Slovenija krepi razvoj turističnega sektorja in intenzivira aktivnosti pozicioniranja Slovenije kot varne, trajnostne in nemnožične destinacije

Objavljeno: 30.3.2022

Nazaj na novice

Slovenija krepi razvoj turističnega sektorja in intenzivira aktivnosti pozicioniranja Slovenije kot varne, trajnostne in nemnožične destinacije

Slovenski turizem je lani beležil boljše rezultate turističnega obiska v primerjavi z letom 2020. Vlada je turističnemu sektorju za ublažitev posledic pandemije namenila več kot eno milijardo evrov pomoči, kar je omogočilo preživetje turističnega sektorja, ohranitev delovnih mest in ublažilo likvidnostne probleme podjetij. V letošnjem letu bo gospodarsko ministrstvo osredotočilo aktivnosti na spodbudo investicijskega cikla v turizmu s 140 milijoni evrov, sprejem nove strategije razvoja turizma ter na prilagoditev turistične promocije Slovenije na bližnje trge.

Slovenska turistična organizacija (STO) v letu 2022 nadaljuje okrepljene in nadgrajene promocijske aktivnosti s ciljem večanja prepoznavnosti, ugleda in želenega pozicioniranja Slovenije kot trajnosti zavezane destinacije in butičnega turizma. Med ključnimi projekti STO je vzpodbujanje digitalne preobrazbe slovenskega turizma. Osrednja komunikacijska tematika slovenskega turizma v obdobju 2022-2023 so aktivna doživetja v neokrnjeni naravi in športni turizem.

Slovenija krepi razvoj turističnega sektorja in intenzivira aktivnosti pozicioniranja Slovenije kot varne, trajnostne in nemnožične destinacije

Danes so na novinarski konferenci Ministrstva za gospodarski razvoj (MGRT) in STO minister Zdravko Počivalšek in Ksenija Flegar, generalna direktorica Direktorata za turizem na MGRT ter Ilona Stermecki, v.d. direktorice STO, predstavili ključne razvojne in promocijske projekte v letu 2022.

 

Za turizem v letu 2022 več kot 140 milijonov evrov sredstev

V letu 2021 je slovenski turizem zabeležil ponovno boljše rezultate turističnega obiska glede na predhodno leto 2020. Zabeležili smo 4 milijone turističnih prihodov, kar je 31 % več glede na 2020, ter več kot 11 milijonov prenočitev, kar je 22 % več. Priliv iz naslova izvoza potovanj je znašal 1,5 milijarde evrov, kar je 26 % več kot 2020. Tuji gostje so ustvarili 50 % več prihodov kot 2020 in za 43 % več prenočitev. K boljšim rezultatom slovenskega turizma so veliko prispevali slovenski  oz. domači turisti, saj so ustvarili dobrih 57 % vseh turističnih prenočitev. Ti so ustvarili dobrih 10 % več prenočitev kot 2020 in kar več kot 46 % več prenočitev kot v 2019.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je ob tem poudaril, da je kriza pandemije močno zarezala v turistični sektor, k čemur se je pridružila še vojna v Ukrajini. »Država oz. v njenem imenu gospodarsko ministrstvo je vedno bila in bo pomemben partner slovenskega turizma. Slišali smo turistične delavce in v največji možni meri pomagali sektorju. Kljub zahtevnim okoliščinam smo s številnimi ukrepi omogočili preživetje in aktivno delovanje slovenskega turističnega sektorja.«

Minister je ob tem izpostavil, da je država v okviru 10 protikoronskih paketov in s posebnim interventnim zakonom za pomoč gostinstvu in turizmu sektorju pomagala z več kot 1 milijardo evrov sredstev. »S pravočasnimi in konkretnimi ukrepi smo povečali povpraševanje domačih turistov, pomagali podjetjem, da so ohranili zaposlene in delovna mesta ter pomagali prebroditi likvidnostne težave turističnega gospodarstva.«

Turistični boni so pomembno povečali nočitve domačih gostov in delovanje turističnega sektorja. Do sedaj je bilo v obeh letih skupaj 3,71 milijona unovčitev bonov 2020 in 2021 v skupni vrednosti skoraj 393 mio EUR. Vlada je podaljšala veljavnost bonov vse do konca junija letos.

Zaradi pandemije in vojne v Ukrajini so se spremenile tudi navade turistov. Ti v manjši meri izbirajo privlačne turistične destinacije masovnega turizma. Namesto tega se raje odločajo za t.i. »zeleno« turistično ponudbo in aktivnosti v naravi, ter prebivanje na turističnih kmetijah, glampingih, kampih ter apartmajih. Povečalo se je počitnikovanje doma in na bližnjih trgih, ki so dosegljivi z avtom.

Minister Počivalšek je ob tem napovedal tri ključne prioritete na področju turizma v letošnjem letu. »Turizmu bomo letos namenili več kot 140 milijonov EUR sredstev, saj želimo spodbuditi investicijski cikel v smeri dviga kakovosti javne turistične infrastrukture, namestitvenih zmogljivosti in turistične ponudbe v smeri zelenega visoko kakovostnega turizma. Naš cilj je povečati dodano vrednost na zaposlene v turizmu.« Ob tem je napovedal tudi težko pričakovan ukrep enkratne pomoči turizmu za najbolj prizadeta turistična in gostinska podjetja v času pandemije v višini 10 milijonov evrov, ki bo objavljen predvidoma v 14ih dneh.

»Druga pomembna prioriteta je zagotovitev stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, pri čemer bo poseben poudarek dan sprejemu nove Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028. V strategiji ohranjamo ključno usmeritev slovenskega turizma, in sicer v zeleni butični ponudbi, ki ima manjši ogljični odtis in večjo dodano vrednost za vse deležnike.« Dokument je pripravljen in bo predvidoma do konca aprila sprejet na vladi in podrobneje predstavljen širši javnosti.

»Tretja prioriteta pa je prilagoditev aktivnosti države na področju turistične promocije Slovenije novim razmeram pandemije in vojne v Ukrajini, in sicer se osredotočamo na bližnje trge kot so Avstrija, Nemčija, Italija, Madžarska, Slovaška, Češka in Poljska,« je zaključil minister.

Minister je na koncu izpostavil tudi uspešno predstavitev Slovenije na svetovni razstavi EXPO Dubaj, ki je »največja organizirana poslovna predstavitev Slovenije v tujini v 30-letni zgodovini.«

 

Intenzivirane in spremenjenim razmeram prilagojene aktivnosti STO v letu 2022

STO je v programu dela 2022-2023 opredelila intenzivirane in nadgrajene promocijske in razvojne aktivnosti, ki jih bo izvajala v tesnem sodelovanju s slovenskimi turističnimi ponudniki, destinacijami, produktnimi združenji in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma.

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., v.d. direktorja STO je na novinarski konferenci izpostavila ključne aktivnosti in tematike STO v letu 2022: »Na Slovenski turistični organizaciji smo aktivnosti za leto 2022 pripravili v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in prilagojeno razmeram okrevanja turizma, omejitvam potovanj ter upoštevaje negotove mednarodne razmere. Promocijske aktivnosti prvenstveno usmerjamo na bližnje evropske trge, kjer nagovarjamo segment gostov višjega plačnega razreda. Intenzivirali smo tržne in promocijske aktivnosti s posebnim poudarkom na aktivnih doživetjih in športnem turizmu. Velik pomen bo tudi letos imel domači trg, kjer nadaljujemo s kampanjo Moja Slovenija, v okviru katere prvič poteka kampanja za promocijo poklicev v turizmu. Nadgrajujemo sodelovanje z vrhunskimi športniki, ambasadorji slovenskega turizma in partnerstva z globalnimi vplivnimi mediji in znamkami, kot sta National Geographic in Lonely Planet. Krepimo izpostavitev znamke I feel Slovenia na dogodkih doma in v tujini, še posebej pa v okviru mednarodnih športnih dogodkov v Sloveniji. Posebno pozornost smo posvetili digitalni preobrazbi slovenskega turizma, pripravljena je Strategija digitalne preobrazbe slovenskega turizma za obdobje 2022-2026. Nadaljujemo in nadgrajujemo zeleno zgodbo slovenskega turizma z edinstvenimi in inovativnimi doživetji ter aktivnostmi nadgradnje Zelene sheme slovenskega turizma kot je vzpodbujanje izločitve plastike za enkratno uporabo iz gostinske in turistične ponudbe.«

Poudarila je še, da bo STO tudi letos podprla promocijske aktivnosti slovenskega turističnega gospodarstva. Tako bo v kratkem objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022.

 

Na tujih trgih vrsta aktivnosti za krepitev prepoznavnosti in ugleda Slovenije, na domačem trgu kampanja Moja Slovenija

Slovenski turizem je bil v preteklih letih deležen izredne pozornosti tujih medijev in informacijskih portalov ter se ponovno uvrstil v vrh več seznamov najbolj priporočenih destinacij za obisk. STO je v lanskem letu izvedla več kot 100 študijskih potovanj, v sklopu katerih je gostila preko 200 tujih novinarjev in spletnih vplivnežev. V tujih medijih je bilo lani tako zabeleženih več kot 1920 objav v skupni ocenjeni vrednosti okoli 50 milijonov evrov (podatek za objave se nanaša na sledeče trge: Avstrija, Nemčija, Švica, Italija, Francija, Belgija, Nizozemska, Velika Britanija in Madžarska). Ti odlični podatki so rezultat sistematičnih in ciljno naravnanih tržno-promocijskih aktivnosti, s katerimi STO nadaljuje tudi v letošnjem letu. Prav tako STO tudi letos pričakuje izpostavitev Slovenije kot privlačne turistične destinacije v številnih uglednih tujih medijih, saj bo do pričetka poletne sezone gostila predstavnike več uglednih medijev kot na primer britanski Independent, Forbes, Cycling Magazine in Nat Geo Traveller,. Izvedene bodo aktivnosti predstavitve Slovenije kot varne bližnje destinacije medijem na madžarskem, hrvaškem in srbskem trgu.

Med ključnimi promocijskimi kampanjami STO je tudi letos Globalna digitalna kampanja, ki bo potekala na 21 globalnih trgih (Nemčija, Švica, Avstrija, Italija, Madžarska, Češka, Slovaška, Poljska, Francija, Španija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Združeno kraljestvo,  Danska, Finska, Švedska, Srbija, Hrvaška, ZDA in Kanada). Kampanja izpostavlja 5 ključnih produktov slovenskega turizma; Aktivna doživetja na prostem, Zdravje in dobro počutje, Mesta in kultura, Gastronomija ter Poslovna srečanja in dogodki. Potekala bo na vseh večjih spletnih platformah kot so Google (Search, Discovery, Performance Max), YouTube, Meta (Facebook in Instagram), Twitter, LinkedIn, Pinterest in TikTok.

STO nadaljuje s kampanjo »Moja Slovenija« na slovenskem trgu, ki jo nadgrajuje s kampanjo za promocijo poklicev v turizmu.  Kampanjo je STO zasnovala maja 2020, kampanja pa je tudi v letu 2021 zabeležila odlične rezultate, med drugim več kot 1,25 milijona objav s ključnikoma #mojaslovenija in #IfeelSlovenia. Kampanjo so v koprodukcijskem sodelovanju podprle večje slovenske medijske hiše z več kot 200 prispevki, skupna medijska vrednost objav v okviru kampanje od lansiranja pa je znašala več kot 3,5 mio evrov. V kampanjo STO tudi letos aktivno vključuje vodilne in druge destinacije,  potekala pa bo več kanalno, med drugim v koprodukciji s televizijskimi in radijskimi medijskimi hišami, izvedbe študijskih potovanj za domače medije, sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Kampanjo za promocijo poklicev v turizmu STO izvaja v sodelovanju z MGRT, TGZS, OZS in SRIPT in drugimi ključnimi institucijami s ciljem povečanja ugleda poklicev v gostinstvu in turizmu ter vpisa na srednje in visokošolske programe, povezane s gostinstvom in turizmom.

 

STO tudi v letu 2022 sodeluje z globalno prepoznavnimi medijskimi znamkami kot sta Lonely Planet in National Geographic: Z medijsko založbo Lonely Planet poteka medijska kampanja, v okviru katere bo izvedeno študijsko potovanje za novinarja Lonely Planet na temo »outdoor aktivnosti«. Objavljena bo tudi serija člankov in vsebinskih prispevkov. Slovenija je bila za leto 2022 uvrščena tudi prestižno lestvico Lonely Planet »Best in Travel 2022«. Kampanja Geography of Adventure na kanalih National Geographic pa predstavlja Slovenijo kot izjemno destinacijo za aktivna doživetja na prostem. V prvem valu kampanje konec leta 2021 je potekalo oglaševanje na televizijskih kanalih National Geographic v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Veliki Britaniji, Franciji in Sloveniji. Letos pa bo ekipa National Geographic v Sloveniji posnela vrhunske video in foto vsebine, ki bodo predstavljale Slovenijo kot zeleno, aktivno in zdravo destinacijo za edinstvena aktivna doživetja na prostem skozi serijo zgodb in objav. Poudarek bo na predstavitvi pohodništva, kolesarjenja, zimskih športov ter vodnih aktivnosti. Drugi del kampanje bo potekal poleti. Partnerstva z najvplivnejšimi znamkami na področju gastronomije kot so Michelin, Gault&Millau in The 50 Best bo STO izvajala tudi v letošnjem letu.

Ključne produkte slovenskega turizma bo v letošnjem letu STO izpostavila tudi z oglaševalsko kampanjo v tujih spletnih in specializiranih tiskanih medijih. Gre za vsebinsko oglaševanje v obliki uredniško-promocijskih člankov in oglasov. Kampanja bo dopolnjevala in krepila sporočilnost ostalih promocijskih aktivnosti na ključnih trgih, njen cilj pa je dvigovanje zavedanja o Sloveniji kot butični turistični destinaciji za goste višjih dohodkovnih razredov in spodbujanje zanimanja gostov za ključne produkte slovenskega turizma.

 

Vrnitev sejmov, borz, workshopov in drugih turističnih dogodkov v živo

Intenzivirane aktivnosti trženja in predstavitve slovenskega turizma na sejmih, borzah in delovnih srečanjih pred glavno turistično sezono potekajo na bližnjih evropskih državah (do 500 km) in na trgih, kjer so na voljo letalske povezave v Slovenijo. Posebna pozornost je posvečena delovnim srečanjem slovenskega turističnega gospodarstva z zainteresiranim tujim povpraševanjem (t.i. workshopi).

Prihodnji teden, 8. aprila bo v živo potekala poslovna konferenca in turistična delavnica slovenskega turizma v Dallasu. STO v sodelovanju s SPIRIT, MGRT, MZZ in drugimi akterji po uspešni marčevski tekmi v Dallas I FEEL SLOVENIA night organizira poslovno-investicijsko konferenco s poudarkom na turistični delavnici med slovensko turističnimi ponudniki in več kot 40 ključnimi organizatorji potovanj in turističnih agencij iz Teksasa oz. ZDA. Slovenija se od pojava pandemije tako ponovno vrača na trg ZDA, ki skupaj s Kanado predstavljata za letos najpomembnejša prekomorska trga.

Konec maja in v začetku junija (29.5-1.6.) bo v živo potekala Slovenska turistična borza oz.  SIW on boutique tour. SIW je najpomembnejši letni poslovni dogodek na domačih tleh. Izvedbo borze je STO prilagodila aktualni situaciji in od lani v okviru borze omogoča dvodnevne butične študijske ture in unikatna doživetja, ob tem pa formalne ter neformalne pogovore in sestanke med tujimi udeleženci in slovenskimi turističnimi ponudniki.

Maja (med 17. in 20. 5.) bo Slovenija gostila najvišje zasedanje ETC in direktorje nacionalnih turističnih organizacij Evrope. Slovenija bo kot gostiteljica nudila koordinacijo pri pripravi in izvedbi tega pomembnega srečanja.

STO nadaljuje tudi s partnerstvi z vodilnimi svetovnimi turističnimi združenji s področja luksuznega in butičnega turizma.

 

Intenziviranje promocijskih in trženjskih aktivnosti na trgih, ki izkazujejo posebej velik potencial rasti

STO je posebno pozornost pri trženjskih in promocijskih aktivnostih namenila trgom, ki v luči spremenjenih pogojev potovanj izkazujejo največji potencial rasti. To so bližnji evropski trgi in trgi z letalsko povezljivostjo.

Na Madžarskem, v Poljski, na Češkem in v Slovaški bo STO izvedla vrsto intenziviranih aktivnosti. Maja bo potekala študijska tura za novinarje iz Češke in Madžarske.  Letošnje slovenske turistične borze - SIW (Slovenian Incoming Workshop) on Boutique Tour (29. – 31.05.) se bodo udeležili pomembni organizatorji potovanj in turistični agenti. v Pragi in Budimpešti bo v maju in v septembru izvedeno outdoor oglaševanje, v Pragi in Varšavi pa aprila workshopa. Prav tako v aprilu bo v Budimpešti potekal posebni dogodek za medije ter ključne turistične agencije in organizatorje potovanj, predviden je podpis dogovora o tesnejšem sodelovanju z madžarskim združenjem turističnih agencij in organizatorjev potovanj. STO se bo maja udeležila najpomembnejšega poslovnega dogodka na Madžarskem za ca 1000 ključnih predstavnikov madžarskega turizma, kjer bo Slovenija država partnerica dogodka. V pripravi je posebni obisk in študijska tura ključnih madžarskih organizatorjev potovanj in turističnih agencij v Slovenijo. Jeseni bo izveden workshop slovenskega turizma v Budimpešti.

STO krepi aktivnosti tudi na hrvaškem trgu, kjer bo maja izveden poslovni dogodek, t.j. workshop slovenskega turizma in novinarska konferenca v Zagrebu.

Jeseni bodo v Zagrebu ponovno potekali že tradicionalni Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu.

Na srbskem trgu bo STO prav tako krepi aktivnosti. Izvedena bodo študijska potovanja pomembnejših organizatorjev potovanj in turističnih agentov po Sloveniji, prvo med njimi aprila. Maja bo v Beogradu potekala novinarska konferenca s predstavitvijo Slovenije ter outdoor in wellness produkta, jeseni pa poslovni dogodek (workshop).

Intenzivne so tudi aktivnosti na trgu Velike Britanije. V maju bo potekala študijska tura novinarjev najvplivnejših medijev kot so Gardian, Daily Mail, Independent, National Geographic Travell in drugi. Prav tako je predvidena udeležba pomembnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na letošnji turistični borzi SIW. STO se bo septembra udeležil tudi prestižnega dogodka Connections London v Londonu in predstavitve na ključni globalni turistični borzi WTM London v novembru.

V Franciji bo sredi aprila izveden workshop v Parizu, maja pa bo v sodelovanju z letalskim prevoznikom Transavia, ki odpira novo linijo Ljubljane s Parizom izvedena študijska tura za predstavnike francoskih medijev. Tudi iz francoskega trga se pričakuje dobra udeležba pomembnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na letošnjem SIW. STO se bo septembra udeležila sejma IFTM TOP Resa v Parizu.

Prav tako se dobra udeležba pomembnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na letošnjem SIW pričakuje z belgijskega trga. Slovenija letos gosti tudi 40. letni kongres belgijskega združenja za organizatorje turističnih potovanj in turistične agente Selectair, kjer se bo v Sloveniji prvič mudilo med 80 in 100 belgijskih turističnih agencij in organizatorjev potovanj. Dodatno bosta s tega perspektivnega trga izvedena poslovna dogodka v Belgiji oktobra in novembra.

STO je okrepila aktivnosti v Zalivskih državah (GCC), kjer Slovenija z vrsto aktivnosti nagovarja ključne organizatorje potovanj in turistične agente. Za Slovenijo v teh državah obstaja veliko zanimanje za izvedbo turističnih programov v Slovenijo, pri čemer je izjemnega pomena tudi redna letalska linija prevoznika flydubai, ki povezuje Ljubljano in Dubaj. Ob rednem obveščanju medijske in poslovne javnosti potekajo izobraževanja organizatorjev potovanj in turističnih agentov ter webinarji o Sloveniji kot varni in privlačni destinaciji. V teku so prijave pomembnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na letošnji slovenski turistični borzi - SIW. Intenzivno je tudi obveščanje medijev teh držav, med drugim tudi v okviru predvidenega študijskega potovanje novinarjev in vplivnežev v Slovenijo v sodelovanju z letalsko družbo Flydubai. Potekajo tudi aktivnosti priprave objav o Sloveniji na socialnih omrežjih v arabskem jeziku in oglaševalske kampanje na socialnih omrežjih z večjimi organizatorji potovanj. Izvedena bo promocijska podpora redni letalski liniji FlyDubai med Dubajem in Ljubljano. V pripravi so dodatni poslovni turistični dogodki v jesenskih mesecih, t.im. roadshow in študijsko potovanje agentov flydubai po Sloveniji.

V Izraelu se pravkar zaključuje sejem IMTM v Tel Avivu, ki se ga STO udeležuje. Poteka aktivno vabljenje pomembnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na letošnji SIW, izveden pa bo tudi poslovni dogodek jeseni.

 

Jasna usmeritev v trajnostni razvoj in njeno uspešno udejanjanje Slovenijo pozicionira med najbolj zelene destinacije na globalni ravni

Ključne izzive turizma, ki so bili prisotni že pred pandemijo, smo v Sloveniji naslovili že pred krizo. Trajnostni razvoj, ki smo ga v slovenskem turizmu postavili v jedro vseh promocijskih in razvojih aktivnosti, je Slovenijo pozicioniral v vrh najbolj trajnostnih destinacij na globalni ravni. Zahvaljujoč Zeleni shemi slovenskega turizma, s katero STO na nacionalni ravni uspešno udejanja trajnostno zavezo, je Slovenija v mednarodnih strokovnih krogih postala prepoznavni primer dobre prakse.

STO nadaljuje z razvojem in nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma, kjer posebno pozornost posveča vzpodbujanju ponudnikov in destinacij za umik plastike za enkratno uporabo iz gostinske in turistične ponudbe ter razvoju trajnostnih dogodkov.  Ponudniki se s podpisom Zaveze za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma zavežejo, da bodo do konca leta 2022 pri svojem poslovanju nehali uporabljati v zavezi opredeljene štiri plastične artikle za enkratno uporabo (plastenke, plastični kozarci, plastična embalaža za hrano in plastična embalaža v hotelskih sobah) in sledili načelom "Global Tourism Plastic Initiative". Do danes je zavezo podpisalo več kot 80 podpisnikov. Ambasador in prvi podpisnik iniciative je kuharski mojster Luka Košir, prejemnik Michelin zvezdice in Zelene Michelin zvezdice 2021.

 

STO vse zainteresirane vabi v podpisu Zaveze za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma

 

Slovenija vse bolj prepoznavna kot destinacija odličnih aktivnih doživetij in športnega turizma

STO je v letih 2022 in 2023 kot nosilno komunikacijsko temo opredelila športni turizem, to je aktivni oddih v naravi oz. outdoor ter športne prireditve in priprave. V letošnjem in prihodnjem letu bo tako še več pozornosti namenjene razvoju tega pomembnega in hkrati perspektivnega turističnega produkta slovenskega turizma. STO si bo prizadevala, da bo s povezovanjem ključnih deležnikov na področju športa in turizma ter usklajenim (so)delovanjem prispevala k oblikovanju usklajenega in trajnostnega nabora ukrepov in dogodkov, ki bodo slovenskemu športu in turizmu prinašali dolgoročne ekonomske, socialne in promocijske učinke. Z namenom usklajenega sodelovanja ključnih deležnikov s področja športnega turizma in priprave strateških usmeritev ter prioritetnih ukrepov na področju športnega turizma, je bila v letu 2022 ustanovljena Strokovna skupina STO za športni turizem. 

V pripravi je Akcijski načrt razvoja in trženja športnega turizma Slovenije 2022-2023, ki bo podlaga za trženjske in promocijske aktivnosti na področju športnega turizma v Sloveniji s poudarkom na športnih prireditvah in pripravah športnikov. Trenutno potekajo poglobljeni intervjuji s ključnimi deležniki ter medsektorske delavnice s predstavniki deležnikov po vseh 4 makro destinacijah. Dokument bo na voljo junija.

STO nadaljuje in nadgrajuje sodelovanje z vrhunskimi športniki, ambasadorji slovenskega turizma, s katerimi že vrsto let gradi globalno prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije. V letošnjem letu se je športnikoma ambasadorjema Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču (preko kluba Jumbo Visma), pridružila tudi Janja Garnbret. Potekajo tudi dogovori o nadaljevanju sodelovanja z Luko Dončićem in Ilko Štuhec ter sodelovanje z Rokom Možičem. V okviru kampanje Moja Slovenija bo potekalo sodelovanje z mladimi perspektivnimi slovenskimi športniki. S krovno slovensko športno organizacijo, t.j.  Olimpijskim komitejem Slovenije je STO zvedla komunikacijske aktivnosti ob zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, v letošnjem letu pa bo STO sodelovala tudi pri Olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru 2023 in na prvem slovenskem mednarodnem festivalu športnega filma, ki bo potekal v Rogaški Slatini.

 

Slovenija v letu 2022 gosti tudi številna svetovna in evropska prvenstva ter pokale in druge mednarodne športne dogodke, kjer STO z izpostavitvijo znamke I feel Slovenia krepi prepoznavnost Slovenije med športnimi navdušenci. Gre za športne dogodke z večmilijonskimi dosegi kot so Zlata Lisica, Pokal Vitranc, FIS Finale svetovnega pokala v smučarskih poletih, Planica, GIRO ' D ITALIA – SLOVENSKA ETAPA,  Dirka po Sloveniji, EHF Evropsko prvenstvo v rokometu za ženske, Ljubljana, Celje, Skopje, Podgorica in Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu za moške, divizija I, skupina A, Ljubljana.

 

Zaključena je priprava Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma 2022-2026

STO je zaključila pripravo Strategije digitalne preobrazbe slovenskega turizma za obdobje 2022-2026, ki je prvi tovrsten strateški dokument v Sloveniji. Razlog za pripravo strategije je vse večja potreba po digitalnem preboju slovenskega turizma z usklajenim strateškim pristopom.

Digitalni preboj je poleg zelene preobrazbe prioriteta tudi Evropske unije, zato bo STO izvedla reformni del Načrta za okrevanje in odpornost. Vzpostavljeno bo Nacionalno informacijsko središče za merjenje učinkov turizma in turističnih tokov. Nacionalno informacijsko središče obenem predstavlja osrednji ukrep Strategije digitalne preobrazbe, ki postavlja jasno vizijo in cilje za digitalni preboj.

Strategija opredeljuje vizijo, da »Slovenija postane vzorčni primer pametne destinacije, ki krepi in spodbuja razvoj trajnostnih, butičnih, personaliziranih in inovativnih doživetij«. Cilj digitalne preobrazbe je opolnomočiti vse deležnike v slovenskem turizmu za podatkovno podprto odločanje, povečati dodano vrednost, konkurenčnost in odpornost turizma, spodbujati trajnostno preobrazbo, personalizirati doživetja za gosta, izboljšati znanje in digitalne kompetence zaposlenih ter zagotavljati višjo kakovost bivanja za lokalno prebivalstvo.

 

 

Naslovna fotografija: Nino Verdnik

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji