aktivno sodelovali in da je višina turistične takse s tem zakonom v pristojnosti občin. Vsaka občina se lahko samo odloči o višini turistične takse, seveda pa je pomembno, da se ta sredstva vračajo v turizem in s tem omogočajo boljši turistični razvoj«.

Slovenski turizem že peto leto beleži rekorde. V letu 2018 je Slovenija zabeležila kar 15,3 milijonov prenočitev, z rastjo, ki je nad globalnim in evropskim povprečjem. Hkrati se zavedamo, da imamo v slovenskem turizmu še priložnosti za rast po vrednostnih kazalnikih. Rast prinaša tudi nove izzive, predvsem pa potrebo po še bolj osredotočenem delu na edini pravi strategiji za slovenski turizem: to je pospeševanje višje dodane vrednosti za doseganje osrednjega cilja 4 mrd EUR iz naslova izvoza potovanj in uresničevanjem vizije Slovenije kot zelene butične destinacije za 5-zvezdična doživetja.

Na tej poti bo slovenski turizem uspešen le, če bodo deležniki v izvajanju strategije na krovni in lokalni ravni kar najbolj usklajeni ter če bo delo potekalo osredotočeno in partnersko. V podporo temu je aktualna strategija postavila model 4 makro destinacij, ki predstavlja platformo za organizacijsko in trženjsko optimizacijo slovenskega turizma, in opredelila 34 vodilnih destinacij, kjer so lokalne skupnosti, občine oziroma destinacije med ključnimi partnerji pri povečanju konkurenčnosti slovenskega turizma.

Svet županov vodilnih destinacij slovenskega turizma je v skladu s tem nastal za obdobje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, s ciljem krepitve povezav med krovno in lokalno ravnjo ter za podporo aktiviranju potencialov slovenskih turističnih destinacij.

Zaradi povečanih pritiskov na naravno in družbeno okolje, ki jih prinaša povečana rast turizma, se tako v svetu, Evropi kot tudi v Sloveniji vse več destinacij sooča s potrebo po premišljenem in uravnoteženem trajnostnem razvoju ter okrepitvi upravljanja destinacij in tokov. Pomembna je kakovost izkušnje obiskovalca na eni strani in kakovost življenja prebivalcev na drugi. Ključna so vlaganja v turistično in javno infrastrukturo ter aktivnosti na področju razvoja produktov in edinstvenih destinacijskih doživetij.

Novi izzivi od destinacij zahtevajo nova znanja in kompetence ter jasno opredeljene prioritete. V podporo temu procesu STO krepi razvojno-izobraževalno delo z destinacijami za pospeševanje razvoja, konkurenčnosti produktov in učinkovitega destinacijskega upravljanja.

V preteklem letu in pol od sprejema strategije je STO v skladu s temi cilji vzpostavila redno promocijsko usklajevanje med STO in vodilnimi destinacijami, izvedla več vsebinskih izobraževalnih srečanj, izpeljala 2 seriji več-modulske Digitalne akademije, ob tem je koncept štirih regij in predstavitve vseh vodilnih destinacij umestila na krovni portal www.slovenia.info in z destinacijami izvedla še dodatne partnerske promocijske kampanje na tujih trgih. Izpostaviti velja tudi opredelitev kriterijev Slovenia Unique Experiences, v okviru katerih je z letošnjim letom že certificirala prvo serijo 5-zvezdičnih doživetij – projekt je zastavljen kot razvojna platforma za spodbuditev edinstvenih doživetij premium kakovosti, ki podpirajo zgodbo zelene butične Slovenije. Nadalje se krepijo aktivnosti v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, v kateri je že več kot 80 destinacijskih partnerjev in ponudnikov. Pomembna spodbuda partnerjem na destinacijski ravni pa je razpis MGRT za izboljšanje digitalnega marketinga, ki je v vodilnih destinacijah v teku v letih 2018 in 2019, z novim razpisom pa ta ukrep MGRT nadaljuje tudi v letih 2020 in 2021.

Foto: Prvo srečanje Sveta županov vodilnih destinacij slovenskega turizma, 2018 (Nino Verdnik)

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji