Podelitev prestižnega naziva Evropska gastronomska regija 2021 Sloveniji kot edinstveni vrhunski gastronomski destinaciji

Objavljeno: 8.10.2018

Nazaj na novice

Podelitev prestižnega naziva Evropska gastronomska regija 2021 Sloveniji kot edinstveni vrhunski gastronomski destinaciji

Podelitev prestižnega naziva Evropska gastronomska regija 2021 Sloveniji kot edinstveni vrhunski gastronomski destinaciji

Danes, 8. oktobra bo Sloveniji podeljen uradni naziv Evropska gastronomska regija 2021 (European region of gastronomy - ERG). To je priznanje vsem vključenim pri projektu in dodatna priložnost v prizadevanjih, da postane Slovenija globalno prepoznavna kot trajnostno usmerjena in vrhunska gastronomska destinacija za butična 5-zvezdična doživetja. Uradni naziv bo Sloveniji podeljen na slovesnosti, ki bo v okviru Evropskega tedna regij in mest potekala danes v Bruslju.

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, kot enega od desetih vodilnih turističnih produktov, ki lahko veliko pripomorejo k promociji, prepoznavnosti in ugledu države in turizma, opredeljuje gastronomijo. Gastronomija daje možnost razvoja odličnih doživetij z dodano vrednostjo in tako prispeva k razpršitvi turističnih tokov in desezonalizaciji turizma, kar je med osrednjimi cilji prihodnjega razvoja slovenskega turizma.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, je ob tem povedal: »Podelitev prestižnega naziva Evropska gastronomska regija 2021 Sloveniji je potrditev dobrega razvojnega – promocijskega projekta na področju gastronomije v okviru strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 in priznanje vsem partnerjem pri projektu, ki s svojimi dejavnostmi, programi in projekti brišejo meje med hrano, kulturo, ustvarjalnostjo in turizmom, podpirajo kulturno in  kulinarično inovativnost v lokalnem okolju, presegajo državne meje za sodelovanje med evropskimi regijami, učijo o kulturni in prehranski pestrosti, ozaveščajo o poreklu in varnosti hrane ter o njeni prehranski vrednosti ter podpirajo lokalne predelovalce hrane. Naziv Evropska gastronomska regija 2021 je odlično izhodišče tako za goste kot domačine, ki iščejo zelena, aktivna in zdrava doživetja, ter tudi za partnerje, ki bodo morali ostati inovativni, Sloveniji pa omogoča še večjo mednarodno prepoznavnost gastronomije, tesnejše medsektorsko povezovanje, mreženje, spoznavanje in deljenje dobrih praks tako znotraj regije kot širše.«  

Mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob tem izpostavila: »Pobudi smo se pridružili, ker trdno verjamemo, da je skozi gastronomijo mogoče predstaviti bistvo naše države. Kaj jemo, kako proizvajamo in pripravljamo hrano in kako jo cenimo, je del naše kulturne identitete, tradicije in načina življenja. Ponosni smo, da bomo z nazivom Evropske gastronomske regije 2021 to našo najboljšo stran lahko delili z obiskovalci, turisti in sosedi, na lokalni in mednarodni ravni. Slovenska gastronomija se je razvila skozi zgodovino. Slovenske jedi vključujejo lokalne sestavine: od pridelkov s polj in vrtov do nabranih sestavin s travnikov in gozdov, od soli z najsevernejših jadranskih solin do medu, ki ga nabirajo avtohtone čebele, od vina, ki so ga tod pili že v antiki, do  zdravih mineralnih voda, okoli katerih so že stoletja nazaj nastajala slovita zdravilišča. Danes smo lahko ponosni, da so mnogi od teh proizvodov z geografsko označbo, ki je zaščitena na ravni EU (vino Teran, Kranjska klobasa, Štajersko prekmursko bučno olje, Prekmurska gibanica, sir Tolminc,...). S projektom Evropska gastronomska regija bomo spodbujati trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo ter pomagali pri povezovanju podeželskih in urbanih območij. Leta 2021 pa bo Slovenija tudi predsedovala Svetu EU, kar bo še dodatna priložnost za promocijo slovenske kulinaričnih dobrot in vina.«

Direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak je poudarila: »Podelitev naziva Evropske gastronomske regije 2021 Sloveniji je veliko priznanje Sloveniji, slovenskemu turizmu in vsem, ki prispevajo k razvoju in promociji Slovenije kot vrhunske gastronomske destinacije. Slovenija ima mnogo danosti in priložnosti, da postane še boljša in še bolj priljubljena destinacija, postavljena na svetovni zemljevid kulinaričnih popotnikov, zato naziv vidimo kot spodbudo za nadaljevanje razvoja gastronomije. Bogata tradicija, ki jo izjemni kuharski mojstri nadgrajujejo z inovativnimi pristopi v edinstvena gastronomska doživetja ter vrhunski kulinarični dogodki, večajo atraktivnost in konkurenčnost naše dežele.  Gastronomija je eden ključnih turističnih produktov, ki jo Slovenska turistična organizacija vključuje  v trženjsko-promocijske aktivnosti že preko 22 let. Zaradi uspešne kandidature Slovenije kot Evropske gastronomske regije 2021, bo gastronomija nova dvoletna trženjska tema 2020–2021, ki bo nasledila temo kulture.«

Danes, 8. oktobra, bo Sloveniji podeljen uradni naziv Evropska gastronomska regija 2021 (ERG 2021) in sicer na slovesnosti v okviru Evropskega tedna regij in mest v Bruslju.

Dogodek se bo pričel ob 13. uri na stalnem predstavništvu Republike Slovenije. Najprej bo na vrsti okrogla miza in vpogled v pretekle dobitnice naziva evropske gastronomske regije in njihove izkušnje. Sledila bo slavnostna podelitev naziva Evropske gastronomske regije dobitnicama Coimbri (Portugalska regija) in Sloveniji. Navzoče bosta nagovorili mag. Tanja Strniša, državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Renata Martinčič, generalna direktorica iz direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prof. dr. Janez Bogataj, ambasador projekta ERG in član globalne mreže IGCAT strokovnjakov, bo predstavil knjigo kandidature Taste Slovenia. Slovesnost se bo sklenila s pogostitvijo lokalnih jedi dobitnic naziva. Slovensko degustacijo z naslovom Najmanj 21 okusov iz Slovenije pripravlja Jezeršek gostinstvo.

 

Kandidatura in pridobitev naziva ERG 2021

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem - IGCAT, nosilec nagrade in platforme ERG,  je Slovenijo po uradni prijavi kandidature marca letos potrdil za kandidatko za naziv Evropska gastronomska regija 2021. V projekt je vpetih 16 partnerjev, ki s svojimi odličnimi projekti in programi soustvarjajo zgodbo pridobitve tega prestižnega naziva. Med njimi so: Slovenska turistična organizacija (STO), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Turizem Ljubljana, Turistično združenje Portorož, Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Turistično gostinska zbornica, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Univerza na Primorskem, LAS Istre in Slovenski etnografski muzej. Kandidaturo Slovenije so podprli strokovnjaki z globalnimi priznanji za dosežke na področju kulinarike in gastronomije, njeni ambasadorji pa so: prof. dr. Janez Bogataj, Luka Košir, Mira Šemić in Ana Roš.

Strokovna komisija ERG je Slovenijo med 17. in 20. julijem 2018 obiskala z namenom, da na terenu preveri gastronomsko ponudbo, se ločeno sreča s predstavniki 16 deležnikov, ki so pristopili k projektu, in se podrobno seznani s knjigo kandidature Okusiti Slovenijo »Taste Slovenia«, ki jo je uredil prof. dr. Janez Bogataj. Med obiskom je komisija v sestavi  dr. Diane Dodd, Blance Cros, Alfreda van Mamerena in Jacinte Dalton presojala pestrost slovenske gastronomske ponudbe na področju kulture, trajnostnega turizma, kmetijstva in izobraževanja in se odločila, da Slovenijo priporoči upravnemu odboru IGCAT za nosilko naziva ERG 2021.

Strokovna komisija je izpostavila, da program, ki ga je Slovenija predstavila ob svoji kandidaturi, zelo dobro vključuje različna področja, ki jih pokriva Evropska gastronomska regija, da predstavlja dolgoročno strategijo Slovenije s ciljem povečanja kakovosti življenja, izobraževanja na področju zdravega in sonaravnega bivanja in trajnostnega razvoja gastronomije. Komisijo so prepričali tudi gastronomski presežki Slovenije ter njena zaveza regionalnih partnerjev k trajnostnemu razvoju in izvedba različnih aktivnosti v zvezi z njim. 

Slovenija je prva država v Evropi, ki je pridobila naziv ERG, do zdaj so ga prejele le različne regije iz posameznih držav: Katalonija/Španija in Minho/Portugalska (2016), Aarhus/Danska, vzhodna Lombardija/Francija in Gauja -Riga/Latvija (2017), Galway/zahodna Irska in severni Brabant/Nizozemska (2018),  Sibiu/Romunija in južni Egej/Grčija (2019) ter Kuopio/Finska (2020).

 

Pomen naziva Slovenija - Evropska gastronomska regija 2021

Naziv ERG 2021 je izjemnega pomena za slovenski turizem. To je priznanje vsem, ki so vključeni v omogočanje in izvedbo ponudbe ter promocije gastronomije, da postanemo vedno bolj globalno prepoznavni kot edinstvena, vrhunska gastronomska destinacija za butična 5-zvezdična doživetja. Preko projekta ERG 2021 se bodo nadaljevala prizadevanja za doseganje boljše kakovosti življenja v naši regiji in izboljšanje zdrave ponudbe v gostinstvu, in sicer s poudarjanjem edinstvene kulinarične kulture, z izobraževanji za bolj zdravo in sonaravno življenje, s spodbujanjem inovativnosti v gastronomiji in s tesnejšim medsektorskim povezovanjem na področju prehranske politike, gastronomije, gostinstva, turizma, kmetijstva, zdravja, izobraževanja in trajnostnih načel v ekonomskem, kulturnem, socialnem in okoljskem smislu.

Naziv ERG 2021 daje možnost gastronomiji in razvoju odličnih doživetij z dodano vrednostjo, s čimer bi lahko poskrbeli za razpršitev turističnih tokov in desezonalizacijo turizma, kar je med cilji prihodnjega razvoja slovenskega turizma, kot ga predvideva Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. V njej je gastronomija opredeljena kot eden od desetih vodilnih turističnih produktov, ki lahko močno pripomorejo k promociji, prepoznavnosti in ugledu države in turizma. Naziv ERG 2021 bo dodatno pripomogel k uresničevanju glavnih strateških ciljev iz strategije ter dodatni mednarodni promociji celotne slovenske gastronomske ponudbe in njene raznolike kulturne in prehranske dediščine. Gastronomija ima možnost razviti petzvezdična doživetja, ki nas bodo razlikovala od ponudbe drugih držav.

 

Gastronomija – eden ključnih razvojnih in promocijskih projektov STO

Slovenska turistična organizacija vključuje gastronomijo v svoje različne trženjsko-promocijske aktivnosti že preko 22 let in je nova dvoletna trženjska tema 2020–2021, ki bo nasledila temo kulture. V mesecu juniju je STO objavila povabilo k oddaji ponudb za pripravo Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019 – 2023, v katerem bomo podali analizo stanja gastronomije pri nas, postavili njeno pozicijsko strategijo in identificirali njene ključne razlikovalne priložnosti in ciljne skupine, določili razpoznavna gastronomska doživetja in ukrepe, vezane na dvig dodane vrednosti, pripravili komunikacijski in trženjski načrt. Med prejetimi ponudbami je bila izbrana ponudba Univerze na Primorskem – Fakultete za turistične študije Turistica. Cilj Slovenske turistične organizacije je pozicionirati Slovenijo kot globalno prepoznavno gastronomsko destinacijo, znano po lokalnih, naravnih produktih, izvrstnih vinih, kreativnih kuharskih mojstrih in butičnih doživetjih.

Vabljeni, da si pogledate video, ki je bil pripravljen kot slikovna podlaga govoru prof. dr. Bogataja ob predstavitvi knjige kandidature Taste Slovenia. 

Prikaz medijske vsebine iz zunanjih virov zahteva vašo privolitev za skupino funkcionalnih piškotkov.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji