Kulturni turizem je produkt za naslavljanje zahtevnih gostov

Objavljeno: 11.12.2018

Nazaj na novice

Kulturni turizem je produkt za naslavljanje zahtevnih gostov

Kulturni turizem je produkt za naslavljanje zahtevnih gostov

Ljubljana, 11. decembra 2018Slovenska turistična organizacija  je v letošnjem letu v okviru svojih tržno-promocijskih aktivnosti predstavljala Slovenijo kot destinacijo za butična 5-zvezdična doživetja s poudarkom na ponudbi kulturnega turizma, ki je v letih 2018–2019 nosilna promocijska tema slovenskega turizma. Nasledila jo bo gastronomija, ki skupaj s kulturo predstavlja enega ključnih elementov slovenske turistične ponudbe in njen velik potencial. Leto 2018, v promociji in razvoju slovenskega turizma eno najbolj intenzivnih, a tudi uspehov polnih let, se bo v zgodovino slovenskega turizma zapisalo kot še eno rekordno leto.

Minule aktivnosti in načrte za prihodnje leto so na današnji novinarski konferenci v Narodni galeriji predstavili predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstva za kulturo in Slovenske turistične organizacije (STO). 

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob tej priložnosti izpostavil: »Turizem je ena najbolj interdisciplinarnih in multiplikativnih dejavnosti, ki je tesno povezana tudi s kulturo, kateri tako na strateški kot promocijski ravni posvečamo  precejšnjo pozornost. Tesno sodelovanje gospodarskega in kulturnega ministrstva z vsemi ostalimi deležniki v turizmu orisuje peto zvezdico, ki je garant za kakovostno ponudbo prežeto s kulturnimi zgodbami, doživetji, ne nazadnje tudi okusi. Kar pa me še posebej veseli je dejstvo, da smo letos uspeli turizmu zagotoviti posebej prilagojeno kreditno linijo, ki upošteva in naslavlja specifike turističnega gospodarstva. SID banka tako na trg plasira 160 milijonov evrov povratnih sredstev z nižjo obrestno mero, daljšo ročnostjo in 5-letnim moratorijem na odplačevanje. Sodeč po odzivih s terena, je ta ukrep zadetek v polno.«

Minister za kulturo Dejan Prešiček je na novinarski konferenci predstavil dosedanje uspešno sodelovanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Slovensko turistično organizacijo na področju povezovanja kulture in turizma, saj je, kot je poudaril, kultura ključni element identitete in prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije v mednarodnem prostoru. Pojasnil je, da so deležniki že v preteklosti iskali sinergije med obema politikama in tudi različne finančne vire ter druge možnosti za ohranjanje kulturne dediščine in vključevanja proizvodov kulture v turistično ponudbo. »Aktivni smo bili tudi v letošnjem letu, evropskem letu kulturne dediščine, ko smo med drugim izvedli pionirski projekt hackathon »Kulturna pustolovščina na dlani«. Vse zasnovane aplikacije so ponudile konkretne spodbude za boljšo promocijo in doživetja  kulturne dediščine v turizmu,« je med drugim povedal minister, ob tem pa poudaril, da izzivov za prihodnost, kjer bo medsektorsko povezovanje ključnega pomena, ne manjka. »Leta 2021 bo Slovenija Evropska gastronomska regija. Leto kasneje, leta 2022, bo Slovenija častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Skupaj z Javno agencijo za knjigo in zunanjimi partnerji pripravljamo celovit program, ki smo ga zastavili izjemno povezovalno. Omogočil bo predstavitev slovenske kulture, gospodarstva ter Slovenije kot turistično privlačne destinacije. Velik izziv je tudi projekt Evropske kulturne prestolnice v Sloveniji leta 2025,« je poudaril minister Prešiček. 

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT je poudarila: »Slovenci smo lahko ponosni na izjemno bogat nacionalni register nesnovne kulturne dediščine in štiri dosedanje vpise nesnovne dediščine na UNESCO seznam dediščine človeštva. S tem ključno pripomoremo k ohranjanju naše dediščine, hkrati pa ti vpisi predstavljajo pomemben vir za številne turistične izkustvene zgodbe, ki dajejo slovenskemu turizmu avtentičnost ter 5-zvezdični turistični značaj in identiteto. Mesta in kultura so eden ključnih produktov v aktualni strategiji in bodo zato posebno težo imela tudi v masterplanih vsake od makrodestinacij. Te bomo na ministrstvu pripravljali v naslednjem letu, saj želimo dodatno pospešiti razvoj makrodestinacij. Pri naslavljanju pisanih izzivov posameznih makrodestinacij bomo zopet prisegali na medsebojno sodelovanje – turizem smo navsezadnje ljudje.”

Direktorica STO, mag. Maja Pak, je izpostavila vrsto aktivnosti in projektov s kulturo kot osrednjo tržno-promocijsko tematiko, ki Slovenijo na globalni turistični zemljevid pozicionirajo kot butično destinacijo za 5-zvezdična doživetja. »Z inovativnimi in intenzivnimi kampanjami z jasnim sporočilom ter s kakovostno in v trajnostni turizem usmerjeno ponudbo, je slovenski turizem v letošnjem letu dosegel izjemno medijsko pozornost ter pozornost strokovne in splošne javnosti. K večji prepoznavnosti Slovenije so pomembno pripomogle globalne digitalne kampanje, več kot 140 poslovnih dogodkov v 30ih državah, na katerih je bila Slovenska turistična organizacija prisotna skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom ter sodelovanje pri odmevnih športnih dogodkih, kot je na primer kolesarska dirka Po Sloveniji s prenosom na nadnacionalno TV mrežo Eurosportu. Gostili smo preko 450 predstavnikov medijev in vplivnežev na družbenih omrežjih  ter odmevne dogodke, kot sta svetovna borza golfskega turizma IGTM in združenje britanskih organizatorjev potovanj na področju luksuznih potovanj Connections Adventure ter izvedli vrsto drugih aktivnosti.Na Slovenski turistični organizaciji smo letos v ospredje promocijskih aktivnosti postavili kulturo, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in ostalimi institucijami pa smo izvedli vrsto skupnih projektov, med drugim prvič tudi hackathon, s katerim smo spodbujali rešitve za večjo konkurenčnost kulturnega turizma s pomočjo novih tehnologij,« je izpostavila mag. Maja Pak, direktorica STO.

Kultura predstavlja produkt, s katerim je mogoče naslavljati zahtevne goste, ki iščejo posebna doživetja, ki bi obogatila njihova življenja, ter prispeva k desezonalizaciji in usmerjanju turističnih tokov. STO  jo je v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 določila za nosilno temo promocije in jo s pomočjo dokumenta Operativni načrt trženja kulturnega turizma Slovenije, ki je nastal v sodelovanju z različnimi deležniki s področja turizma in kulture, vključila v svoje tržno-promocijske aktivnosti.

Novinarska konferenca v Narodni galeriji. 

 

Več kot 140 dogodkov v 30 državah

STO je v letošnjem leti izvedla več kot 140 dogodkov in 15.000 sestankov v 30 državah, kjer je bila v ospredju tudi ponudba kulturnega turizma. Med drugim je bila izpostavljena na največjih mednarodnih borzah, kot sta ITB Berlin in WTM London, doma pa na Slovenski turistični borzi SIW, Blejskem strateškem forumu in Dnevih slovenskega turizma. Kultura je bila v ospredju na srečanjih Alpe Adria Trail s temo poti med naravo in kulturo, Connections Adventure, poslovnega srečanja na področju luksuznih potovanj, in letne konference Virtuosa v Benetkah, ki so se je lahko udeležili le njegovi  najpomembnejši in najuspešnejši člani. Kultura je bila prikazana doživeto, z animacijami  v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije, Ljubljanskim gradom, kulturnimi ikonami in drugimi deležniki.

STO je promovirala Slovenijo kot zanimivo filmsko destinacijo skupaj s Slovenskim filmskim centrom na dogodkih v Cannesu in Londonu. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo je izvedla delavnice oblikovanja turističnih doživetij s področja kulture, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za kulturo pa hackathon Kulturna pustolovščina na dlani, s katerim so želeli izboljšati doživetja s pomočjo novih tehnologij.

Produkt šepetanja konju (Connections).

 

STO je na temo kulture izvedla in podprla 68 študijskih tur za tuje organizatorje potovanj in turistične agente, ki jih je bilo več kot 500. Poslovna javnost je ponudbo kulturnega turizma spoznavala tudi prek novičnikov, LinkedIna in Twitterja.

Več kot 3000 medijskih objav v vrednosti več kot 10 mio eur

STO je skupaj s partnerji gostila več kot 450 tujih medijev in vplivnežev z družbenih omrežij ter izvedla tako imenovani instameet. Zabeležila je več kot 3000 objav v tujih medijih, kar bi bilo vredno, preračunano v oglasni prostor, več kot 10 milijonov evrov. Tema kulture je vključena v skoraj vsa študijska potovanja za medije in vplivneže, še prav posebej pa je bila poudarjena v 50. Na različnih trgih je bilo mesečno na temo slovenske kulture zabeleženih okrog 50 objav.

 

Na družbenih omrežjih nas spremlja več kot 1,4 milo sledilcev

Mediji so ponudbo kulturnega turizma spoznavali v mesečnih novičnikih, širša javnost pa prek družbenih omrežij, kjer imajo osrednji mediji slovenskega turizma, s katerimi upravlja STO, več kot 1,4 milijona sledilcev. Na to temo je bilo pripravljenih več kot 500 objav, ki so dosegle več kot 10 milijonov uporabnikov. Kultura je bila izpostavljena v novičniku TTA za slovensko javnost (okrog 80 novic) in v strokovni reviji Tur!zem.

STO je z novim video in foto materialom obogatila tudi mediateko v okviru portala www.slovenia.info, ki je namenjena uporabi za promocijo slovenskega turizma.

 

Slovenia.info z več kot 2,3 mio uporabnikov

Ponudba kulturnega turizma je bila vključena še v druge aktivnosti vsebinskega digitalnega marketinga. Na osrednjem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info je STO v letu 2018 zabeležila več kot 2,3 milijona uporabnikov, od tega je bilo 88 % tujih. Vsebine v povezavi s kulturo so bile dobro obiskane, tej temi posvečene strani so zabeležile 304.077 uporabnikov in 415.594 obiskov strani predvsem iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, ZDA, Velike Britanije, Španije.

Vsebine v povezavi s kulturo na www.slovenia.info. 

V kampanjah digitalnega marketinga doseg in uporabnike merimo v sto milijonih

Turistične pakete, ki so vključevali kulturno ponudbo, je bilo mogoče rezervirati v  okviru globalne digitalne kampanje Slovenia. Make New Memories, ki je letos potekala med 1. marcem in 15. novembrom v 17 državah. Dosegla je več kot  140 milijonov prikazov oglasov predvsem na Facebooku in Instagramu, več kot 8 milijonov video ogledov na kanalu YouTube in več kot 400.000 branj člankov na najpomembnejših svetovnih portalih.

STO je s kampanjo VISIT FOR A DAY, REMEMBER FOR A LIFETIME med 15. februarjem in 15. majem nagovarjala tranzitne goste za obisk nekaterih kulturnih znamenitosti (Ptuj, Maribor, Lipica, Predjamski grad, Postojnska jama). Prek portala TripAdvisor je dosegla 4,9 milijona uporabnikov, pred družbenih omrežij pa 6 milijonov.

Prav tako je bila kultura izpostavljena v kampanji Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, ki je med junijem in septembrom potekala na Facebooku, Instagramu, Twitterju, kanalu YouTube in na portalu www.slovenia.info s pozivom k delitvi priporočil za oglede in doživetja na predvsem manj znanih destinacijah in produktih ob uporabi ključne besede #ifeelsLOVEnia. Kampanja je generirala 500.000 novih objav na družbenih omrežjih  in dosegla prek 100 milijonov uporabnikov.  

Izdanih več kot milijon izvodov tiskovin

STO je za potrebe promocije na dogodkih izdala več kot milijon izvodov publikacij v 19 jezikovnih različicah, v zadnjih dveh letih posebej na temo kulture Doživetja kulture, Snemanje v Sloveniji, Mesta kulture, EDEN, Evropske destinacije odličnosti v Sloveniji idr. Na temo kulture je pripravila tudi nekaj promocijskih izdelkov, kot so pobarvanke, vrečke, mape. 

Kultura ključno prispevala k pozicioniranju Slovenije kot destinacije za 5* doživetja in pozornosti globalnih medijev

STO je za svoje promocijske aktivnosti na temo kulture prejela ugledna mednarodna priznanja: z drugim mestom jo je na letošnji borzi ITB Berlin nagradil The Golden City Gate, ki že 18 let podeljuje nagrade na področju multimedijske promocije turizma, tako za promocijski video Feel Pure Love kot publikacijo Doživetja kulture. Za nemško različico publikacije Mesta kulture je STO prejela bronasto priznanje Werbe Grand Prix, eno najpomembnejših priznanj na področju promocijskih materialov na nemško govorečem trgu. STO je bila za odličnost svojih komunikacijskih orodij letos nagrajena tudi na mednarodnem medijskem festivalu The WorldMediaFestival | TOURISM v Hamburgu, in sicer je za globalno digitalno kampanjo Slovenia. Make New Memories. prejela zlato nagrado intermedia-globe GOLD | TOURISM, za daljšo in krajšo različico promocijskega videa Slovenia Impressions: Feel Pure Love pa srebrno intermedia-globe SILVER | TOURISM. Na turistični borzi WTM London pa je za kampanjo Zdrave vode prejela zlato nagrado WTM International Travel & Tourism v kategoriji Best in Wellness.

Doma je bila kampanja Dva milijona razlogov, zakaj čutimo Slovenijo nagrajena z Zlatim Semplerjem na SEMPL 2018, medtem ko je bila kolesarska dirka Po Sloveniji razglašena za najboljši športni dogodek SPORTO.

Kultura bo v različnih tržno-promocijskih aktivnostih STO, kot so dogodkih, študijske ture, globalna vsebinska digitalna kampanja, promocijska gradiva, prisotna tudi v letu 2019, vanje pa se bo še intenzivneje vključila gastronomija, ki jo bo nasledila kot nosilna tema. V ta namen je STO pripravila Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomije 2019–2023, intenzivno pa bo sodelovala v projektu Evropska gastronomska regija 2021 in se še naprej povezovala z ambasadorji slovenske gastronomije.

Še eno rekordno leto slovenskega turizma

Po podatkih SURS smo v obdobju od januarja do vključno oktobra v slovenskem turizmu zabeležili več kot 5 milijonov prihodov in več kot 13,6 milijonov prenočitev. Do konca oktobra smo tako zabeležili več prenočitev kot lani do konca leta, kar kaže na še eno rekordno leto slovenskega turizma. Glede na deleže prenočitev se v vrhu lestvice tujih trgov nahajajo Nemčija, Italija, Avstrija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Madžarska in Hrvaška, sledijo jim Češka, Srbija in Belgija.  

Glede na oceno bomo letošnje leto zaključili z več kot 5,6 milijonov skupnih prihodov in več kot 15,2 milijonov skupnih prenočitev. Po ocenah pričakujemo, da bo število tujih gostov v letošnjem letu preseglo 4,2 milijona, njihove prenočitve pa blizu 11 milijonov.

Vrednost izvoza potovanj od januarja do vključno septembra znaša 2,12 milijardi evrov, kar je za 11,6 % več kot v enakem obdobju lani.

Evropska potovalna komisija ETC je v poročilu za tretji kvartal izpostavila Slovenijo kot  najhitreje rastočo evropsko destinacijo v letošnjem letu s 23,5% rastjo prihodov in 32% rastjo prenočitev. Glede na napovedi in pričakovanja bo Slovenija tako zabeležila še eno rekordno leto svojega turizma. K temu je vsekakor pripomogla tudi njegova trajnostna usmeritev, ki jo udejanja tudi prek Zelene sheme slovenskega turizma. Ta je na 96. generalni skupščini ETC v Antwerpnu bila izpostavljena kot odličen primer oblikovanja konkretnih ukrepov na področju pospeševanja trajnostnega turizma in model za oblikovanje Evropske zelene sheme turizma.

 

Dodatne informacije: 

Slovenska turistična organizacija

Livija Kovač Kostantinovič, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi livija.kovac@slovenia.info

Tel.: 01 5898 550

Naslovna fotografija Nino Verdnik: (od leve proti desni) minister za kulturo Dejan Prešiček, direktorica STO mag. Maja Pak, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, državna sekretarka na MGRT Eva Štravs Podlogar, državni sekretar na MK Jan Škoberne. 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji