Plenarni dan DST 2022: POT DO VEČJE VREDNOSTI ZA VSE

Objavljeno: 15.11.2022

Nazaj na novice

Plenarni dan DST 2022: POT DO VEČJE VREDNOSTI ZA VSE

Slovenski turizem v aktualnem strateškem obdobju zasleduje vizijo zelene butičnosti z nižjim odtisom in večjo vrednostjo za vse. V zahtevnem okolju bo morala panoga ob nujnem soočanju z izzivi ostati osredotočena na ustvarjanje rasti v skladu z usmeritvijo »nekaj več in veliko bolje«, ki poudarja razvoj in trženje uravnotežene ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti, s tem pa slovenski turizem postaja vedno močnejši spodbujevalec trajnostnega razvoja. Na Plenarnem dnevu letošnjih Dnevov slovenskega turizma (DST) v Laškem so deležniki razmišljali o konkretnih usmeritvah in priporočilih, kako vizijo zelene butičnosti uresničiti v praksi. Osrednji govorniki so se strinjali, da sta med ključnimi orodji še naprej močna osredotočenost na trajnost ter digitalna preobrazba. A v središču ostajajo ljudje.

Plenarni dan DST 2022: POT DO VEČJE VREDNOSTI ZA VSE

Letos spomladi sprejeta Strategija slovenskega turizma 2022 – 2028 je usmerjena v doseganje uravnotežene rasti po načelu »nekaj več in veliko bolje«. »Nekaj več« se nanaša na zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, »veliko bolje« pa izpostavlja močno osredotočanje na povečevanje kakovosti, posledično pa dodane vrednosti v turizmu. Strategija je v ospredju letošnjih DST, ki potekajo od 14. do 16. novembra v hotelu Thermana Park Laško.

Na Plenarnem dnevu DST sta udeležence pozdravila predsednica uprave družbe Thermana Mojca Leskovar ter župan Občine Laško Franc Zdolšek. Uvodni govorci so bili minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han, direktorica Slovenske turistične organizacije (STO), mag. Maja Pak, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Andrej Prebil, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar ter predsednik Turistične zveze Slovenije (TZS) Pavle Hevka.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je poudaril, da strategija turizma do leta 2028 sledi načelu »nekaj več, a veliko bolje«. »To pomeni, da želimo zmerno povečanje števila turistov in njihovih prenočitev, a še posebej želimo dvigniti kakovost storitev in višjo dodano vrednost. S tem bodo pridobili tako turistično gospodarstvo, kot destinacije in prebivalci Slovenije. Delo nas vseh bo zares opravljeno, ko bo turist za svoj denar dobil izkušnjo, ki smo jo obljubljali, ali še bolje – od nas odšel še z 'nekoliko več' in se z veseljem vrnil. V kratkem bo oblikovana medresorska delovna skupina, ki bo usmerjala izvajanje strategije in oblikovanje akcijskega načrta z jasno opredeljenimi ukrepi in finančnimi sredstvi. Pomembno pa bo, da bomo strategiji sledili vsi, tako odločevalci kot ponudniki in zaposleni v turizmu,« je dejal.

 

Slovenski turizem se sooča s številnimi izzivi, kot so kriza energentov, visoka inflacija, posledice vojne v Ukrajini, podnebne spremembe, prekomerni turizem na določenih območjih oz. v določenih časovnih obdobjih ter pomanjkanje kadrov. Direktorica STO, mag. Maja Pak, je spregovorila o umetnosti iskanja ravnotežja v tem zahtevnem okolju: »Vizija slovenskega turizma je zelena butičnost z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse. Koliko je vredna najudobnejša postelja, če gostu ne moremo zagotoviti čiste pitne vode? Koliko je vredna petzvezdična storitev brez zadostnih količin varne hrane? Ta in podobna vprašanja si bo slovenski turizem moral zastavljati ob iskanju krhkega ravnotežja med nujnim odzivanjem na krize in hkratnim premikanjem v smeri boljše prihodnosti za vse. STO bo deležnikom na tej poti pomagala s številnimi promocijskimi, izobraževalnimi, razvojnimi in drugimi aktivnostmi. Naša največja nova projekta v prihajajočem obdobju sta razvoj nacionalnega podatkovnega središča in oblikovanje modela organiziranosti slovenskega turizma. Podpirali bomo razvoj kakovostnih turističnih produktov višje dodane vrednosti ter prispevali h krepitvi znanja in kompetenc zaposlenih ter k dvigu ugleda poklicev v gostinstvu in turizmu, obenem pa nadaljevali z učinkovito promocijo slovenske turistične ponudbe na domačem in na tujih trgih. Okolje, v katerem delujemo, je zahtevno. A ob nujnem soočanju z izzivi je naša najpomembnejša naloga, da ne skrenemo s poti in ostanemo osredotočeni na cilje prihodnosti.«

 

Predsednik TGZS Andrej Prebil je ob izzivih, s katerimi se sooča panoga, navedel štiri ključne osnove, na katerih mora slovenski turizem v prihodnje še trdneje in odločneje graditi – to so trajnost in avtentičnost, petzvezdična doživetja, digitalni razvoj ter gostoljubnost s kakovostnim kadrom. »Po moji oceni transformacija turizma v Sloveniji še ni uspešna. Zakaj? Ker smo vsi skupaj zanemarili glagol 'spoznati'. Vsi skupaj moramo spoznati, da moramo biti bolj kot kdaj koli prej fleksibilni, se spreminjati in prilagoditi novim okoliščinam. Ne samo posamezniki, ampak vsi deležniki v turizmu. Ne samo mi, ki sedimo tu, ampak vsi v naših podjetjih in organizacijah, celotna kultura turizma. Ne samo spoznati, tudi dojeti in uresničiti. Ne samo besede, ampak akcija. Ne samo govoriti, priznati si moramo resnico, da je nujno delati drugače, boljše. Če kdaj, je sedaj, v krizi in kaosu, pravi čas za spoznanje, spremembe, akcijo in transformacijo!«

 

Predsednik OZS Blaž Cvar je izpostavil potrebo po dvigu dodane vrednosti v gostinstvu, kar je mogoče doseči z novimi pristopi na področju digitalizacije in z boljšo komunikacijo z gosti. »A nič ne more nadomestiti pristnega človeškega stika v živo. Vsi, ki delamo v gostinstvu in turizmu, se moramo zavedati, da so naša največja moč ljudje, naši zaposleni, njihova čustva, toplina in odnosi, ki jih gradijo z našimi gosti. In ko zasledujemo cilja, da bi dvignili kakovost naše ponudbe in ublažili kadrovsko problematiko, je ključno, da izboljšamo tudi položaj zaposlenih v gostinstvu in turizmu. Zadovoljstvo zaposlenih je namreč ključ do tega, da bodo zadovoljni tudi naši gosti,« je navedel. Izpostavil je potrebo po dodatni promociji in ustvarjanju pozitivne podobe poklicev v panogi ter dodal: » Naše gostinske lokale prevzemajo mlajše generacije, ki svet in življenje dojemajo drugače. Za nadaljevanje tradicije se nam torej ni treba bati, a idejam mladih moramo znati tudi prisluhniti, saj nas prav Michelinove zvezdice in druga mednarodna priznanja opominjajo na moč in sposobnost naših mladih gostincev. Prepričan sem, da bomo s tako vnemo in energijo, ki ju premoremo, naredili revolucijo v gostinstvu in turizmu.«

 

Predsednik TZS Pavle Hevka je menil, da je vsaka kriza tudi priložnost za tiste, ki so drzni, ki se ne bojijo seči v neznano, in ki želijo preseči obstoječe okvirje delovanja. »To je pravi čas za vse zavzete, predane in delovne turistične delavce, ki jim turizem ne pomeni le sredstva za preživljanje, ampak tudi način življenja, način komuniciranja z ljudmi ter skrb za kulturo, dediščino, zgodovino in vse, iz česar je spletena nevidna mreža sodelovanja in obstoja neke države, pa čeprav majhne, kot je naša prelepa Slovenija. Znamo biti veliki in znamo predstaviti našo deželo kot veliko ter vredno pozornosti in občudovanja. Le skupaj moramo stopiti, tako kot znamo na vsakokratnih in tudi na letošnjih Dnevih slovenskega turizma.  Poznam veliko lastnikov in upravljalcev turistične ponudbe, ki jim je dveletni prisilni »odmor«, če mu lahko tako rečem, omogočil obnavljanje in nadgradnjo obstoječe turistične infrastrukture, pa tudi smelo izgradnjo nove.«

 

Strokovni del Plenarnega dneva DST je orisal makroekonomsko okolje na nacionalni in globalni ravni v luči geopolitičnih izzivov, energetske krize ter draginje z vplivom na turizem. Naslovil je teme krepitve trajnostnega razvoja kot predpogoja za konkurenčnost podjetij ter pomen obvladovanja tveganj preko diverzifikacije ponudbe in iskanja poslovnih priložnosti v trajnostnem inoviranju.

O gospodarskih pričakovanjih in turističnih gibanjih v obdobju povišane inflacije je spregovoril glavni ekonomist Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Bojan Ivanc. Izpostavil je rast cen hrane, energentov in transporta, kar posledično draži turistične storitve. Strokovnjaki po njegovih besedah v prihodnjem letu v Sloveniji sicer pričakujejo realno podobno turistično potrošnjo kot v letošnjem letu. Najslabši scenarij pa bi predstavljala povečana geopolitična tveganja v regiji, ki bi lahko okrnila mobilnost tujih gostov.

 

Direktorica podjetja Quintaum Andreja Kodrin je govorila o preživetju v dobi turbulenc ter pozvala h krepitvi odpornosti in trdoživosti turizma. Zelena, nizkoogljična in trajnostna strategija »ni nekaj, kar je lepo imeti ali je sredstvo komunikacije za najboljše, ampak je nekaj, kar morate narediti vsi«, je nagovorila turistične deležnike. Med drugim je izpostavila potrebo po predvidevanju in nenehnem prilagajanju, načrtni izgradnji samozadostnosti ter učenju od narave. Osredotočati se moramo na dobrobit ne le gostov, ampak tudi zaposlenih v turizmu, je dejala.

 

Direktor Turističnega urada Malage Jonathan Gómez Punzón je predstavil navdihujoče primere uvajanja naprednih tehnologij v tem španskem mestu, ki ga imenujejo tudi Silicijeva dolina Evrope. Malaga med drugim izkorišča prednosti virtualne resničnosti oz. metaverzuma, kar povečuje zavzetost obiskovalcev ter znižuje stroške, prek koriščenja žetonov NFT pa spodbuja lokalno potrošnjo in zagotavlja dodatna sredstva za turistično promocijo.

 

V moderiranem pogovoru so v. d. generalne direktorice direktorata za turizem na MGRT Dubravka Kalindirektor Turizma Bohinj Klemen Langusdirektorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikecpredsednica uprave družbe Thermana Mojca Leskovar ter direktor agencije Extrem, experience marketing Simon Rožnik govorili o zasuku paradigme. Strinjali so se, da je slovenski turizem na področju trajnosti postavil dobre in trdne temelje, na podlagi katerih se lahko s prilagajanjem, drugačnim razmišljanjem, novimi produkti, aktivnim upravljanjem turističnih tokov in drugimi ukrepi odziva na spremenjene razmere v luči aktualnih izzivov.

 

STO in OKS s strateškim partnerstvom v skupno promocijo pred olimpijskimi igrami v Parizu

STO in Olimpijski komite Slovenije (OKS) sta v sklopu DST danes podpisala sporazum o strateškem partnerstvu pri komunikaciji Slovenije kot športne turistične destinacije s poudarkom na prihajajočih olimpijskih igrah, ki bodo v Parizu leta 2024. Namen sporazuma je še bolj poenotena in intenzivna komunikacija na domačem in tujih trgih ter izvedba enotne nacionalne promocijske kampanje s športniki ambasadorji in olimpijci. Pomembno je tudi deljenje skupnih vrednot: spodbujanje aktivnosti v naravi, zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih, predstavitev Slovenije kot trajnostne destinacije za športna doživetja, prireditve in priprave. V okviru celovite komunikacije se posebna skrb namenja umestitvi nacionalne znamke I feel Slovenia.

 

Najvišja priznanja s področja turizma

Na slavnostnem dogodku so v okviru Dnevov slovenskega turizma (DST) v Celjskem domu v Celju podelili najvišja priznanja v slovenskem turizmu, in sicer priznanje Kristalni Triglav za osebnost leta, naziv Ambasador slovenskega turizma, nagrado Sejalec, Priznanje za izjemen prispevek k razvoju slovenskega turizma, Priznanje za življenjsko delo v gostinstvu, Priznanje za izjemen prispevek pri razvoju turistične društvene organizacije ter priznanje Kristalni Triglav. Udeleženci so se na slovesnost iz hotela Thermana Park Laško, ki gosti letošnje DST, v Celje in nazaj odpravili z vlakom I feel Slovenia.

Več

 

Pestro tridnevno dogajanje

Dogodek DST tudi letos pod eno streho v tridnevnem dogajanju združuje vrsto prireditev; ob plenarnem dnevu so to še 69. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ, strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj v organizaciji OZS, Moja dežela - lepa in gostoljubna in srečanje turističnih društev v organizaciji TZS, strokovne delavnice JRE ter IT tour -  študijska tura o digitalni preobrazbi turizma v organizaciji STO.

 

DST potekajo v so-organizaciji vseh večjih partnerskih institucij s področja turizma v Sloveniji: MGRT, STO, TZS, TGZS, Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, Zbornice gorskih centrov – GZS, Združenja turističnih agencij Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Zavoda Kongresno turistični urad, Društva turističnih novinarjev Slovenije, Slovenia Outdoor GIZ in drugih.

 

Na DST tokrat z vlakom

Novost letošnjih DST je bilo povabilo udeležencem, da se na pot do Laškega podajo z vlakom. Iz Ljubljane jih je danes popeljal vlak I Feel Slovenia, ki obdan v podobe lepot Slovenije po tirih širom države od konca septembra vozi v okviru kampanje Moja Slovenija. Brezplačen prevoz z vlakom je udeležencem DST omogočen tudi iz drugih delov države. S tem STO in družba Slovenske železnice tudi v praksi prispevata k zmanjševanju ogljičnega odtisa ter spodbujata odgovornejši turizem.

Več o DST 2022

Na fotografiji (od leve): Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije, Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije​ in Peter Misja, podpredsednik Turistične zveze Slovenije. 

Foto: Nino Verdnik

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji