DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017 v Kranjski Gori o aktualni tematiki »SLOVENIJA ZA 5–ZVEZDIČNA DOŽIVETJA«

Objavljeno: 18.10.2017

Nazaj na novice

DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017 v Kranjski Gori o aktualni tematiki »SLOVENIJA ZA 5–ZVEZDIČNA DOŽIVETJA«

DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA 2017 v Kranjski Gori o aktualni tematiki  »SLOVENIJA ZA 5–ZVEZDIČNA DOŽIVETJA«

Včeraj se je v Kranjski Gori pričel osrednji strokovni dogodek v slovenskem turizmu – 7. DNEVI SLOVENSKEGA TURIZMA (DST). V pestrem programu s poudarkom na osrednji tematiki »Slovenija za 5-zvezdična doživetja« se je že zvrstila prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna, v teku je dvodnevni 64. Gostinsko turistični zbor, med drugim pa sledijo še plenarni del DST s podelitvijo najvišjih priznanj v turizmu, 20. Slovenski turistični forum in sklop predavanj za pridobitev uporabnih znanj. Vzporedno poteka prvi vseslovenski turistični hackathon »Slovenija za 5–zvezdična doživetja, tekmovanje skupin v reševanju poslovnih izzivov. V okviru DST bo podpisana tudi Deklaracija za trajnostni rast slovenskega turizma.

Dogajanje na 7. DST je povzela današnja novinarska konferenca, ki je potekala v soorganizaciji ključnih partnerskih inštitucij s področja turizma v Sloveniji. Na njej so
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, predsednik Turistično gostinsko zbornice Slovenije Andrej Prebil, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije Mate Matjaž in predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije Drago Bulc predstavili aktualne teme slovenskega turizma in poudarili pomen DST za Slovenijo.

Minister Zdravko Počivalšek je med drugim izpostavil enega od prihodnjih ukrepov za zagotavljanje konkurenčnosti na področju hotelirstva: »Strokoven in transparenten model prestrukturiranja hotelskega portfelja v lasti države se bo izvedel predvsem z namenom maksimizacije potenciala za rast porftelja, ki zajema naslednje aktivnosti: oblikovanje državnega sklada za prestrukturiranje podjetij (sklad se oblikuje pod okriljem SDH), prenos lastništva/konsolidacija (ne glede na to, ali je sklad neodvisen ali zajema še druge naložbe, bo treba zagotoviti profesionalizacijo upravljanja s hotelskimi investicijami in operativnimi procesi), strukturiranje novega portfelja za nove naložbe v letoviške kapacitete.«


Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, pa je izpostavila: »Dnevi slovenskega turizma so največji strokovni dogodek v turizmu, organizirali smo jih v
sodelovanju z vsemi ključnimi inštitucijami v slovenskem turizmu, saj je medsebojno povezovanje ključno za uspeh, še posebej v turizmu. Za nami sta dve leti intenzivne promocije na tujih trgih, kar rezultira med drugim tudi v rasti števila prihodov in prenočitev tujih turistov, ki presega povprečje regije in Evrope. Pred nami je novo strateško obdobje in nova strategija trajnostne rasti, ki STO postavlja pred pomembne izzive. Ključne aktivnosti v našem delovanju bodo usmerjene v nadgradnjo turistične organiziranosti skozi model štirih makro destinacij, krepitev znamke I feel Slovenia, nadaljevanje pospeševanja razvoja trajnostnih inovativnih produktov višje dodane vrednosti za 365 dni v letu, krepitev digitalnega komuniciranja ter nadaljnje osredotočanje na ključne trge in ciljne skupine. Vse naše aktivnosti bodo tudi v prihodnje potekale v tesnem partnerskem sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma z jasnim ciljem uresničitve vizije Slovenije kot zelene butične destinacije za zahtevnega obiskovalca.«

V okviru DST poteka dvodnevni 64. Gostinsko turistični zbor, za katerega Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice, pravi, da je »največji in najpomembnejši strokovni dogodek gostinstva in turizma v Sloveniji. Skupaj z Dnevi slovenskega turizma smo ustvarili dogodek, ki predstavlja strokovno in razvojno povezovanje z namenom podpore gospodarstvu, stroki, mladih ter zazrtost v trajnostni razvoj turizma. Celotni dogodek je osnova za razvoj in odličnost v turizmu. Tu bi poudaril predvsem najbolj pomembna elementa te odličnosti v turizmu: odlični in motivirani kadri ter visoka kakovost storitve. Naloga Turistično gostinske zbornice Slovenije je sooblikovanje okolja za razvoj omenjenega in sodelovanje z vsemi deležniki

Mate Matjaž, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je dejal, da ga veseli, da so tudi letos na DST prisotni vsi predstavniki turizma: »Le enotni lahko prispevamo k razvoju in odpravljanju številnih ovir. Turistični ponudniki in gostinci smo tudi letos, kot kaže statistika, lahko zadovoljni. Povečan obseg dela je pokazal, da imamo vsi še veliko dela predvsem pri zagotavljanju ustreznih kadrov, ki jih občutno primanjkuje. Zelo težko je biti uspešen ob vse večjih obremenitvah, ki so večje v primerjavi z našimi konkurenti, zato se je OZS odločila, da bo predlagala oprostitev plačila prispevkov delodajalca in delojemalca na dodatke za nadurno, nedeljsko in praznično delo v korist delavcu. Strošek delodajalca bi ostal nespremenjen, le da bi delavec zato prejel višjo bruto plačo. Slovenija ne velja samo za zeleno in aktivno, ampak je prepoznavna tudi po svoji bogati kulinarični tradiciji. Zato bo sekcija letos organizirala 10. strokovno srečanje gostincev, ki bo 21. 11. v Grand Hotelu Bernardin. Poleg aktualnih tem bodo udeleženci poslušali skrivnosti in zgodbe o uspehu štirih kuharjev – lastnikov Michelinovih zvezdic.«

Včerajšnja prireditev Moja dežela – lepa in gostoljubna je v ospredje postavila pomen urejenega in gostoljubnega okolja za uspešen razvoj turizma.
Peter Misja, predsednik Turistične zveze Slovenije, ki je na prireditvi podelila priznanja najbolj urejenim in gostoljubnim krajem, je povedal: »Na državno tekmovanje, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, se je letos uvrstilo 86 mest in krajev, deset kampov, šest mladinskih prenočišč, 26 tematskih poti in Petrolovi bencinski servisi. Najboljši trije v posamezni kategoriji so prejeli priznanja na prireditvi Moja dežela – lepa in gostoljubna. Čedalje večja urejenost krajev po vsej Sloveniji pripomore k lepši podobi države in omogoča kakovostnejše bivanje za turiste in domačine, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Turistična društvena organizacija tako s svojim prostovoljskim delom in sodelovanjem javnosti soustvarja razpoloženje, ki zagotavlja vsestransko kakovosten razvoj turizma, dviguje njegov ugled in moralno-etične vrednote

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, pa je poudaril: »Slovenski turistični novinarji smo v več kot pol stoletja organiziranega delovanja poleg opravljanja svojega poslanstva v skladu z etičnim kodeksom novinarstva vedno opravljali doma in v tujini tudi vlogo pozitivnega turističnega promotorja in spodbujevalca razvoja slovenskega turizma. Naše društvo je bilo že od prvih Dnevov slovenskega turizma tudi aktiven partner v strokovnih razpravah in tudi kot podeljevalec najvišjega priznanja za dosežke v slovenskem turizmu. Letos smo Kristalnemu Triglavu za kolektiven uspeh skupaj z ostalimi partnerji DST dodali še Kristalni Triglav za največji individualni prispevek k mednarodni prepoznavnosti slovenskega turizma v letu 2017. V prihodnjem letu pa bomo vse napore usmerili v ustanovitev Združenja turističnih novinarjev in piscev o turizmu EU.«

Na novinarski konferenci je prisotne nagovoril tudi Fedja Pobegajlo, direktor družbe HIT Alpinea, ki je izpostavil pomen DST 2017 za celotno družbo in ključne deležnike v destinaciji – Občino Kranjska Gora, javni zavod Turizem Kranjska Gora, Nordijski center Planica in ostale turistične ponudnike: »Skupaj si prizadevamo za inovativne turistične storitve, ki jih združujemo v turistom privlačne produkte, kot so Kulinarična pot po Kranjski Gori, Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora, Večerja treh dežel. Pri tem posebno pozornost posvečamo našim strateškim usmeritvam: kongresnemu turizmu, segmentu športa in igralniškim gostom. Letošnji Dnevi slovenskega turizma bodo nedvomno ponudili veliko priložnosti za razmislek o dogajanju in razvoju te pomembne gospodarske panoge. Skupaj se bomo lahko posvetili vprašanju in izzivu zagotavljanja ustreznih kadrov v turizmu z jasnim zavedanjem, da so zaposleni ključni za zagotavljanje visoke kakovosti storitev in s tem uspešnega poslovanja turističnih družb.«

Družba Hit Alpinea bo v okviru letošnjih DST za hotel Ramada Resort prejela mednarodni okoljski certifikat Travelife.

V večernih urah bo danes potekala svečana podelitev najvišjih priznanj v slovenskem turizmu, ki jih bodo prejeli:

- ambasador slovenskega turizma 2017: prof. Peter Lexe
Priznanje bo podelil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

- Sejalec 2017: Fontana piva Zeleno zlato in EXPO Postojnska jama kras.
Priznanje za najbolj kreativne in inovativne turistične produkte, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, letos prejmeta dva inovativna produkta.

- priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma: Zoran Janković
Podeljuje ga Turistično-gostinska zbornica Slovenije.

- priznanje za življenjsko delo v gostinstvu in promocijo kulinarike v Zasavju: Marija Čop
Podeljuje ga Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.
- priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije: Karl Vernik
Podeljuje ga Turistična zveza Slovenije.

- Kristalni Triglav 2017: Slovenska turistična organizacija
Podeljuje ga Društvo turističnih novinarjev Slovenije.

- Kristalni Triglav za turistično osebnost 2017: Ana Roš
Podeljujejo ga vsi soorganizatorji DST.

Na programu današnjega DST se bo zvrstilo še plenarno zasedanje. Po uvodnem pozdravu župana občine Kranjska Gore Janeza Hrovata ga bo odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek s predstavitvijo ukrepov za novo strateško obdobje 2017–2021.


Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki je bila sprejeta pred kratkim, pred slovenski turizem postavlja pomembne izzive: kako zagotoviti, da bomo poleg dobrih rezultatov z vidika števila prihodov in prenočitev tujih turistov v Sloveniji beležili tudi bistveno višje prilive iz izvoza potovanj. Direktorica STO mag. Maja Pak bo predstavila trženjske aktivnosti, ki bodo v Sloveniji v prihodnje zagotovile dodatna 5-zvezdična doživetja. Zagotavljanje višjega priliva iz izvoza potovanj je tako ključno
povezano tudi z vprašanjem, kaj moramo storiti na področju razvoja in trženja turističnih produktov, da bi zagotovili uresničitev v novi strategiji opredeljene vizije slovenskega turizma kot zelene butične globalne destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, notranji mir in osebne koristi.

Osrednji govornik plenarnega dela dr. Nenad Filipović, mednarodno uveljavljeni predavatelj in svetovalec, bo predstavil načine in možnosti za doseganje višje dodane vrednosti produktov, kar je tudi eden od ključnih ciljev slovenskega turizma v strateškem obdobju, ki je pred nami.

Dr. Dejan Verčič bo udeležencem plenarnega dela približal turizem v času hipermoderne, ki ga zaznamujejo vse večja hitrost družbenih sprememb in prilagoditev ter spremenjena pravila komuniciranja.


Prav tako danes bo potekala okrogla miza z zgovornim naslovom »Cilj je jasen: 3,7 milijarde EUR. Kako uresničiti preskok k višji dodani rednosti in boljši izkušnji gosta?«, ki v ospredje postavlja vse ključne elemente za preskok k višji dodani vrednosti in boljši izkušnji gosta v luči inovativnih, butičnih turističnih produktov, zadovoljnih zaposlenih v gostinstvu in turizmu ter primerno upravljanje turističnih tokov. Okrogle mize se bodo udeležili gospodarski minister Zdravko Počivalšek, Mattej Valenčič, direktor Luxury Slovenia, dr. Nenad Filipović, IEDC – Poslovna šola Bled, Miloš Cerović, generali direktor Hotela InterContinental 5* v Ljubljani, mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, in Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije.
Po okrogli mizi bodo predstavniki ključnih institucij v slovenskem turizmu podpisali DEKLARACIJO ZA TRAJNOSTNO RAST SLOVENSKEGA TURIZMA.

Na današnjem programu DST bo tudi sklop predavanj Uporabna znanja, medtem ko bo jutrišnji dan predvsem v znamenju že 20. Slovenskega turističnega foruma. Po uvodnih besedah mag. Maje Pak in državne sekretarke na MGRT Eve Štravs Podlogar bo Siniša Topalović iz Horwath HTL udeležencem predstavil konkurenčni položaj turističnega sektorja v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo in Hrvaško – stanje slovenskega turizma skozi ključne kazalnike poslovanja in prostor za rast. V okviru foruma bodo predstavljeni navdihujoči primeri oblikovanja inovativnih turističnih produktov za zahtevnega gosta in podani primeri dobrih praks tistih, ki so bili drzni in so uspeli. Mark Turrell, mednarodno priznani strateg in svetovalec, bo predstavil tematiko, ki je tudi za slovenski turizem izjemno aktualna: kako s pametnimi potezami omogočiti hitro rast na področju inovativnih turističnih produktov. Sledil bo moderiran pogovor z ustvarjalci zgodb in predstavitev tematike kulturnega turizma, ki bo ena osrednjih tematik slovenskega turizma v prihodnjih dveh letih.
Jutri bodo znani tudi rezultati turističnega hackathona, ki se je pričel danes. Na njem skoraj 90 udeležencev v dvodnevnem maratonu oziroma tekmovanju skupin rešuje poslovne izzive za 5-zvezdični slovenski turizem. Prvi dvodnevni vseslovenski turistični hackathon »Slovenija za 5–zvezdična doživetja« je organizirala STO v sodelovanju s CorpoHub.
Vabljeni tudi k spremljanju dogodkov plenarnega zasedanja in 20. Slovenskega turističnega foruma v neposrednem prenosu na spletni strani DST.


DST so organizirani v skladu s strateško usmeritvijo krepitve povezovanja pri razvoju in trženju slovenskega turizma z vsemi večjimi partnerskimi institucijami s področja turizma v Sloveniji: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovensko turistično organizacijo, Turistično zvezo Slovenije, Turistično gostinsko zbornico Slovenije, Sekcijo za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zbornico gorskih centrov – GZS, Združenjem turističnih agencij Slovenije, Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč, Zavodom Kongresno turistični urad, Društvom turističnih novinarjev Slovenije, Pohodništvom in kolesarjenjem GIZ in drugimi.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji