Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Hrvaško turistično organizacijo uspešna pri pridobitvi sredstev ETC za promocijo na kitajskem trgu

Objavljeno: 27.8.2018

Nazaj na novice

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Hrvaško turistično organizacijo uspešna pri pridobitvi sredstev ETC za promocijo na kitajskem trgu

Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Hrvaško turistično organizacijo uspešna pri pridobitvi sredstev ETC za promocijo na kitajskem trgu

Ljubljana, 27. avgusta 2018 – Slovenska turistična organizacija (STO) je skupaj s Hrvaško turistično organizacijo (Hrvatska turistička zajednica, HTZ) prejemnica evropskih sredstev razpisa Evropske turistične komisije (European Travel Commission) za izvedbo promocijske kampanje za povečanje prepoznavnosti regije na kitajskem emitivnem trgu. Aktivnosti promocijske kampanje bodo potekale od oktobra 2018 do marca 2019, skupna vrednost predvidenih aktivnosti pa znaša več kot 200.000 evrov. Med ključne cilje, ki jih obe državi zasledujeta na kitajskem trgu uvrščamo povečanje prepoznavnosti in krepitev ugleda obeh držav kot privlačnih in avtentičnih evropskih turističnih destinacij ter rast števila kitajskih turistov v regiji.

Evropska potovalna komisija (ETC) je junija letos objavila razpis za spodbujanje turističnih tematskih transnacionalnih promocijskih kampanj evropskih držav na kitajskem emitivnem trgu (Thematic Transnational Promotional Campaigns for the Promotion of Destination Europe in China).  ETC z razpisom vzpodbuja povezovanje več evropskih držav oz. nacionalnih turističnih organizacij za izvedbo promocijskih aktivnosti za bolj učinkovit nastop na kitajskem trgu. Kampanjo sofinancira Evropska unija.

Na razpisu ETC sta uspešno kandidirali STO in HTZ s skupno promocijsko kampanjo na kitajskem trgu pod sloganom Experience Croatia, Feel Slovenia.

Mag. Maja Pak, direktorica STO je ob tej priložnosti izpostavila: »Veseli smo, da je Slovenska turistična organizacija v sodelovanju s Hrvaško turistično organizacijo uspešno kandidirala na razpisu Evropske potovalna komisije in uspela pridobiti dodatna promocijska sredstva za nastop na kitajskem trgu. Prepričana sem, da bosta skupna promocija in skupen nastop na kitajskem trgu pod sloganom 'Experience Croatia, Feel Slovenia' vodila do bolj atraktivnih produktov, povečanja prepoznavnosti in ugleda obeh destinacij na kitajskem trgu, posledično pa do večjega obiska kitajskih gostov.  Raziskave kažejo, da kitajski turisti pri potovanju v Evropo pogosto povezujejo obe destinaciji. Kitajska sicer z napovedanimi 160 milijoni potovanji v letu 2018 predstavlja enega najbolj perspektivnih globalnih emitivnih turističnih trgov, zato Slovenska turistična organizacija na tem trgu že vrsto let izvaja sistematičen nastop v prvi vrsti s t.i. B2B aktivnostmi kot so izvedba turističnih delavnic, študijskih tur za kitajske organizatorje potovanj, gostovanjem kitajskih  organizatorjev potovanj na turistični borzi SIW ter vse intenzivnejšo prisotnostjo na družbenih omrežjih WeChat in Welbo. Slovenija se bo letos v Šanghaju udeležila tudi prve izvedbe China International Import Expo, prav tako še letos pa je predvidena  posodobitev predstavitvene spletne strani v kitajščini go2slovenia.cn.«

Sodelovanje nacionalnih turističnih organizacij Hrvaške in Slovenije ter skupna promocija na oddaljenih trgih, še posebej pa na Kitajskem trgu pod enim sloganom je edinstven in odličen primer uspešnega sodelovanja v turistični promociji. Gre za učinkovit in profesionalni nastop obeh nacionalnih turističnih organizacij ter racionalno in učinkovito delovanje, ki se odraža v rasti števila kitajskih gostov in v povečani prepoznavnosti obeh destinacij na kitajskem trgu.

Z velikim veseljem smo sprejeli informacijo o potrditvi naše skupne prijave na javni poziv Evropske potovalne komisije. Našemu dolgoletnemu odličnemu sodelovanju, zlasti na kitajskem trgu, je pri prijavi sledila jasna izbira partnerja pri prijavi s kampanjo Experience Croatia, Feel Slovenia. Kontinuiran pozitivni trend prihodov in prenočitev s kitajskega trga zaznavamo že več let, kar potrjuje tudi rast prihodov in prenočitev v višini 36 odstotkov od začetka letošnjega leta. Ker je leto 2018 Evropsko-kitajsko turistično leto bomo nadaljevali z aktivnim izvajanjem vseh promocijskih aktivnosti s ciljem še intenzivnejšega pozicioniranja naše dežele na tem velikem in pomembnem trgu,« je izpostavil direktor Hrvaške turistične organizacije, Kristjan Staničić in ob tem poudaril, da bo ključno vlogo v omenjenih aktivnostih imelo novo predstavništvo v Šanghaju. 

ETC je na razpis za spodbujanje turističnih tematskih transnacionalnih promocijskih kampanj prejela šest prijav, uspešno pa sta na razpisu kandidirali le dve prijavi, med njima tudi projekt, ki sta ga prijavili STO in HTZ.

Ni naključje, da je razpis objavljen prav v letu 2018, saj je ETC letošnje leto razglasila za tematsko leto s posebnim poudarkom na Kitajski (The EU-China Tourism Year 2018). Cilj ETC v letošnjem letu je tako povečati prepoznavnost Evrope kot privlačne turistične ciljne destinacije med prebivalci Kitajske.

 

STO vodilni partner promocijske kampanje

STO bo v aktivnostih, ki bodo na kitajskem trgu izvedene na osnovi sredstev, pridobljenih iz naslova tega razpisa, imela vlogo vodilnega partnerja promocijske kampanje. Promocijske aktivnosti na kitajskem trgu bodo potekale od letošnje jeseni do konca marca 2019. V tem obdobju bo STO skupaj s HTZ organizirala in izvedla dve delovni srečanji oz. t.i. workshopa med slovensko in hrvaško turistično ponudbo in zainteresiranim povpraševanjem iz Kitajske, in sicer v Pekingu ter Šanghaju. Prav tako bo izvedeno skupno spletno izobraževanje oz. t.i. on-line training za predstavnike organizatorjev potovanj in turističnih agencij. V uglednih in prepoznavnih kitajskih medijih visokega dosega kot so National Geographic, Esquire in Bazaar, kjer bodo objavljeni promocijski članki o Sloveniji in Hrvaški kot dveh edinstvenih in privlačnih evropskih destinacijah.

Skupna vrednost projektov, ki bodo izvedeni na kitajskem trgu, znaša 204.267 eur, pri čemer bo iz naslova uspešne kandidature na razpisu Evropske unije, ETC povrnil sredstva v višini polovice vrednosti izvedenih aktivnosti. STO bo izvedla aktivnosti v višini 100.088 eur, HTZ pa v višini 104.179 eur.

Več informacij o razpisu je na voljo na https://ecty2018.org/

Experience Croatia, Feel Slovenia je slogan, pod katerim bo potekala promocijska kampanja in je kampanja, s katero obe državi na prekomorskih trgih, med drugim tudi na Kitajskem, uspešno nastopata že od leta 2010. Prav za skupno nastopanje pod tem sloganom je STO v letu 2011 na turističnem sejmu COTTM v Pekingu na Kitajskem prejela nagrado Chinese Tourists Welcoming Award v kategoriji Product Innovation.

 

Kitajski trg vse bolj pomemben globalni emtivni trg

Kitajski trg, ki velja danes za drugo svetovno gospodarsko velesilo, v zadnjih dveh letih z vidika turističnih potovanj nadalje raste. Da trg raste izjemno skokovito, dokazuje pretekla statistika, predvsem pa projekcije kažejo, da bo do leta 2020 potovalo več kot 100 milijonov kitajskih turistov na leto. Kitajski turisti potujejo predvsem iz velikih mest, kot so Peking, Šanghaj, Guangzhou idr. in prav na tem področju Slovenija že nekaj let izvaja aktivnosti tržnega komuniciranja.

Za kitajskega gosta je značilno, da obišče Evropo z namenom odkrivanja evropske zgodovine, kulture in dediščine. Za gosta, ki prvič obišče Evropo je značilno, da želi na potovanju izkusiti največ, zato v kratkem času obišče veliko držav. Bolj izkušeni kitajski gosti iščejo znamenitosti in aktivnosti izven glavnih poti ter potujejo počasneje, tako da izberejo le eno ali dve državi obiska. Kitajski gostje predstavljajo velik potencial za obisk naše dežele pred in po poletni sezoni. Največji obisk kitajskih turistov v Sloveniji beležimo od maja do oktobra, z vrhom v septembru. V času poletne sezone je največji delež prenočitev teh gostov zabeležen v Ljubljani in v gorskih občinah, enako v času zimske sezone.

Aktualna raziskava ETC kaže, da turisti iz prekomorskih trgov Slovenijo najpogosteje obiščejo v okviru potovanja po zahodno-Balkanskih destinacijah, pri čemer najpogosteje, kar v 58,5 %, združijo prav obisk Slovenije in Hrvaške.

Od leta 2005 v Sloveniji beležimo konstantno rast števila turistov iz Kitajske.

Po podatkih SURS smo v letu 2017 zabeležili 42 % povečanje števila prihodov in 35 % povečanje števila prenočitev kitajskih turistov glede na leto 2016. V letu 2017 nas je obiskalo 62.919  turistov iz Kitajske, ki so ustvarili 85.903 prenočitev.

 

 

 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji