Slovenija po indikatorju, ki ocenjuje nivo natančnosti strategije nacionalne turistične organizacije po Indeksu turističnega razvoja, med 117 državami na odličnem drugem mestu

Objavljeno: 27.5.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Slovenija po indikatorju, ki ocenjuje nivo natančnosti strategije nacionalne turistične organizacije po Indeksu turističnega razvoja, med 117 državami na odličnem drugem mestu

Slovenija se je po skupni oceni turističnega razvoja, ki jo je med 117-imi državami izvedel Svetovni gospodarski forum, uvrstila na 39. mesto. Med 112 indikatorji, ki so vključeni v poročilo, je Slovenija vodilna glede na nično stopnjo terorizma in organiziranega kriminala, visoko stopnjo odprtosti države do tujih dobrin in storitev, osnovno kritje socialnega varstva ter po pravočasnosti zagotavljanja mesečnih in četrtletnih podatkov (po vseh indikatorjih 1. mesto).

Slovenija po indikatorju, ki ocenjuje nivo natančnosti strategije nacionalne turistične organizacije po Indeksu turističnega razvoja, med 117 državami na odličnem drugem mestu

Na odlično drugo mesto se Slovenija uvršča glede na indikator ocene strategije znamčenja, kjer je Slovenija uvrstitev izboljšala za kar 41 mest. Po 17 stebrih, ki jih sestavlja 112 indikatorjev, se Slovenija med prvimi desetimi nahaja na področju oziroma v stebru socioekonomske odpornosti in pogojih (5. mesto), pomembnosti turizma (8. mesto) in varnosti (9. mesto). Izboljšanje za 4 mesta je zabeleženo pri uvrstitvi na področju okoljske trajnosti (12. mesto). Stebri so združeni v pet kategorij. Po kategorijah se Slovenija na najboljšem mestu nahaja glede na turistične politike in stanje spodbudnih pogojev za razvoj (17. mesto). V tej kategoriji je Slovenija na področju pomembnosti turizma izboljšala uvrstitev za kar 16 mest in zaseda 8. mesto.

Raziskava temelji na ocenah 5 ključnih podindeksov (kategorij), 17 stebrov (področij) in 112 indikatorjev. Kategorije so: (1) spodbudnost okolja, (2) turistična politika in stanje spodbudnih pogojev za razvoj, (3) infrastruktura, (4) dejavniki vpliva na povpraševanje v turizmu (v prejšnjem poročilu je bila kategorija poimenovana kot »naravni in kulturni viri«) ter (5) trajnost turizma.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob tej priložnosti izpostavil: »Slovenija je po nekaterih kriterijih svojo uvrstitev precej izboljšala. Za kar nekaj mest smo prehiteli mnoge države, ki veljajo za privlačne turistične destinacije (kot so Turčija, Hrvaška, Maroko, Črna Gora, idr.). Ponosni smo na uvrstitev med TOP 10 držav po kriteriju Družbeno ekonomska odpornost in pogoji, kjer se je Slovenija uvrstila na visoko 5. mesto, takoj za Finsko, Dansko, Nizozemsko in Švedsko. Prav tako smo precej napredovali glede prioritetne obravnave oziroma pomembnosti turizma, kjer smo na 8. mestu. Obe omenjeni uvrstitvi kažeta na to, da so bili vladni ukrepi v času epidemije covid-19 ustrezni in predvsem učinkoviti, 1 milijarda evrov sredstev v podporo turizmu v času epidemije pa dobro naložena. Visoko je Slovenija uvrščena še po kriteriju varnosti (Safe and Security), kjer smo na 9. mestu, na področju trajnosti pa dosegamo 12. mesto. Uvrstitev Slovenije na lestvici 117 držav je nekoliko poslabšala predvsem letalska infrastruktura, kjer smo dosegli slabše mesto, saj nimamo nacionalnega letalskega prevoznika, a tudi to oviro skušamo omiliti s spodbujanjem rednih in čarterskih letalskih povezav s svetom. Prepričani smo, da so visoke uvrstitve pri ključnih kriterijih razvoja turizma odraz prizadevanj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na področju pomoči pri okrevanju turizma in ohranitvi delovnih mest, kakor tudi glede visokih higienskih standardov v turistični ponudbi. Turistični sektor smo kljub težkim preizkušnjam uspeli ohraniti v dobri kondiciji, da se bo lahko nemoteno in uspešno skladno z novo Strategijo slovenskega turizma 2022 - 2028 razvijal tudi v prihodnjih letih.«  

 

Indikator "ocena strategije znamčenja" Slovenijo uvršča na odlično drugo mesto

Najbolj opazen napredek je bil ustvarjen pri indikatorju ocene strategije »brandinga« oziroma znamčenja, saj v letu 2021 pri tem indikatorju slovenski turizem zaseda odlično 2. mesto (prej 43. mesto). Indikator sporoča odličnost strategije nacionalne turistične organizacije (STO) na področju znamčenja. Država prejme najvišjo oceno v primeru, da se spletna iskanja mednarodnih turistov o državi v kar največji meri ujemajo s sporočili, ki jih želi država o svoji turistični ponudbi posredovati.

Za Slovenijo kot trajnosti zavezano turistično destinacijo je velikega pomena uvrstitev na področju okoljske trajnosti. Slovenija je v letu 2021 v tem stebru izboljšala uvrstitev za 4 mesta (na 12. mesto). Na področju varnosti se Slovenija umešča na 9. mesto (prej 8. mesto).

Slovenija je glede na zadnje ocenjevalno obdobje naredila pomembne pozitivne premike na področju poslovnega okolja (napredek za 10 mest) in pomembnosti turizma (napredek za 16 mest).

Ilona Stermecki, v.d. direktorice STO: »Veseli me, da je Slovenija na lestvici Indeksa turističnega razvoja odlično drugo mesto zasedla prav po indikatorju ocene strategije znamčenja, kar dodatno potrjuje pravilnost in uspešnost strateško in ciljno zastavljenih trženjskih in promocijskih aktivnosti slovenskega turizma. K temu odličnemu rezultatu so ključno prispevala strokovnost, predanost in srčnost ekipe Slovenske turistične organizacije in tesno sodelovanje z gospodarskim ministrstvom, slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma. Skupaj nam je uspelo, da smo z jasnim in konsistentnim komuniciranjem okrepili prepoznavnost in ugled Slovenije kot trajnosti zavezane nemasovne destinacije za edinstvena doživetja.  Za nadaljnji uspešen razvoj in implementacijo naše osrednje, to je trajnostne zaveze, je pomembno, da smo po indeksu turističnega razvoja izboljšali pozicijo Slovenije na področju naravnih virov in okoljske trajnosti. V času številnih sprememb in negotovosti, ki pomembno vplivajo tudi na turizem, je tudi tokrat ključnega pomena dobra uvrstitev na področju varnosti. Slovenija izboljšuje svojo pozicijo tudi na področju informacijsko komunikacijske tehnologije, kar podpira prizadevanja za digitalno preobrazbo slovenskega turizma. Dobre uvrstitve naše države na področjih, ključnih za slovenski turizem, so hkrati tudi velika vzpodbuda za naše nadaljnje delo«.

Slovenija se je po skupni oceni Indeksa turističnega razvoja uvrstila na 39. mesto, kar v primerjavi s prejšnjim poročilom predstavlja padec za 3 mesta.

Visoko se Slovenija po področjih Indeksa turističnega razvoja uvršča po stebrih:

  • socioekonomska odpornost in pogoji (5. mesto),
  • pomembnost turizma (8. mesto),
  • varnost (9. mesto),
  • okoljska trajnost (12. mesto),
  • infrastruktura kopenskega prometa in pristaniška infrastruktura (17. mesto),
  • turistična infrastruktura (22. mesto).

Najvišja rast je bila zabeležena v stebrih:

  • pomembnost turizma (za 16 mest),
  • poslovno okolje (za 10 mest).

 

Opomba: V preteklosti se je tovrstno poročilo imenovalo »Indeks turistične konkurenčnosti«, zaradi sprememb na trgu pa je vsebina poročila delno prilagojena, uvedlo se je tudi novo poimenovanje »Indeks turističnega razvoja« z novo metodologijo, ki uveljavlja 5 podindeksov oziroma kategorij, v katere je razvrščenih 17 stebrov oziroma področij (prej 14 stebrov oziroma področij, dodani vezani na trajnost), znotraj njih pa je več indikatorjev (112 individualnih indikatorjev, prej 90). Med indikatorji jih 52 ostaja istih, 60 pa je novih. Številni med njimi so prilagojeni (nova metodologija ali vir). Namesto štirih podindeksov/kategorij jih uvajajo pet.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji