Slovenija je obarvala Berlin zeleno

Objavljeno: 8.3.2017

Nazaj na novice

Slovenija je obarvala Berlin zeleno

Slovenija je obarvala Berlin zeleno

Danes je svoja vrata odprla vodilna svetovna turistična borza ITB Berlin 2017. Na odprtju njenega kongresnega dela je goste prvič v zgodovini borze nagovoril Slovenec, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Slovenija je tokrat kot država partnerica »Convention & Culture Partner ITB Berlin 2017« precej izpostavljena, Slovenska turistična organizacija je pod krovnim sporočilom »Slovenia Makes You Green« pripravila skupaj s predstavniki slovenskega turističnega gospodarstva različne predstavitve dobrih praks in ponudbe slovenskega turizma. Uradnemu odprtju je danes sledil Zeleni panel, na katerem so o Sloveniji kot državi, ki je vzpostavila unikatni model trajnostnega turizma, med drugim spregovorili minister Zdravko Počivalšek, mag. Maja Pak, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj in Matevž Lenarčič.

 

Odprtje ITB Berlin 2017

»Velika čast je predstavljati Slovenijo kot 'Convention & Culture Partner ITB Berlin 2017' z željo, da bi vas navdihnili, da bi se počutili zeleno, da bi tako razmišljali in delovali. Verjamem, da je trajnost vitalnega pomena za kvaliteto, stabilnost in blaginjo in da vsi potrebujemo odgovorno vizijo za prihodnost,« je v nagovoru gostom na odprtju kongresnega dela ITB Berlin 2017 med drugim dejal častni govorec slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. »Ljubezen do narave, zdravih voda, čistega okolja in zelenih mest je zakoreninjena v nas, Slovencih. Naša prva in najpomembnejša odgovornost je kvaliteta življenja za vse, tako za naše državljane kot obiskovalce.  Razvili in uveljavili smo enega najuspešnejših in najbolj učinkovitih trajnostnih modelov na področju turizma, Slovenija je postala prva Zelena država na svetu.  Naša vizija za prihodnost je 100-odstotno zelena, in želimo jo podeliti z vami, kajti nič ni bolj zadovoljujočega od možnosti, da lahko pomagaš graditi mostove med narodi in deliš znanje, kako izboljšati naše politike, upravljanja in delovanja.«

Minister Zdravko Počivalšek je še dejal, da se bodo vsi sodelujoči iz Slovenije potrudili, da si bodo obiskovalci ITB Berlin 2017 zapomnili našo deželo in se počutili zeleno. V ta namen je Slovenska turistična organizacija (STO) pod krovnim sporočilom »Slovenia Makes You Green« pripravila skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom različne aktivnosti, pri katerih so izpostavljeni tudi slovenski dosežki  na področju trajnostnega turizma. Osrednjo točko nastopa slovenskega turističnega gospodarstva na ITB Berlin 2017 predstavlja stojnica v hali 17, ki s sporočilom »Slovenia Makes You Feel Green« izpostavlja zdrave vode in kulturni turizem zelenih mest. V hali 4.1 se s sporočilom »Slovenia Makes You Act Green« predstavljajo zelene destinacije in ponudniki, vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma.

 

Zeleni panel »Slovenia Makes You Think Green«

Slovenija se je prvi dan turistične borze kot država z unikatnim modelom trajnostnega turizma Zelena shema slovenskega turizma in kot nosilka naziva prve Zelene države sveta predstavila tudi na strokovnem Zelenem panelu »Slovenia Makes You Think Green«.

Po pozdravnem nagovoru ministra Zdravka Počivalška, v katerem  je med drugim dejal, da Slovenija sicer postaja vedno bolj turistično prepoznavna, vendar nič manj zelena, je mag. Maja Pak, direktorica STO, zbranim predstavila Zgodbo o zeleni Sloveniji. »Preobrazba Slovenije iz lepe dežele v osrčju Evrope v prvo Zeleno državo na svetu in vodilno na področju trajnostnega turizma se ni zgodila čez noč, čeprav se je država z izjemnimi naravnimi danostmi hitro zavedla, da danosti in ljubezen do njih nista dovolj. Zato se je osredotočila na vizijo trajnostnega turizma in zeleno prihodnost, kar je osnova našemu razvoju,« je dejala mag. Maja Pak. »Rezultat večletnega strateškega načrtovanja in sistematičnega dela je oblikovanje unikatnega nacionalnega modela Zelena shema slovenskega turizma, s katerim pospešujemo uvajanje trajnostnega turizma v prakso. Zelena shema, ki temelji na 107 globalnih kriterijih trajnosti,  je postala bistven del trženjske znamke 'I feel Slovenia' in podpora viziji razvoja zelenega butičnega turizma. Veseli me, da se je v shemo pridružilo že čez 50 destinacij in ponudnikov. Uvrstitev STO med finaliste za ugledno nagrado National Geographic World Legacy Destination Leadership na področju vodenja trajnostnega turizma pa potrjuje pravilnost naše zelene vizije in ukrepov in pomeni, da je Slovenija na tem področju primer dobre prakse. Vse to pa ne bi bilo možno brez ljudi, ki so tako v turizmu kot tudi na drugih področjih pripravljeni prestavljati meje, da bi ohranili Slovenijo tako lepo in zeleno, kot je.«

V nadaljevanju Zelenega panela »Slovenia Makes You Think Green« je sledila okrogla miza, ki jo je moderiral Igor E. Bergant. Omizje slovenskih strokovnjakov je predstavilo svoje poglede na zeleno transformacijo Slovenije, ki je državi prinesla najvišjo oceno trajnosti, to je naziv prve Zelene države sveta, 17 destinacijam, združenih pod nacionalno znamko trajnosti Zelena shema slovenskega turizma ali »Slovenia Green«, pa uvrstitev med TOP 100 najbolj zelenih destinacij sveta. Zgodbo o zeleni državi, ki navdušuje in navdihuje z zeleno vizijo v mestih in na podeželju,  so predstavili prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, Matevž Lenarčič, okoljevarstvenik, biolog, pilot, fotograf, alpinist, mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, dr. Jan Bizjak, agronom, in Jana Apih, direktorica Zavoda trajnostnega turizma GoodPlace in predstavnica konzorcija Slovenia Green.

 

Primeri dobrih praks slovenskega turizma

Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in prejemnica Nobelove nagrade za mir v okviru Mednarodne skupine ZN o podnebnih spremembah IPCC, je  izpostavila, da je Slovenija postala v svetu prepoznana kot zelena destinacija zaradi različnih razlogov: »Prvi je zagotovo odlično podnebje z obilico vode, kar tudi omogoča gozdnatost in dejansko bogastvo zelenih ekosistemov. Za to se pač lahko zahvalimo materi naravi. Imamo tudi zgodovinsko srečo, da je gostota prebivalstva v Sloveniji majhna in da nimamo okoljsko neobvladljivih mest, imamo pa tudi ohranjeno podeželje in naravne vire. Drugi razlog zadeva naš nacionalni značaj. Slovenci od nekdaj ne maramo masovnega turizma, tudi sami veliko potujemo in smo učeč narod, torej na lastne oči spoznavamo napake turizma. Cenimo neokrnjeno naravo, in to je pomemben temelj, na katerem je začel graditi slovenski turizem. Kot tretje bi izpostavila nadgradnjo vsega omenjenega, kar so razvili mnogi poleg STO in ministrstva. Omenim naj izobraževanje, na primer široko mrežo  eko šol v Sloveniji, v katerih se je izobraževalo okrog 200.000 mladih, turistične krožke in izbirni predmet turizem na nekaterih šolah, fakultete za turizem, višje šole in  študijske smeri. Pomembno so k razvoju zelenega turizma prispevali mediji, na primer RTV Slovenija s turističnimi oddajami o lepotah Slovenije. Vse to je bilo dobra osnova, da se je na primer Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, s katero smo se zavezali k razvoju trajnostnega turizma, 'prijela'. Podobno je uspela tudi Zelena shema slovenskega turizma STO-ja. Slovenija postaja v mednarodni strokovni javnosti prepoznana kot majhna država z velikimi koraki na področju trajnostnega razvoja. Vsekakor pa nas na tem področju čakajo še veliki izzivi, predvsem pri javnem prometu, bolšji energetski učinkovitosti, tudi v turizmu, ravnanju z odpadki, onesnaženem zraku ter blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe.«

Matevž Lenarčič, okoljevarstvenik, biolog, pilot, fotograf, alpinist, je opozoril, da je človeštvo sicer razvilo vrsto tehnologij, ki izboljšujejo kvaliteto življenja, a so praviloma energetsko potratne: »Preskrba z energenti in njihova uporaba zelo obremenjujeta okolje. Nenehna lakota po gospodarski rasti se negativno odraža tudi v okolju s povečanimi emisijami ogljika v zraku. Črni ogljik je drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja atmosfere za CO2 in pomembno prispeva k podnebnim spremembam.  Zato smo ustanovili GreenLight WorldFlight 2012–2020, globalno  misijo, ki raziskuje onesnaženosti s črnim ogljikom in se bori proti klimatskim spremembam.«

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, je izpostavila zelene dosežke v Ljubljani: »Pri Turizmu Ljubljana smo zelo ponosni na priznanja in nagrade na področju trajnostnega razvoja. Počaščeni smo, da dobimo toliko pobud in priložnosti za deljenje 'zelenega' znanja in dosežkov v Ljubljani. Toda najpomembneje je, da Ljubljana svojo zeleno dušo zares živi. Vse trajnostne spremembe v mestu so vidno vplivale na turistični razvoj. Tudi meščani smo dobili boljše življenjske pogoje, napoved za prihodnje generacije pa je danes boljša kot kdaj prej. Vse deležnike turističnega gospodarstva spodbujamo, da začnejo delovati zeleno, obiskovalce mesta pa, da v Ljubljani pustijo zgolj odtise stopal, s sabo pa vzamejo le spomine.«

Dr. Jan Bizjak, agronom, je kot sodelavec ekološkega glampinga Garden Village Bled predstavil primer dobre prakse zelenega turizma, torej spoja narave s turistično ponudbo in ozaveščanja gostov: »Naravnih danosti in lepot, ki nam jih v Sloveniji narava nesebično ponuja, je resnično na pretek. Včasih kar malce pozabimo, v kakšnem lepem okolju živimo, vendar pa nas na to spomnijo navdušeni turisti z vsega sveta. Ohranjanje narave s čim manjšim poseganjem vanjo sta želja in cilj, ki  nas dnevno spremljata že od gradnje resorta. Vse večja pridelava in ponudba lokalne, sezonske hrane, vzgojene čim bolj sonaravno brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev,  je le en vidik, izobraževanje, izmenjevanje izkušenj in ozaveščanje pa drug, mogoče še pomembnejši, saj lahko trajno izboljša kvaliteto našega življenja. Gostom z veseljem delim izkušnje, ki mi jih narava vsakodnevno podarja. Zdravo pridelavo sadja in zelenjave želim približati predvsem mladim in najmlajšim, zato sem letos del vrtička namenil samo njim, tako da lahko na njem sejejo, sadijo, pobirajo pridelke. Zgodnji stik z zemljo in naravo je za otroke zelo pomemben, žal pa za mnoge danes težko dostopen.  V svojem čudovitem poklicu opažam, da ko ljudi ozavestiš,  začnejo dajati prednosti vsebini in kvaliteti pred videzom in kvantiteto. In k temu moramo stremeti v prihodnosti, na vseh področjih, še posebej pa v turizmu. Ko zavedanju dodamo še globoko hvaležnost, svojo polno prisotnost oziroma navzočnost in  kanček domišljije, pa zeleni raj lahko ne le ohranjamo, ampak ga naredimo še bolj zelenega, še bolj živega. In mislim, da nam v Garden Villageu na Bledu in tudi drugod po Sloveniji to zelo dobro uspeva.«

Jana Apih, direktorica Zavoda trajnostnega turizma GoodPlace in predstavnica konzorcija Slovenia Green, pa je predstavila zelena prizadevanja slovenskega turističnega gospodarstva: »Turistični sektor je v Sloveniji aktivno prevzel svojo zeleno vlogo. Trajnostno upravljanje je zapisano v vse ključne nacionalne, regionalne in lokalne nivoje. Podjetniški in javni sektor v vedno večji meri prepoznavata naravo, lokalno tradicijo in kulturo ter skrb za dobrobit lokalnih skupnosti kot ključno razvojno usmeritev in pomemben element prepoznavnosti in atraktivnosti Slovenije. Slovenska turistična organizacija je z razvojem in vzpostavitvijo Zelene sheme slovenskega turizma ta prizadevanja usmerila v aktivnosti trajnostnega upravljanja na vseh nivojev, ki ga dosega prav s podeljevanjem certifikata Slovenia Green.«

 

Aktivni do zaključka

Do zaključka letošnje borze ITB Berlin 12. marca bo Slovenija svojo  zgodbo o  zeleni, aktivni, zdravi deželi širila tudi s sodelovanjem na 5. srečanju Donausalon, strokovnem posvetu o trajnostnem turizmu v regiji Podonavje, na predstavitvah slovenskih izkušenj iz prirejanja kongresnih dogodkov in slovenske zdraviliške zgodbe ter  na predavanju o klimatskih spremembah. Predstavitev Slovenije in njene turistične ponudbe bo zaokrožil slovenski večer »Slovenia Makes You Green«, na katerem se bodo povabljenci spoznavali s slovensko zeleno vizijo mest in podeželja ter  kulturnim izročilom.  

Slovenija bo tokrat svojo pozornost na ITB Berlin 2017 vzbujala tudi z novostjo na borzi, geslo za brezplačni brezžični dostop do interneta na celotnem sejmišču je namreč »I feel Slovenia«.

Več informacij o ITB Berlin 2017: www.slovenia.info/itbberlin 

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji