Turistični promet po številu prenočitev že skoraj dosegel raven iz leta 2019

Objavljeno: 25.8.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Turistični promet po številu prenočitev že skoraj dosegel raven iz leta 2019

Od januarja do julija smo v Sloveniji zabeležili 3,2 milijona turističnih prihodov in več kot 8,6 milijonov turističnih prenočitev oziroma za 145 % več prihodov in za 119 % več prenočitev kot v enakem obdobju leta 2021. V primerjavi z enakim obdobjem zadnjega predkoronskega leta to pomeni le še za 5 % manj prihodov in za 1,7 % manj prenočitev. Tuji gostje so ustvarili 2 milijona prihodov oz. za 237 % več ter 5,1 milijona oz. za 220 % več prenočitev kot v enakem obdobju leta 2021. V prvem polletju smo zabeležili 1,11 milijard evrov iz naslova izvoza potovanj.

Turistični promet po številu prenočitev že skoraj dosegel raven iz leta 2019

Razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov v prvih sedmih mesecih znaša 40:60 % v korist tujih gostov (v enakem obdobju leta 2019 je to razmerje bilo 22:78 % v korist tujih gostov).

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije: »Rast prihodov in prenočitev v slovenskem turizmu je v prvih mesecih dobra, dosedanji rezultati pa napovedujejo leto, ki se bo po turističnem prometu približalo predkoronskemu letu 2019.  Pri prihodih za letom 2019 v prvih sedmih mesecih zaostajamo le še za 5 odstotkov, pri prenočitvah pa za manj kot 2 odstotka. Prilivi iz naslova izvoza potovanj so v prvem polletju glede na enako obdobje v letu 2019 nižji za 10 %. Največ prenočitev tujih turistov beležimo iz tradicionalno pomembni trgov slovenskega turizma in bližnjih držav, kjer smo še posebej okrepili tržne in promocijske aktivnosti, to so Nemčija, Avstrija, Italija, Češka in Madžarska,« povzema bilanco prvih sedem mesecev direktorica STO in hkrati izpostavlja nadaljnje aktivnosti STO v luči negotovih in spreminjajočih se razmer: »Na Slovenski turistični organizaciji bomo tudi v prihodnje nadaljevali z aktivnostmi promocije Slovenije kot trajnosti zavezane butične destinacije za petzvezdnična doživetja, s posebnim poudarkom na aktivnih doživetjih v naravi in športnem turizmu. Obdobje, ki je pred nami, v slovenski turizem vnaša negotovost in številne spremembe. Turistična panoga se sooča s številnimi izzivi, predvsem pa z rastjo cen, zmanjševanjem kupne moči gospodinjstev, motnjami v dobavnih verigah, negotovostjo, ki jo prinaša vojna v Ukrajini, predvsem pa z velikim  pomanjkanjem kadrov. Vse to vpliva na sicer dobre napovedi potovalnih namer prebivalcev Evrope v naslednjih mesecih in vnaša nestabilnost v poslovanje turističnih podjetij. Prav te izzive naslavlja tudi letošnji turistični panel v okviru Blejskega strateškega foruma, ki bo potekal prihodnji teden

Največ prenočitev med tujimi turisti so ustvarili gostje iz Nemčije

Od tujih turistov so v prvih sedmih mesecih v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (16,5 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so jim turisti iz Avstrije (8,9 %), Italije (7,0 %), Češke (6,4 %) in Madžarske (6,0 %).

Domači gostje še vedno na prvem mestu po prihodih in prenočitvah

Domači gostje so v prvih sedmih mesecih ustvarili 1,2 milijona prihodov oziroma za 70 % več kot v istem obdobju leta 2021 ter skoraj 3,5 milijonov prenočitev oziroma za 49 % več kot v sedmih mesecih predhodnega leta. V primerjavi z istim obdobjem leta 2019 beležimo 43 % porast turističnih prihodov domačih gostov ter 37 % rast njihovih prenočitev.

Največ prenočitev v gorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo v sedmih mesecih leta 2022 ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (32 % vseh prenočitev), sledile so zdraviliške občine (20 %) in obmorske občine (20 %). V vseh vrstah turističnih občin so zabeležili več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju lani: v gorskih za 136 % več, v obmorskih za 64 %, v zdraviliških za 103 %, v Ljubljani za 306 %, v mestnih za 180 % in v skupini drugih občin za 104 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju leta 2021.

Domači in tuji turisti so v sedmih mesecih leta ustvarili največ prenočitev v hotelih (49,5 % vseh prenočitev in 145 % več kot v enakem obdobju 2021), sledili so drugi nastanitveni obrati in nato kampi.

Podrobnejše informacije so na voljo na poslovnih spletnih straneh STO.

Gibanje turističnega prometa in stanje na destinacijah ter slovenskih naravnih zdraviliščih za poletje in napovedi za prihajajočo jesen najdete na povezavi.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji