Lani 4 milijone prihodov in več kot 11 milijonov prenočitev

Objavljeno: 25.1.2022

Nazaj na novice

Lani 4 milijone prihodov in več kot 11 milijonov prenočitev

Lani smo v Sloveniji zabeležili 4 milijone turističnih prihodov in več kot 11 milijonov turističnih prenočitev oziroma za 31 % več prihodov in za 22 % več prenočitev kot v enakem obdobju leta 2020. Od tega so tuji gostje ustvarili 1,8 milijonov prihodov in 4,8 milijonov prenočitev. V enajstih mesecih leta 2021 smo zabeležili 1,36 milijard evrov iz naslova izvoza potovanj. Leto 2021 se je v zgodovino slovenskega turizma zapisalo kot še eno leto, zaznamovano s pandemijo Covid-19.

Lani 4 milijone prihodov in več kot 11 milijonov prenočitev

Podatki prihodov in prenočitev v letu 2021 v slovenskem turizmu so boljši kot leto prej, vendar še vedno bistveno pod ravnijo iz leta 2019. Lani smo zabeležili za 35,7 % manj turističnih prihodov in za 28,7 % manj turističnih prenočitev kot leta 2019. Po podatkih SURS je bilo do konca lanskega leta zabeleženih 4 milijone prihodov turistov in 11,2 milijonov turističnih prenočitev, oziroma za 30,6 % več turističnih prihodov in za 22,2 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju lani. Od tega so tuji gostje ustvarili 1,8 milijonov turističnih prihodov (45,8 % vseh) in 4,8 milijonov prenočitev (42,6 % vseh), to je za 50,7 % več turističnih prihodov in za 43 % več turističnih prenočitev kot v letu 2020. Domači gostje so v tem obdobju ustvarili 2,1 milijona turističnih prihodov (54,2 % vseh) in 6,4 milijone turističnih prenočitev (57,4 % vseh), kar predstavlja za 17,4 % več turističnih prihodov in za 10,4 % več turističnih prenočitev kot v letu 2020.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: "V času pandemije covid-19 se je nazorno pokazalo, kako pomemben je sektor turizma za mnoge gospodarske dejavnosti, kot tudi gospodarstvo na splošno. Zaradi upada mednarodnih potovanj v času pandemije je turizem v svetu in tudi pri nas utrpel veliko poslovno škodo, prav tako tudi gospodarske družbe, ki se s to dejavnostjo neposredno ali posredno povezane.  V letu 2021 beležimo nekoliko boljše rezultate o turističnem obisku glede na predhodno leto, a smo še daleč od številk, ki smo jih beležili v rekordnem letu slovenskega turizma 2019. Lahko rečemo, da so k rezultatom slovenskega turizma tudi v letu 2021 veliko prispevali slovenski turisti, predvsem pa ukrepi, ki jih je država sprejela za pomoč turizmu pri okrevanju po pandemiji covid-19. Verjamem, da je razlog za spodbudne številke tudi v uvedbi turističnih bonov. Za nadaljnji obisk tako domačih kot tujih gostov pa je pomembno, da so seznanjeni in se zavedajo, da turistični ponudniki v Sloveniji zagotavljajo varne in kakovostne storitve ter da vse goste sprejmemo z veliko mero gostoljubnosti.  Namreč uspešen turizem bo z multipikativnimi učinki vplival tudi na višjo gospodarsko rast v letošnjem letu in v prihodnje."

Ilona Stermecki, mag. mark. in prod., vršilka dolžnosti direktorja STO: »Slovenska turistična organizacija s ciljem krepitve prepoznavnosti in ugleda Slovenije nadaljuje in nadgrajuje promocijo trajnostnega, avtentičnega in butičnega turizma. Intenzivirane so promocijske in trženjske aktivnosti na tujih trgih, predvsem bližnjih, kjer nagovarjamo goste, ki iščejo edinstvena doživetja v neokrnjeni naravi in turistično ponudbo višje dodane vrednosti. Prebivalce Slovenije bomo tudi letos povabili k oddihu v svoji državi z osrednjo motivacijsko kampanjo Moja Slovenija in izvedli promocijsko kampanjo poklicev v gostinstvu in turizmu. Glede na velik potencial nadaljnjega razvoja in rasti posebno pozornost namenjamo promociji aktivnih doživetij na prostem in športnemu turizmu, osrednji komunikacijski tematiki letošnjega in prihodnjega leta. Prepoznavnost in ugled Slovenije krepimo s sodelovanjem pri promociji na mednarodnih športnih dogodkih v Sloveniji, s športnimi ambasadorji slovenskega turizma in mladimi športnimi talenti ter partnerstvi z globalnimi vplivnimi mediji. V jedru vseh aktivnosti ostaja uresničevanje trajnostne zaveze slovenskega turizma, kjer nadaljujemo z razvojem in nadgradnjo Zelene sheme slovenskega turizma ter oblikovanjem novih kazalnikov uspešnosti v turizmu. Posebna pozornost bo tudi prihodnje namenjena digitalizaciji trženja in komuniciranja tako s poslovnimi javnostmi kot turisti. Z digitalno transformacijo slovenskega turizma želimo podpreti Slovenijo na poti do ene od digitalno najbolj naprednih turističnih držav v Evropi. Zavedamo se, da se turistično povpraševanje v času po pandemiji koronavirusa spreminja. Vse manj so iskane destinacije masovnega turizma in vse večje je povpraševanje po individualni in butični turistični ponudbi. Prav tukaj ima Slovenija priložnost, da izkoristi svoj potencial. In ta potencial bomo v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji slovenskega turizma ter z usklajenim delovanjem krovne in lokalne ravni izkoristili za učinkovito okrevanje in krepitev turizma po krizi


Največ tujih turistov iz Nemčije
 
Od tujih turistov so v letu 2021 v Sloveniji največ prenočitev ustvarili turisti iz Nemčije (22,3 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so jim turisti iz Avstrije (9,0 %), Italije (7,4 %), Češke (6,9 %) in Nizozemske (6,6 %). Pred pandemijo je bila razporeditev po trgih podobna; zamenjal se je vrstni red in delež trgov (v istem obdobju leta 2019: Nemčija, Italija, Avstrija, Nizozemska, Češka).
 
Razmerje med prenočitvami domačih in tujih turistov v lanskem letu tako znaša 57:43 % v korist domačih gostov (v enakem obdobju leta 2019 je to razmerje bilo 27:73 % v korist tujih gostov).
 
Največ prenočitev v gorskih občinah

Največ turističnih prenočitev je bilo lani ustvarjenih v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (30 % vseh prenočitev), sledile so obmorske občine (24 %) in zdraviliške občine (23 %). V vseh vrstah turističnih občin so zabeležili več turističnih prenočitev kot v enakem obdobju lani: v gorskih za 17,9 % več, v obmorskih za 20,3 %, v zdraviliških za 13,5 %, v Ljubljani za 60,3 %, v mestnih za 28,6 % in v skupini drugih občin za 36,6 % več turističnih prenočitev kot v letu 2020. Domači in tuji turisti so v letu 2021 ustvarili največ prenočitev v hotelih (46,5 % vseh prenočitev in 25,8 % več kot v enakem obdobju 2020), sledili so drugi nastanitveni obrati in nato kampi.
 

Vrednost izvoza potovanj v 11ih mesecih za 17,7 % višja kot lani, a za skoraj polovico nižja kot v letu 2019

V prvih enajstih mesecih leta 2021 vrednost izvoza potovanj znaša 1,36 milijarde evrov, kar je za 17,7 % več kot v istem obdobju leta 2020, a še vseeno kar 48,8 % manj kot v istem obdobju leta 2019, ko je vrednost izvoza potovanj znašala 2,66 milijarde evrov.

Turizem bo predpandemično raven dosegel leta 2023 ali 2024

Številne destinacije in produktna združenja v slovenskem turizmu poročajo o dobrih rezultatih v letu 2021, k čemur so pomembno prispevali turistični boni, pa tudi kontinuirana promocija na domačem in tujih trgih. Se je pa slovenski turizem od 19. oktobra 2020 soočal z zaprtjem nastanitvenih obratov (zaprtje od 19. 10. 2020 do 24. 4. 2021), kar je ključno vplivalo na rezultate leta 2020.  

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) je bila v letu 2021 zabeležena 4% rast turizma oz. 415 milijonov prihodov (400 milijonov prihodov v letu 2020). Mednarodni turistični prihodi so po preliminarnih ocenah UNWTO še vedno na 72 % nižji ravni kot v pred pandemičnem letu 2019. V letu 2020, ki predstavlja najslabše leto za turizem doslej, so se mednarodni prihodi zmanjšali za 73 %. Po podatkih UNWTO okrevanje po svetovnih regijah ostaja počasno in neenakomerno glede na različne stopnje omejitev gibanja, precepljenosti in zaupanja turistov. V letu 2021 sta najvišje rasti v primerjavi z letom 2020 zabeležili Evropa (+19 %) in Amerika (+17 %). Nedavni porast primerov COVID-19 in različica Omicron naj bi zaustavila okrevanje in vplivala na zaupanje v potovanja v začetku leta 2022, saj so nekatere države znova uvedle omejitve potovanj in dodatno omejile določene trge.

UNWTO na osnovi izsledkov panela strokovnjakov v 2022 za turizem napoveduje boljše obete, večina v panelu udeleženih pa vrnitev turizma na raven leta 2019 pričakuje šele leta 2024 ali kasneje. Glavni dejavnik, identificiran za učinkovito okrevanje mednarodnega turizma, je hitra in razširjena uvedba cepljenja, ki ji sledi odprava omejitev potovanj ter več usklajevanja in jasnejše informacije o potovalnih protokolih. Po ocenah UNWTO bi se prihodi mednarodnih turistov v letu 2022 lahko povečali za 30 % do 78 % v primerjavi z letom 2021, kar je še vedno od 50 % do 63 % pod ravnijo pred pandemijo.

Po podatkih UNWTO med glavnimi potovalnimi trendi tudi v letu 2022 ostajajo velik pomen domačega turizma in potovanja v bližini doma, aktivnosti na prostem, produkti, ki temeljijo na naravi in podeželski turizem.

Nazaj na novice

Urednica TTA novic:

mag. Livija Kovač Kostantinovič, domači PR
tel.: 01 589 85 65
e-naslov: livija.kovac(at)slovenia.info

Želim prejemati e-novice

Bodite obveščeni o dogajanju v slovenskem turizmu. Z naročilom na novice TTA boste tedensko prejemali najnovejše poslovne novice s področja turizma in druge aktualne informacije.

Deli s prijatelji