Ob Svetovnem dnevu turizma slovenski turizem na izziv ponovnega razmisleka o prihodnosti panoge odgovarja z usmeritvijo v razvoj varne, trajnostne, odgovorne in vključujoče destinacije

Objavljeno: 26.9.2022

Nazaj na novice

Ob Svetovnem dnevu turizma slovenski turizem na izziv ponovnega razmisleka o prihodnosti panoge odgovarja z usmeritvijo v razvoj varne, trajnostne, odgovorne in vključujoče destinacije

Letošnji Svetovni dan turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra, letos vabi k ponovnemu razmisleku o turizmu (rethinking tourism). Ob tej priložnosti sta Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Slovenska turistična organizacija (STO) na novinarski konferenci izpostavila projekte, aktivnosti in ukrepe, s katerimi slovenski turizem odgovarja na številne izzive, s katerimi se sektor sooča. Slovenski turizem na trende in na spremenjeno nakupno vedenje turistov odgovarja s transformacijo v še bolj trajnostni, odgovorni, vključujoči in odporni turizem. Novinarska konferenca je potekala na vlaku Slovenskih železnic (SŽ) in v Radovljici, zlati nosilki znaka Slovenia Green. Prisotne novinarje so nagovorili gospodarski minister Matjaž Han, direktorica STO, mag. Maja Pak in direktorica potniškega prometa na SŽ, mag. Darja Kocjan.

Ob Svetovnem dnevu turizma slovenski turizem na izziv ponovnega razmisleka o prihodnosti panoge odgovarja z usmeritvijo v razvoj varne, trajnostne, odgovorne in vključujoče destinacije

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) je za tematiko Svetovnega dneva turizma 2022 opredelila ponovni razmislek o turizmu (»Rethinking tourism«). To je priložnost, da ponovno pogledamo onkraj statistike turizma in izpostavimo vlogo turizma kot vzpodbujevalca trajnostnega razvoja ter kot panoge, ki se zavezuje za še bolj odgovorni, vključujoči in odporni razvoj. Ključnega pomena je oblikovanje turizma prihodnosti, ki temelji tudi na intenzivnejšem vključevanju vseh skupin in usmerjenosti v doseganje dodane vrednosti tako za turiste, lokalno skupnost kot zaposlene. Kako uspešen bo slovenski turizem pri doseganju trajnostne, vključujoče in digitalne preobrazbe, bo vplivalo tudi na uspešnost odzivanja panoge na številne izzive, s katerimi se panoga danes sooča.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je ob svetovnem dnevu turizma izpostavil njegov pomen za slovensko gospodarstvo in ključne cilje razvoja slovenskega turizma: »Z dosedanjo turistično sezono smo lahko zelo zadovoljni, a jesensko-zimski čas prinaša negotovost zaradi razmer v svetu. A vsaka kriza je lahko tudi priložnost za hitrejši razvojni preboj. Imamo novo strategijo razvoja slovenskega turizma, ki razvija naše danosti, dodaja vrednost tako za podjetja in zaposlene kot goste in lokalne skupnosti, obenem pa zmanjšuje negativni vpliv turizma na okolje in destinacije, kot ga poznamo pri množičnem turizmu. S cilja 'še več turistov' smo prešli na cilj 'več dodane vrednosti', ki jo posamezen turist ustvari v Sloveniji. Pri razvoju turizma se zato sedaj osredotočamo predvsem na cilj višje dodane vrednosti na zaposlenega, ki ga želimo povečati na 60.000 evrov do leta 2028 ter povečanje kakovosti produktov in storitev ter zadovoljstva zaposlenih v turizmu. Turizem je za Slovenijo izjemnega gospodarskega pomena – predstavlja 10 % k BDP in zaposluje več kot 57.000 ljudi ter ustvarja blaginjo v lokalnih okoljih. Vsem, ki delate v turizmu, se zahvaljujem za trdo delo, sodelovanje, ustvarjalnost in vztrajnost. Želim, da veste, da lahko računate na mojo podporo in vas vabim, da nadaljujemo ustvarjanje še boljšega slovenskega turizma za vse.«

Mag. Maja Pak, direktorica STO je na novinarski konferenci poudarila projekte in aktivnosti, s katerimi se STO odziva na številne spremembe in odzive, s katerimi se slovenski turizem sooča v obdobju po pandemiji: »Turizem je leto začel z optimizmom in ponovnim zagonom dejavnosti, po statističnih številkah se približujemo letu 2019. Vendar to ni ključno sporočilo letošnjega Svetovnega dneva turizma. Ob letošnjem osrednjem dnevu turizma želimo poudariti velik pomen te perspektivne panoge za slovensko gospodarstvo in druga področja, nujnost prilagajanja turizma spreminjajočim se razmeram in premislek o tem, kako čim prej do še bolj trajnostnega, vključujočega, odpornega in pravičnega turizma tako do turistov, okolja, destinacij, prebivalcev kot zaposlenih. Strategijo imamo, vemo, pomembno jo je uresničiti.«  V nadaljevanju je dodala: »Za uspešno okrevanje in krepitev odpornosti turizma bo zato potrebna transformacija panoge, kar je dolgoročen in zahteven proces, ki zahteva spremembo v upravljalskih procesih in prevzemanju novih odgovornosti na vseh ravneh v turizmu, posebej v luči dodatnih izzivov za panogo. Naš cilj je zato oblikovanje še bolj trajnostnih in kreativnih doživetij za zahtevnejše goste, ki povprašujejo po turistični ponudbi višje dodane vrednosti, spodbujanje razvoja in promocije produktov, ki bodo motiv prihoda čez vse leto v vseh slovenskih regijah. Potreben je preskok v digitalizaciji na vseh ravneh, povečanje kompetenc zaposlenih in še intenzivnejše sodelovanje vseh ključnih deležnikov. Prav to so ključne usmeritve, ki so Slovensko turistično organizacijo vodile pri opredelitvi aktivnosti in projektov v letu 2022 in 2023.«

Pakova je še poudarila, da smo si v Sloveniji vprašanje oblikovanja zelenega in vključujočega turizma postavili že pred leti, odgovor nanj pa našli v trajnostnem razvoju turizma, ki ga udejanjamo skozi Zeleno shemo slovenskega turizma.

Mag. Darja Kocjan, direktorica SŽ - Potniški promet, je ob srečanju z novinarji izpostavila: »Železniški prevoz je varen in trajnosten način prevoza zato me veseli, da kot prevoznik dvigujemo kvaliteto prevoza tudi s številnimi novimi sodobnimi vlaki. Število potnikov v splošnem narašča, letno prepeljemo z vlaki v povprečju več kot 14 milijonov potnikov. Slovenija je po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti. Na voljo so ugodne, tudi nizko cenovne ponudbe. Ob koncih tedna in praznikih so vozovnice za potovanja po Sloveniji 75 % cenejše, na voljo so še druge ugodne ponudbe, kot so vozovnice Interrail za raziskovanje Slovenije ipd. Kot prevoznik si tudi želimo vlaganj, nadgradenj, dvotirnosti in elektrifikacije regionalnih prog, ki dajejo potencial za razvoj in širitev ponudbe javnega potniškega prometa.

Poudarila je, da bi se z elektrifikacijo in dvotirnostjo prog bistveno povečala fleksibilnost voznih sredstev, poleg tega bi se bistveno izboljšala tudi ponudba (taktni promet, večje število vlakov ob konicah, krajši vozni časi ...). Storitve prevoza potnikov po železnici nadgrajujejo v celovito prevozno storitev –  DOMA DO CILJA po konceptu »MaaS – Mobility as a Service«, kot so sistemi »P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ«, in »E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo«, skladno s koncepti mobilnosti »Carsharing« in »Bikesharing«. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnic in parkirišč za kolesa.

Kocjanova je dodala: »Z integracijo ponudb mobilnosti med vsemi deležniki verjamem, da lahko zgradimo dolgoročno še boljši javni prevoz, tako na bolj kot tudi na manj dobičkonosnih relacijah. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi povezovanja, kot je sodelovanje s STO, ki trajnostno in celovito zajema ponudbo turizma Slovenije. Zato ob tej priložnosti hvala STO, ker trajnostno dajete poudarek tudi načinu potovanja po Sloveniji ter gradite zgodbe z nami.«

Aktivnosti ministrstva na področju turizma

Gospodarski minister Han je predstavil tudi ključne cilje in aktivnosti ministrstva v prihajajočih mesecih. Ministrstvo bo sledilo doseganju ciljev, ki jih opredeljuje sprejeta Strategija slovenskega turizma 2022-2028. Minister je izpostavil predvsem povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v gostinsko nastanitveni dejavnosti z dobrih 36.000 na 60.000 evrov, povečanje prilivov iz naslova izvoza potovanj na 4 milijarde evrov v letu 2028, podaljšanje povprečne dobe bivanja z 2,5 na 3 prenočitve in povečanje zasedenosti vseh vrst nastanitvenih kapacitet s 35 na 39 odstotkov, dvig zadovoljstva zaposlenih, lokalnega prebivalstva in turistov.

Ministrstvo bo do konca leta pripravilo Akcijski načrt za turizem za leto 2023 in 2024, ki bo opredeljeval ukrepe in aktivnosti iz strategije ter finančna sredstva. Načrt razvoja turizma bo pripravljen v sodelovanju z več ministrstvi ter deležniki turistične panoge.

Ministrstvo je letos uspešno izvedlo štiri javne razpise, s katerimi je dodelilo turističnemu gospodarstvu 80 milijonov evrov. Turistična panoga bo v kratkem deležna pomembnega svežnja 69 milijonov evrov za investicije v namestitvene kapacitete višje kakovosti, do konca leta pa bo ministrstvo ponovilo še razpis za vlaganja v javno turistično infrastrukturo v višini 10 milijonov evrov in v digitalno nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma v višini 1 milijon evrov.

V prihodnjem letu se obetajo tudi pomembnejše spremembe na zakonodajnem področju, saj bo ministrstvo pripravilo nov zakon o gostinstvu in spremenilo zakon o spodbujanju razvoja turizma. Prvi bo odpravil administrativne ovire in nejasnosti v praksi ter uredil kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom (kot je na primer AirB&B) in obratovalni čas gostincev. Zakon o spodbujanju turizma pa bo okrepil povezavo med nacionalnim in lokalnim razvojem turizma, ustrezno opredelil vloge in način financiranja slovenskega turističnega sistema skladno s potrebami nove strategije ter okrepil produkte Zelene sheme slovenskega turizma in zeleni prehod.

Posebno pozornost ministrstvo namenja tudi kadrom v turizmu, še posebej med mladimi. Skupaj z STO in partnerji iz turističnega sektorja izvaja promocijsko kampanjo za dvig ugleda poklicev v gostinstvu in turizmu. Pripravili bodo tudi posebno spletno mesto »Moja kariera v turizmu«, ki bo na enem mestu združevala vse informacije za mlade, ki razmišljajo o poklicih v turističnem sektorju. Poleg tega pa strategija predvideva številne ukrepe na področju kadrov, ki jih bo država izvajala v prihodnjih letih.

Program dela STO pripravljen s ciljem uresničevanja vizije in cilje Strategije slovenskega turizma 2022-2028 in nadgrajen v skladu s trendi in aktualnimi izzivi

V  letih 2022/2023 STO v skladu z opredelitvami Strategije turizma 2022-2028 prevzema še večjo vlogo pri razvoju slovenskega turizma, pri čemer se še intenzivneje usmerja na trajnostni razvoj, digitalizacijo in podporo slovenskemu turističnemu gospodarstvu. Z zavzemanjem za visoko dodano vrednost v turizmu zasleduje uresničitev vizije aktualne strategije zmerne kvantitativne in intenzivne kvalitativne rasti. Pri tem STO razvojne in promocijske aktivnosti izvaja z upoštevanjem krepitve dodane vrednosti tako za ponudnike, turiste, lokalno skupnost kot zaposlene.

Nadaljevanje zelene zgodbe Slovenije in uresničevanje cilja višje dodane vrednosti v turizmu

STO nadaljuje in krepi zeleno zgodbo Slovenije z nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma (ZSST) z novimi kazalniki uspešnosti in novimi projekti kot so Green Cuisine, trajnostni dogodki in izločitev plastike za enkratno uporabo. Prav tako že potekajo aktivnosti digitalizacije ZSST.

Zeleno zgodbo, ki je v samem jedru znamke I feel Slovenia, STO intenzivno komunicira v okviru sejmov, borz, v digitalnih in ostalih kampanjah, v sodelovanjih z najvplivnejšimi športniki – ambasadorji slovenskega turizma, mediji, gastronomskimi in drugimi vodniki ter strokovnimi združenji.

Posebna pozornost je namenjena promociji Slovenije kot turistične destinacije in pojavnosti znamke I feel Slovenia v okviru največjih športnih dogodkov v Sloveniji, to je svetovnih in evropskih prvenstev ter ostalih mednarodnih športnih dogodkov, katerih skupna številka bo letos presegla 60.

Ključna je bila izpostavitev Slovenije in nacionalne znamke na pred kratkim zaključenem svetovnem prvenstvu v odbojki za moške, potekajo pa že aktivnosti za drugi največji športni dogodek letošnjega leta – Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske in priprave na največje športne dogodke v letu 2023, to je Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, Evropsko prvenstvo v košarki za ženske, Evropsko prvenstvo v veslanju na Bledu, Olimpijski festival evropske mladine v Mariboru in že tradicionalne Dirke po Sloveniji. Prepoznavnost in ugled Slovenije za odlična aktivna doživetja, gostiteljice mednarodnih športnih dogodkov in priprav športnikov STO v sodelovanju z Združenjem Outdoor še posebej krepi v letošnjem in prihodnjem letu, ko aktivna doživetja na prostem in športni turizem predstavljata krovno komunikacijsko tematiko slovenskega turizma.

Izboljšanje kakovosti doživetja gostov

STO s ciljem kakovostnejše izkušnje in doživetij turistov izvaja in podpira aktivnosti digitalne preobrazbe slovenskega turizma, projekte ciljnega usmerjanja turističnih tokov in desezonalizacije ter krepi znanje in kompetence zaposlenih v turizmu.

Pri uresničevanju Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 STO želi doseči preboj na mednarodni ravni, ki ga bo uvrstil med najbolj digitalno napredne države na področju turizma. V ta namen že vzpostavlja Nacionalno informacijsko središče, digitalizira ZSST in prvič pripravlja dogodek IT-tour, ki bo potekal v okviru Dnevov slovenskega turizma v Laškem in je namenjen predstavitvam primerov dobrih zgodb s področja digitalizacije. Prav tako STO sodeluje pri projektu digitaliziranih enot kulturne dediščine.

Izboljšanje kakovosti doživetja gostov

STO s ciljem kakovostnejše izkušnje in doživetij turistov izvaja in podpira aktivnosti digitalne preobrazbe slovenskega turizma, projekte ciljnega usmerjanja turističnih tokov in desezonalizacije ter krepi znanje in kompetence zaposlenih v turizmu.

Pri uresničevanju Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026 STO želi doseči preboj na mednarodni ravni, ki ga bo uvrstil med najbolj digitalno napredne države na področju turizma. V ta namen že vzpostavlja Nacionalno informacijsko središče, digitalizira ZSST in prvič pripravlja dogodek IT-tour, ki bo potekal v okviru Dnevov slovenskega turizma v Laškem in je namenjen predstavitvam primerov dobrih zgodb s področja digitalizacije. Prav tako STO sodeluje pri projektu digitaliziranih enot kulturne dediščine.

V promocijskih aktivnostih s ciljem usmerjanja turističnih tokov tudi v manj obiskane destinacije posebno pozornost daje izpostavitvi manj znanih kotičkov Slovenije in vseh regij. Vzpodbuja oblikovanje projektov, ki izboljšajo kakovostno doživetje gostov ko so Slovenia Unique Experiences, prav tako tudi oblikovanje novih, avtentičnih in inovativnih produktov, kot so z nagrado Sejalec nagrajena doživetja. Ključno na doživetja vplivajo znanje in kompetence zaposlenih v turizmu, zato STO tudi letos nadaljuje in nadgrajuje Akademijo za trženje v turizmu, kjer priznani tuji in slovenski strokovnjaki s predstavniki slovenskih turističnih destinacij delijo znanje, izkušnje in primere dobrih praks. Za doseganje ciljev desezonalizacije in usmerjanja turističnih tokov so ključnega pomena aktivnosti Nacionalnega načrta okrevanja in odpornosti (NOO) za pametno, trajnostno in vključujočo rast. NOO zajema dva sklopa in sicer implementacijo sodobnega digitalnega analitičnega orodja za merjenje učinkov turizma v vseh vodilnih destinacijah slovenskega turizma z namenom trajnostnega preoblikovanja turizma in merjenje turističnih tokov v vodilnih destinacijah, določitev nosilnih kapacitet vodilnih destinacij in geografsko porazdeljen razvoj trajnostnega turizma.

Tržno-promocijske aktivnosti STO na tujih, predvsem evropskih trgih izvaja ciljano in v skladu z nagovarjanjem gostov, ki iščejo višjo dodano vrednost. Slovenijo pozicionira kot varno, trajnostno, avtentično destinacijo za aktivna in zdrava doživetja. Ob tem krepi partnerstva z uglednimi mediji kot sta National Geographic in Lonely Planet ter nadaljuje pozicioniranje zgodbe odlične gastronomske destinacije z znamkami kot sta Michelin in Gault&Millau. Za uspešno pozicioniranje med globalno strokovno turistično javnostjo so pomembna partnerstva z uglednimi združenji kot so Virtuoso, Connections in Selectair.

Na slovenskem trgu STO nadaljuje in nadgrajuje kampanjo Moja Slovenija, izziv dviga ugleda gostinskih in turističnih poklicev v turizmu pa skupaj s partnerskimi institucijami v turizmu naslavlja s kampanjo Ustvarjam doživetja. Kampanja na TikTok profilu @turizemjezakon od poletnih mesecev uspešno nagovarja mlade za kariero v turizmu; kampanja je v prvih treh mesecih zabeležila več kot 3500 sledilcev, videi pa več kot 855.000 ogledov.

Ponudnike in destinacije vzpodbuja k oblikovanju kakovostnih in varnih doživetij tudi z znamko Green&Safe.

V podporo turističnemu gospodarstvu pri oblikovanju kakovostnih doživetij višje dodane vrednosti STO letos tretjič zapored izvaja razpise za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih in slovenskem trgu za vodilne turistične destinacije. Objavljena sta bila poziva za turistične agencije in organizatorje potovanj ter poziv namenjen samostojnim turističnim vodnikom. STO tudi v letošnjem letu izvaja podporo trženjskih in promocijskih projektov receptivnih turističnih agencij in organizatorjev turističnih potovanj.

STO in SŽ v partnerskem projektu za izboljšanje trajnostne mobilnosti

Vlak I feel Slovenia. Foto: Blenda

Za udejanjanje trajnostne zgodbe Slovenije in zmanjšanje razkoraka med obljubo trajnostnega turizma in njegovo uresničitvijo je pomembna tudi zagotovitev trajnostne mobilnosti. Zato je bila danes, na Svetovni dan turizma, lansirana kampanja STO na vlakih SŽ, ki vabi k trajnostni mobilnosti z uporabo vlaka, še posebej vlaka v barvah znamke I feel Slovenia in motivih štirih makro destinacij Slovenije.

Novinarska konferenca, ki je potekala na vlaku SŽ se je nadaljevala s kulinarično-kulturnim doživetjem v starem mestnem jedru Radovljice. Radovljica z okolico je preplet varnega in zdravega okolja, neokrnjene narave ter bogate kulturne dediščine. Delujejo po trajnostnih načelih in so hkrati predani nenehnim zelenim izboljšavam. Zbrane je pozdravil župan občine Ciril Globočnik. Radovljica je trajnosti zavezana destinacija in nosilka zlatega znaka Sloven. Kaja Beton, direktorica Turizma Radovljica je v nagovoru izpostavila uspešno turistično sezono, pomen trajnosti in jesenske projekte destinacije.Prisotne je nagovoril tudi chef Uroš Štefelin, prejemnik Michelinove zvezdice, pomemben člen destinacije tudi z vidika povezovanja in sodelovanja ter pobudnik kulinaričnega združenja Okusi Radol'ce. V destinaciji si prizadevajo tudi za oblikovanje edinstvenih, trajnostnih, pristnih in kreativnih doživetij, kot je ponudba nove čokoladnice, ki jo je predstavila Nataša Mikelj, vodja čokoladnice, primera trajnostne naravnanosti na področju surovin in embalaže.

Novinarska konferenca se je nadaljevala s kulinarično-kulturnim doživetjem v Radovljici. 

Rast vrednosti izvoza potovanj se približuje ravni iz leta 2019, prenočitve na ravni leta 2019

Od začetka januarja do konca avgusta je Slovenijo obiskalo okoli 4,3 milijona turistov, ki so ustvarili za več kot 11,7 milijona, kar je več kot v celotnem letu 2021. Domači turisti so ustvarili skoraj 4,2 milijona prenočitev (36 % vseh) oz. za 11 % več kot v istem obdobju lani, tuji pa 7,5 milijona oz. za 138 % več kot leto prej.

Vabljeni tudi k branju poslanice ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana in generalnega sekretarja UNWTO, Zuraba Pololikashvilija ob Svetovnem dnevu turizma 2022 »Ponovni razmislek o turizmu« na povezavi

Na naslovni fotografiji: Mag. Darja Kocjan, direktorica potniškega prometa SŽ, gospodarski minister Matjaž Han in direktorica STO mag. Maja Pak so Svetovni dan turizma obeležili z novinarsko konferenco, ki je med drugim izpostavila tudi pomen trajnostne mobilnosti za uresničevanje zelene zgodbe Slovenije. Foto: Blenda

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji