Dnevi slovenskega turizma v Portorožu o osrednji tematiki slovenskega turizma »AKTIVIRAJMO VREDNOST«

Objavljeno: 9.10.2018

Nazaj na novice

Dnevi slovenskega turizma v Portorožu o osrednji tematiki slovenskega turizma »AKTIVIRAJMO VREDNOST«

Dnevi slovenskega turizma  v Portorožu o osrednji tematiki slovenskega turizma »AKTIVIRAJMO VREDNOST«

Včeraj se je v Portorožu pričel osrednji strokovni dogodek v slovenskem turizmu, 8. DNEVI  SLOVENSKEGA TURIZMA (DST). V pestrem programu s poudarkom na  osrednji tematiki »Aktivirajmo vrednost« se je že zvrstila prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna, v teku je dvodnevni  65. Gostinsko turistični zbor, med drugim pa sledijo še plenarni del DSTpodelitev najvišjih priznanj v  turizmu  ter 21. Slovenski turistični forum s sklopom vrste predavanj za pridobitev uporabnih znanj. Novost letošnjih DST je Kreativni Café. Slovenska turistična organizacija v okviru letošnjih DST predstavlja osveženo krovno komunikacijsko in kreativno rešitev v podporo promociji Slovenije na tujih trgih.

Dogajanje na 8. DST je povzela današnja novinarska konferenca, ki je potekala v soorganizaciji ključnih partnerskih inštitucij s področja turizma v Sloveniji. Na njej so minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, predsednik Turistično gostinsko zbornice Slovenije Andrej Prebil, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije Blaž Cvar in predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije Drago Bulc predstavili aktualne teme slovenskega turizma, ukrepe in aktivnosti za doseganje višje vrednosti v turizmu in poudarili pomen DST za Slovenijo.

Minister Zdravko Počivalšek je med drugim izpostavil pomen medresorskega značaja turizma: »Ukrepi ministrstva in Slovenske turistične organizacije že dolgo niso bili tako usklajeni, turistični ponudniki in destinacije že dolgo ne tako odzivni, kreativni, z jasno namero k razvoju produktov z visoko dodano vrednostjo. Prepričan sem, da smo na pravi poti. Turizem je izrazito medsektorska dejavnost. Turistično gospodarstvo nas vedno znova opozarja na nerazumevanje ostalih resorjev za realizacijo projektov s področja turizma. In ravno to je ena od ključnih nalog našega ministrstva: utiranje poti izvedbi ukrepov pomembnih za turizem. Turistični delavci bodo poskrbeli za vsebino, STO bo poskrbel za promocijo, mi pa moramo utreti pot, predvsem v obliki spodbudnega poslovnega okolja. Ta pot ni nikoli lahka, predvsem, ker vsak resor v prvi vrsti zasleduje svoje cilje, a rezultatov slovenskega turizma in njegovega prispevka ni mogoče spregledati. In ravno to je tudi eden od razlogov, da sem danes spet na Dnevih slovenskega turizma. Kot minister lahko nekaj prispevam v dobro slovenskega turizma."

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, pa je izpostavila: »Dnevi slovenskega turizma so največji strokovni dogodek v turizmu, ki iz leta v leto potrjuje velik pomen sodelovanja in povezovanja vseh akterjev za uspešno doseganje ciljev slovenskega turizma. Letošnji dnevi z aktualno temo doseganja višje vrednosti izpostavljajo velik pomen oblikovanja produktov in doživetij, ki nagovarjajo goste, ki iščejo butična petzvezdična doživetja in so zanje pripravljeni plačati višjo ceno. Na Slovenski turistični organizaciji vse razvojne in promocijske aktivnosti izvajamo s ciljem realizacije vizije Slovenije kot zelene, butične destinacije za zahtevnega gosta in višje vrednosti v turizmu. Na izziv višje vrednosti odgovarjamo tudi z novimi projekti, kot je projekt oblikovanja 5-zvezdičnih doživetij, nova komunikacijska platforma za trženje slovenskega turizma in nov model razvojnega dela z destinacijami v okviru štirih makro regij. Zagotovo priznanja, ki jih Slovenija prejema v zadnjem obdobju, prispevajo k rasti ugleda in vrednosti v turizmu. Včeraj je Slovenija v Bruslju prejela uradni naziv Evropske gastronomske regije, kar zagotovo prispeva k še večjemu ugledu naše dežele. Prav tako Zelena shema slovenskega turizma, ki je s strani mednarodne stroke uvrščena med primere odlične prakse na področju pospeševanja trajnostnega razvoja.«

V okviru DST poteka dvodnevni Gostinsko turistični zbor (GTZ), za katerega Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice, izpostavlja: »Pred sedmimi leti smo združili Gostinsko-turistični zbor in Dneve slovenskega turizma. Danes, ko poteka, že 65. GTZ, lahko z gotovostjo zatrdim, da je bila ta odločite modra, saj je Slovenija z združitvijo pridobila enega izmed največjih, obiskanih in tudi prepoznanih na področju turizma pri nas. Za trenutek obstanimo še pri številki 65. Impresivno, če pomislimo, da je Slovenija samostojna država 28 let, Gostinsko turistični zbor pa je kontinuirano organiziran že 65. leto zapored. V 28 letih smo iz skorajda ničle dosegli rezultate, ki jih kot zgodbo o uspehu pišejo sicer visoko profilirane turistične države s tradicijo. Turizem v Sloveniji se vzpenja bliskovito, vsako leto končamo še višje, čemur pritrjujejo tudi številke, ki so praviloma tisti ocenjevalec, ki v poslovnem svetu neizpodbitno določajo uspeh ali pa odsotnost tega. In številke v turizmu so zares impresivne.«

Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je dejal: »Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je skupaj z ostalimi deležniki ponosna na razglasitev Slovenije za Evropsko gastronomsko regijo 2021. To je priložnost, da položaj in prepoznavnost Slovenije v turizmu in kulinariki še dodatno okrepimo. Gostinci, ki jih zastopamo in povezujemo v sekciji, so tisti, ki Slovenijo predstavljajo s svojo pristno, avtohtono, tradicionalno kulinariko. In ravno to je tisto, kar si turisti in gostje najbolj želijo. Zato se bomo skupaj potrudili za čim boljšo promocijo slovenskega gostinstva, okrepili bomo kulinarično blagovno znamko Gostilna Slovenija. Pred kratim smo v ZDA že izvedli posebno promocijo slovenske kulinarike in znamke s projektom 'Gostilna Slovenija v ZDA', v sodelovanju Slovenskim-ameriškim poslovnim združenjem (S-ABA) in Gostilno Rajh. Hkrati moramo poskrbeti, da bomo to, kar obljubljamo in turisti pričakujejo, lahko tudi kakovostno izvedli. Tukaj pa naletimo na zadnje čase vse bolj pereč problem s kadri. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je v zadnjem obdobju že večkrat opozorila na alarmantno stanje, pripravila predloge, s katerimi se je obrnila na pristojna ministrstva. Sami se zavedamo svoje vloge pri reševanju kadrovske krize, vendar so tukaj ključni nekateri zakoni in predpisi, ki jih bo nujno potrebno spremeniti. Posebno pozornost sekcija namenja razvoju mladih gostincev, saj bodo le-ti v bodoče gonilo slovenske gastronomije. Na letošnjem srečanju gostincev v Portorožu 27. novembra bomo prisluhnili mladim, ker razmišljajo in delajo drugače. Vabimo vas, da jim prisluhnete tudi vi.«

Včerajšnja prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna je ponovno izpostavila pomen urejenega in gostoljubnega okolja za uspešen razvoj turizma. Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije, je ob tem izpostavil: »Turistična zveza Slovenije (TZS) je na slovesni prireditvi na Dnevih slovenskega turizma v Portorožu podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem v okviru odmevnega tekmovanja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Pri tekmovanju, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, sodeluje več kot dve tretjini vseh slovenskih občin. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 105 mest in krajev, dvajset kampov in glampingov, šest mladinskih prenočišč, 21 tematskih poti in Petrolovi bencinski servisi. Najboljši trije v posamezni kategoriji so prejeli priznanja na prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna 2018. Na vsakoletnem osrednjem dogodku slovenskega turizma smo podelili tudi priznanja najboljšim gastronomskim in kulinaričnim spominkom regije Alpska Slovenija, izbranim na natečaju v okviru projekta Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021. Na natečaj je prispelo enainštirideset spominkov, od tega bo dvajset spominkov v prihodnje predstavljalo Slovenijo na mednarodnih spletnih straneh IGCAT (Mednarodnega inštituta za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem). Na Dnevih slovenskega turizma smo podelili tudi zlato, srebrno in bronasto priznanje ter posebno priznanje najboljšim spominkom.«

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, je poudaril: »Slovenski turistični novinarji si bomo tako kot doslej tudi v bodoče prizadevali uresničevati svojo vlogo pri promociji domačega in mednarodnega turizma. Hkrati bomo tudi zelo kritični do vseh negativnih pojavov, ki niso v skladu z trajnostno naravnanostjo turističnega razvoja. S tem bomo uresničevali naše osnovno novinarsko poslanstvo na področju turizma. Kot Društvo turističnih novinarjev Slovenije pa bomo v prihodnjem  obdobju poskušali ustanoviti EU Združenje turističnih novinarjev in piscev o turizmu s sedežem v Sloveniji

 

Foto: Govorniki na novinarski konferenci od leve proti desni Drago Bulc, Blaž Cvar, mag. Maja Pak, Zdravko Počivalšek, Andrej Prebil in Peter Misja. 

 

Nova komunikacijska platforma in kreativna rešitev promocijskih aktivnosti STO

Slovenska turistična organizacija je v okviru novinarske konference predstavila osveženo krovno komunikacijsko in kreativno rešitev v podporo promociji Slovenije na tujih trgih. Gre za močno, svežo in sodobno krovno komunikacijsko idejno rešitev, ki bo učinkovito komunicirala zgodbo »Slovenijo čutim kot zeleno butično destinacijo«, skozi razlikovalne, poenotene in za Slovenijo avtentične rešitve. Gre za komunikacijsko platformo, ki ponuja rešitev za komunikacijo na krovni ravni slovenskega turizma v organizaciji Slovenske turistične organizacije. Spoznajte rešitev tukaj

 

Najvišja priznanja v slovenskem turizmu 2018

V večernih urah bo danes potekala svečana podelitev najvišjih priznanj v slovenskem turizmu, ki jih bodo prejeli:

  • ambasador slovenskega turizma 2018: Alber Salman

Priznanje podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo tuji osebnosti, ki je še posebej veliko prispeval/-a k prepoznavnosti in promociji slovenskega turizma.

  • sejalec 2018: turistični produkt SlovenianBears – medvedu prijazno fotografsko doživetje, ponudnika Mlakar Markovec, interpretacije naravne in kulturne dediščine d.o.o.

Priznanje za najbolj kreativne in inovativne turistične produkte, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija.

  • priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma: Ivan Hribar

Priznanje podeljuje ga Turistično-gostinska zbornica Slovenije.  

  • priznanje za življenjsko delo v gostinstvu: Jernej Petač

Priznanje podeljuje ga Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 

  • priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije: Peter Misja

Priznanje podeljuje Turistična zveza Slovenije.

  • Kristalni Triglav 2018: Čebelarska zveza Slovenije in predsednik Boštjan Noč

Priznanje podeljuje Društvo turističnih novinarjev Slovenije. 

  • Kristalni Triglav za osebnost 2018, ki je veliko prispevala k razvoju in pomenu turizma v Sloveniji: Drago Bulc

Podeljujejo ga vsi soorganizatorji DST.  

Več informacij o prejemnikih priznanj in obrazložitve so vam na voljo tukaj.

 

Plenarno zasedanje, okrogla miza in Kreativni Café

Na programu današnjega DST se bo zvrstilo še plenarno zasedanje. Odprl ga bo minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek s predstavitvijo realizacije Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 kot osrednji cilj opredeljuje bistveno višje prilive iz izvoza potovanj. Predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije Andrej Prebil bo podal pogled na povečanje dodane vrednosti v slovenskem turističnem gospodarstvu.

Direktorica STO mag. Maja Pak bo predstavila razvojne in promocijske aktivnosti, ki bodo v Sloveniji v prihodnje zagotovila dodatna 5-zvezdična doživetja.

Analizo kazalnikov poslovanja, dodane vrednosti in cenovnega pozicioniranja hotelskega sektorja v Sloveniji 2008-2017 bo predstavil Peter Vesenjak, direktor Hosting d.o.o. Ivana Budin Arhanić bo udeležencem plenarnega dela približala bo predstavila strategijo rasti in razvoja priznanega hrvaškega turističnega podjetja Valamar Riviera. Doug Lansky, svetovalec za razvoj v turizmu bo izpostavil, kako razvijati, meriti, tržiti in zaščiti v turistični dejavnosti za doseganje višje dodane vrednosti.

Prav tako danes bo potekala okrogla miza z zgovornim naslovom »Kako do večje dodane vrednosti v hotelirstvu?«, ki v ospredje postavlja vse ključne elemente za preskok k višji dodani vrednosti kot ključnem izzivu rasti slovenskega turizma.  Okrogle mize se bodo udeležili gospodarski minister Zdravko Počivalšek, Siniša Topalović, managin partner Horwath HTL, Sandi Kovačević, direktor hotela Cubo, Gregor Jamnik, direktor hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev Slovenije ter Tomislav Čeh, senior consultant, PKF hotelexperts.

Današnji program DST v popoldanskem delu kot novost prinaša Kreativni Café s predstavitvijo najboljših idejnih rešitev hackathona »Kulturna pustolovščina na dlani«, predstavitvijo in podelitvijo plaket Snovalcema 2018, to je gastronomskemu projektu Odprte kuhne – Slovenija kulinarična destinacija in projektu Luknja v prihodnost: VIRTUALNI POLIGON. Kreativni Café prinaša tudi predstavitev uresničenih idej z lanskoletnega turističnega hackathona in dve predstavitvi na temo kreativnosti in turizma.

21. Slovenski turistični forum: vrednost skozi produkte & doživetja

Na jutrišnjem že 21. Slovenskem turističnem forumu bo uvodnih besedah mag. Maje Pak in Eve Štravs Podlogar, Miša Novak (STO) udeležencem predstavila novo komunikacijsko platformo Slovenije kot turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia. Sledil o sklop aktualnih tematik, ki jih bodo predstavili Frank Cuypers, strateški svetovalec Destination Think!, doc. Miha Klinar iz Kompetenčnega centra za design management 2.0, Karyn McCarthy iz Virtuoso, Padraic Gilligan iz SoolNua, Tomaš Doležal iz Mastercard Češka in Ula Spinder iz agencije Pristop.

Ključno vprašanje, kako aktivirati vrednost, bodo skozi moderiran pogovor z dr. Majo Uran Maravić, osvetlili Eva Štravs Podlogar, MGRT, Janko Humar, Turizem Dolina Soče, Igor Jagodic iz Restavracije Strelec, Kaval Group in Miro Hribar iz Intours DMC.

V popoldanskih urah bodo skozi predstavitve Alenke Pahor Žvanut z STO, Marka Kalina iz BTC in Žiga Lukša iz Futourista izpostavljene tematike turizma prihodnosti in moderne tehnologije, ene najbolj aktualnih slovenskega turizma.

Vabljeni tudi k spremljanju dogodkov plenarnega zasedanja in 21. Slovenskega turističnega foruma v neposrednem prenosu na spletni strani DST.

DST so organizirani v skladu s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju slovenskega turizma z vsemi večjimi partnerskimi institucijami s področja turizma v Sloveniji: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovensko turistično organizacijo, Turistično zvezo Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornico gorskih centrov – GZS, Združenjem turističnih agencij Slovenije, Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, Zavodom Kongresno turistični urad, Društvom turističnih novinarjev Slovenije, Pohodništvom in kolesarjenjem GIZ in drugimi.

 

Dodatne informacije: 

Slovenska turistična organizacija

Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel. št.: 00386 (0)1 5898 550

Livija Kovač Kostantinovič, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi livija.kovac@slovenia.info

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji