Dnevi slovenskega turizma 2022: „NEKAJ VEČ IN VELIKO BOLJE. STRATEGIJI NA POT.”

Objavljeno: 9.11.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Dnevi slovenskega turizma 2022: „NEKAJ VEČ IN VELIKO BOLJE. STRATEGIJI NA POT.”

Največji strokovni dogodek na področju turizma, Dnevi slovenskega turizma 2022 (DST), letos poteka med 14. in 16. novembrom v hotelu Thermana Park Laško. Rdeča nit dogodka bo doseganje vizije aktualne turistične strategije, »zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse« ter strateškega cilja zmerne kvantitativne rasti ob pospešeni rasti kakovosti storitev in dodane vrednosti.  V okviru današnje novinarske konference so predstavniki osrednjih partnerskih institucij DST 2022 predstavili aktualne tematike in izzive  slovenskega turizma in številne dogodke letošnjih DST.

Dnevi slovenskega turizma 2022: „NEKAJ VEČ IN VELIKO BOLJE. STRATEGIJI NA POT.”

Pogled letošnjih DST je usmerjen v uresničevanje vizije in ukrepov in ciljev Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028, s katero se slovenski turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti ter postaja vedno močnejši spodbujevalec trajnostnega razvoja. Letos spomladi sprejeta je namreč usmerjena v uresničevaje uravnoteženega scenarija rasti z načelom »Nekaj več in veliko bolje«, ki predvideva zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa koncentracijo na višjo kakovost - in dodano vrednost s poudarkom ukrepov na prestrukturiranju ponudbene strani slovenskega turizma. Razvoj slovenskega turizma temelji na višji dodani vrednosti za vse deležnike, tako za podjetja, motivirane in zadovoljne zaposlene, zadovoljno lokalno prebivalstvo in navdušene obiskovalce.

Osrednji organizatorji DST o letošnjem dogodku

Odgovore na ključna vprašanja, s katerimi se srečuje slovenski turizem na poti uresničevanja vizije zelene butičnosti z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse ter vsebine DST, so na današnji novinarski konferenci podali predstavniki osrednjih organizatorjev dogodka: Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije, Patricija Furlan, predsednica Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Jože Prah, podpredsednik Turistične zveze Slovenije in Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije. Prisotne je v imenu gostitelja nagovorila Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermana d.d.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je poudaril: »Slovenski turizem je pred novo priložnostjo, ki sta jo prinesli zdravstvena in energetska kriza ter spremenjene navade turistov. Te spremembe moramo obrniti sebi v prid, izkoristiti danosti Slovenije ter gostom ponuditi zelene butične produkte in storitve. S slednjimi moramo povečati dodano vrednost turizma v vseh slovenskih regijah in pustiti majhen ogljični odtis za dobro podjetij, zaposlenih in lokalnih skupnosti. Z novo strategijo smo začeli slovenski turizem razvijati po načelu 'Nekoliko več, a veliko bolje'. Do leta 2028 želimo znatno izboljšati kakovost turističnih nastanitev in ponudbe, dvigniti usposobljenost zaposlenih in izboljšati njihove pogoje dela, uresničiti obljube o zeleni in trajnostni ponudbi slovenskega turizma ter izboljšati celostno upravljanje turizma na vseh ravneh.«

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) mag. Maja Pak je na novinarski konferenci predstavila pričakovano okrevanje globalnega in slovenskega turizma ter aktivnosti STO na poti do bolj učinkovitega, trajnostnega, vključujočega in odpornega turizma: »Na letošnjih Dnevih slovenskega turizma bomo predstavili projekte in aktivnosti za doseganje vizije aktualne turistične strategije. V prihodnjem letu se tržne in promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije osredotočajo na trge, ki bodo po napovedih Evropske potovalne komisije med največjimi evropskimi emitivnimi trgi. Največja nova projekta Slovenske turistične organizacije v naslednjem obdobju sta razvoj nacionalnega podatkovnega središča in oblikovanje modela organiziranosti slovenskega turizma. Posebna pozornost je namenjena vzpodbujanju razvoja kakovostnih produktov višje dodane vrednosti ter aktivnostim krepitve znanja in kompetenc zaposlenih in ugleda poklicev v gostinstvu in turizmu. Ob 12. obletnici DST se iskreno zahvaljujem vsem partnerskim organizacijam in institucijam v turizmu, s katerimi organiziramo DST in tudi sicer odlično sodelujemo pri realizaciji vizije slovenskega turizma.« 

 

Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije je izpostavil letošnji Gostinsko turistični zbor: »V okviru letošnjega 69. Gostinsko turističnega zbora število prijav na strokovna tekmovanja bistveno presega lansko število, kar 160 predstavnikov podjetij, strokovnih ter osnovnih šol se bo pomerilo v različnih tekmovalnih kategorijah. Največ zanimanja beležimo za tekmovanja hotelskih receptorjev, sobaric, pripravi jedi po naročilu ter pripravi burgerjev. Prepričan sem, da se bodo udeleženci letošnjega Gostinsko turističnega zbora seznanili s trendi in novostmi v gostinstvu in turizmu, se družili s kolegi, sklenili nova poznanstva, predvsem pa odšli domov pametnejši in bogatejši z dodatnimi izkušnjami.« Podal je tudi pogled za prihodnje leto: »Letošnje leto bomo v turizmu zaključili zadovoljivo, k temu so pripomogli tudi turistični boni in dejstvo, da je vlada hitro prepoznala težave, ki jih ima gospodarstvo. Pred nami je leto 2023, ki bo glede na informacije iz tujine leto polno izzivov. Zadovoljni smo, da nam je vlada prisluhnila in da smo na podlagi skupnih diskusij in naših predlogov našli skupni jezik. Prepričan sem, da bodo predlogi, ki bodo sledili za leto 2023 ciljno usmerjeni in relevantni, kar bo po težkih dveh letih covida omogočilo preživetje naše panoge.«

Patricija Furlan, predsednica Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije: »Strokovno srečanje gostincev, ki bo letos potekalo prvi dan DST, bo v znamenju trajnosti in iskanja skupnih rešitev za višjo dodano vrednost v panogi. Na okrogli mizi z zanimivimi gosti se bomo dotaknili pereče teme, kako z modernimi pristopi naše gostinstvo narediti bolj privlačno za nove generacije, sposobno ustvarjati večjo dodano vrednost in zagotoviti njegovo privlačnost, tako za goste, kot tudi za gostince in njihove zaposlene. V novem obdobju se moramo gostinci zavedati, da so v naši panogi na prvem mestu še vedno ljudje, njihova čustva in medčloveški odnosi. Nanje v poplavi novih tehnologij nikakor ne gre pozabiti. Gostinci se pomlajujemo in počasi naše lokale prevzemajo nove generacije. Za nadaljevanje tradicije se nam zato ni treba bati, kakor tudi ne za kakovost naše ponudbe, kar ne nazadnje dokazujejo tudi Mihelinove zvezdice in druga mednarodna priznanja. V luči kakovostne ponudbe z višjo dodano vrednostjo in blaženja kadrovske problematike pa kot vedno računamo na sodelovanje in pomoč pristojnih.«

Jože Prah, podpredsednik Turistične zveze Slovenije je izpostavil pomen prostovoljstva v turizmu in podelitev priznanj Moja dežela – lepa in gostoljubna: »Turistična zveza Slovenije bo na Dnevih slovenskega turizma v Laškem, 14. novembra, podelila priznanja najlepšim in najbolj gostoljubnih krajem natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna. Gre za enega od najpomembnejših izvedbenih projektov na področju turizma v Sloveniji. Prispeva k rasti in razvoju turizma v tistih malce skritih, ali bolje rečeno še neodkritih krajih, ki so ohranili kar največ prvobitnosti. Že od začetkov pred več kot 30 leti je trajnostno naravnan, poleg tega pa spodbuja sodelovanje in povezovanje prebivalstva. Tako trajnost kot sodelovanje pri razvoju in trženju slovenskega turizma sodita med temeljne strateške usmeritve slovenskega turizma. Projekt uresničujejo turistični prostovoljci. Letos jih je sodelovalo kar 23, skupaj pa so opravili 2.466 prostovoljskih ur, ki so skladno z Zakonom o prostovoljstvu ovrednotene na 24.660,00 evrov.«  

Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije je izpostavil »V letu 2023 bo Društvo turističnih novinarjev pri svojem delovanju dalo največji poudarek na uresničevanje vseh oblik nove Strategije turističnega razvoja Slovenije, ki je v celoti naravnana v trajnostni razvoj.Pri tem bomo povdarili še posebej vse aspekte avtentičnosti, oziroma slovenskosti naše celovite turistične ponudbe. Pri tem pa bomo še poseben poudarek dali na pomembnost visokousposobljnega kadra v slovenskem turizmu« V nadaljevanju je dodal: »Kot vsa leta doslej bomo naše študijske poti usmerjali predvsem na turistično še premalo razvito podeželje in tudi v zamejstvo, kjer živijo še vedno zavedni pripadniki naših manjšin, ki pogosto širijo slovensko turistično ponudbo prek naših meja, ki bodo prihodnje leto z vstopom Hrvaške v šengensko območje EU v celoti izginile.Pri dogajanju v slovenskem turističnem gospodarstvu pa bomo dali največjo pozornost lastninjenju v slovenskem hotelirstvu in ga poskušali s skupnimi močmi obvarovati pred divjim lastninjenjem, ali prodajo tujcem«.

Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermana d.d., gostiteljice DST 2022 je izpostavila: »Letošnji osrednji turistični dogodek se bo odvijal v družbi Thermana - družbi dobrega počutja, v Laškem. Destinacijo Laško odlikujejo prenekatera bogastva, kot je izjemna termalna voda Laško, izjemno gostoljubni domačini, dolgoletna pivovarska in čebelarska tradicija. Je evropska destinacija odličnosti za dostopni turizem, trajnostno naravnana destinacija in prejemnica najvišjega platinastega znaka Slovenia Green za trajnostni razvoj. V Thermani smo ponosni na našo 168 letno tradicijo. Ponosni smo na gostoljubje, ki nas že pregovorno odlikuje in na to, da številni tako domači kot tuji gostje k nam prihajajo po krepitev zdravja, sprostitev, kvalitetno preživet prosti čas. Skrbeti za dobro počutje. To je naše glavno vodilo, ki mu z ekipo predanih sodelavcev sledimo v družbi Thermana,« in predstavnike medijev povabila do letošnji DST: »Prisrčno dobrodošli v Thermani, v Laškem, da se o tem prepričate tudi sami«.

Vabljeni k spremljanju letošnjih DST

V okviru DST 2022, ki bodo letos potekali med 14. in 16. novembrom v hotelu Thermana Park Laško, se bodo zvrstile sledeče prireditve:

PLENARNI DAN DST 2022 in svečana prireditev s podelitvijo najvišjih priznanj s področja turizma: 15. novembra. Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko spleta na Youtube kanalu STO; 

69. Gostinsko turistični zbor v organizaciji TGZ: 14. - 15.  novembra;

Strokovno srečanje gostincev s podelitvijo priznanj in družabnim druženjem v organizaciji OZS: 14. novembra;

Moja dežela - lepa in gostoljubna in Srečanje turističnih društev v organizaciji TZS: 14. novembra;

Dogodek 'IT-tour-  na poti k digitalni preobrazbi turizma STO: 16. novembra;  

Strokovne delavnice JRE:  16. novembra.

Dnevi slovenskega turizma potekajo v so-organizaciji vseh večjih partnerskih institucij s področja turizma v Sloveniji: Ministrstva za gospodarski razvoji in tehnologijo, Slovenske turistične organizacije, Turistične zveze Slovenije, Turistično gostinske zbornice Slovenije, Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Združenja turističnih agencij Slovenije, Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Zavoda Kongresno turistični urad, Društva turističnih novinarjev Slovenije, Slovenia Outdoor GIZ in drugih.

Vabimo vas, da tokrat na DST pridete z vlakom I feel Slovenia. 

Vozni red vlaka, več informacij in celoten program dogodka je objavljen na povezavi.

 

Na fotografiji (od leve): Andrej Prebil, predsednik Turistično gostinske zbornice Slovenije, Mojca Leskovar, predsednica uprave Thermana d.d., gostiteljice DST 2022, Drago Bulc, predsednik Društva turističnih novinarjev Slovenije, Patricija Furlan, predsednica Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije​Matjaž Han, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in Jože Prah, podpredsednik Turistične zveze Slovenije. Foto: Nino Verdnik

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji