Peto rekordno leto slovenskega turizma

Objavljeno: 1.2.2019

Nazaj na novice

Peto rekordno leto slovenskega turizma

Peto rekordno leto slovenskega turizma

Ljubljana, 1. februarja 2019 V lanskem letu smo v Sloveniji zabeležili več kot 5,6 milijona turističnih prihodov in skoraj 15,3 milijona turističnih prenočitev; od tega so tuji gostje ustvarili 4,2 milijona prihodov in 11 milijonov prenočitev. V obdobju med januarjem in novembrom je bila vrednost izvoza potovanj 2,52 milijarde evrov. Začasni statistični podatki SURS kažejo na še eno rekordno leto slovenskega turizma, kar peto zapovrstjo, in izpolnjevanje ciljev iz Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

Ključni cilj iz strategije je dvig prilivov iz naslova izvoza potovanj; razveseljivo je dejstvo, da se je po podatkih Banke Slovenije njihova vrednost med januarjem in novembrom 2018 povečala za skoraj 12% v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2017 in tako dosegla rekordnih 2,52 milijarde evrov.

Po številu prihodov je bilo največ gostov iz Italije, in sicer več kot 570.000, kar predstavlja skoraj 14% delež med vsemi gosti, sledijo gostje iz Nemčije (več kot 480.600; 11% delež), Avstrije (skoraj 370.000; 9% delež), Hrvaške (več kot 206.000; 5% delež), Nizozemske (več kot 173.400; 4% delež), Madžarske (skoraj 170.000; 4% delež), Združenega kraljestva (več kot 154.000; skoraj 4% delež), Češke republike (več kot 150.000; malo več kot 3% delež), drugih azijskih držav (skoraj 145.000; več kot 3% delež) in Republike Koreje (več kot 142.000; 3% delež).

Največ prenočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer več kot 1,33 milijona, kar predstavlja malo več kot 12% delež  med vsemi prenočitvami, sledijo gostje iz Italije (več kot 1,32 milijona; 12% delež), Avstrije (več kot 1 milijon; 9% delež), Nizozemske (več kot 580.000; 5% delež), Hrvaške (več kot 500.000; malo manj kot 5% delež), Madžarske (več kot 460.000; 4% delež), Združenega kraljestva (skoraj 460.000; 4% delež), Češke republike (več kot 414.000; malo manj kot 4% delež), Srbije (več kot 360.000; 3% delež) in Francije (več kot 327.000; skoraj 3% delež).

V letu 2018 se je glede na leto 2017 podaljšala povprečna doba bivanja gostov, in sicer na 2,72 dni (leto prej 2,54 dni).

Gostje so največ turističnih prenočitev ustvarili v hotelih,  in sicer več kot 7,82  milijona, kar predstavlja 59% delež med nastanitvenimi objekti, sledijo apartmajska in počitniška naselja (več kot 2,29 milijona; 17%) ter zasebne sobe, apartmaji, hiše (več kot 1,81 milijona; 14%).

Med občinami po številu ustvarjenih prenočitev prevladujejo gorske (več kot 4,27 milijona prenočitev, kar predstavlja 28% delež), sledijo zdraviliške (več kot 3,32 milijona; 22%) in obmorske (več kot 2,93 milijona; 19%).

Po podatkih Svetovne turistične organizacije UNWTO je bila lani na svetovni ravni rast turističnih prihodov 6% (+7% v letu 2017), skupno število prihodov pa 1,404 milijarde. Tudi v Evropi je bila rast turističnih prihodov 6% (+8% v letu 2017), medtem ko je bilo vseh turističnih prihodov 713 milijonov. Evropska potovalna komisija ETC za letošnje leto napoveduje  skoraj 4% rast turističnih prihodov na svetovni ravni in skoraj 3% v Evropi.

»Z rezultati smo zadovoljni, moram pa reči, da smo jih po tihem tudi pričakovali, saj smo v ukrepe na področju turizma na MGRT vložili veliko truda. Odlična statistika prikimuje tudi dejstvu, da je naša strategija turizma dobro zastavljena. Bistvo strategije turizma pa je višja dodana vrednost. Naš fokus bo v prihodnje usmerjen predvsem na turistično ponudbo, dvig kakovosti življenja zaposlenih v turizmu in v zadovoljstvo lokalnih skupnosti. To bomo dosegli z oblikovanjem kakovostnih, inovativnih, avtentičnih turističnih produktov; 9 doživetij z znakom Slovenia Unique Experiences je STO pravkar izbrala na natečaju, ki je odprt in čaka na nove prijave. Zavedamo se namreč, da je bistvo turizma ČLOVEK. V prvi vrsti niso ne kapital, ne investitor, ne promocija – čeprav je vse to izjemnega pomena – ampak poudariti želim, da brez ČLOVEKA in brez ljudi v lokalni skupnosti, kjer se turizem dogaja, ni nič, turizma ni in ne more biti. Predvsem ljudje ustvarjajo višjo dodano vrednost, dajejo tisto nekaj več,« je ob objavi statističnih podatkov dejal  Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Strateška vizija slovenskega turizma, zapisana v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, je, da je Slovenija globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Ključna prednost slovenskega turizma je namreč prav naša čudovita narava, zato so vse aktivne oblike počitnic v naravi med ključnimi produkti slovenskega turizma. Še sejem Alpe Adria, ki te dni poteka v Ljubljani, je za letošnji slogan izbral besedno zvezo 'Skočite v naravo', ki odraža naša skupna prizadevanja, da Slovenijo pozicioniramo kot zeleno, aktivno, zdravo destinacijo za 5* doživetja. Vse to kaže, da turizem v zadnjih letih pridobiva na pomenu oziroma se njegovega pomena vse bolj zavedajo predvsem lokalne skupnosti in turistični ponudniki. Slednjih je vsako leto več, vsako leto so bolj inovativni, vsako leto se bolj zavedajo pomena povezovanja in sodelovanj, kar me izredno veseli. Samo skupaj lahko ustvarjamo doživetja in spomine, ki bodo trajali še dolgo po tem, ko bodo že minili,«  je dejala Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Slovenska turistična organizacija je v sodelovanju z različnimi  deležniki slovenskega turizma v lanskem letu izvedla številne promocijske aktivnosti, s katerimi je dvigovala prepoznavnost Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave destinacije za 5-zvezdična doživetja. Skupaj smo pripomogli k odličnim rezultatom, ki jih pričakujemo tudi letos. Zato bomo  za predstavitev ponudbe slovenskega turizma na naših ključnih trgih in dvigovanje njegove konkurenčnosti intenzivirali aktivnosti v okviru vsebinskega digitalnega marketinga, izvedli različne poslovne dogodke za tuje organizatorje potovanj in novinarje s poudarkom na trgih z večjo potrošnjo,  sodelovali s poslovnimi združenji, ki ciljajo na zahtevnejši segment turistov, se udeleževali najpomembnejših mednarodnih borz in drugih predstavitev, krepili razvoj in trženje ključnih produktov, kot so kongresni, zdraviliški in outdoor turizem, gastronomija, kultura, in 5-zvezdičnih doživetij v okviru projekta Slovenia Unique Experiences in drugega kot predvideva Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma vse z namenom nadaljnje rasti prilivov iz naslova izvoza potovanj,« je izpostavila mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO).

Aktivnosti STO

Slovenija je butična destinacija za 5-zvezdična doživetja, drugačna od množičnega turizma, je edinstvena destinacija, ki omogoča mir in sprostitev, njeni elementi butičnosti pa se kažejo predvsem v gastronomiji, posebnih nastanitvah, kot so glampingi, individualnem pristopu, stiku z naravo, vključevanju avtentičnega in lokalnega v doživetja, raznolikosti itd. Slovenija ima velik potencial za razvoj ponudbe za zahtevnega gosta, zato je STO tudi v letošnjem letu v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki predvideva  nadgradnjo in razvoj tovrstne ponudbe, svoje aktivnosti usmerila v njen razvoj in promocijo.

STO bo na področju vsebinskega digitalnega marketinga med drugim ponovno izvedla globalno digitalno kampanjo, ki bo z novo kreativno rešitvijo My way potekala na 16 tujih trgih in v okviru katere bodo še posebej izpostavljene vodilne destinacije Slovenije, in kampanjo Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, do 21. aprila pa že poteka večkanalna vsebinska digitalna kampanja z National Geographicom, ki razkriva izjemne lepote Slovenije. Gostila bo predstavnike globalno vplivnih medijev in vplivneže z družbenih omrežij; med drugim bo organizirala štiri InstaMeete oziroma srečanja vplivnežev z Instagrama.

Na področju komuniciranja s poslovnimi javnostmi bo tudi letos poudarek na organiziranju poslovnih srečanj, delavnic in študijskih tur za tuje organizatorje potovanj.  STO se bo skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom med drugim udeležila velikih borz, kot sta ITB Berlin in WTM London. Marčevska predstavitev na ITB Berlin bo potekala v skladu z lani predstavljeno komunikacijsko platformo My Way, ki postavlja v ospredje pristna doživetja z višjo dodano vrednostjo, s katerimi navdihuje in aktivno vključuje obiskovalca, ki na potovanjih išče edinstvene zgodbe in avtentičnost. STO bo te zgodbe poudarjala tudi na dogodkih, ki jih bo za domačo in tujo poslovno javnost organizirala v Sloveniji: Slovenska turistična borza SIW, turistični panel v okviru BSF, Dnevi slovenskega turizma idr. Osrednji dogodek trajnostnega turizma bo tudi letos Zeleni dan slovenskega turizma, na katerem bo STO podelila znak Slovenia Green in organizirala različna izobraževanja na temo trajnostnega turizma.

V skladu s težnjo po krepitvi prisotnosti slovenskega turizma v uglednih in vplivnih turističnih združenjih bo STO v maju izvedla srečanje Connections Wellbeing globalnega združenja strokovnjakov s področja luksuznega turizma, wellnessa, poslovnih srečanj in zanimivih pustolovščin. STO razvija posebno platformo za on-line izobraževanje tujih organizatorjev potovanj in turističnih agencij, temelječo na aktualnih digitalnih tehnologijah. Vključevala bo proces igrifikacije, prek katerega bodo lahko na zanimiv in igriv način poglobili znanje o Sloveniji. STO pa si bo tudi prizadevala za intenziviranje promocijske podpore novim letalskim povezavam.

STO bo sodelovala pri velikih športnih dogodkov, kot so kolesarska dirka Po Sloveniji, ki jo bodo tudi letos prenašali na Eurosportu, I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria, FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske Zlata lisica Maribor – Pohorje, FIS svetovni pokal v alpskem smučanju za moške Pokal Vitranc Kranjska Gora, FIS svetovni pokal v smučarskih skokih Planica, Svetovni pokal v biatlonu na Pokljuki, Eurovolley 2019, in številni drugi. Prav tako bo z vplivneži z družbenih omrežij ponovno izvedla projekt Kolesarski ambasadorji Slovenije in podprla promocijo slovenskega turizma v okviru globalnih medijev Eurosporta.

STO bo izvajala različne aktivnosti za krepitev razvoja in trženja ključnih produktov slovenskega turizma, kot so kongresni, zdraviliški in outdoor turizem,  gastronomija in  kultura. Slednja je še v letošnjem letu osrednja komunikacijska tema promocije slovenskega turizma; nasledila jo bo gastronomija, obe temi pa predstavljata produkta, s katerima je mogoče naslavljati zahtevne goste, ki iščejo posebna doživetja, in ki lahko prispevata tudi k desezonalizaciji in usmerjanju turističnih tokov. STO bo izpostavljala gastronomijo na vseh svojih poslovnih dogodkih in v okviru projekta Evropska gastronomska regija 2021. STO bo izpostavljeno komunicirala tudi druga 5-zvezdična doživetja, zbrana v okviru razvojne in trženjske platforme Slovenia Unique Experiences, ki jo je predstavila lani.

STO bo številne v letošnjem letu zastavljene aktivnosti promocije in trženja slovenskega turizma lahko izpeljala tudi zahvaljujoč sistemskemu financiranju, ki ga prinaša nova promocijska taksa. Ta dodaten vir za promocijo in trženje slovenskega turizma na tujih trgih bo pripomogel k doseganju osrednjih ciljev slovenskega turizma v aktualnem strateškem obdobju, to je rasti finančnega priliva iz naslova turizma ter razvoju in dvigovanju prepoznavnosti Slovenije kot butične 5-zvezdične destinacije za zahtevnega gosta. Za lažje načrtovanje svojih aktivnosti in v pomoč slovenskemu turističnemu gospodarstvu bo STO v letošnjem letu izvedla štiri ankete med tujimi gosti, s pomočjo katerih bo ugotavljala njihove potovalne navade in pričakovanja, pa tudi, kaj jih navdušuje v Sloveniji in kakšen vtis bo na njih naredila naša država. Še prav posebej bodo težko pričakovani podatki o njihovi potrošnji pri nas.

Več o dobrih rezultatih turističnega leta 2018 v slovenskih destinacijah, naravnih zdraviliščih in slovenskih smučiščih si lahko preberete v medijskem središču

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji