Izvoz potovanj in prenočitve v slovenskem turizmu na ravni leta 2019

Objavljeno: 23.12.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Izvoz potovanj in prenočitve v slovenskem turizmu na ravni leta 2019

Po podatkih državnega statističnega urada je bilo od januarja do novembra 2022 zabeleženih nekaj manj kot 14,9 milijona prenočitev, kar je za 42 % več kot v enakem lanskem obdobju in za 0,9 % manj kot v primerjalnem obdobju v letu 2019. Domači turisti so ustvarili 5,2 milijona oz. 35 % vseh prenočitev, tuji pa 9,6 milijona oz. 65 % vseh prenočitev. Po podatkih Banke Slovenije vrednost izvoza potovanj v prvih desetih mesecih leta 2022 znaša 2,49 milijarde evrov, kar je skoraj na ravni leta 2019, ko je vrednost izvoza potovanj v istem obdobju znašala 2,50 milijarde evrov. Vrednost izvoza potovanj od januarja do oktobra je za 73 % višja kot v istem obdobju lani. Turizem bo predpandemično raven na globalni ravni dosegel predvidoma leta 2024.

Izvoz potovanj in prenočitve v slovenskem turizmu na ravni leta 2019

Leto 2022 je leto, ko je slovenski turizem sprejel novo strategijo turizma do leta 2028, s katero sledi načelu »nekaj več, a veliko bolje«, kar pomeni cilj zmernega povečanja števila turistov in njihovih prenočitev ter bistven dvig kakovosti storitev in višje dodane vrednosti.

Leto 2022 je tudi leto, ko je zasedenost v številnih destinacijah dosegla raven iz leta 2019. Zaključuje se leto, ki je za slovenski turizem prineslo številne, predvsem kadrovske in finančne izzive.

Mag. Maja Pak, direktorica STO: »Z blizu 15 milijoni prenočitev v prvih enajstih mesecih in s prilivom iz naslova izvoza potovanj do vključno oktobra smo v slovenskem turizmu dosegli raven v primerjalnem obdobju predkriznega leta 2019. Ob uspešnem ponovnem zagonu turizma pa se panoga še vedno sooča z velikimi izzivi, kot so podražitve energentov in pomanjkanje kadrov. Slovenska turistična organizacija bo tudi v letu 2023 v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji turizem usmerjala na pot, ki vodi v še bolj trajnostno in odporno prihodnost. Izvedli bomo vrsto promocijskih in razvojnih projektov, med najpomembnejšimi sta razvoj nacionalnega podatkovnega središča in oblikovanje modela organiziranosti slovenskega turizma. Posebno pozornost bomo namenili krepitvi znanja in kompetenc zaposlenih v turizmu, dvigu ugleda poklicev v turizmu in gostinstvu, spodbujanju razvoja produktov višje dodane vrednosti in nadaljnji krepitvi prepoznavnosti in ugleda Slovenije, med drugim tudi v okviru globalno odmevnih športnih dogodkov v Sloveniji.«


Največ tujih turistov iz Nemčije

Od tujih turistov so v prvih enajstih mesecih leta 2022 v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (18,4 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so turisti iz Avstrije (8,7 %), Italije (8,4 %), Nizozemske (6,5 %) in Češke (5,8 %). Pred pandemijo je bila razporeditev po trgih podobna; zamenjal se je vrstni red in delež trga (v istem obdobju leta 2019: Nemčija, Italija, Avstrija, Nizozemska, Češka).

Razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov v prvih 11ih mesecih letošnjega leta znaša 35:65 % v korist tujih gostov (v enakem obdobju leta 2019 je to razmerje bilo 27:73 % v korist tujih gostov).


Največ prenočitev v gorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v obdobju od januarja do novembra 2022 ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (32 % vseh prenočitev), sledile so obmorske občine (20 %) in zdraviliške občine (20 %). V gorskih, obmorskih in ostalih turističnih občinah so zabeležili več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju lani: v gorskih za 5,2 % več, v obmorskih za 2,8 % več in v skupini drugih občin za 10,1 % več. Domači in tuji turisti so od januarja do novembra  ustvarili največ prenočitev v hotelih (48 % vseh prenočitev in 48 % več kot v enakem obdobju 2021), sledili so drugi nastanitveni obrati in nato kampi.

Datoteka z začasnimi podatki o turističnem prometu za mesec november 2022

 

Turizem bo predpandemično raven na svetovni ravni dosegel leta 2024

Ocenjujemo, da bomo v slovenskem turizmu v letu 2022 zabeležili 5,8 milijonov turističnih prihodov in 15,6 milijonov turističnih prenočitev.

Po ocenah Svetovne turistične organizacije (UNWTO) bodo mednarodni prihodi do konca leta 2022 dosegli 65 % ravni pred pandemijo. Po podatkih UNWTO je bilo med januarjem in septembrom zabeleženih 700 milijonov mednarodnih potovanj, kar za 133 % več prihodov kotv enakem obdobju leta 2021. Pri oživitvi mednarodnih turističnih prihodov je Evropa še vedno vodilni kontinent. Med januarjem in septembrom 2022 je bilo v Evropi zabeleženih 477 milijonov mednarodnih prihodov (t.j. 68 % vseh svetovnih prihodov) kar predstavlja vrnitev na 81 % ravni pred pandemijo. K temu sta pomembno prispevala okrepljeno povpraševanje znotraj regije in potovanja iz Združenih držav Amerike. Evropa je bila še posebej uspešna v tretjem četrtletju, ko je število prihodov doseglo skoraj 90% ravni iz leta 2019.

Tudi podatki Evropske potovalne komisije (ETC) kažejo na bistveno intenzivirane turistične prihode evropskega turizma. Napovedi za prihodnost potovanj pa ostajajo vsled inflacije, ki vpliva na upočasnitev gospodarske raste ter še vedno trajajočo vojno med Rusijo in Ukrajino, negotove. Tako ETC napoveduje, da bo okrevanje turističnega sektorja zaradi dolgotrajnih tveganj predvidoma počasnejše kot predvideno. Po podatkih ETC vse manjši razpoložljivi dohodek potrošnikov vpliva na njihove odločitve glede potovanj.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji