Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!

Objavljeno: 24.5.2022 Več informacij

Nazaj na novice

Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!

V Krškem, na posestvu Tri lučke je 25. maja pod okriljem STO ter v sodelovanju s Konzorcijem Slovenia Green in Centrom za podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško) potekal ZELENI DAN SLOVENSKEGA TURIZMA, ki je izpostavil pomen zmanjševanja količine odpadkov, predvsem plastike za enkratno uporabo v turizmu. Gre za področje, ki ga kot enega ključnih za še bolj trajnostni razvoj slovenskih destinacij in ponudnikov prepoznavajo tudi nosilci znaka Slovenia Green.

Zeleni dan slovenskega turizma 2022: Izločimo plastiko za enkratno uporabo iz turizma!

V okviru Zelenega dneva je bil trem turističnim destinacijam podeljen platinast znak Slovenia Green, prvič pa so se v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) uvrstile Krško, Šmarje pri Jelšah in Murska Sobota.

Zeleni dan slovenskega turizma v Sloveniji obeležujemo od leta 2017, namenjen pa je vsem turističnim deležnikom in partnerjem slovenskega turizma, ki so trajnostni razvoj postavili v samo jedro svojega delovanja. Tudi letošnji dogodek poteka v organizaciji STO in Konzorcija Slovenia Green, tokrat v sodelovanju s CPT Krško.

Dogodek je posvečen pomembnim trajnostnim korakom za zmanjševanje vpliva turizma na okolje, v letošnjem letu zmanjševanju odpadkov, predvsem plastičnih, za še bolj trajnostni slovenski turizem. Tematika je dodatno na pomenu dobila zaradi velikega povečanja plastike za enkratno uporabo v času pandemije covid-19.

Ksenija Flegar, generalna direktorica Direktorata za turizem je ob današnjem, trajnostni posvečenem dnevu, izpostavila: "Zadnjih nekaj let se Slovenija na globalnem turističnem zemljevidu uspešno pozicionira kot trajnostna, zelena turistična destinacija, za kar smo prejeli že številne nagrade in priznanja. Zelena shema slovenskega turizma je postala vzorčni primer nacionalnega programa in certifikacijske sheme, ki je v mednarodnem prostoru prepoznana kot primer dobre prakse. Zeleno zgodbo Slovenije bomo nadaljevali in nadgrajevali tudi v okviru nove Strategije slovenskega turizma 2022 – 2028.  Razvijali bomo zeleno butično ponudbo višje kakovosti, a z manjšim ogljičnim odtisom, z zmanjšanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, z zelenimi investicijami in kratkimi nabavnimi verigami. Vse za dosego zastavljene vizije – 'Zelena butičnost. Manjši odtis. Večja vrednost za vse'. Veseli me, da so mnogi turistični ponudniki že postali člani velike družine 'Zelena Slovenija -  Slovenia Green'

Program letošnjega Zelenega dneva sta otvorila Ilona Stermecki, v.d. direktorice STO, in mag. Miran Stanko, župan MO Krško.

Ilona Stermecki, v. d. direktorice STO je na dogodku izpostavila: »Veseli me, da se je Zeleni shemi slovenskega turizma v zadnjem letu pridružilo 51 novih nosilcev znaka Slovenia Green. Posebej veseli, da so se Bohinju kot prvemu prejemniku platinastega znaka Slovenia Green pridružile še tri destinacije in sicer Ljubljana, Laško ter Čatež in Brežice. Čestitke tudi Krškemu, gostitelju letošnjega Zelenega dneva slovenskega turizma, za zlati znak Slovenia Green ter Šmarjam pri Jelšah in Murski Soboti za bronasti znak. Zelena shema danes tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green, destinacije z znakom pa beležijo več kot 90-odstotni delež vseh turističnih prihodov v Sloveniji. Letos v okviru osrednjega dogodka, posvečenega trajnostnemu turizmu v Sloveniji, prvič podeljujemo posebna priznanja za gastronomski modul sheme in naj zeleno koordinatorico v Zeleni shemi. Čestitke Bohinju za uspešnost pri izpolnjevanju gastronomskega modula sheme in zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega.« 

Poudarila je tudi vlogo Slovenije kot vodilne na področju trajnostnega turizma na globalni ravni in nadaljnje korake pri uresničevanju trajnostne zaveze v slovenskem turizmu: »Na letošnjem Zelenem dnevu izpostavljamo izziv zmanjšanja količine odpadkov, predvsem plastike za enkratno uporabo v turizmu. Slovenija želi biti del rešitve tega globalnega problema. Več kot 100 deležnikov slovenskega turizma je že podpisalo Zavezo za izločanje štirih najbolj problematičnih artiklov iz svojega poslovanja do konca leta 2022 ter k sledenju načelom "Global Tourism Plastic Initiative«. Vse, ki tega še niso storili vabimo, da s podpisom zaveze in zmanjšanjem plastike prispevajo k še bolj trajnostnemu ravnanju v slovenskem turizmu. "

Ilona Stermecki, v. d. direktorice STO je čestitala vsem nagrajencem.

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško je ob otvoritvi poudaril trajnostno usmeritev destinacije: »Vesel in ponosen sem, da Krško gosti zeleni dan slovenskega turizma. Krško je gotovo destinacija, ki ponuja tesen stik z neokrnjeno naravo,  je pokrajina radoživih voda, razigranih dogodivščin in adrenalinskih izzivov, pristnih okusov tradicionalnih jedi in odličnih vin ter kulturnih znamenitostih, ki odkrivajo zgodbe bogate zgodovine. S prejetim znakom Slovenia Green Destination potrjujemo, da je Krško prepoznano tudi po svojem trajnostnem delovanju in bomo tudi v prihodnje razvijali tovrstno turistično ponudbo. Razvoj v turizmu smo gradili tako s številnimi vlaganji v infrastrukturo kot z nadgradnjo tradicionalnih in oblikovanjem novih dogodkov in aktivnosti za domače in tuje turiste. Prepričan sem, da bo z raznovrstno ponudbo in številnimi doživetji Krško ena prepoznavnejših destinacij.«

Mag. Miran Stanko, župan občine Krško je ob otvoritvi poudaril trajnostno usmeritev destinacije. 

Kristina Ogorevc Račič, direktorica CPT, je ob priložnosti Zelenega dneva povedala: »Izjemno veseli smo, da letošnji Zeleni dan slovenskega turizma gostimo v Krškem. Naša destinacija si že vrsto let prizadeva za zeleni trajnostni turizem in lepo je, da je bil naš trud prepoznan in smo tudi mi prejemniki zlatega zelenega znaka za destinacijo Mestne občine Krško. V zadnjih letih smo razvili številne pohodne in kolesarske poti, vzpostavili peninoteko na Gradu Rajhenburg, kjer se povezujejo vinarji tudi iz širšega območja, prav tako smo povezali gastronomijo v Okuse Posavja, ohranili kulturne in naravne znamenitosti skozi različna doživetja. Z vključitvijo v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitvijo znaka si bomo še bolj zavzeto prizadevali k trajnostnemu razvoju turizma. Želimo si, da bi vsak obiskovalec od nas odšel s prijetnimi spomini in lepimi občutki.  Ob našem skupnem prazniku trajnostnega turizma, Zelenemu dnevu turizma, čestitamo vsem prejemnikom zelenega znaka.«

 

Podeljeni novi trije platinasti znaki Slovenia Green in vključitev treh novih  destinacij v ZSST

Na Zelenem dnevu slovenskega turizma se že tradicionalno vsako leto podelijo znaki Slovenia Green destinacijam, ki so znak prvič pridobile ali so ga obnovile. Prav tako se podeli znak Slovenia Green ponudnikom, ki so v ZSST vstopile od lanskega Zelenega dneva (t.j. od 20. maja 2021) in sicer v šestih kategorijah: turistične atrakcije, turistične agencije, gostinski ponudniki, parki, naravna kopališča in nastanitve.

Že drugo leto zapored so bili v Zeleni shemi podeljeni platinasti znaki Slovenia Green Destination: po tem, ko je lani prvi platinast znak prejel Bohinj, so se mu letos pridružili še Ljubljana, Laško ter Čatež in Brežice. Vse štiri destinacije so v ZSST bile uvrščene že prej, ob redni ponovni presoji po treh letih, pa so svoje delovanje še izboljšale za pridobitev najvišje ocene v Zeleni shemi.

Destinacija Čatež & Brežice je platinast znak uspela pridobiti s strateškim pristopom k razvoju turizma, v Laškem izkazujejo velik napredek pri spremljanju stanja naravnega okolja in izobraževanja turističnega sektorja, Ljubljana pa izkazuje izjemno predanost pri izvajanju ukrepov za varovanje in upravljanje z naravnimi in kulturnimi viri.

Že drugo leto zapored so bili v ZZST podeljeni platinasti znaki Slovenia Green Destination: Laško ter Čatež, Brežice in Ljubljana.

Prvič so ocenjevanje v okviru certificirane sheme ZSST prestale tri destinacije: Krško, ki bo prejelo zlati znak ter Šmarje pri Jelšah in Murska Sobota, ki bosta prejela bronasti znak Slovenia Green.

Prvič so ocenjevanje prestale tri destinacije: Šmarje pri Jelšah, Murska Sobota in Krško.

Zeleni dan vsako leto izpostavlja pomembne korake, ki jih je slovenski turizem naredil pri pozicioniranju Slovenije kot trajnostno usmerjene turistične destinacije, pri čemer ima pri razvoju in promociji trajnostnega turizma Slovenije ključno vlogo Zelena shema slovenskega turizma (ZSST). Letos je prejelo znak Slovenia Green 56 nosilcev, od tega 53 ponudnikov in 3 destinacije. Zelena shema tako šteje kar 198 nosilcev znaka Slovenia Green od tega je 140 ponudnikov in 58 destinacij. 

 

Prvič podeljena posebna priznanja za gastronomski modul in naj zeleno koordinatorico

Na dogodku sta bili podeljeni dve posebni priznanji. Posebno priznanje je prejela destinacija Bohinj, ki je bila najuspešnejša pri izpolnjevanju gastronomskega modula v Zeleni shemi. Posebno priznanje naj zelena koordinatorica pa je bilo podeljeno zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega. Izbor je letos potekal prvič s ciljem izpostavitve prizadevanj zelenih koordinatorjev.

Destinacija Bohinj je bila najuspešnejša pri izpolnjevanju gastronomskega modula v Zeleni shemi.

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus ob tem izpostavlja: »Bohinjska kulinarika in domače sestavine, ki jo bogatijo, so neizogiben del pristnega doživetja Bohinja.  Pa vendar – da danes slavimo prejem najvišje nacionalne nagrade Slovenia green cuisine za destinacije in da lahko okuse Bohinja zajamete z žlico ali vilico – je plod desetletnega strateškega in strukturiranega pristopa k razvoju gastronomije, promocije lokalnih specialitet, povezovanja ponudnikov, krepitve lokalnih verig med kmeti in gostilnami, pa tudi pobud in aktivnosti za ohranjaje in razvoj kmetijstva v občini. Pod okriljem blagovne znamke Bohinjsko/From Bohinj izzivamo vse iskalce pristnega in neponovljivega,« in dodaja: »Ponosni smo na nagrado, ki potrjuje in nas usmerja v trajnostno, do lokalnega okolja odgovorno prihodnost.«

Posebno priznanje naj zelena koordinatorica je bilo podeljeno zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega, ki je ob tem povedala: »Kot zeleno koordinatorico, ki to delo opravlja že od samih pilotnih začetkov Zelene sheme slovenskega turizma, me veseli, da se je Slovenska turistična organizacija odločila, da bo izpostavila tudi dobro delo nas, zelenih koordinatorjev. V destinaciji Laško smo v zadnjih letih naredili ogromen napredek na področju trajnosti in veseli nas, da to potrjuje tudi znak Slovenia Green platinum. Znak je posledica dobrega dela zelene ekipe in sistematično zasnovanih destinacijskih projektov. Vsekakor za nas pomeni še dodatno vzpodbudo za naprej.«

Posebno priznanje naj zelena koordinatorica je bilo podeljeno zeleni koordinatorici Sabini Seme iz Laškega.

 

Zmanjšajmo odpadke v turizmu, predvsem plastiko za enkratno uporabo!

Zeleni dan v skladu z najbolj perečimi problemi prehoda v bolj trajnostni turizem izpostavlja posebno tematiko, letos izzive zmanjšanja odpadkov, še posebej plastike za enkratno uporabo.

V skladu z letošnjo osrednjo tematiko so se Zelenega dneva udeležili strokovnjaki s področja krožnega gospodarstva in iz sveta turizma, ki so s prisotnimi delili svoje izkušnje in poglede. Dr. Uroš Novak s Kemijskega inštituta je predstavil izzive prehoda v družbo brez odpadkov.

Dr. Uroš Novak s Kemijskega inštituta je predstavil izzive prehoda v družbo brez odpadkov.

Predstavitvi je sledila okrogla miza z naslovom »Izločanje plastike za enkratno uporabo v praksi, kjer so perečo problematiko izpostavili Luka Košir, ambasador zaveze »Manj plastike, več trajnosti«, Ksenja Kragl, CPT Krško in chef Dejan Mastnak, Tri lučke. Vsi so si bili enotni, da je izločevanje plastike za enkratno uporabo eden največjih izzivov slovenskega in globalnega turizma. Več o zmanjšanju plastike za enkratno uporaboj je na voljo na poslovnih spletnih straneh STO.

 

Oglejte si tudi video utrinke Zelenega dneva turizma 2022 na spodnji povezavi:

 

Zeleni DNK gostiteljice Zelenega dneva turizma 2022

Zeleni dan slovenskega turizma letos poteka v Krškem na posestvu Tri lučke. Tako destinacijo kot posestvo odlikuje zeleni DNK oz. trajnostna usmeritev, ponudba in delovanje. Več o tem si preberite na povezavi.

Zeleni dan slovenskega turizma letos poteka v Krškem na posestvu Tri lučke.

S ciljem krepitve zelenega DNK destinacije in njene biotske raznovrstnosti ter z željo k zmanjšanju ogljičnega odtisa dogodka, so v okviru Zelenega dneva bila zasajena medovita drevesa za biotsko raznovrstnost destinacije. Sajenje dreves je potekalo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Krško in učenci čebelarskega krožka OŠ Jurija Dalmatina Krško, drevesa pa so udeleženci Zelenega dne zasadili neposredno na posestvu Tri lučke. Pomen zasajanja medovitih rastlin, s čimer poskrbimo za biotsko raznovrstnost in ohranjanje zelene Slovenije, je predstavil predsednik Čebelarske zveze Krško, gospod Anton Urek.

 

Zeleni DNK Slovenske turistične organizacije

STO je v letošnjem letu zbrala vse svoje trajnostne aktivnosti in pripravila prvo Trajnostno poročiloPri tem je izhajala iz lastnega delovanja in vplivanja na družbeno in naravno okolje, zavedajoč se širšega vpliva, ki ga ima na trajnostno delovanje subjektov slovenskega turizma. Svoje upravljavske, ekonomske, družbene in okoljske strateške pristope, aktivnosti in vplive STO predstavlja v prvem trajnostnem poročilu, ki se nanaša na leti 2020 in 2021. Poročilo je pripravljeno v skladu z osnovno verzijo standardov GRI (Global Reporting Initiative).

STO je objavila tudi nove smernice za organizacijo bolj zelenih dogodkov

V letošnjem letu je STO ponovno oživila tudi projekt Zelena in zdrava pisarna, prijazna Sloveniji.

Vabljeni k sledenju smernicam bolj trajnostnega ravnanja tudi v vaših institucijah!

 

Primera trajnostnih športnih dogodkov: Women's EHF EURO 2022 in Planica 2023

Slovenija že od leta 2015 prek Zelene sheme slovenskega turizma skrbi za trajnostno upravljanje destinacij in razvoj turistične ponudbe, ki je prijazna do naravnega in družbenega okolja. Pomemben del ponudbe vsake destinacije so tudi dogodki. Organizatorji dveh športnih dogodkov, ki se bosta v tem in prihodnjem letu odvijala na slovenskih tleh, so trajnostni vidik uspešno vpletli v samo organizacijo in na številnih nivojih poskrbeli za izvajanje trajnostnih vidikov, ki jih pri izpostavlja tudi Slovenska turistična organizacija.

Ker je v letih 2022 in 2023 kot nosilna komunikacijska tema opredeljen športni turizem, to je aktivni oddih v naravi oz. outdoor ter športne prireditve in priprave, pri teh dogodkih aktivno sodeluje tudi Slovenska turistična organizacija. Tako še več pozornosti namenja razvoju tega pomembnega in hkrati perspektivnega turističnega produkta slovenskega turizma ter spodbuja povezovanje ključnih deležnikov na področju športa in turizma ter prispeva k oblikovanju usklajenega in trajnostnega nabora ukrepov in dogodkov, ki bodo slovenskemu športu in turizmu prinašali dolgoročne ekonomske, socialne in promocijske učinke.

Več na povezavi

Naslovna slika: Udeleženci Zelenega dneva slovenskega turizma 2022.

Foto: Nino Verdnik, Blenda

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji